Atributii ale Angajatilor din Punct de Vedere Informational

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Atributii ale Angajatilor din Punct de Vedere Informational.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Daniela Popescul

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

FIŞA POSTULUI SECRETAR SEF

1. Descrierea postului

1.1 Postul: secretar sef

Compartimentul: secretariat

1.2 Relaţii ierarhice:

Este subordonat: directorului unitatii

Are în subordine:secretarul

1.3 Relaţii funcţionale:

Interne: cu compartimentele functionale din unitate, cu cadrele didactice, cu elevii

Externe:alte unitati de invatamant, ISJ,parinti

1.4 Descrierea sarcinilor/atribuţiilor pe linia securităţii informaţionale:

-intocmeste si elibereaza documente de personal, pentru angajatii liceului, la solicitarea scrisa a acestora, aprobata de director, in termenul stabilit odata cu aprobarea. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in aceste documente;

-pastreaza securitatea documentelor de secretariat, diplomelor, certificatelor completate sau necompletate, registrelor matricole.

-pastreaza sigiliul unitatii scolare in conditii de securitate si il preda numai directorului la cerere;

-organizarea arhivei scolare, pe ani de studii, in conformitate cu legislatia in vigoare;

-tine evidenta, selectioneaza, pastreaza si depune documentele scolare la Arhivele Nationale, dupa expirarea termenelor de pastrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pastrare Aprobat prin ordinul M.E.C., care se face in conformitae cu Legea Arhivelor Nationale nr.16 din 2 aprilie 1996.

-incuie si descuie fisetul de cataloage la inceputul si terminarea orelor de curs, dupa ce a verificat, impreuna cu profesorul de serviciu existenta tuturor cataloagelor;

-in perioada vacantelor scolare, cataloagele se pastreaza la secretariat;

-raspunde de informarea candidatilor prin aviziere sau comunicare directa asupra examenelor.

1.5 Responsabilităţi:

-centralizeaza si inainteaza conducerii liceului si ISJ date;

-realizeaza operatiunile necesare eliberarii actelor de studii: completarea registrelor matricole si a cataloagelor de la examenele de absolvire, a atestatelor profesionale, a certificatelor de absolvire;

-intocmeste si trimite, in termenele stabilite, situatiile statistice scolare, solicitate de Inspectoratul Scolar si Ministerul Educatiei si Cercetarii: completeaza situatiile statistice ale elevilor si claselor la inceputul anului scolar si la sfarsitul semestrelor pe baza datelor inregistrate in procesul verbal al Consiliului Profesoral;

-raspunde de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara( legi, decrete, hotarari, ordine, regulamente,instructiuni);

-transcrie procesele verbale in urma inspectiilor efectuate pentru sustinerea examenelor de grade didactice, in registrele de proces verbale, cu regim special;

-reactualizeaza permanent registrul de inscriere a elevilor;

-raspunde de securitatea si conservarea arhivei scolare;

-opereaza imediat si cu exactitate in carnetele de munca ;

-tine la zi evidenta incadrarilor lunare, in registrul de incadrare pe fiecare cadru didactic;

-tine evidenta privind evaluarea personalului didactic auxiliar si nedidactic;

-completeaza registre cu regim special;

-actualizeaza permanent registrul de evidenta si inscriere a elevilor.

2. Cerinţele postului

2.1 Pregătire de bază:absolvirea cu examen de diploma a unei institutii de invatamant superior, postliceal sau liceal.

2.2 Experienţa: nu este obligatorie

2.3 Calităţi personale:flexibilitate, adaptare rapida la mediul de lucru profesional, perseverenta, rabdare, seriozitate, onestitate, sociabilitate, lucrul in echipa, capacitate de comunicare foarte buna, placerea de a lucra cu oamenii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Atributii ale Angajatilor din Punct de Vedere Informational.doc