Auditul unui Sistem Informatic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2468
Mărime: 163.83KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA PETROL GAZE FACULTATEA DE ȘTIINTE ECONOMICE MASTER SISTEME CU BAZE DE DATE PENTRU AFACERI

Extras din proiect

1. Aspecte teoretice privind auditul sistemelor informatice

Prin audit , în general , se înțelege examinarea profesională a unei informații în vederea

exprimării unei opinii responsabile și independente, prin raportarea la un criteriu ( standard ) de calitate .

Elementele principale sunt:

- examinarea exclusiv profesională ;

- scopul examinării – exprimarea unei opinii ;

- opinia exprimată să fie responsabilă și independentă ;

- examinarea trebuie să se facă după anumite reguli ;

- dinainte stabilite cuprinse într-un standard sau

- norma legală sau profesională.

Obiectivul auditului : îmbunătățirea utilizării informației (utilizarea informației în condiții optime).

Controlul intern într-un sistem informatic presupune utilizarea unor metode şi tehnici de verificare a corectitudinii rezultatelor prelucrărilor realizate în interiorul său, cunoscute, în literatura de specialitate, sub denumirea de controale.

Scopul acestui serviciu este de a determina riscurile de securitate şi conformitatea cu cerinţele minime de securitate impuse de standardele în domeniu. În acest sens, se realizează un audit independent al soluţiilor informatice prin intermediul cărora clientul îşi desfaşoară activitatea. În urma activităţilor de audit, se emite o opinie de audit însoţită de raportul de audit. Auditul urmăreşte existenţa unor măsuri concrete în ceea ce priveşte:

• confidenţialitatea şi integritatea comunicaţiilor;

• confidenţialitatea şi nonrepudierea tranzacţiilor;

• confidenţialitatea şi integritatea datelor;

• autenticitatea părtilor care participă la tranzacţii;

• protecţia datelor cu caracter personal;

• trasabilitatea tranzacţiilor;

• continuitatea serviciilor oferite clienţilor;

• împiedicarea, detectarea şi monitorizarea accesului neautorizat în sistem;

• restaurarea informaţiilor gestionate de sistem în cazul unor calamităţi naturale, evenimente imprevizibile;

• gestionarea şi administrarea sistemului informatic;

• orice alte activităţi sau măsuri tehnice întreprinse pentru exploatarea în siguranţă a sistemului.

În vederea creării unei opinii obiective şi a unui raport de audit cuprinzător, echipa de audit va realiza următoarele activităţi:

Inţelegerea organizaţiei - strângerea de informaţii relevante despre client pentru utilizarea în cadrul etapelor următoare; Aceste informaţii includ: detalii despre organizarea internă, detalii despre organizarea IT, despre tehnologii şi sistemele folosite, modul de funcţionare al sistemelor din cadrul domeniului de audit.

În mod normal, auditorul programează interviuri cu persoanele responsabile desemnate de către client, sau, dupa caz, utilizează chestionare pentru fiecare secţiune în parte. Tot în această etapă se va realiza o listă cu rolurile şi responsabilităţile personalului clientului în administrarea şi operarea sistemelor ţintă.

Analiza documentaţiei relevantă - evaluarea conformităţii documentaţiei clientului cu cerinţele specificate de standardele în domeniu;

Analiza de risc – definirea expunerii pe care o au sistemul şi informaţiile gestionate la riscuri privind securitatea informaţiilor;

În vederea realizării acestei analize de risc, se realizează următoarele:

• Identificarea elementelor analizate: sisteme, aplicaţii, procese, oameni;

• Identificarea vulnerabilităţilor şi a ameninţărilor;

• Cuantificarea şi măsurarea scenarilor de risc;

• Identificarea controalelor aplicabile;

• Stabilirea registrului de riscuri şi identificarea riscurilor reziduale sau a scenariilor necotrolate.

Definire program audit - definirea de obiective de control şi de verificări care se vor întrebuinţa în verificările la faţa locului;

Auditul sistemului - echipa de auditori întreprinde evaluările şi testele prevăzute în programul de audit, cu scopul de a verifica atingerea obiectivelor de control stabilite;

Acesta cuprinde 7 componente principale:

• Revizuirea controalelor tehnice implementate la nivelul aplicaţiilor;

• Revizuirea controalelor tehnice implementate la nivelul serverelor ce susţin sistemele ţintă;

• Revizuirea controalelor tehnice implementate la nivelul infrastructurii de reţea;

• Revizuirea controalelor de acces fizic;

• Revizuirea procedurilor operaţionale ale sistemelor;

• Revizuirea procedurilor de mentenanţă şi recuperare în caz de dezastru;

• Revizuirea controalelor tehnice implementate la nivelul staţiilor de lucru.

Raportarea – pregătirea opiniei de audit şi a raportului de audit, care documentează operaţiunile şi testele întreprinse precum şi rezultatele obţinute.

Preview document

Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 1
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 2
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 3
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 4
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 5
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 6
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 7
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 8
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 9
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 10
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 11
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 12
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 13
Auditul unui Sistem Informatic - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Auditul unui Sistem Informatic.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Sistemelor Informatice la Sirius SA

Cap. 1 Descrierea sistemului informatic SIRIUS S.A. este o societate pe actiuni constituita conform legii 31/1990 republicata cu capital integral...

Protecția și securitatea sistemelor informaționale

1.PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.1.SCURTA PREZENTARE A FIRMEI Firma X a fost infiintata în 2007 şi are sediul în Iaşi, ocupând etajul 4 al unei...

Implementarea aplicațiilor software pe platforma Android

SCOP: - Deprinderea capacitatii de a programa aplicatii, jocuri pentru sistemul de operare Android - Aplicabilitate: Traducerea (portarea)...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Auditul Sistemelor Informatice

PRINCIPALELE TIPURI VIRUSII-fragmente de cod de program care se autocopiaza într-un fisier modificandu-l (nu este un prog independent).-se...

Proiectarea interfețelor grafice - Java

Java este un mediu de programare ce oferă utilizatorului cadrul necesar şi uneltele necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Java. Java este o...

Java.lang

SYSTEM (java.lang.System) Grupeaza metode pentru interactiunea cu mediul extern masinii virtuale Java precum si metode utile pentru controlul...

Java

Introducere in Java Ce reprezinta Java? Java este unul dintre cele mai raspandite limbaje de nivel inalt insa acesta nu este principalul merit al...

Te-ar putea interesa și

Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

PREZENTARE GENERALĂ Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Auditarea Sistemelor Informatice

1.Având în vedere modificarile intervenite în economia româneasca si europeana agentii economici care folosesc în contabilitate si finante-banci...

Auditul Sistemelor Informatice

I. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC SI A SISTEMULUI INFORMATIONAL DIN UNITATEA BACARA DELTA BANK AGENTIA UNIRII, IN VEDEREA REALIZARII PLANULUI DE...

Auditul Sistemelor Informatice

1. PREZENTAREA GENERALĂ A AUDITULUI PENTRU SISTEMELE INFORMATICE 1.1. Prezentare generală Auditul sistemelor informatice reprezintă activitatea...

Audit Intern

Introducere Noţiunea de audit în general Prin audit, în general, se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei...

Evaluarea Riscului de Audit

1. RISCURI ÎN AUDIT Riscul de audit este riscul ca auditorul sa exprime o opinie de audit incorecta atunci cand exista erori semnificative in...

Ai nevoie de altceva?