Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 211 în total
Cuvinte : 52605
Mărime: 3.79MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nistiriuc Anatolii
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Cuprins

CAPITOLUL I 3

INTRODUCERE 3

1.1 MODEMURI ANALOGICE DE BANDĂ VOCALĂ 3

1.2 MĂRIMI CARACTERISTICE 4

1.3 CANALUL TELEFONIC 6

1.4 MODEMURI ANALOGICE ŞI MODEMURI DIGITALE UTILIZATE ÎN PSTN 6

1.5 SCURT ISTORIC 8

CAPITOLUL II 10

SISTEME DE TRANSMISII DE DATE CU MODULAŢIE CODATĂ TRELLIS (TCM) 10

2.1 INTRODUCERE 10

2.1.1. Detecţia simbol cu simbol (SSD) 11

2.1.2. Detecţia de probabilitate condiţionată maximă (MLD) 13

2.2 DIAGRAMA TRELLIS 14

2.3 PARTIŢIONAREA CONSTELAŢIEI DE SEMNALE 14

2.4 TRANSMIŢĂTORUL TCM 16

2.4.1. Reprezentarea Ungerboeck a transmiţătorului TCM 16

2.4.2. Reprezentarea Calderbank-Mazo a transmiţătorului TCM 18

2.5 RECEPTORUL TCM 23

2.5.1 Receptorul TCM cu detecţie de probabilitate condiţionată maximă (MLD) 23

2.5.2 Receptorul TCM cu detecţie simbol cu simbol (SSD) 25

2.5.3 Algoritmul Viterbi 26

CAPITOLUL III 29

PERFORMANŢELE SISTEMELOR DE TRANSMISII DE DATE CU MODULAŢIE CODATĂ TRELLIS 29

3.1 LIMITA SUPERIOARĂ A PROBABILITĂŢII ERORII DE SECVENŢĂ 29

3.1.1 Diagrama de stare a erorii 31

3.1.2 Consideraţii de simetrie a funcţiei de transfer matriciale a diagramei de stare a erorii 32

3.1.3 Consideraţii asimptotice a funcţiei de transfer matriciale a diagramei de stare a erorii 34

3.1.4 Limita superioară a probabilităţii erorii de bit 35

3.1.5 Consideraţii de convergenţă a funcţiei de transfer scalare a diagramei de stare a erorii 36

3.1.6 Cazul unui canal de comunicaţie general 36

3.2 LIMITA INFERIOARĂ A PROBABILITĂŢII ERORII DE SECVENŢĂ 38

3.2.1 Limita inferioară a probabilităţii erorii de bit 39

3.3 CALCULUL FUNCŢIEI DE TRANSFER SCALARĂ A DIAGRAMEI DE STARE A ERORII 39

3.4 CALCULUL DISTANŢEI EUCLIDIENE MINIME 40

3.4.1 Calculul distanţei euclidiene minime utilizînd diagrama de stare a erorii 40

3.4.2 Algoritmul Saxona-Mulligan-Wilson 41

3.4.3 Algoritmul produs trellis 44

3.4.4 Limita inferioară a distanţei euclidiene minime 45

3.4.5 Limita superioară a distanţei euclidiene minime 46

3.5 DENSITATEA SPECTRALĂ DE PUTERE A SEMNALULUI DE LINIE TRANSMIS 51

-Teza de doctorat-

2

CAPITOLUL IV 54

CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 54

4.1 INTRODUCERE 54

4.2 CONSTRUCŢIA WEI PENTRU CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 55

4.2.1 Codul TCM 4-D, cu rata 2/3 şi cu 16 stări 56

4.2.2 Codul TCM 8-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 64

4.3 CONSTRUCŢIA STERIAN PENTRU CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 71

4.3.1 Codul TCM 6-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 74

4.3.2 Codul TCM 12-D, cu rata 4/5 şi cu 256 stări 82

4.4 GENERALIZAREA CONSTRUCŢIEI WEI PENTRU CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 92

4.4.1 Construcţia constelaţiei de semnale 2N-D 92

4.4.1.1 Metode de construcţie a unei constelaţii de semnale 2-D optimală 92

4.4.1.1.1 Modelarea constelaţiei 92

4.4.1.1.2 Corespondenţă în inele 97

4.4.1.2 Extinderea constelaţiei de semnale 2-D constituentă a constelaţiei de semnale 2N-D 100

4.4.1.2.1 Extinderea simplă a constelaţiei de semnale 2-D 101

4.4.1.2.2 Extinderea optimală a constelaţiei de semnale 2-D 104

4.4.2 Partiţionarea constelaţiei de semnale 2N-D în subseturi 2N-D 112

4.4.3 Asignarea subseturilor 2N-D la tranziţiile de stare ale codului TCM 2N-D 113

4.4.4 Realizarea corespondenţei dintre cei NQ+1 biţi şi constelaţia de semnale 2N-D 114

4.5 GENERALIZAREA CONSTRUCŢIEI WEI A CODORULUI TCM 2N-D 114

4.6 GENERALIZAREA CONSTRUCŢIEI WEI A DECODORULUI TCM 2N-D 120

4.7 EXEMPLE PENTRU CONSTRUCŢIA WEI GENERALIZATĂ A CODURILOR TCM 2N-D 127

4.7.1 Codul TCM 4-D, cu rata 2/3 şi cu 16 stări 127

4.7.2 Codul TCM 6-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 134

4.7.3 Codul TCM 8-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 143

4.7.4 Codul TCM 12-D, cu rata 4/5 şi cu 256 stări 150

CAPITOLUL V 160

Extras din document

CAPITOLUL I

Introducere

1.1 Modemuri analogice de bandă vocală

În domeniul dinamic al telecomunicaţiilor apare adesea tendinţa de a prezice

declinul rapid al unei tehnologii existente în momentul în care o tehnologie alternativă

mai puternică apare la orizont [1]. Acesta este şi cazul modemurilor analogice de

bandă vocală, despre care în anii 1985 se credea că vor dispare complet odată cu

apariţia reţelei digitale cu integrarea serviciilor (ISDN=Integrated Services Digital

Network).

Cu toate acestea, în prezent, în condiţiile dezvoltării reţelei Internet şi a utilizării

calculatoarelor personale (PC=Personal Computer), modemurile analogice sunt cele

mai răspîndite vehicule pentru comunicaţiile de date [2].

În anul 1998, conform unui studiu realizat de Georgia Tech, în SUA, 69,6 % din

toţi utilizatorii reţelei Internet (persoane fizice şi persoane juridice) au accesat reţeaua

Internet prin modemuri analogice. În acest studiu se prezintă repartizarea vitezei de

conectare în funcţie de locaţie, sex, grupe de vârstă, grupe de experienţă [3]. În Tabelul

1.1 se prezintă repartizarea vitezei de conectare în funcţie de locaţia geografică a

utilizatorilor reţelei Internet.

Tabelul 1.1 Repartizarea vitezei de conectare în funcţie de locaţia geografică a

utilizatorilor persoane fizice şi persoane juridice a reţelei Internet

Tip acces

(răspunsul subiecţilor

chestionaţi)

Viteza de conectare SUA

[%]

Europa

[%]

Altele

[%]

<14,4 kb/s 0,1 0,4 0

14,4 kb/s 1,7 0,9 2,5

28,8 kb/s 15,8 11,1 17,2

33,6 kb/s 17,6 13,8 24,6

56 kb/s 34,4 13,3 18,4

Modemuri analogice

Total 69,6 39,5 62,7

128 kb/s

(ISDN)

4,4 18,2 9

1 Mb/s (T1*) 13 16 12,7

4 Mb/s (Cablu coaxial) 3,2 1,8 7,8

10 Mb/s 2,1 10,7 2,9

45 Mb/s (T3*) 3,1 3,1 0,8

>45 Mb/s (FDDI**) 0,6 4 0,8

Modemuri digitale

Total 26,4 53,8 34

Nu ştiu ce modem

folosesc

Nu ştiu ce modem

folosesc

3,9 6,7 3,3

*T1,T3=Flux PCM (Pulse Code Modulation) primar, ternar în SUA/Japonia

**FDDI=Fiber Distributed Data Interface.

-Teza de doctorat-

4

În anul 2000, conform unui studiu realizat de Forrester Research, în SUA, 87,9

% din utilizatorii reţelei Internet (persoane fizice) au accesat reţeaua Internet prin

modemuri analogice, iar 80 % din aceştia cu un modem analogic de 56 kb/s (conform

recomandării ITU V.90) (Tabelul 1.2) [4].

Tabelul 1.2 Repartizarea pe modemuri a utilizatorilor reţelei Internet (persoane fizice)

Tip acces 1998

[%]

1999

[%]

2000

[%]

Modemuri analogice 96,5 92,1 87,9

Modemuri digitale Cablu coaxial 2,4 5,7 9,5

ISDN, DSL*, Wireless** 1,1 2,3 2,6

*=Digital Subscriber Line

**=Fără fir.

La succesul modemurilor analogice au contribuit [2, 5]:

- progresele în tehnicile de codare, modulaţie şi egalizare adaptivă,

- progresele în tehnologiile de prelucrare digitală a semnalelor, atît în ceea ce

priveşte algoritmii de prelucrare digitală a semnalelor, cît si a procesoarelor

digitale de semnal (DSP=Digital Signal Processor), care sunt din ce în ce mai

performante şi mai ieftine,

- dezvoltarea reţelei telefonice publice comutate (PSTN=Public Switched

Telephone Network) şi creşterea calităţii conexiunilor telefonice, prin

introducerea pe scară largă a centralelor telefonice digitale şi a echipamentelor

de transmisiuni digitale,

- standardizarea realizată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilorsectorul

de standardizare în Telecomunicaţii (ITU-T=International

Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector)

(fostă CCITT = Consultative Committee Intenational Telegraph and Telephone)

care începînd cu anii 1970 a adoptat succesiv standardele din Seria V pentru

modemurile analogice.

Preview document

Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 1
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 2
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 3
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 4
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 5
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 6
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 7
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 8
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 9
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 10
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 11
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 12
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 13
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 14
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 15
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 16
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 17
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 18
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 19
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 20
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 21
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 22
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 23
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 24
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 25
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 26
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 27
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 28
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 29
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 30
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 31
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 32
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 33
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 34
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 35
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 36
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 37
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 38
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 39
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 40
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 41
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 42
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 43
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 44
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 45
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 46
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 47
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 48
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 49
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 50
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 51
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 52
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 53
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 54
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 55
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 56
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 57
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 58
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 59
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 60
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 61
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 62
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 63
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 64
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 65
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 66
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 67
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 68
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 69
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 70
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 71
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 72
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 73
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 74
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 75
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 76
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 77
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 78
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 79
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 80
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 81
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 82
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 83
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 84
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 85
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 86
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 87
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 88
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 89
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 90
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 91
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 92
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 93
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 94
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 95
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 96
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 97
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 98
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 99
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 100
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 101
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 102
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 103
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 104
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 105
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 106
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 107
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 108
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 109
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 110
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 111
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 112
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 113
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 114
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 115
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 116
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 117
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 118
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 119
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 120
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 121
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 122
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 123
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 124
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 125
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 126
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 127
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 128
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 129
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 130
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 131
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 132
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 133
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 134
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 135
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 136
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 137
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 138
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 139
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 140
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 141
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 142
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 143
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 144
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 145
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 146
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 147
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 148
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 149
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 150
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 151
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 152
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 153
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 154
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 155
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 156
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 157
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 158
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 159
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 160
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 161
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 162
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 163
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 164
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 165
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 166
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 167
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 168
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 169
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 170
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 171
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 172
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 173
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 174
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 175
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 176
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 177
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 178
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 179
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 180
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 181
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 182
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 183
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 184
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 185
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 186
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 187
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 188
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 189
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 190
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 191
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 192
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 193
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 194
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 195
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 196
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 197
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 198
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 199
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 200
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 201
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 202
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 203
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 204
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 205
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 206
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 207
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 208
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 209
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 210
Contribuții la Modulația Codată Trellis Multidimensională Folosită în Realizarea Modemurilor Analogice de Bandă Vocală - Pagina 211

Conținut arhivă zip

  • Contributii la Modulatia Codata Trellis Multidimensionala Folosita in Realizarea Modemurilor Analogice de Banda Vocala.pdf

Ai nevoie de altceva?