Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 26534
Mărime: 975.82KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Ababii

Cuprins

Introducere 8

1. Noţiuni generale 9

1.1 Enunţul problemei 9

1.2 Conceptul de sistem informaţional 13

1.2.1 Definirea sistemului informaţional 13

1.2.2 Componentele sistemului informaţional 14

1.2.3 Funcţiile sistemului informaţional 18

1.3 Sistemele electronice de management de documente 20

1.3.1 Principiile de funcţionare a sistemelor electronice de management de documente 22

1.3.2 Managementul Relaţiilor cu Clienţii - CRM 23

1.3.3 Enterprise Resource Planning (ERP) 26

1.4 Arhitectura Client/Server 29

1.4.1 Arhitectura two-tier 32

1.4.2 Arhitectura three-tier 33

1.5 Intranet 34

1.5.1 Intranetul, reţeaua companiei 34

1.5.2 Internet vs. intranet 35

1.5.3 Părţi componente 35

1.5.4 Tehnologii 36

1.5.5 Programare 38

1.5.6 Baze de date 39

1.5.7 Tendinţe 39

2. Mijloace de elaborare 41

2.1 Lotus Domino 41

2.1.1 Ce este Domino 41

2.1.2 Arhitectura Domino 42

2.1.3 Servicii integrate în Lotus Domino 43

2.2 Dezvoltarea aplicaţiilor pentru Intranet 46

2.2.1 Proiectarea aplicaţiilor cu Domino 46

2.2.2 Reutilizare şi integrare 47

2.2.3 Document Object Model 48

2.2.4 XML prin SAX 50

2.3 Programarea în Domino 52

2.3.1 Baze de Date 52

2.3.2 Formula 53

2.3.3 LotusScript 54

2.3.4 Java 55

2.3.5 XML - eXtensible Markup Language 56

2.4 Securitate Intranetului 58

2.4.1 Protocolul SSL 59

2.4.2 Semnătura electronică 60

3 Descrierea elaborării 63

3.1 Descrierea sistemului „Intranet Guvernamental” 63

3.1.1 Mediul de lucru Notes 64

3.1.2 Descrierea Resurselor Informaţionale 67

3.1.3 Mediul Intranet Guvernamental Web 69

3.2 Descrierea tehnică 69

3.3 Securitatea sistemului Intranet Guvernamental 73

4 Partea economică a proiectului. 79

4.1 Etapele elaborării 79

4.2 Evaluarea economică a proiectului 87

4.3 Calcularea salariului de bază 90

4.4 Cheltuieli de proiectare a sistemului „Intranet Guvernamental” 93

4.5 Evaluarea eficacităţii implementării sistemului informaţional “Intranet Guvernamental” 93

4.6 Efectul social 96

5. Protecţia muncii 97

5.1. Analiza condiţiilor de lucru 99

5.2. Calculul ventilaţiei 100

5.3. Caracteristicile condiţiilor sanitar-igienice şi ale factorilor de producţie dăunători şi periculoşi 103

5.4. Securitatea antiincendiară în încăperea de lucru 103

Concluzii 105

Bibliografie 106

Anexe 107

Anexa 1 (Schema bloc a sistemului) 107

Anexa 2 (Sistem de date. Schema logică) 108

Anexa 3 (Schema reţelei) 109

Anexa 4 (Graful Reţea) 110

Anexa 5 (Listingul aplicaţiei) 112

Extras din document

Introducere

Transmiterea eficienta a informaţiei constituie, incontestabil, una dintre principalele căi care poate contribui la progresul unei organizaţii de orice natura.

Evoluţia mijloacelor moderne de comunicaţii şi noile capacităţi oferite de sistemele de calcul au determinat creşterea considerabila a vitezei de transmitere a informaţiei. În aceste condiţii informaţia şi modul de propagare al acesteia constituie una dintre modalităţile de eficientizare a fluxurilor. Sistemele de management al documentelor constituie o alternativa viabila la modalităţile clasice de gestiune a acestora. Acestea asigura reducerea costurilor de exploatare şi determina creşterea vitezei de regăsire şi propagare a informaţiei la nivelul organizaţiei.

În Republica Moldova ideea dată este realizată în cadrul proiectului Intranet Guvernamental, care reprezintă întruchiparea cererilor Hotărârii Guvernului RM „cu privire la înfiinţarea paginii oficiale a Republicii Moldova şi consolidarea structurii informaţionale naţionale” Nr: 355 din 02.04.1998 în privinţa creării pe teritoriul Republicii Moldova a reţelei guvernamentale integrate.

Scopul final al proiectului este acordarea posibilităţii instituţiilor guvernamentale de a realiza lucrul în comun în vederea soluţionării întrebărilor de importanţă de stat în regimul timpului real şi cu folosirea noilor mijloace acordate de tehnologiile informaţionale. Fiecare Minister sau Departament primeşte în sistemă statutul grupei de lucru, ce permite, atât de a schimba stilul obişnuit de lucru în interiorul Ministerului, cât şi de a primi noi instrumente, ce permit de a realiza rapid comunicările interdepartamentale, rezultativ şi cu siguranţă maximă, aşa cum automatizarea lucrului cu documente electronice garantează transportarea lor, controlul prelucrării şi efectuării, precum şi securitatea şi confidenţialitatea în caz de necesitate.

In cadrul acestui material prezint soluţia „Intranet Guvernamental” pentru sistemul de circulaţie de documente bazat pe Lotus/Domino. Produsul Notes este un mediu de dezvoltare şi funcţionare pentru aplicaţiile de management al documentelor, permiţând implementarea fluxurilor informaţionale ale oricărei organizaţii.

1. Noţiuni generale

1.1 Enunţul problemei

Începând cu anul 2000 organizaţia „MoldInfoNet” a realizat proiectul „Intranet Guvernamental”, conform tender-ului UNDP din octombrie 2000, organizat pentru realizarea proiectului de informatizare a Guvernului Republicii Moldova. Conform sarcinilor puse, proiectul a fost realizat în patru etape. Etapa finală fiind completă în martie 2002.

În cadrul proiectului „Intranet Guvernamental” a fost realizat un sistem electronic de circulaţie a documentelor „E-GOVERNMENT”. Conform sarcinilor puse, sistemul a fost elaborat specific pentru organele de stat, cu evidenţa tuturor trăsăturilor caracteristice a activităţii organelor de conducere.

Sistemul propus este o soluţie de tip "e-government", care reprezintă un complex integru de instrumente şi soluţii, utilizând cele mai noi tehnologii informaţionale. Drept bază acestui mediu informaţional serveşte Centrul Informaţional al Guvernului, ce coordonează lucrul reţelei de schimb de date dintre Guvernul Republicii Moldova şi Centrele Judeţene. Sistemul prevede serviciul automat pentru gestionarea, stocarea şi repartizarea pe departamente şi direcţii a informaţiei primită din Centrele Judeţene (rapoarte, statistică, dări de seamă, mesaje de serviciu, etc.). Aici este implementat serviciul automat de repartizare şi transmitere a informaţiei din Cancelaria Guvernului spre Centrele Judeţene, utilizând un standard comun de prezentare şi gestionare a datelor. Datele stocate în Centrul Informaţional a Guvernului, pot fi accesate de orice funcţionar, ce are acces la aceste date. în Centre Judeţene există instalat câte un server specializat, care va răspunde de procesul de acumulare a datelor, şi transmiterea automată a lor în Centrul Informaţional Guvernamental. Sistemul prevede un mecanism fiabil de interacţiune cu diferite baze de date şi diverse platforme de baze de date. Reţeaua va include serviciile de poştă electronica, fax, acces la Internet.

Preview document

Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 1
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 2
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 3
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 4
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 5
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 6
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 7
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 8
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 9
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 10
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 11
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 12
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 13
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 14
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 15
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 16
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 17
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 18
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 19
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 20
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 21
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 22
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 23
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 24
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 25
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 26
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 27
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 28
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 29
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 30
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 31
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 32
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 33
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 34
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 35
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 36
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 37
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 38
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 39
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 40
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 41
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 42
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 43
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 44
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 45
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 46
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 47
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 48
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 49
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 50
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 51
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 52
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 53
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 54
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 55
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 56
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 57
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 58
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 59
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 60
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 61
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 62
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 63
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 64
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 65
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 66
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 67
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 68
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 69
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 70
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 71
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 72
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 73
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 74
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 75
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 76
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 77
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 78
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 79
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 80
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 81
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 82
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 83
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 84
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 85
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 86
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 87
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 88
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 89
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 90
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 91
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 92
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 93
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 94
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 95
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 96
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 97
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 98
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 99
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 100
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 101
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 102
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 103
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 104
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 105
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 106
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 107
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 108
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 109
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 110
Elaborarea sistemului de circulație a documentelor destinat folosirii în cadrul cancelariei de stat - Pagina 111

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Sistemului de Circulatie a Documentelor Destinat Folosirii in Cadrul Cancelariei de Stat.doc

Ai nevoie de altceva?