Ofertă Publică

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8782
Mărime: 35.95KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasloban Mircea
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş Facultatea „Ştiinţe economice” Specializarea „Finanţe şi bănci”

Cuprins

Capitolul I: Introducere în piaţa operaţiunilor pag. 3

Capitolul II: Caracteristicile iniţierii ofertelor publice pag. 4

Capitolul II.1:Consideraţii principale pag. 4

Capitolul II. 2.: Metodele de intermediere pag. 6

Capitolul II.2.1.: Metoda plasamentului garantat pag. 6

Capitolul II.2.2.: Metoda celei mai bune execuţii pag. 7

Capitolul II.2.3.: Metoda „totul sau nimic” pag. 7

Capitolul II.2.4.: Metoda „stand-by” pag. 8

Capitolul II.2.5.: Metoda plasamentului asigurat pag. 8

Capitolul II.2.6.: Metoda licitaţiei olandeze pag. 8

Capitolul II.2.7.: Metoda licitaţiei competitive pag. 8

Capitolul III: Etapele de desfăşurare a ofertelor publice pag. 9

Capitolul III.1.: Etapa de pregătire a ofertei pag. 9

Capitolul III.2.: Etapa întocmirii prospectului sau documentului de ofertă publică

pag. 10

Capitolul III.3.: Etapa autorizării prospectului sau documentul de ofertă pag. 11

Capitolul III.4.: Etapa publicităţii ofertei pag. 12

Capitolul III.5.: Etapa derulării ofertei publice pag. 12

Capitolul III.6.: Etapa încheierii ofertei publice pag. 13

Capitolul IV: Tipuri de ofertă publică pag. 14

Capitolul IV.1.: Consideraţii generale pag. 14

Capitolul IV.2.: Oferta publică de vânzare pag. 15

Capitolul IV.3.: Oferta publică de cumpărare pag. 17

Capitolul V: Studiu de caz privind oferta publică pag. 19

Capitolul V.1.: Prezentarea emitentului pag. 19

Capitolul V.2.: Date statistice privind oferta publică şi perioada de derulare a acesteia

pag. 20

Bibliografie pag. 23

Extras din document

Capitolul I

Introducere în operaţiunile de piaţă

Piaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora capitalurile disponibile şi dispersate din economie sunt dirijate către orice entităţi publice şi private solicitatoare de fonduri.

Piaţa de capital funcţionează ca un mecanism de legătură între cei la nivelul cărora se manifestă un surplus de capital – investitorii – şi cei care au nevoie de capital – entităţi.

Conceptul de piaţă de capital are însă conotaţii mult mai profunde, ce decurg din relaţiile de alocare a resurselor disponibile în scopul fructificării acestora şi al satisfacerii cererii de capital dintr-o economie.

Piaţa monetară este piaţa capitalurilor pe termeni scurt şi mediu , fiind reprezentată de piaţa interbancară şi de piaţa titlurilor de creanţă negociabile. Pe piaţa interbancară operează banca de emisiune, băncile comerciale, băncile specializate, trezoreria statului, casele de economii, care au calitatea de creditori, dar şi de debitori în cazul completării fondurilor proprii.

Piaţa ipotecară este o piaţă specifică finanţării construcţiei de locuinţe, pe care acţionează organismele ce acordă împrumuturi sub forma creditului ipotecar, organismele speciale de refinanţare care asigură reintregirea fondurilor băncilor creditoare, precum şi băncilor ipotecare.

Piaţa financiară este piaţa capitalurilor pe termen lung, pe care se emit şi se tranzacţionează valori mobiliare ce servesc drept suport al schimbului de capitaluri. Piaţa financiară este cea pe care se cumpără şi se vând active financiare, fără a fi schimbată natura lor. Ea exprimă o relaţie directă între deţinătorul şi utilizatorul de fonduri.

Piaţa primară reprezintă acel segement de piaţă pe care se emit şi se vând sau se distribuie valorile mobiliare către primii deţinători. Piaţa primară constituie un circuit de finanţare specializat. Această piaţă permite transformarea directă a economiilor în resurse pe termen lung. Pe piaţa primară se emit valori mobiliare ce conferă anumite drepturi posesorilor lor, deci celor care au calitatea de furnizori de fonduri.

Piaţa secundară asigură, prin intermediul bursei de valori mobiliare, atât buna funcţionare a pieţei primare, cât şi lichiditatea şi mobilitatea economiilor. Învestitorii au posibilitatea de a negocia în orice moment acţiunile şi obligaţiunile deţinute în portofoliu sau pot cumpăra noi valori mobiliare.

Cele două segmente de piaţă se intercondiţionează. Piaţa secundară nu poate exsta fără piaţa primară şi totodată, funcţionarea pieţei primare este influenţată de capacitatea pieţei secundare de a realiza transferabilitatea valorilor mobiliare şi transformarea lor în lichidităţi.

Capitolul II

Caracteristicile iniţierii ofertelor publice

II. 1 Consideraţii principale

În categoria operaţiunilor de piaţă se includ ofertele publice de vânzare, de cumpărare şi de preluare, acestea din urmă fiind o formă specifică a ofertei de cumărare.

Transparenţa informaţiilor şi publicitatea reprezintă un element definitoriu pentru toate tipurile de ofertă publică. Orice persoană care iniţiează o ofertă publică elaborează şi supune aprobării autorităţii pieţei de capital un preospect, în cazul ofertei publice de vânzare, şi un document de ofertă, în cazul ofertei publice de cumpărare, ambele însoţite de un anunţ care conţine informaţii privind modalităţile prin care prospectul sau documentul de ofertă este este disponibil publicului. Anunţul de ofertă nu poate fi lansat decât după aprobarea prospectului sau documentului de ofertă.

La data publicării anunţului oferta devine obligatorie, iar prospectul sau documenetul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului în forma în care a fost aprobat.

Ofertele trebuie să se desfăşoare în condiţii care să asigure egalitatea de tratament pentru toţi investitorii. În acest scop prospectul sau documentul de ofertă este publicat în mai multe cotidiane cu difuzare naţională, precum şi în format electronic pe website-ul ofertantului, al intermediarului ofertei, al operatorului pieţei pe care se intenţionează admiterea la tranzacţionarea a respectivelor valori mobiliare şi opţional pe website-ul CNVM.

Dacă după aprobarea prospectului sau documentului de ofertă intervin noi evenimente de natură să afecteze decizia investiţională sau se modifică informaţiile iniţiale, se impune formularea unor amendamente, aprobate de CNVM şi aduse la cunoştinţa publicului print-un anunţ.

Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau alte calităţi constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă.

Decizia de aprobare a unei oferte poate fi suspendată, revocată sau anulată, după caz. Suspendarea derulării unei oferte intervine numai dacă există indicii temeinice privind încălcarea reglementărilor legale. Perioada de suspendare este de cel mult zece zile lucrătoare. Suspendarea opreşte curgerea perioadei de derulare a ofertei, oferta fiind reluată în momentul ridicării suspendării.

Decizia se revocă dacă circumstanţe ulterioare aprobării prospectului sau documentului de ofertă determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au stat la baza adoptării acesteia sau dacă ofertantul retractează oferta înainte de lansarea anunţului. Revocarea deciziei de aprobare a prospectului sau documentului, pe timpul derulării ofertei publice, lipseşte de efecte subscrierile efectuate până în momentul revocării.

Preview document

Ofertă Publică - Pagina 1
Ofertă Publică - Pagina 2
Ofertă Publică - Pagina 3
Ofertă Publică - Pagina 4
Ofertă Publică - Pagina 5
Ofertă Publică - Pagina 6
Ofertă Publică - Pagina 7
Ofertă Publică - Pagina 8
Ofertă Publică - Pagina 9
Ofertă Publică - Pagina 10
Ofertă Publică - Pagina 11
Ofertă Publică - Pagina 12
Ofertă Publică - Pagina 13
Ofertă Publică - Pagina 14
Ofertă Publică - Pagina 15
Ofertă Publică - Pagina 16
Ofertă Publică - Pagina 17
Ofertă Publică - Pagina 18
Ofertă Publică - Pagina 19
Ofertă Publică - Pagina 20
Ofertă Publică - Pagina 21
Ofertă Publică - Pagina 22
Ofertă Publică - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Oferta Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Plasament pe Piețele Financiare

În lucrarea de fata am luat în considerare 3 tipuri de instrumente financiare de pe piata financiara din Romania si le-am analizat din punct de...

Evaluarea Actiunilor Antibiotice Iasi pe Baza Analizei Tehnice

1. Evaluarea actiunilor pe baza analizei tehnice Analiza tehnica, spre deosebire de cea fundamentala care studiaza evolutia pretului unei...

Cotarea la Bursa

1. Introducere Ringul, de fapt, piata busiera, este, in principal, arena in care se confrunta doua tabere: cea a “taurilor” (the bulls) si cea a...

Bursa de la Londra

1. Bursa: definitie, premise si trasaturi caracteristice Bursa este o institutie in cadrul careia au loc tranzactii organizate cu titluri...

Jocul la Bursa, intre Teorie si Practica

Este normal ca fiecare jucator de la Bursa urmareste multiplicarea valorii detinute la un moment dat, intr-un anumit ritm si prin asumarea unor...

Listarea la Bursă și Efectul Său Asupra Prețului Acțiunilor

INTRODUCERE Orice investitor român sau străin poate să tranzacţioneze la bursă dar nu direct, ci numai prin intermediul unei societăţi de...

Analiza uniu portofoliu Virtual de Actiuni

In perioada august- noiembrie 2007, a avut loc o scadere a pietei financiare pe fondul conjuncturii negative pe care au traversat-o bursele externe...

Piața Financiară din Tokyo

PIAŢA FINANCIARĂ DIN TOKYO CAP. I ISTORIC Piaţa financiară din Tokyo s-a evidenţiat ca simbol al pieţelor titlurilor de valoare şi al pieţei...

Ai nevoie de altceva?