Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 22360
Mărime: 410.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Florin Dumitriu
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 4

1.1 Arhitectura sistemelor informaţionale 4

1.2 Strategii ale definirii arhitecturii sistemului informaţional 5

1.3 Strategii ale dezvoltării unui sistem informaţional 8

1.3.1 Strategia descompunerii funcţionale (orientate-funcţii) 9

1.3.2 Strategia fluxurilor de date (orientate-proces) 11

1.3.3 Strategii orientate spre informaţii (orientate-date) 11

1.3.4 Strategii orientate-obiect 13

1.4 Etapele realizării unui sistem (produs) informaţional 15

1.5. Participanţi la dezvoltarea sistemelor informaţionale 16

CAPITOLUL 2: FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 22

2.1 Influenţe şi beneficii ale utilizării CMMI (Capability Maturity Model Integration) în îmbunătăţirea proceselor de lucru 22

2.2 Gradul de schimbare 25

2.2.1 Îmbunătăţire continuă vs. restructurare 25

2.2.2 Managementul schimbării 26

2.3 Factori referitori la utilizatori ce au influenţă asupra succesului dezvoltării sistemelor informaţionale 27

2.3.1 Factori referitori la utilizatori 27

2.3.2 Analiza interacţiunii factorilor referitori la utilizatori 29

2.4 Standarde şi calitate 30

2.5 Utilizarea instrumentelor de tip CASE (Computer-Aided Sofware Engineering) 32

2.6 Dezvoltarea orientată-obiect a sistemelor 32

2.7 Dezvoltarea “agilă” a sistemelor 34

2.7.1 Principiile din spatele metodelor agile 34

2.7.2 Compararea metodelor agile cu alte metode 36

2.7.3 Critici aduse metodelor agile 37

2.8 Eşecul proiectelor de dezvoltarea a sistemelor informaţionale 38

2.8.1 Definirea noţiunii de eşec a proiectelor 38

2.8.2 Factori care cauzează eşecul dezvoltării sitemelor informaţionale 40

CAPITOLUL 3: INFLUENŢA TESTĂRII ASUPRA SUCCESULUI DEZVOLTĂRII SISTEMELOR INFORMAŢIONALE 42

3.1 Aspecte generale cu privire la organizarea testării 42

3.2 Tehnici de testare 45

3.2.1 Testare pre-implementare 45

3.2.2 Clasificarea tehnicilor de testare 47

3.2.3 Testarea structurilor de control repetitive 48

3.2.4 Examinările şi execuţiile de probă 49

3.3 Strategia testării sistemelor informaţionale 50

3.3.1 Testarea modulelor 51

3.3.2 Testarea integrării 51

3.3.3 Testarea la nivelul sistemului 52

3.4 Alte tipuri de testare 53

3.5 Testare manuală vs. testare automată 54

3.5.1 Compararea testării manuale cu testarea automată 54

3.5.2 Avantajele utilizării testării automate 55

3.5.3 Procesul testării automate 56

3.5.4 Limitele testării automate 57

3.6 Documentarea testării 58

CAPITOLUL 4: TESTAREA UNITARĂ A CLASELOR JAVA FOLOSIND UTILITARUL JUNIT 61

4.1 JUnit – cadru de testare unitară regresivă 61

4.2 Crearea testelor utilizând JUnit 62

4.3 Exemplu de testare folosind Junit 65

4.4 Recomandări pentru realizarea testelor cu JUnit 78

CONCLUZII 80

Bibliografie 81

Extras din document

INTRODUCERE

În noua economie, producătorii de soluţii IT sunt confruntaţi cu o nouă cerinţă care îi obligă să schimbe total modul de construcţie a unui produs, fără a face compromisuri de calitate. A fi primul pe piaţă cu ultimele tehnologii este mai important ca oricând. Lucrând cu o infrastructură software şi hardware din ce în ce mai complexă, confruntaţi cu creşterea continuă a cerinţelor de calitate şi cu necesitatea reducerii costurilor, firmele dezvoltatoare de sisteme informaţionale încep să preţuiască tot mai mult soluţiile solide de dezvoltare.

Această lucrare urmăreşte să identifice o parte din factorii care contribuie la menţinerea echilibrului în cadrul triunghiului cost-durată-performanţă.

Primul capitol al lucrării se doreşte o trecere în revistă a câtorva noţiunii generale cu privire la ceea ce semnifică dezvoltarea unui sistem informaţional: caracterizarea noţiunii de arhitectură a unui sistem informaţional şi orientările abordate în definirea acesteia, strategiile de dezvoltare a unui sistem informaţional, etapele ciclului de viaţă, precum şi principalii actori implicaţi în dezvoltarea unui produs informaţional.

Următoarea secţiune prezintă câţiva dintre factorii cheie, care pot avea o importanţă majoră în ceea ce priveşte succesul dezvoltării sistemelor informaţionale. Printre aceştia se pot enumera: utilizarea CMMI (Capability Maturity Model Integration) în îmbunătăţirea proceselor de lucru, gradul de schimbare ce este asociat cu implementarea unui nou proiect, abilităţi ridicate cu referire la managementul schimbării, implicarea utilizatorilor în procesul de dezvoltare, supravegherea respectării anumitor standarde de calitate, folosirea instrumentelor de tip CASE (Computer-Aided Sofware Engineering) şi a metodelor “agile”, dezvoltarea aplicaţiilor pe baza abordării orientate-obiect. Tot aici se va dezbate şi problema eşecului proiectelor de dezvoltare a sistemelor informaţionale.

Al treilea capitol descrie unul din factorii esenţiali ai dezvoltării sistemelor, dar care de multe ori este ţinut în umbră sau chiar trecut cu vederea: testarea. Pentru a caracteriza acest concept s-au evidenţiat principalele tehnici de testare, strategiile ce pot fi adoptate, o comparaţie între testarea manuală şi cea automată, precum şi documentele ce sunt necesare a fi elaborate în decursul procesului de testare.

Ultima secţiune este constituită dintr-un studiu de caz pe tema testării unitare a claselor Java folosind utilitarul Junit.

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE

Dat fiind faptul că lumea se află intr-o continuă schimbare, firmele sunt stimulate să caute mereu noi soluţii care să aibă menirea de a obţine informaţii cât mai eficient. Din această cauză, sistemul informaţional trebuie să fie supus unor schimbări continue, fie că ele sunt sub forma unor unor mici adaptări, unor modificări esenţiale sau chiar presupun substituirea sistemului.

Necesitatea efectuării schimbărilor apare din unul din motivele: întregul sistem de care aparţine face parte dintr-un plan major de modernizare, transformarea unor funcţionalităţi de bază, decizia modificării obiectivelor strategice ale firmei, îmbunătăţirea performanţelor sistemului, valorificarea beneficiilor aduse de tehnologiile de ultimă generaţie.

1.1 Arhitectura sistemelor informaţionale

Arhitectura sistemului informaţional reprezintă soluţia generică privitoare la procesele de prelucrare a datelor ce trebuie să se realizeze şi modul de integrare a datelor şi prelucrărilor. Această soluţie cadru este urmarea sintetizării răspunsurilor la următoarele întrebări:

− Care sunt componentele sistemului informaţional?

− Cum sunt legate aceste componente şi cum interacţionează ele?

− Ce date se culeg?

− Unde se culeg datele, unde se stochează şi prelucrează?

− Ce date se transmit către diferitele componente ale sistemului informaţional?

Altfel spus, arhitectura reprezintă "soluţia constructivă" a sistemului informaţional şi reflectă viziunea strategică managerială asupra modului în care organizaţia (firma) lucrează.

Sistemul informaţional global al firmei se descompune în subsisteme, fiecare dintre acestea acoperind un domeniu de activitate distinct.

La rândul său, fiecare subsistem se descompune în aplicaţii fiecare dintre acestea acoperind o activitate distinctă în cadrul domeniului. De exemplu, subsistemul informaţional pentru domeniul comercial se va descompune în aplicaţii distincte pentru fiecare din următoarele activităţi: aprovizionare, desfacere, marketing.

Procesul de descompunere continuă şi în pasul următor pentru fiecare aplicaţie se vor defini proceduri realizând funcţii distincte în cadrul aplicaţiei (exemplu: proceduri pentru dirijarea prelucrărilor, proceduri pentru actualizarea bazei de date, proceduri pentru consultarea bazei de date). La rândul lor, procedurile se descompun în module. Acestea cuprind secvenţe de cod realizând câte o funcţie distinctă în cadrul procedurii. De exemplu, o procedură de actualizare a bazei de date va cuprinde: un modul pentru adăugare de înregistrări, un modul de modificare a tuplurilor, un modul de ştergere a tuplurilor.

Preview document

Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 1
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 2
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 3
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 4
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 5
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 6
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 7
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 8
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 9
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 10
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 11
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 12
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 13
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 14
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 15
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 16
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 17
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 18
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 19
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 20
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 21
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 22
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 23
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 24
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 25
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 26
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 27
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 28
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 29
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 30
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 31
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 32
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 33
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 34
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 35
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 36
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 37
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 38
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 39
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 40
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 41
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 42
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 43
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 44
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 45
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 46
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 47
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 48
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 49
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 50
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 51
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 52
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 53
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 54
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 55
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 56
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 57
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 58
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 59
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 60
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 61
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 62
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 63
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 64
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 65
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 66
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 67
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 68
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 69
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 70
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 71
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 72
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 73
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 74
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 75
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 76
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 77
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 78
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 79
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 80
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 81
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 82
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 83
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 84
Factori de Succes în Dezvoltarea Sistemelor Informaționale - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Factori de Succes in Dezvoltarea Sistemelor Informationale.doc

Alții au mai descărcat și

Crearea unui Sistem de Telefonie Mobila in Baza Tehnologiei CORBA

Întroducere Orice construcţie are nevoie mai întâi de o bază. Aceasta nu e teoremă ci o axiomă. Şi pentru că de cum a fost pusă baza depinde...

Crearea unui Site Web

1. INTRODUCERE 1.1. Contextul Într-o eră în care informaţia devine din ce în ce mai abundentă şi din ce în ce mai necesară apare nevoia ca...

Bazele Programarii pe Obiecte

Partea 1. Teorie I. Programarea pe Obiecte.Notiuni Generale I.1. Obiecte.Clase.Caracteristici. I.1.1. Introducere. Limbajele de programare,...

Subsistemul Informatic privind Proiectarea și Elaborarea Complexului Program în Domeniul Construcțiilor

Introducere Proiectarea sistemelor informatice constituie o activitate complexă care, presupune îmbinarea strânsă a cunoştinţelor economice de...

Comert Electronic - Magazinul Virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Particularități ale Sistemelor Informaționale în Domeniul Organizațiilor Neguvernamentale

CAPITOLUL 1. Consideraţii generale privind organizaţiile neguvernamentale 1.1. Aspecte definitorii ale organizaţiilor neguvernamentale...

Asigurarea Calitatii in Industria Software

1. Concepte generale privind calitatea Importanta calitatii produselor software este justificata prin mai multe aspecte: erorile din programele de...

Ai nevoie de altceva?