Comerț electronic - magazinul virtual

Proiect
5.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 15543
Mărime: 1.02MB (arhivat)
Publicat de: Alexia Dumitrescu
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emilian Gutuleac
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică Catedra Calculatoare

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1 Tehnologiile utilizate pentru realizarea magazinului electronic
 3. 1.1 Noţiuni generale
 4. 1.2 Introducere în PHP şi MySQL
 5. 1.3 Serverul Apache
 6. 1.4 Variabile predefinite
 7. 1.5 Prelucrarea datelor printr-un formular
 8. 1.5.1 Elementul INPUT
 9. 1.5.2 Elementul TEXTAREA
 10. 1.5.3 Prelucrarea datelor din formular
 11. 1.6 Lucrul cu baza de date MySQL, Instrucţiuni MySQL
 12. 1.6.1 SELECT
 13. 1.6.2 INSERT
 14. 1.6.3 UPDATE
 15. 1.6.4 Delete
 16. 1.7 Crearea unei baze de date, şi lucrul cu bazele de date
 17. 1.7.1 Crearea unei baze de date cu ajutorul phpMyAdmin
 18. 1.7.2 Crearea unei baze de date cu ajutorul interogării SQL
 19. 1.7.3 Crearea unei tabel
 20. 1.7.4 Introducere datelor într-un tabel
 21. 1.7.5 Vizualizarea datelor stocate
 22. 1.7.6 Modificare datelor stocate
 23. 1.7.7 Ştergerea datelor stocate
 24. 1.8 Conectarea la o baza de date cu ajutorul php
 25. 1.9 Înserarea unei înregistrări în baza de date
 26. 1.9.1 Selectarea înregistrărilor
 27. 2. Magazin Electronic
 28. 2.1. Descrierea aplicaţiei
 29. 2.2. Specificaţii
 30. 2.3. Cerinţe
 31. 3. Definirea structurii sistemului „Magazin electronic”
 32. 4. Proiectarea sistemului „Magazin electronic”
 33. 4.1. Pagina administratorului
 34. 4.2. Logarea administratorului
 35. 4.3. Vizualizare categorii
 36. 4.4. Adăugare categorii
 37. 4.5. Modificare categorii
 38. 4.6. Eliminare categorii
 39. 4.7. Adăugare produse
 40. 4.8. Vizualizare produse
 41. 4.9. Modificare produse
 42. 4.10. Eliminare produse
 43. 4.11. Prelucrarea comenzilor
 44. 4.12. Setări magazin
 45. 4.13. Setări utilizatori. Vizualizarea listei utilizatorilor
 46. 4.14. Adăugare utilizatori
 47. 4.15. Modificare parolă
 48. 4.16. Magazinul on-line. Efectuarea cumpărăturilor
 49. 5. Protecţia muncii şi mediului ambiant . Măsuri privind tehnica securității
 50. 5.1 C.E.M. Actiunea , caracteristicele , normarea , masurele de protectie.
 51. 5.2 Acțiunea curentului electric . Traumele locale și totale de la acțiunea curentului electric.
 52. 5.3 Factorii de care depinde gravitatea electrocutării.
 53. 5.4 Analiza pericolului la atingerea de rețele cu regimul punctului neutru diferit.
 54. 5.5 Masurile și mijloacele de electrosecuritate.
 55. 5.6 Clasificarea încăperilor după pericolul de electrocutare.
 56. 5.7 Măsuri de protecție contra incendiilor
 57. 5.7.1 Clasificarea obiectivului după pericolul de incendiu și explozie.
 58. 5.7.2 Clasificarea zonelor după pericolul de incendiu și explozie.
 59. 5.7.3 Măsurile de prevenire a incendiului
 60. 5.7.4 Sistemul de semnalizare și comunicare despre incendiu
 61. 5.7.5 Mijloacele de stingere a incendiilor
 62. 5.8 Calculul valorii tensiunii de pas
 63. 6. Argumentarea şi analiza economică a proiectului
 64. 6.1 Descrierea proiectului
 65. 6.2 Analiza S.W.O.T
 66. 6.3. Planul calendaristic
 67. 6.3.1 Obective
 68. 6.3.2 Evaluarea volumului de lucru
 69. 6.3.3 Timpul necesar realizării proiectului
 70. 6.4. Argumentarea economică
 71. 6.5 Retribuirea muncii
 72. 6.6 Consumuri indirecte
 73. 6.7 Preţ de realizare
 74. 6.8 Efectul economic
 75. Concluzii
 76. Bibliografie
 77. Anexă

Extras din proiect

Introducere

Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care oferă o serie se avantaje prin folosirea acestuia, sistemele de vînzare pe web sunt în general cu aceeasi structura, diferenţa dintre acestea fiind marfa care o expune spre vînzare şi modalităţile de plată.

Aplicaţia web descrisă mai sus din cauza că în Republica Moldova nu este incă bine pus la punct sistemul de plăţi online, lucru la care se lucrează la momentul actual aproape în toate băncile / filialele din RM are în calitate de modalităţi de plată Cash la livrare şi Paypal. Am ales Paypal (Web Money)pentru că aceasta este o metodă destul de comodă şi sigură de efectuare on-line a plăţilor. Sistemul e dispus ca pe parcurs sa fie adaugate si celelalte modalităţi de plată existente deja pe mapa monde. De asemenea avantajul aplicatie este ca poate fi configurată pentru orice tip de marfă, asta dînd posibilitatea ca acest soft să poată fi utilizat de orice reţea de magazin. Interfaţa grafica la fel poate fi uşor modificată, chiar după caracteristicile site-ului care îi aparţine companiei respective. Administrarea aplicaţiei e simplu de utilizat de aseamenea şi realizarea cumparăturilor pe acesta.

Aplicaţia poate fi vîndută la preţ unic sau la preţ cu amănuntul asta dă posibilitatea si companiilor mai mici care nu îşi permit să investească o aşa sumă mare pentru a-şi creea propriul magazin electronic pentru a spori cantitatea de vînzări şi de aseamenea de a creşte numarul de clienţi care pe parcurs pot de veni clienţi fideli reţelei respective.

În condiţiile actuale în care sfera de vînzări este afectată de criza financiară care s-a extins pe intreg globul pămîntesc clienţii devin un deficit pentru agenţii de vînzari, în acest caz pentru atragerea de clienţi se pot plasa banere publicitare pe site-urile publice care au un trafic ridicat de vizitatori, plus la asta aplicaţia web este pregatită pentru motoarele de căutare (google.com, yahoo.com, etc.) care de aseamenea vor ridica considerabil numărul de clienţi ai magazinelor electronice.

În ţara noastră acest sistem de vînzări nu este bine implementat, fapt care ar trebui sa îi pună pe gînduri de capitaliştii din toate firmele care doresc sa îşi ridice nivelul de vînzări şi sa îşi extindă bussiness-ul la scară europeană.

1. Tehnologiile utilizate pentru realizarea magazinului electronic.

1.1. Noţiuni generale

PHP este una dintre cele mai interesante tehnologii existente în prezent. Deoa¬rece îmbină caracteristici dintre cele mai complexe cu simplitate în utilizare, PHP a devenit rapid un instrument de frunte pentru dezvoltarea aplicaţiilor în Web. Totuşi, spre deosebire de alte instrumente populare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Web, cum este Perl, PHP este un limbaj de programare comod pentru începători, chiar şi pentru cei care nu au mai desfăşurat activităţi de programare în trecut.

Cunoscătorii al limbajului HTML, fără experienţă în materie de programare, îşi pun adesea întrebarea: care sunt funcţionalităţile supli¬mentare pe care le poate asigura cunoaşterea limbajului PHP? Ca şi alte limbaje de scripting pentru Web, PHP vă permite să furnizaţi un conţinut Web dinamic, adică un conţinut Web care se modifică automat de la o zi la alta sau chiar de la un minut la altul. Conţinutul Web este un element important în susţinerea traficului unui site Web; de regulă, vizitatorii nu vor mai reveni la o pagină Web care conţine aceleaşi informaţii ca şi cele prezentate la ultima vizită. Pe de altă parte, site-urile Web frec¬vent actualizate pot atrage cantităţi enorme de trafic.

Mai mult, spre deosebire de limbajele de scripting, precum JavaScript, PHP rulează pe serverul Web, nu în browser-ul Web. În consecinţă, PHP poate obţine accesul la fişiere, baze de date şi alte resurse inaccesibile programului JavaScript. Acestea constituie bogate surse de conţinut dinamic, care atrag vizitatorii.

PHP iniţial a fost gîndit a fi o simplă aplicaţie CGI pentru interpretarea formularelor definte prin HTML şi procesate de un program scris într-un limbaj Perl, script shell, executat pe server. În cazul interfeţei CGI era necesară permisiunea de a rula programe pe server, ceea ce ducea la lacune în securitate şi în plus la disocierea de documentul HTML a programului care procesa datele.

PHP (în versiunea curentă PHP 5.1) reprezintă un pachet puternic care oferă un limbaj de programare accesibil din cadrul fişierelor HTML, limbaj asemănător cu Perl sau C, plus suport pentru manipularea bazelor de date într-un dialect SQL (dBase, Informix, MySQL, mSQL, Oracle, PostgreSQL, Solid, Sybase, ODBC etc.) şi acces la sisteme hipermedia precum Hyperwave. De asemenea, PHP suportă încărcarea fişierelor de pe calculatorul client: upload (standard propus de E. Nebel şi L. Masinter de la Xerox, descris în RFC 1867) şi oferă suport pentru cookies (mecanism de stocare a datelor în navigatorul client pentru identificarea utilizatorilor, propus de Netscape).

PHP este un limbaj de script care funcţionează alături de un server Web. Limbajul PHP posedă aceleaşi funcţii ca alte limbaje permiţând să se scrie scripturi CGI, să colecteze date şi să genereze dinamic pagini web sau să trimită şi să primească cookies.

Este bine de menţionat că MySQL este un standard de interpelare a bazelor de date relaţionale. O bază de date este formată dintr-o mulţime de tabele.

Preview document

Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 1
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 2
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 3
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 4
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 5
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 6
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 7
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 8
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 9
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 10
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 11
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 12
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 13
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 14
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 15
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 16
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 17
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 18
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 19
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 20
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 21
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 22
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 23
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 24
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 25
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 26
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 27
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 28
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 29
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 30
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 31
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 32
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 33
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 34
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 35
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 36
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 37
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 38
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 39
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 40
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 41
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 42
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 43
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 44
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 45
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 46
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 47
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 48
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 49
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 50
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 51
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 52
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 53
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 54
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 55
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 56
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 57
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 58
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 59
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 60
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 61
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 62
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 63
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 64
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 65
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 66
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 67
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 68
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 69
Comerț electronic - magazinul virtual - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Comert Electronic - Magazinul Virtual.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Teză de licență - formarea unui portal informativ

Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip...

Realizarea unui Site Web Folosind Limbajul HTML

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Realizarea unui Web Site - Liceul de Informatică Petroșani

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Bază de Date pentru un Colegiu

Introducere Introducerea manuala a datelor este un lucru plictisitor si exista riscul introducerii unor date gresite. Datele pastrate în arhiva...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Aplicație web HTML, PHP și Mysql

Abstract Acest proiect isi propune să prezinte modul în care se poate realiza o aplicatie web functionala de tip FILMOTECA ONLINE . O filmoteca...

Sistem Informatic de Gestiune a Absolvenților unei Universități

Motivarea alegerii temei Unul dintre motivele principale care a adus la alegerea că tema de diplomă a fost crearea unui sistem informatic care să...

Te-ar putea interesa și

Comerțul Electronic între Provocări și Responsabilități

Vorbind despre comertul electronic ca despre o noua economie, ne referim la o lume în care oamenii lucreaza cu creierul în defavoarea mâinilor. O...

Comerțul electronic în România din perspectiva integrării în UE

CAPITOLUL 1. COMERTUL ELECTRONIC. CONCEPTE SI DEFINITII 1.1. Definirea activitatii de comert „Comertul reprezinta schimbul de produse prin...

Comerțul Electronic

1. Introducere Comertul electronic se poate defini ca fiind o activitate comerciala în care o firma (comerciant) foloseste Internetul pentru a-si...

Comerțul Electronic

Capitolul 1. Economia bazată pe cunoaştere 1.1. Premisele formării noii economii Evoluţia societăţii omeneşti a devenit tot mai complexă şi mai...

Comerțul Electronic

1.1. Dezvoltarea tehnologiei: Ultimii ani au stat marturie unei adevarate explozii a atentiei acordate în plan international rolului crescând al...

Comerțul electronic - prezent și perspective

CAPITOLUL I COMERŢUL ELECTRONIC.PREZENT ŞI PERSPECTIVE Comerţul electronic (E - Commerce), în concepţia Organizaţiei Economice de Cooperare şi...

E-Commerce

INTRODUCERE Mediul comercial contemporan se caracterizeaza prin cresterea continua a productiei, accentuarea concurentei globale si cresterea...

Comerțul electronic

Comerţul electronic se referă la desfăşurarea activităţilor specifice mediului de afaceri (tranzacţii) într-un sistem automatizat integrat pentru...

Ai nevoie de altceva?