Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 12783
Mărime: 856.57KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf univer. Ștefan Marin
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Calculatoare Informatică şi Microelectronică. Catedra Informatica Aplicată

Cuprins

Introducere

Capitolul I

1 Baze de date și sisteme de gestiune a bazelor de date SGBD 3

1.1 Rolul bazei de date în pagina web 3

1.1.1 Arhitectura bazei de date 4

1.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date SGBD 5

1.2.1 Arhitectura și rolul unui SGBD 5

1.2.2 Obiectivele principale al unui SGBD 5

1.2.3 Funcțiile principale al unui SGBD 7

1.2.3.1 Descrierea si structurarea datelor în SQL. 7

1.2.3.2 Interogarea bazei de date 7

1.2.3.3 Conversia 8

1.2.3.4 Controlul integritații datelor 8

1.2.3.5 Gestiunea tranzacțiilor 9

1.2.3.6 Securitatea datelor în baza de date 9

1.2.3.7 Eficacitatea accesului la date 9

1.2.3.8 Partajarea datelor si controlul lor 10

1.2.3.9 Coerența datelor în baza personală de date 10

1.2.3.10 Redundanța controlată a bazei de date 10

1.2.3.11 Securitatea datelor în baza de date a paginii web 10

1.3 Principalele clase de utilizatori în baza de date existenta 11

1.4 Tipologia bazei de date 12

1.4.1 Rolul și importanța bazei de date operaționale 12

1.4.2 Rolul bazei de date multidimensional 12

Capitolul II

2 Prezentarea limabjului SQL 14

2.1 Caracteristici generale ale limbajului SQL 14

2.2 Limbajul de definire a datelor: SQL-LDD 15

2.2.1 Gestiunea schemei bazei de date 15

2.2.1.1 Crearea tabelelor 15

2.2.1.2 Modificarea structurii unui table din baza de date SQL 16

2.2.1.3 Ștergerea unui table din baza de date SQL 16

2.2.1.4 Ștergerea bazei de date SQL 16

2.3 Gestiunea indecșilor 17

2.4 Limbajul de manipulare a bazei de date SQL-LMD 17

2.4.1 Construirea blocului de cerere 17

2.5 Instructiuni pentru actualizarea bazei de date 18

2.6 Gestiunea view-urilor 18

Capitolul III

3 Analiza și rolul Internetu-lui, Intranet-ului și Extranet-ului 21

3.1 Evoluți și rolul internetului 21

3.1.1 Trecerea internet-ului la Intranet 22

3.1.2 Anazlica și rolul Extranet-ului 23

3.2 Elemente specific bazei de date on-line 24

3.3 Rolul și importanța rețelei Web 25

3.4 Caracterizarea adresei URL 25

Capitolul IV

4 Obiectivele noului sistem 27

4.1 Lansarea paginii web pe serverul extern WebHost 28

4.2 Promovarea paginii personale printr-un motor de căutare 28

4.3 Actualizarea paginii personale 29

Capitolul V

5 Proiectarea web site-ului în PHP 29

5.1 Structura și realizarea paginii web 29

5.2 Structura bazei de date MySql 29

5.3 Aplicațiile software folosite în dezvoltarea site-ului si rularea site-ului 32

5.4 Funcții utilizate în aplicație 28

Concluzia 34

Bibliografia 35

Anexa 1 Block-scheme.Grafuri.Desene 36

Anexa 2 Programul (listingul complet) 45

Anexa 3 Exemple cu rezultate 59

Extras din document

Introducere

MOTO: Programatorul este un creator de universuri pentru care este în întregime responsabil. (Joseph Weizenbaum)

Odatǎ cu apariţia şi dezvoltarea Internetului au început sǎ creascǎ şi nevoile noastre de comunicare.Reţeaua Internet nu a cunoscut o mare rǎspândire decât dupǎ 1995 odatǎ cu apariţia protocolului HTTP – HyperText Transmission Protocol şi a limbajului HTML – HyperText Markup Language. Creşterea cât mai mare a informaţiilor şi a datelor ce se doresc a fi transmise a dus, inevitabil, la implicarea sistemelor de gestiune a bazelor de date în dezvoltarea site-urilor şi aplicaţiilor online. În dezvoltarea site-urilor cu conţinut dinamic a fost nevoie de dezvoltarea de noi limbaje, cum ar fi limbajul PHP din domeniul Open Source şi limbajul ASP de la Microsoft. Aceste noi tehnologii permit scrierea de programe care ruleazǎ în contextul serverului Web şi faciliteazǎ acestuia extragerea datelor din baza de date şi transmiterea acestor date cǎtre clienţi sub formǎ de pagini HTML. În acelaşi timp limbajul HTML a fost îmbunǎtǎţit prin introducerea stilurilor (CSS şi CSS2), introducerea limbajului Java Script, care ruleazǎ în cadrul browserului Web şi un nou limbaj a fost creat (XML). În acest context lucrarea de faţǎ îşi propune sǎ prezinte aceste tehnologii şi modul prin care acestea interacţioneazǎ, în cadrul unei aplicaţii web complexe şi „customizabile”.

Capitolul I

1 Baze de date și sisteme de gestiune a bazelor de date

1.1 Rolul bazei de date în pagina web

Baza de date este un ansamblu structurat de date concrete, fără redondanţă inutilă, astfel încât acestea pot fi prelucrate eficient de mai mulţi utilizatori într-un mod concurent. O bază de date conţine toate informaţiile necesare despre obiectele ce intervin într-o mulţime de aplicaţii, relaţiile logice între aceste informaţii şi tehnicile de prelucrare corespunzătoare. În bazele de date are loc o integrare a datelor, în sensul că mai multe fişiere sunt privite în ansamblu, eliminându-se pe cât posibil informaţiile redondante. De asemenea, se permite accesul simultan la aceleaşi date, situat în acelaşi loc sau distribuite spaţial, a mai multor persoane de pregătiri diferite, fiecare cu stilul personal de lucru.Proprietăţile principale ale unei baze de date:

uşurinţa implementării la nivel fizic;

uşurinţa interogării şi timpul de răspuns;

integritatea datelor şi modul de detectare şi corectare a erorilor.

O bază de date este o colecţie de date corelate Cele trei elemente esenţiale ale unei baze de date sunt:

tabelele;

coloanele;

liniile (rândurile).

Tabelele, numite şi entităţi, reprezintă elementele de bază ale informaţiilor care trebuiesc urmărite.Coloanele, numite şi câmpuri, reprezintă atributele unui tabel. Liniile (rândurile), numite şi înregistrări, reprezintă datele propriu-zise. În timp ce câmpurile descriu ce tip de date sunt stocate, în liniile tabelei sunt stocate datele. Caracteristica principală a aplicaţiilor de baze de date constă în faptul că accentul este pus pe operaţiile de memorare şi regăsire efectuate asupra unor volume mari de date, şi mai puţin asupra operaţiilor de prelucrare a acestora. Principala operaţie care apare în orice aplicaţie de baze de date este aceea de regăsire a datelor, în scopul obţinerii de informaţii din baza de date. Alături de operaţiile de regăsire apar, mai mult sau mai puţin frecvent, operaţii de memorare pentru introducerea de noi date în baza de date, operţii de ştergere pentru datele devenite inutile, operţii de actualizare a unor date existente deja în baza de date. Organizarea datelor în baza de date constitue o formă de centralizare a acestora. Aceasta implică existenţa unui administator al bazei de date (ABD-Data Base Administrator) (vezi Figura 15) care este o persoană sau un grup de persone ce răspund de ansmblul activităţiilor (analiză, proiecte, implementare, exploatare, întreţinere) legate de baza de date. Atribuţiile unui administator pot fi grupate în 4 mari categorii:

atribuţii de proiectare;

atribuţii administrative;

atribuţii operative;

atribuţii de coordonare.

Preview document

Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 1
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 2
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 3
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 4
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 5
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 6
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 7
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 8
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 9
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 10
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 11
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 12
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 13
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 14
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 15
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 16
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 17
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 18
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 19
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 20
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 21
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 22
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 23
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 24
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 25
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 26
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 27
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 28
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 29
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 30
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 31
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 32
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 33
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 34
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 35
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 36
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 37
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 38
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 39
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 40
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 41
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 42
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 43
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 44
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 45
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 46
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 47
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 48
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 49
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 50
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 51
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 52
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 53
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 54
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 55
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 56
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 57
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 58
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 59
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 60
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 61
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 62
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 63
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 64
Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Generarea Automata a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Continut Informativ din Baze de Date
    • Cuprins.docx
    • Lucrare_An_M.S.docx

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic de Gestiune a Aprovizionarilor cu Materiale

1. INTRODUCERE: Societatea zilelor noastre se bucura de un timp al informatizari, informatizare ce in unele cazuri este chiar indispensabila....

Crearea unui Site Web

1. INTRODUCERE 1.1. Contextul Într-o eră în care informaţia devine din ce în ce mai abundentă şi din ce în ce mai necesară apare nevoia ca...

Proiect Baze de Date - Microsoft Access - Evidenta Salariatilor unei Firme

Am ales ca tema pt acest proiect “Evidenta Salariatilor Unei Firme “. Pt aceasta am creat 4 tabele dupa cum urmeaza : 1. Salariati : IDSalariat,...

Folosirea MySQL și PHP în Gestionarea unei Baze de Date pe Web

Introducere Conţinutul lucrării este dat de construcţia de legături dintre World Wide Web şi baze de date, dintre tehnologia veche şi cea nouă,...

Site Web Dinamic-Educational Sportiv

INTRODUCERE Utilizarea unui serviciu de un tip oarecare in Internet implica prezenta a doi parteneri hardware (calculatoare ) care comunica: •...

Interactiunea dintre PHP si alte Limbaje de Programare

Abstract The present work sheet is to be a consistent overflow of the most important interactions between PHP and other programming languages. The...

Baze de Date - Aplicatii in Gestiunea Economica

O bază de date, uneori numită şi „bancă de date”, reprezintă o modalitate de stocare a unor informaţii şi date pe un suport extern (un dispozitiv...

Baze de date - Dealer masini

Introducere In cadrul acestei documentatii sunt descrisi pasii facuti pentru a elabora tema aleasa si a rezolva cerintele asociate temei. Tema:...

Ai nevoie de altceva?