Baze de Date

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 18 fișiere: doc, sql
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2122
Mărime: 29.64KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Lupsoiu
baza de date a unei intreprinderi de proiectare facultatea matematica-informatica sectia informatica

Extras din document

Consideram exemplul unei societati de proiectare. Obiectivul este de a pastra informatii privind proiectele si salariatii care lucreaza la aceste proiecte, sa ne permita sa determinam manopera pe fiecare proiect si câstigul fiecarui salariat. Aceasta baza de date este fromata din tabelele:

1. proiecte (nr_proiect,nume_proiect,nr_departament,buget)

2. salariati(nume_salariat,nr_legitimatie,data_nasterii,meserie,adresa,nr_departament)

3. department(nr_departament,nume_departament,cod_localitate)

4. localitate(cod_localitate,denumire_localitate)

5. lucreaza(nr_legitimatie,nr_proiect,ore_lucrate)

Creati baza de date cu restrictiile de integritate.

Adaugati la structura cod_postal si salariu_pe_ora.

Elaborati secventele de program pentru:

1. calculul numarului de salaroati care lucreaza la fiecare proiect si a manoperii pe proiect

2. salariul brut al fiecarui salariat

3. manopera pe department

4. fondul brut de salarii

5. câstigul cel mai mare si oamenii care l-au realizat

Diagrama bazei de date :

Instructiunile pentru crearea bazei de date:

1. Crearea bazei de date:

create database intreprindereproiect

2. Crearea tabelului department:

USE [intreprindereproiect]

GO

SET ANSI_NULLS ON

GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[departament](

[nr_departament] [int] NOT NULL,

[nume_departament] [nvarchar](max) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL,

[cod_localitate] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK_departament] PRIMARY KEY CLUSTERED

(

[nr_departament] ASC

)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]

) ON [PRIMARY]

GO

USE [intreprindereproiect]

GO

ALTER TABLE [dbo].[departament] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_departament_localitate] FOREIGN KEY([cod_localitate])

REFERENCES [dbo].[localitate] ([cod_localitate])

Preview document

Baze de Date - Pagina 1
Baze de Date - Pagina 2
Baze de Date - Pagina 3
Baze de Date - Pagina 4
Baze de Date - Pagina 5
Baze de Date - Pagina 6
Baze de Date - Pagina 7
Baze de Date - Pagina 8
Baze de Date - Pagina 9
Baze de Date - Pagina 10
Baze de Date - Pagina 11
Baze de Date - Pagina 12
Baze de Date - Pagina 13
Baze de Date - Pagina 14
Baze de Date - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • creare baza
  • SQLQuery1.sql
  • SQLQuery2.sql
  • SQLQuery3.sql
  • SQLQuery4.sql
  • SQLQuery5.sql
 • proceduri proiect
  • fondulbrut-cerinta4.sql
  • manopera pe departament-cerinta3.sql
  • manopera pe proiect-cerinta1.sql
  • numarsalariati-cerinta 1.sql
  • salariu brut pe muncitor.sql
  • salariubrut-cerinta2.sql
  • salariumax-cerinta5.sql
 • altele.sql
 • Baze de Date.doc
 • proiect1-salariati pe proiect.sql
 • proiect2-fondbrut.sql
 • salariuBrut.sql
 • salariumax.sql

Alții au mai descărcat și

Proiect Access- Situatia Spitalelor din SE Romaniei

Prezentul proiect a fost intocmit pentru a facilita tinerea unei evidente a spitalelor din Romania. El va folosi atat Ministerului Sanatatii, cat...

Gestiunea unei Biblioteci în SQL 2005

In vederea realizarii acestui proiect am folosit SQL Server 2005. Baza de date pe care am lucrat se numeste biblioteca Aplicatia realizeaza o...

Evidenta Produselor AVON

Capitolul I Elemente de baza despre Acces Utilizatorii traditionali ai bazelor de date sunt organizatii guvernamentale, banci, spitale, scoli...

CarsOnline - proiectarea aplicațiilor web

Introducere; tema proiectului;descriere Titlu: CarsOnline Tema proiectului: Aplicatie web pentru evidenta unui parc auto Descriere: CarsOnline...

Baza de date - magazin de cărți

1 Introducere Prin bază de date se înţelege orice colecţie de date sau informaţii, care este organizată special, în vederea consultării rapide a...

Proiect Baze de Date SQL

Schema bazei de date este urmãtoarea: FACULTATI CODFAC DENFAC EMAIL CATEDRE CODCAT DENCAT CODFAC PERSOANE CODP NUME FUNCTIA DATAANG CODCAT...

Baza de Date SQL

SCHEMA PE BAZA GRAFULUI FACTURI { NrFactura, CodClient, ID_PunctDesfacere, DataFactura} CLIENTI { CodClient, NumeCl, AdresaCl, LocalitateCl}...

Joc Java snake folosind șabloane de proiectare

1 Tema proiectului Realizarea unui joc folosind sabloane de proiectare (patterns) in cadrul unei aplicatii la alegere. 2 Cerinte - utilizarea a...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Analitică a Materialelor

1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel...

Baze de Date

3.2. DEFINIREA ELEMENTELOR BAZELOR DE DATE DIN ACCESS Definitia traditionala a unei baze de date este aceea de colectie de date înregistrate...

Proiect Microsoft Acces - Dictionar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Comert Electronic - Magazinul Virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Sistem de Informare

Introducere Rezultatul final al oricărui sistem informaţional este:ridicarea eficacităţii funcţionării procesului de control. Toate sistemele...

Proiectare Baze de date în Access

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?