Contributii la Modulatia Codata Trellis Multidimensionala Folosita in Realizarea Modemurilor Analogice de Banda Vocala

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contributii la Modulatia Codata Trellis Multidimensionala Folosita in Realizarea Modemurilor Analogice de Banda Vocala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 211 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nistiriuc Anatolii

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

CAPITOLUL I 3
INTRODUCERE 3
1.1 MODEMURI ANALOGICE DE BANDĂ VOCALĂ 3
1.2 MĂRIMI CARACTERISTICE 4
1.3 CANALUL TELEFONIC 6
1.4 MODEMURI ANALOGICE ŞI MODEMURI DIGITALE UTILIZATE ÎN PSTN 6
1.5 SCURT ISTORIC 8
CAPITOLUL II 10
SISTEME DE TRANSMISII DE DATE CU MODULAŢIE CODATĂ TRELLIS (TCM) 10
2.1 INTRODUCERE 10
2.1.1. Detecţia simbol cu simbol (SSD) 11
2.1.2. Detecţia de probabilitate condiţionată maximă (MLD) 13
2.2 DIAGRAMA TRELLIS 14
2.3 PARTIŢIONAREA CONSTELAŢIEI DE SEMNALE 14
2.4 TRANSMIŢĂTORUL TCM 16
2.4.1. Reprezentarea Ungerboeck a transmiţătorului TCM 16
2.4.2. Reprezentarea Calderbank-Mazo a transmiţătorului TCM 18
2.5 RECEPTORUL TCM 23
2.5.1 Receptorul TCM cu detecţie de probabilitate condiţionată maximă (MLD) 23
2.5.2 Receptorul TCM cu detecţie simbol cu simbol (SSD) 25
2.5.3 Algoritmul Viterbi 26
CAPITOLUL III 29
PERFORMANŢELE SISTEMELOR DE TRANSMISII DE DATE CU MODULAŢIE CODATĂ TRELLIS 29
3.1 LIMITA SUPERIOARĂ A PROBABILITĂŢII ERORII DE SECVENŢĂ 29
3.1.1 Diagrama de stare a erorii 31
3.1.2 Consideraţii de simetrie a funcţiei de transfer matriciale a diagramei de stare a erorii 32
3.1.3 Consideraţii asimptotice a funcţiei de transfer matriciale a diagramei de stare a erorii 34
3.1.4 Limita superioară a probabilităţii erorii de bit 35
3.1.5 Consideraţii de convergenţă a funcţiei de transfer scalare a diagramei de stare a erorii 36
3.1.6 Cazul unui canal de comunicaţie general 36
3.2 LIMITA INFERIOARĂ A PROBABILITĂŢII ERORII DE SECVENŢĂ 38
3.2.1 Limita inferioară a probabilităţii erorii de bit 39
3.3 CALCULUL FUNCŢIEI DE TRANSFER SCALARĂ A DIAGRAMEI DE STARE A ERORII 39
3.4 CALCULUL DISTANŢEI EUCLIDIENE MINIME 40
3.4.1 Calculul distanţei euclidiene minime utilizînd diagrama de stare a erorii 40
3.4.2 Algoritmul Saxona-Mulligan-Wilson 41
3.4.3 Algoritmul produs trellis 44
3.4.4 Limita inferioară a distanţei euclidiene minime 45
3.4.5 Limita superioară a distanţei euclidiene minime 46
3.5 DENSITATEA SPECTRALĂ DE PUTERE A SEMNALULUI DE LINIE TRANSMIS 51
-Teza de doctorat-
2
CAPITOLUL IV 54
CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 54
4.1 INTRODUCERE 54
4.2 CONSTRUCŢIA WEI PENTRU CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 55
4.2.1 Codul TCM 4-D, cu rata 2/3 şi cu 16 stări 56
4.2.2 Codul TCM 8-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 64
4.3 CONSTRUCŢIA STERIAN PENTRU CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 71
4.3.1 Codul TCM 6-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 74
4.3.2 Codul TCM 12-D, cu rata 4/5 şi cu 256 stări 82
4.4 GENERALIZAREA CONSTRUCŢIEI WEI PENTRU CODURI TCM MULTIDIMENSIONALE 92
4.4.1 Construcţia constelaţiei de semnale 2N-D 92
4.4.1.1 Metode de construcţie a unei constelaţii de semnale 2-D optimală 92
4.4.1.1.1 Modelarea constelaţiei 92
4.4.1.1.2 Corespondenţă în inele 97
4.4.1.2 Extinderea constelaţiei de semnale 2-D constituentă a constelaţiei de semnale 2N-D 100
4.4.1.2.1 Extinderea simplă a constelaţiei de semnale 2-D 101
4.4.1.2.2 Extinderea optimală a constelaţiei de semnale 2-D 104
4.4.2 Partiţionarea constelaţiei de semnale 2N-D în subseturi 2N-D 112
4.4.3 Asignarea subseturilor 2N-D la tranziţiile de stare ale codului TCM 2N-D 113
4.4.4 Realizarea corespondenţei dintre cei NQ+1 biţi şi constelaţia de semnale 2N-D 114
4.5 GENERALIZAREA CONSTRUCŢIEI WEI A CODORULUI TCM 2N-D 114
4.6 GENERALIZAREA CONSTRUCŢIEI WEI A DECODORULUI TCM 2N-D 120
4.7 EXEMPLE PENTRU CONSTRUCŢIA WEI GENERALIZATĂ A CODURILOR TCM 2N-D 127
4.7.1 Codul TCM 4-D, cu rata 2/3 şi cu 16 stări 127
4.7.2 Codul TCM 6-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 134
4.7.3 Codul TCM 8-D, cu rata 3/4 şi cu 64 stări 143
4.7.4 Codul TCM 12-D, cu rata 4/5 şi cu 256 stări 150
CAPITOLUL V 160

Extras din document

CAPITOLUL I

Introducere

1.1 Modemuri analogice de bandă vocală

În domeniul dinamic al telecomunicaţiilor apare adesea tendinţa de a prezice

declinul rapid al unei tehnologii existente în momentul în care o tehnologie alternativă

mai puternică apare la orizont [1]. Acesta este şi cazul modemurilor analogice de

bandă vocală, despre care în anii 1985 se credea că vor dispare complet odată cu

apariţia reţelei digitale cu integrarea serviciilor (ISDN=Integrated Services Digital

Network).

Cu toate acestea, în prezent, în condiţiile dezvoltării reţelei Internet şi a utilizării

calculatoarelor personale (PC=Personal Computer), modemurile analogice sunt cele

mai răspîndite vehicule pentru comunicaţiile de date [2].

În anul 1998, conform unui studiu realizat de Georgia Tech, în SUA, 69,6 % din

toţi utilizatorii reţelei Internet (persoane fizice şi persoane juridice) au accesat reţeaua

Internet prin modemuri analogice. În acest studiu se prezintă repartizarea vitezei de

conectare în funcţie de locaţie, sex, grupe de vârstă, grupe de experienţă [3]. În Tabelul

1.1 se prezintă repartizarea vitezei de conectare în funcţie de locaţia geografică a

utilizatorilor reţelei Internet.

Tabelul 1.1 Repartizarea vitezei de conectare în funcţie de locaţia geografică a

utilizatorilor persoane fizice şi persoane juridice a reţelei Internet

Tip acces

(răspunsul subiecţilor

chestionaţi)

Viteza de conectare SUA

[%]

Europa

[%]

Altele

[%]

<14,4 kb/s 0,1 0,4 0

14,4 kb/s 1,7 0,9 2,5

28,8 kb/s 15,8 11,1 17,2

33,6 kb/s 17,6 13,8 24,6

56 kb/s 34,4 13,3 18,4

Modemuri analogice

Total 69,6 39,5 62,7

128 kb/s

(ISDN)

4,4 18,2 9

1 Mb/s (T1*) 13 16 12,7

4 Mb/s (Cablu coaxial) 3,2 1,8 7,8

10 Mb/s 2,1 10,7 2,9

45 Mb/s (T3*) 3,1 3,1 0,8

>45 Mb/s (FDDI**) 0,6 4 0,8

Modemuri digitale

Total 26,4 53,8 34

Nu ştiu ce modem

folosesc

Nu ştiu ce modem

folosesc

3,9 6,7 3,3

*T1,T3=Flux PCM (Pulse Code Modulation) primar, ternar în SUA/Japonia

**FDDI=Fiber Distributed Data Interface.

-Teza de doctorat-

4

În anul 2000, conform unui studiu realizat de Forrester Research, în SUA, 87,9

% din utilizatorii reţelei Internet (persoane fizice) au accesat reţeaua Internet prin

modemuri analogice, iar 80 % din aceştia cu un modem analogic de 56 kb/s (conform

recomandării ITU V.90) (Tabelul 1.2) [4].

Tabelul 1.2 Repartizarea pe modemuri a utilizatorilor reţelei Internet (persoane fizice)

Tip acces 1998

[%]

1999

[%]

2000

[%]

Modemuri analogice 96,5 92,1 87,9

Modemuri digitale Cablu coaxial 2,4 5,7 9,5

ISDN, DSL*, Wireless** 1,1 2,3 2,6

*=Digital Subscriber Line

**=Fără fir.

La succesul modemurilor analogice au contribuit [2, 5]:

- progresele în tehnicile de codare, modulaţie şi egalizare adaptivă,

- progresele în tehnologiile de prelucrare digitală a semnalelor, atît în ceea ce

priveşte algoritmii de prelucrare digitală a semnalelor, cît si a procesoarelor

digitale de semnal (DSP=Digital Signal Processor), care sunt din ce în ce mai

performante şi mai ieftine,

- dezvoltarea reţelei telefonice publice comutate (PSTN=Public Switched

Telephone Network) şi creşterea calităţii conexiunilor telefonice, prin

introducerea pe scară largă a centralelor telefonice digitale şi a echipamentelor

de transmisiuni digitale,

- standardizarea realizată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilorsectorul

de standardizare în Telecomunicaţii (ITU-T=International

Telecommunications Union-Telecommunication Standardization Sector)

(fostă CCITT = Consultative Committee Intenational Telegraph and Telephone)

care începînd cu anii 1970 a adoptat succesiv standardele din Seria V pentru

modemurile analogice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contributii la Modulatia Codata Trellis Multidimensionala Folosita in Realizarea Modemurilor Analogice de Banda Vocala.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” TIMIŞOARA FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII