Comert Electronic - Magazinul Virtual

Proiect
5.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 15543
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emilian Gutuleac
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică Catedra Calculatoare

Cuprins

Introducere

1 Tehnologiile utilizate pentru realizarea magazinului electronic

1.1 Noţiuni generale

1.2 Introducere în PHP şi MySQL

1.3 Serverul Apache

1.4 Variabile predefinite

1.5 Prelucrarea datelor printr-un formular

1.5.1 Elementul INPUT

1.5.2 Elementul TEXTAREA

1.5.3 Prelucrarea datelor din formular

1.6 Lucrul cu baza de date MySQL, Instrucţiuni MySQL

1.6.1 SELECT

1.6.2 INSERT

1.6.3 UPDATE

1.6.4 Delete

1.7 Crearea unei baze de date, şi lucrul cu bazele de date

1.7.1 Crearea unei baze de date cu ajutorul phpMyAdmin

1.7.2 Crearea unei baze de date cu ajutorul interogării SQL

1.7.3 Crearea unei tabel

1.7.4 Introducere datelor într-un tabel

1.7.5 Vizualizarea datelor stocate

1.7.6 Modificare datelor stocate

1.7.7 Ştergerea datelor stocate

1.8 Conectarea la o baza de date cu ajutorul php

1.9 Înserarea unei înregistrări în baza de date

1.9.1 Selectarea înregistrărilor

2. Magazin Electronic

2.1. Descrierea aplicaţiei

2.2. Specificaţii

2.3. Cerinţe

3. Definirea structurii sistemului „Magazin electronic”

4. Proiectarea sistemului „Magazin electronic”

4.1. Pagina administratorului

4.2. Logarea administratorului

4.3. Vizualizare categorii

4.4. Adăugare categorii

4.5. Modificare categorii

4.6. Eliminare categorii

4.7. Adăugare produse

4.8. Vizualizare produse

4.9. Modificare produse

4.10. Eliminare produse

4.11. Prelucrarea comenzilor

4.12. Setări magazin

4.13. Setări utilizatori. Vizualizarea listei utilizatorilor

4.14. Adăugare utilizatori

4.15. Modificare parolă

4.16. Magazinul on-line. Efectuarea cumpărăturilor

5. Protecţia muncii şi mediului ambiant . Măsuri privind tehnica securității

5.1 C.E.M. Actiunea , caracteristicele , normarea , masurele de protectie.

5.2 Acțiunea curentului electric . Traumele locale și totale de la acțiunea curentului electric.

5.3 Factorii de care depinde gravitatea electrocutării.

5.4 Analiza pericolului la atingerea de rețele cu regimul punctului neutru diferit.

5.5 Masurile și mijloacele de electrosecuritate.

5.6 Clasificarea încăperilor după pericolul de electrocutare.

5.7 Măsuri de protecție contra incendiilor

5.7.1 Clasificarea obiectivului după pericolul de incendiu și explozie.

5.7.2 Clasificarea zonelor după pericolul de incendiu și explozie.

5.7.3 Măsurile de prevenire a incendiului

5.7.4 Sistemul de semnalizare și comunicare despre incendiu

5.7.5 Mijloacele de stingere a incendiilor

5.8 Calculul valorii tensiunii de pas

6. Argumentarea şi analiza economică a proiectului

6.1 Descrierea proiectului

6.2 Analiza S.W.O.T

6.3. Planul calendaristic

6.3.1 Obective

6.3.2 Evaluarea volumului de lucru

6.3.3 Timpul necesar realizării proiectului

6.4. Argumentarea economică

6.5 Retribuirea muncii

6.6 Consumuri indirecte

6.7 Preţ de realizare

6.8 Efectul economic

Concluzii

Bibliografie

Anexă

Extras din document

Introducere

Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care oferă o serie se avantaje prin folosirea acestuia, sistemele de vînzare pe web sunt în general cu aceeasi structura, diferenţa dintre acestea fiind marfa care o expune spre vînzare şi modalităţile de plată.

Aplicaţia web descrisă mai sus din cauza că în Republica Moldova nu este incă bine pus la punct sistemul de plăţi online, lucru la care se lucrează la momentul actual aproape în toate băncile / filialele din RM are în calitate de modalităţi de plată Cash la livrare şi Paypal. Am ales Paypal (Web Money)pentru că aceasta este o metodă destul de comodă şi sigură de efectuare on-line a plăţilor. Sistemul e dispus ca pe parcurs sa fie adaugate si celelalte modalităţi de plată existente deja pe mapa monde. De asemenea avantajul aplicatie este ca poate fi configurată pentru orice tip de marfă, asta dînd posibilitatea ca acest soft să poată fi utilizat de orice reţea de magazin. Interfaţa grafica la fel poate fi uşor modificată, chiar după caracteristicile site-ului care îi aparţine companiei respective. Administrarea aplicaţiei e simplu de utilizat de aseamenea şi realizarea cumparăturilor pe acesta.

Aplicaţia poate fi vîndută la preţ unic sau la preţ cu amănuntul asta dă posibilitatea si companiilor mai mici care nu îşi permit să investească o aşa sumă mare pentru a-şi creea propriul magazin electronic pentru a spori cantitatea de vînzări şi de aseamenea de a creşte numarul de clienţi care pe parcurs pot de veni clienţi fideli reţelei respective.

În condiţiile actuale în care sfera de vînzări este afectată de criza financiară care s-a extins pe intreg globul pămîntesc clienţii devin un deficit pentru agenţii de vînzari, în acest caz pentru atragerea de clienţi se pot plasa banere publicitare pe site-urile publice care au un trafic ridicat de vizitatori, plus la asta aplicaţia web este pregatită pentru motoarele de căutare (google.com, yahoo.com, etc.) care de aseamenea vor ridica considerabil numărul de clienţi ai magazinelor electronice.

În ţara noastră acest sistem de vînzări nu este bine implementat, fapt care ar trebui sa îi pună pe gînduri de capitaliştii din toate firmele care doresc sa îşi ridice nivelul de vînzări şi sa îşi extindă bussiness-ul la scară europeană.

1. Tehnologiile utilizate pentru realizarea magazinului electronic.

1.1. Noţiuni generale

PHP este una dintre cele mai interesante tehnologii existente în prezent. Deoa¬rece îmbină caracteristici dintre cele mai complexe cu simplitate în utilizare, PHP a devenit rapid un instrument de frunte pentru dezvoltarea aplicaţiilor în Web. Totuşi, spre deosebire de alte instrumente populare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web, cum este Perl, PHP este un limbaj de programare comod pentru începători, chiar şi pentru cei care nu au mai desfăşurat activităţi de programare în trecut.

Cunoscătorii al limbajului HTML, fără experienţă în materie de programare, îşi pun adesea întrebarea: care sunt funcţionalităţile supli¬mentare pe care le poate asigura cunoaşterea limbajului PHP? Ca şi alte limbaje de scripting pentru Web, PHP vă permite să furnizaţi un conţinut Web dinamic, adică un conţinut Web care se modifică automat de la o zi la alta sau chiar de la un minut la altul. Conţinutul Web este un element important în susţinerea traficului unui site Web; de regulă, vizitatorii nu vor mai reveni la o pagină Web care conţine aceleaşi informaţii ca şi cele prezentate la ultima vizită. Pe de altă parte, site-urile Web frec¬vent actualizate pot atrage cantităţi enorme de trafic.

Mai mult, spre deosebire de limbajele de scripting, precum JavaScript, PHP rulează pe serverul Web, nu în browser-ul Web. În consecinţă, PHP poate obţine accesul la fişiere, baze de date şi alte resurse inaccesibile programului JavaScript. Acestea constituie bogate surse de conţinut dinamic, care atrag vizitatorii.

PHP iniţial a fost gîndit a fi o simplă aplicaţie CGI pentru interpretarea formularelor definte prin HTML şi procesate de un program scris într-un limbaj Perl, script shell, executat pe server. În cazul interfeţei CGI era necesară permisiunea de a rula programe pe server, ceea ce ducea la lacune în securitate şi în plus la disocierea de documentul HTML a programului care procesa datele.

PHP (în versiunea curentă PHP 5.1) reprezintă un pachet puternic care oferă un limbaj de programare accesibil din cadrul fişierelor HTML, limbaj asemănător cu Perl sau C, plus suport pentru manipularea bazelor de date într-un dialect SQL (dBase, Informix, MySQL, mSQL, Oracle, PostgreSQL, Solid, Sybase, ODBC etc.) şi acces la sisteme hipermedia precum Hyperwave. De asemenea, PHP suportă încărcarea fişierelor de pe calculatorul client: upload (standard propus de E. Nebel şi L. Masinter de la Xerox, descris în RFC 1867) şi oferă suport pentru cookies (mecanism de stocare a datelor în navigatorul client pentru identificarea utilizatorilor, propus de Netscape).

PHP este un limbaj de script care funcţionează alături de un server Web. Limbajul PHP posedă aceleaşi funcţii ca alte limbaje permiţând să se scrie scripturi CGI, să colecteze date şi să genereze dinamic pagini web sau să trimită şi să primească cookies.

Este bine de menţionat că MySQL este un standard de interpelare a bazelor de date relaţionale. O bază de date este formată dintr-o mulţime de tabele.

Preview document

Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 1
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 2
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 3
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 4
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 5
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 6
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 7
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 8
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 9
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 10
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 11
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 12
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 13
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 14
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 15
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 16
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 17
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 18
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 19
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 20
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 21
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 22
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 23
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 24
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 25
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 26
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 27
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 28
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 29
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 30
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 31
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 32
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 33
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 34
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 35
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 36
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 37
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 38
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 39
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 40
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 41
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 42
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 43
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 44
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 45
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 46
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 47
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 48
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 49
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 50
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 51
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 52
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 53
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 54
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 55
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 56
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 57
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 58
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 59
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 60
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 61
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 62
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 63
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 64
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 65
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 66
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 67
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 68
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 69
Comert Electronic - Magazinul Virtual - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Comert Electronic - Magazinul Virtual.doc

Alții au mai descărcat și

Utilizarea XML în Baze de Date

Utilizarea XML in baze de date INTRODUCERE Formatul de date XML devine formatul comun acceptat în industrie pentru schimbul de informaţii dintre...

Proiectarea Aplicatiilor de Comert Electronic - Aplicatie de Food-Ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Promovarea și Comercializarea Produselor IT cu Ajutorul Tehnologiei ASP

E-BUSINESS (COMERŢ ELECTRONIC) Odată cu trecerea timpului limitele internetului devin tot mai îndepărtate, acesta fiind foarte practic şi folosit...

Realizarea unui Site Web Folosind Limbajul HTML

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Realizarea unui Web Site - Liceul de Informatică Petroșani

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Crearea unui Magazin Electronic

Introducere Ţelul acestei diplome este elaborarea unui magazin electronic, dirijarea şi urmărirea după funcţionalitatea lui, înregistrarea în...

CarsOnline - Proiectarea Aplicatiilor Web

Introducere; tema proiectului;descriere Titlu: CarsOnline Tema proiectului: Aplicatie web pentru evidenta unui parc auto Descriere: CarsOnline...

Ai nevoie de altceva?