Baze de Date

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Baze de Date.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 18 fisiere doc, sql de 15 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: C. Lupsoiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Consideram exemplul unei societati de proiectare. Obiectivul este de a pastra informatii privind proiectele si salariatii care lucreaza la aceste proiecte, sa ne permita sa determinam manopera pe fiecare proiect si câstigul fiecarui salariat. Aceasta baza de date este fromata din tabelele:

1. proiecte (nr_proiect,nume_proiect,nr_departament,buget)

2. salariati(nume_salariat,nr_legitimatie,data_nasterii,meserie,adresa,nr_departament)

3. department(nr_departament,nume_departament,cod_localitate)

4. localitate(cod_localitate,denumire_localitate)

5. lucreaza(nr_legitimatie,nr_proiect,ore_lucrate)

Creati baza de date cu restrictiile de integritate.

Adaugati la structura cod_postal si salariu_pe_ora.

Elaborati secventele de program pentru:

1. calculul numarului de salaroati care lucreaza la fiecare proiect si a manoperii pe proiect

2. salariul brut al fiecarui salariat

3. manopera pe department

4. fondul brut de salarii

5. câstigul cel mai mare si oamenii care l-au realizat

Diagrama bazei de date :

Instructiunile pentru crearea bazei de date:

1. Crearea bazei de date:

create database intreprindereproiect

2. Crearea tabelului department:

USE [intreprindereproiect]

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[departament](

[nr_departament] [int] NOT NULL,

[nume_departament] [nvarchar](max) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,

[cod_localitate] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_departament] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[nr_departament] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

USE [intreprindereproiect]

GO

ALTER TABLE [dbo].[departament] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_departament_localitate] FOREIGN KEY([cod_localitate])

REFERENCES [dbo].[localitate] ([cod_localitate])

Fisiere in arhiva (18):

 • creare baza
  • SQLQuery1.sql
  • SQLQuery2.sql
  • SQLQuery3.sql
  • SQLQuery4.sql
  • SQLQuery5.sql
 • proceduri proiect
  • fondulbrut-cerinta4.sql
  • manopera pe departament-cerinta3.sql
  • manopera pe proiect-cerinta1.sql
  • numarsalariati-cerinta 1.sql
  • salariu brut pe muncitor.sql
  • salariubrut-cerinta2.sql
  • salariumax-cerinta5.sql
 • altele.sql
 • Baze de Date.doc
 • proiect1-salariati pe proiect.sql
 • proiect2-fondbrut.sql
 • salariuBrut.sql
 • salariumax.sql

Alte informatii

baza de date a unei intreprinderi de proiectare facultatea matematica-informatica sectia informatica