Instrumente Financiare Derivate

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Instrumente Financiare Derivate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 106 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Burse

Cuprins

Introducere
1. Instrumente financiare derivate
1.1. Instrumente financiare derivate, noţiuni, clasificări.
1.2. Utilizarea instrumentelor derivate
1.3. Tranzacţionarea produselor derivate
2. Instrumente financiare derivate de bază
2.1. Contractele forward, futures
2.2. Contractele de opţiuni
2.3. Tranzacţiile SWAP alte instrumente sintetice pe rata dobânzii
3. Asigurarea si gestionarea riscurilor
3.1. Gestionare risurilor şi a tranzacţionării
3.2. Speculaţia şi arbitrajul
3.3. Organizarea burselor cu instrumente financiare derivate
Concluzie
Bibliografie

Extras din document

Introducere

Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor oferite de acestea sunt factori care expun instituţiile financiare la noi riscuri şi provocări, necesitând inovarea continuă a modelelor, tehnicilor şi instrumentelor de gestionare a activităţii şi a riscurilor aferente, în scopul creşterii competitivităţi. Cunoaşterea, analiza şi luarea în considerare a noilor tendinţe în managementul riscurilor financiar-valutare pot oferi instituţiilor financiare opţiuni eficiente în scopul gestionării eficiente a acestora.

In ansamblul fluxurilor financiare internaţionale un loc aparte îl ocupă tranzacţiile la termen derulate pe piata instrumentelor derivate. Aceste pieţe au aparut şi s-au dezvoltat din dorinţa operatorilor economici de a diminua riscurile comerciale sau financiare din operaţiunile lor. Principalele instrumente derivate tranzactionate pe piaţa internatională sunt: contractele futures, contractele pe optiuni, contractele de swap şi alte instrumente sintetice (cap, floor sau collar). Pe lângă creşterea semnificativă a volumului pieţei internaţionale a acestor instrumente asistăm la o permanentă diversificare a acestor instrumente, prin apariţia de noi instrumente sau prin diversificarea activelor ce constituie obiectul acestor contracte. În prezent instrumentele derivate se practica pe o gama variată de active financiare sau reale cum ar fi: rata dobânzii, cursul de schimb, indicii bursieri, titluri primare, marfa etc.

În această teză am reunit probleme comune ale managementului riscurilor şi posibilităţile de folosire a instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea şi dirijarea riscurilor, îmbinând aspectele de ordin teoretic cu cele practice, de calcul, de aplicare a unor modele şi de contracte derivate, am pus în evidenţă avantajele şi dezavantajele utilizării instrumentelor derivate in managementul riscului financiar.

Scopul acestei teze este de a surprinde principalele cerinţe şi opţiuni în gestionarea riscurilor financiar-valutare prin utilizarea instrumentelor derivate, în condiţiile în care instituţiile financiare şi de credit sunt supuse unei game largi de riscuri, iar volatilitatea este trăsătura definitorie în care acestea operează. Structurată în trei capitole, teza porneşte de la noţiunea de instrumente financiare derivate şi clasificarea lor după mai multe criterii. Deasemenea este reprezentată tipologie generală asupra instrumentelor financiare derivate care evidenţiază gama de instrumente pe care un management al riscului poate să le folosească pentru diminuarea sau eliminarea riscului.

Logica cercetării şi structura tezei. Scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura prezentei teze, care cuprinde: introducerea, trei capitole redând conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii şi propuneri, literatura de referinţă selectivă şi anexe.

Primul capitol – Instrumente financiare derivate, se caracterizează prin definirea definiţiilor, tipurilor de instrumente derivate, modalitatea de utilizare a acestor instrumente de diferiţi operatori de piaţă, precum o atenţie deosebită este acordată pieţilor de tranzacţionare a ,

Capitolul al doilea – instrumentele financiare derivate de bază, se careacterizează prin studierea instrumentelor de bază (futures, options, swap) de pe pieţele bursiere cît şi extrabursiere, sunt dezvăluite principalele caracteristici şi metode de tranzacţionare, de asemenea au fost enumerate şi contractele care derivă de la contrcatele derivate de bază, cu care cele mai renumite burse ale lumii le operează.

Capitolul al treilea – asigurarea şi gestionarea riscurilor, caracterizează principalele tipuri de riscuri care sunt cele mai importante, plus se studiază şi anumite strategii efectuate pentru estimarea coeficienţilor de sensibilitate ai opţiunilor.

Baza informaţională – au constituit-o literatura de specilitate ocupată cu studierea instrumentelor derivate şi metodelor de acoperire a riscului, surse informatice ale siturilor burselor şi organizaţiilor de reglementare financiară mondială, precum şi unele materiale statistice din străinătate etc.

Noutatea a lucrării vizează următoarele aspecte:

În primul rând, interpretarea particularităţilor de bază a instrumentelor financiare derivate ca instrumente de măsurare şi dirijare a riscurilor financiar-valutare, precum şi folosirea riscurilor pentru acăpărarea unor avantaje financiare reltate din aceste instrumente derivate.

În al doilea rând, stabilirea rolului potenţialului inovaţional contemporan în crearea derivatelor mai complexe de acoperire a riscurilor mai complexe;

Fisiere in arhiva (1):

  • Instrumente Financiare Derivate.doc