Dezvoltarea unei Platforme - E-learning

Proiect
6.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 21054
Mărime: 942.71KB (arhivat)
Publicat de: Frusina Antal
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorin Carstoiu
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” BUCURESTI FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE

Cuprins

 1. CAP. 1: CONCEPTE E-LEARNING 4
 2. 1.1 EDUCATIA LA DISTANTA – DEFINITII 5
 3. 1.2 E-LEARNING – CADRU CONCEPTUAL 6
 4. 1.3 MODELE DE EDUCATIE LA DISTANTA 7
 5. 1.4 TIPURI DE EDUCATIE LA DISTANTA 9
 6. 1.5 INSTITUTII VIRTUALE 11
 7. 1.6 CERTIFICARI ONLINE 12
 8. 1.7 ALEGEREA UNEI SOLUTII E-LEARNING 14
 9. 1.8 AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 15
 10. CAP. 2: PREZENTAREA TEHNOLOGIILOR UTILIZATE 17
 11. 2.1 SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE (SGBD) 17
 12. 2.1.1 Istoric; comentarii 17
 13. 2.1.2 Definirea sistemelor de gestiune a bazelor de date relaţionale 18
 14. 2.1.3 Criterii minimale de definire a unui SGBDR 19
 15. 2.2 PHP 21
 16. 2.3 POSTGRESQL 23
 17. 2.3.1 Alegerea pachetului PostgreSQL 24
 18. 2.4 AJAX (ASYNCHRONOUS JAVASCRIPT AND XML) 26
 19. 2.4.1 Prezentare generala 26
 20. 2.4.2 Istoric 28
 21. 2.4.3 Avantaje ale tehnologiei AJAX 28
 22. 2.4.4 Dezavantaje 29
 23. 2.5 HTML SI CSS 30
 24. 2.5.1 HTML (HyperText Markup Language) 30
 25. 2.5.2 CSS (Cascading Style Sheets) 30
 26. 2.6 APACHE WEB SERVER 32
 27. 2.7 UML 33
 28. CAP. 3: PROIECTAREA BAZEI DE DATE 35
 29. CAP. 4: PREZENTAREA APLICATIEI E-LEARNING 47
 30. 4.1 LOGAREA/DELOGARE IN APLICATIE 47
 31. 4.2 STRUCTURA APLICATIEI 49
 32. 4.2.1 utilizatorul “Angajat” 49
 33. 4.2.2 utilizatorul “Vanzari Directe” 52
 34. 4.2.3 utilizatorul „Administrator” 52
 35. 4.2.4 utilizatorul „Sef Departament” 55
 36. 4.2.5 utilizatorul „Supervizor” 58
 37. 4.2.6 utilizatorul „HR” 62
 38. 4.3 PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC 63
 39. 4.4 DEZVOLTARI ULTERIOARE 64
 40. CONCLUZII 65
 41. BIBLIOGRAFIE 66
 42. ANEXA 1 – CLASA ADODB 67
 43. ANEXA 2 - CLASA ADLDAP 68
 44. ANEXA 3 – EXTENSII FPDF 71
 45. ANEXA 4 – INSTALAREA SI CONFIGURAREA APLICATIEI 77

Extras din proiect

Cap. 1: Concepte e-Learning

Prefata

Abordarea învăţământului la distanţă ca modalitate alternativă sau complementară de a face educaţie porneşte de la asigurarea şi respectarea unor criterii de calitate în ce priveşte aspectele pedagogice, academice, administrative, tehnice.

Conceptul pregătire pentru viaţă, care a constituit multă vreme un obiectiv major al sistemelor educative din întreaga lume, a devenit redundant în perspectiva deschisă de uriaşele transformări din societate datorate schimbărilor tehnologice şi economice. Cu treizeci de ani în urmă, educaţia pe tot parcursul vieţii putea fi privită ca o opţiune pentru o vârstă cu mai mult timp liber. Acum a devenit o necesitate. Ofertele de educaţie şi pregătire au devenit segmentate şi diversificate, în acord cu variatele cereri ale consumatorilor care plătesc pentru module educative ajustate pe propriile nevoi.

Educaţia la distanţă este doar o expresie a acestei noi orientări spre consumator a diverselor instituţii de pregătire. Acumularea de credite şi transferul, modularizarea cursurilor sunt părţi ale aceleiaşi transformări de structură a sistemului de învăţământ.

Rezultatele cercetărilor de până acum, realizate în ţările cu tradiţie în educaţia prin corespondenţă, relevă faptul că învăţământul la distanţă este la fel de eficient ca formele tradiţionale de educaţie, cu condiţia unei proiectări corespunzătoare. Spre exemplu, la cererea Federaţiei Americane a Profesorilor şi Asociaţiei Naţionale pentru Educaţie, Institutul pentru Politici Educaţionale din Statele Unite a iniţiat o cercetare privind eficacitatea educaţiei la distanţă, care s-a dorit a fi o analiză a "ceea ce ne spun cercetările în domeniu şi ceea ce nu ne spun" (The Institute for Higher Education Policy. What’s the Difference? A Review of Contemporary Research on the Effectiveness of Distance Learning in Higher Education. 1999. [online] http://www.ihep.com, p. 6.). Raportul sugerează că multe dintre întrebările esenţiale despre modul în care se realizează predarea-învăţarea la distanţă nu primesc răspuns. Este oare mai potrivită educaţia la distanţă pentru anumite obiecte de învăţământ decât pentru altele? Este mai potrivită pentru anumiţi studenţi? Care sunt cauzele abandonului în cadrul cursurilor la distanţă? Sunt bibliotecile şi sursele de informare suficiente? Ce elemente sunt necesare pentru ca un student să absolve cu succes un curs la distanţă şi cum pot fi evaluate acestea? Evaluarea studenţilor în clasele la distanţă este diferită de evaluarea tradiţională? Problemele administrative afectează calitatea instruirii la distanţă?

Demersul cercetării asupra educaţiei la distanţă este departe de a fi clarificat problemele conturate de această formă de predare-învăţare mereu în expansiune.

Oricum, noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării au dat o mână de ajutor instituţiilor de învăţământ superior în concentrarea asupra scopului esenţial al instruirii. Realitatea ne indică o cerere masivă de cursuri în tehnologia învăţământului deschis şi la distanţă, grefată pe o nevoie tot mai mare de educaţie continuă. Problema care se pune în aceste condiţii este aceea de a creşte eficienţa programelor existente şi proiectarea altora, pe baza unei teorii pedagogice a educaţiei la distanţă care să susţină practica la toate nivelele.

1.1 Educatia la distanta – definitii

Teoria pedagogică a învăţământului la distanţă porneşte de la încercările de definire a educaţiei la distanţă. Istoric, educaţia la distanţă însemna studiul prin corespondenţă, însă accepţiunile actuale tind să fie mai apropiate de metode de transmitere a materialelor susţinute de tehnologii audio, video şi (mai frecvent şi deschizând mai multe posibilităţi) prin Internet.

În general, se vorbeşte despre educaţie la distanţă atunci când profesorul şi studentul (studenţii) sunt separaţi prin distanţă fizică şi tehnologia (audio, video, reţele de calculatoare, material tipărit), îmbinată uneori cu comunicarea faţă în faţă, este folosită pentru instruire (Engineering Outreach Staff de la Universitatea Idaho - Distance Education at a Glance). Un alt numitor comun al definiţiilor de până acum este caracteristica acestui sistem de a augmenta oportunităţile de învăţare ale studenţilor, prin eliminarea obstacolelor de ordin spaţial, temporal sau a impunerii unui ritm de învăţare. Se asigură astfel posibilităţi de studiu unor categorii largi de persoane, fără întreruperea activităţii lor profesionale. Aceasta este de fapt şi caracteristica principală, care face ca sistemul să fie deosebit de viabil pentru ciclurile superioare, pentru educaţia permanentă, pentru învăţământul vocaţional, şi îl situează potenţial printre cele mai solicitate tipuri de sisteme de educaţie ale viitorului.

O excelentă definiţie cu valoare operaţională o dă Consiliul pentru Educaţie şi Instruire la Distanţă: "Educaţia la distanţă presupune înscrierea şi studiul la o instituţie de instruire, care asigură materialele didactice pregătite într-o ordine secvenţială şi logică pentru ca studenţii să studieze pe cont propriu. La sfârşitul fiecărei etape, studentul trimite prin fax sau e-mail, către instructori calificaţi, produsul muncii sale spre corectare, clasare şi orientare tutorială pe problemele temei de studiu. Sarcinile corectate sunt înapoiate, acest schimb asigurând o relaţie student-profesor personalizată." (Consiliul pentru Educaţie şi Pregătire la Distanţă - http://www.detc.org/)

Unii autori investesc cu semnificaţii deosebite interacţiunile dintre studenţi, poate pentru că aceasta este una din direcţiile spre care sistemul de instruire la distanţă îşi va depăşi limitele. Alţi autori accentuează rolul mediator al profesioniştilor educaţiei - punerea în legătură a studenţilor cu resursele educaţionale de oriunde din lume fiind considerat unul dintre cele mai importante avantaje ale educaţiei la distanţă prin Internet - în contextul actual al digitizării culturii, varietăţii surselor de informare şi dificultăţii de orientare în câmpul informaţional.

În sens larg, prin elearning (sau e-learning) se întelege totalitatea situatiilor educationale în care se utilizeaza semnificativ mijloacele tehnologiei informatiei si comunicarii. Termenul, preluat din literatura anglo-saxona, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învatare prin mijloace electronice, acoperind acum aria de intersectie a actiunilor educative cu mijloacele informatice moderne. Definit astfel, mai mult ca e-education, aria semantica a conceptului e-learning interfereaza cu si se suprapune indefinit variabil pe o multitudine de termeni ce surprind varietatea experientelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: instruire asistata/ mediata de calculator, digital/ mobile/ online learning/ education, instruire prin multimedia etc. Sub denumirea de software didactic/ educational, o gama larga de materiale electronice (pe suport digital/ multimedia) sunt dezvoltate pentru a simplifica procesul de educatie: harti, dictionare, enciclopedii, filme didactice, prezentari în diverse formate, carti (e-books), teste, tutoriale, simulari, software ce formeaza abilitati, software de exersare, jocuri didactice etc. Computerul si materialele electronice/ multimedia sunt utilizate ca suport în predare, învatare, evaluare sau ca mijloc de comunicare (pentru realizarea unor sarcini individuale etc).

În sens restrâns, elearning reprezinta un tip de educatie la distanta, ca experienta planificata de predare-învatare organizata de o institutie ce furnizeaza mediat materiale într-o ordine secventiala si logica pentru a fi asimilate de studenti în maniera proprie. Medierea se realizeaza prin noile tehnologii ale informatiei si comunicarii - în special prin Internet. Internetul constituie atât mediul de distributie al materialelor, cât si canalul de comunicare între actorii implicati. Functional deocamdata doar la nivelul învatamântului superior si în educatia adultilor, sistemul de instruire prin Internet replica.

1.2 e-Learning – cadru conceptual

Cele mai durabile si mai eficiente inovatii sunt acelea pe care beneficiarul le-a asimilat, adica le-a adoptat pentru ca îi satisfac nevoile sale specifice. Sa luam în considerare ceea ce se întâmpla la nivelul concret al transformarilor produse de noile tehnologii ale informatiei si comunicarii:

Preview document

Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 1
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 2
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 3
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 4
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 5
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 6
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 7
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 8
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 9
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 10
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 11
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 12
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 13
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 14
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 15
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 16
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 17
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 18
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 19
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 20
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 21
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 22
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 23
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 24
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 25
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 26
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 27
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 28
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 29
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 30
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 31
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 32
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 33
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 34
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 35
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 36
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 37
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 38
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 39
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 40
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 41
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 42
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 43
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 44
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 45
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 46
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 47
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 48
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 49
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 50
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 51
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 52
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 53
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 54
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 55
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 56
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 57
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 58
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 59
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 60
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 61
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 62
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 63
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 64
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 65
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 66
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 67
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 68
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 69
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 70
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 71
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 72
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 73
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 74
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 75
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 76
Dezvoltarea unei Platforme - E-learning - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Dezvoltarea unei Platforme - E-learning.doc

Alții au mai descărcat și

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Securitatea în rețelele TCP-IP

INTRODUCERE Societatea modernă infor¬matizată reprezintă deja o realitate, în care se ignoră frontierele şi se trece peste orice constrângeri de...

Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi

INTRODUCERE În această lucrare sunt descrise uele dintre cele mai populare servicii ale Internet-ului World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială),...

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Aplicație web pentru gestionarea activităților didactice

În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi...

Biblioteca online

Introducere în domeniul În zilele noastre calculatoarele au căpătat o răspindire foarte largă. Domeniul de utilizare a lor creşte cu fiecare zi şi...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Te-ar putea interesa și

Tendințe și strategii e-business - Aplicații, componente și portaluri e-business

INTRODUCERE ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 1.1. CONTEXTUL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE. SCURT ISTORIC Încă de la începutul anilor 1990,...

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Tehnologii pentru E-Learning Moodle

1. Importanţa temei “Oricine renunţă să învaţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să învaţe rămâne tânăr. Cel mai...

Comunicarea la nivelul aparatului central

INTRODUCERE Comunicarea este un proces foarte important în toate domeniile vieții sociale, mai ales în domeniul relației dintre cetățean și...

Sistem de Management al Conținutului - JOOMLA

Capitolul 1. Introducere Tehnologia informaţiei, cu principalul său exponent – calculatorul, a pătruns în domeniul educaţional, iniţial ca obiect...

Stadiul serviciilor electronice în România și Uniunea Europeană

Capitolul 1 : INTRODUCERE 1.1. Importanta si actualitatea temei Orientarea pe calitatea serviciilor publice online este o parte a reformei...

Diagnoză HR Banca Transilvania

Introducere În viața de zi cu zi suntem înconjurați de organizații și de-a lungul vieții noastre facem parte din cel puțin o organizație. În...

Analiză Comparativă Privind Cultura Organizațională

„Organizaţiile au culturi tot aşa cum oamenii au personalitate”, conform afirmaţiei celor doi cercetători ai mediului corporatist Oswick si Grant,...

Ai nevoie de altceva?