Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari

Proiect
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 2785
Mărime: 360.10KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Avornicului
Proiectul a fost prezentat la disciplina Proiectarea Sistemelor Informatice, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca, UBB

Extras din document

1. Prezentarea generală a aplicatiei

Asociatia de locatari nr. 100 din Baia Mare a fost înfiintată în anul 1986, având ca si obiect de activitate asigurarea conditiilor de functionare normală atât a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie decât cele de locuit, aflate in proprietate exclusivă, cât si a spatiilor, constructiilor si instalatiilor aflate in proprietate comună indivizibila , aferente cladirilor.

În scopul realizării obiectului său de activitate, asociatia de locatari are următoarele atributii:

- încheie contracte cu furnizorii de produse si servicii si îsi asumă obligatii în nume propriu sau al proprietarilor din codomeniu;

- reglementează folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea proprietătii comune;

- adoptă si amendează bugetul de venituri si cheltuieli , precum si fondul de rulment; impune penalizări pentru întârzierea la plata cotelor de întretinere;

Momentan, asociatia nu foloseste un sistem informatic care să gestioneze activitatea ei.

Sistemul informatic ce trebuie dezvoltat trebuie să permită calculul întretinerii, a fondurilor (rulment, reparatii, fond de penalităti aplicate de asociatie) si evidenta pentru asociatia de locatari. Va facilita întocmirea registrului de casă, a registrului jurnal, a registrului pentru evidenta fondului de rulment.

Sistemul informatic va permite de asemenea: repartizarea cheltuielilor pe persoane, suprafată, numai la anumite apartamente sau la anumite apartamente exceptate; evidenta fondului de rulment / reparatii / penalizări / pe suprafata / pe număr camere; evidenta restantieri, furnizori neachitati, facturi primite si netrecute la cheltuieli în registru jurnal.

Asociatia va avea nevoie si de situatii: liste lunare de întretinere/plată, liste restantieri, fisa apartamentului, fisa furnizorului, situatie furnizori, situatie fonduri, registrul de casă/ banca, registru jurnal (incasari, plati, facturi).

2. Flux informational

Se primeste la secretariat o factura de la un furnizor de servicii, ce se va înregistra în Registrul Jurnal al Asociatiei de Locatari. Acest document se verifică si se semnează de către Administrator, după care se transimte la Organele Fiscale Teritoriale (Finante) pentru a fi parafat si semnat. Documentul se înapoiază apoi Asociatiei de Locatari pentru a fi arhivat la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentul justificativ care a stat la baza lui (factura fiscală).

Pe baza facturii înregistrate în Registrul Jurnal se efectuează plata către furnizor, chitanta primită la secretariat se transmite administratorului care pe baza acesteia va întocmi Registrul de Casă în 2 exempare. Registrul de Casă se va semna de către Administrator, apoi se va transmite departamentului financiar-contabil, împreuna cu actele justificative, pentru verificare si semnare. După care este transmis pentru arhivare astfel:

 exemplarul 1 la Caserie;

 exemplarul 2 rămânând la compartimentul financiar-contabil.

Administratorul stabileste cuantumul fondului de rulment pe baza documentului care atestă cheltuielile lunare înregistrate în anul experiat, pe baza căruia se vor face încasările de la locatari. Pe baza încasărilor efctuate de către caserie/secretariat de la locatarii asociatiei de locatari, administratorul întocmeste Registrul pentru Evidenta Fondului de Rulment într-un exemplar, care se arhivează apoi la administratia asociatiei de locatari împreună cu documentele justificative (chitante) aferente.

Lunar, administratorul constituie Registrul pentru Evidenta Fondului de Reparatii, unde fondul de reparatii se constituie la nivelul stabilit în functie de necesarul de lucrări, în baza Hotărârii Adunării Generale a proprietarilor (proces-verbal). Acest document se arhivează la compartimentul de administrasie. Și tot lunar, pe baza listei de plată, administratorul calculează penalizări de înârziere pentru proprietarii din codomeniu care au depăsit 30 de zile de la expirarea termenului stabilit prntru plată. Aceste penalizări vor fi înregistrate in Fondul de Penalizări al Asociatiei de locatari, registru care se va arhiva apoi la administratie.

3. Prezentarea situatiilor finale

Aplicatia generează următoarele situatii (S) de iesire:

S1: Situatia fondului de rulment la data de

S2: Situatia fondului de reparatii la data de

S3: Situatia registrului de casă la data de

S4: Situatia restantierilor

S5: Situatia listei de plata pe luna

S6: Situatia registrului jurnal

S7: Situatia plătilor la data de

S8: Cartea imobilului

Continutul acestor situatii este următorul:

S1: -Cod apartament N(10)

-Numar apartament N(2)

-Nume titular apartament C(30)

-Număr de persoane N(2)

-Cota parte indiviza N(3.2)

-Plati incasate N(8.2)

-Restituiri N(8.2)

-Sold

Preview document

Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 1
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 2
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 3
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 4
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 5
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 6
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 7
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 8
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 9
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 10
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 11
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 12
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 13
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 14
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 15
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 16
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 17
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 18
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 19
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 20
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 21
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 22
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 23
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 24
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 25
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 26
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 27
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 28
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 29
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 30
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 31
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 32
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 33
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 34
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 35
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 36
Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari.doc

Alții au mai descărcat și

Crearea unei Pagini Web

Capitolul 1. Introducere în HTML 1.1 Noţiuni generale HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea...

Evidenta Clientilor si Furnizorilor - Baze de Date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Farmacie

Introducere Programarea orientata pe obiecte este unul din cei mai importanti pasi facuti in evolutia limbajelor de programare spre o mai...

Evidența Pacienților dintr-un Cabinet Medical

I. Despre baze de date Datorita implicarii tot mai accentuate a calculatoarelor in multe domenii de activitate , sfera problemelor rezolvate cu...

Elaborarea unui Magazin Electronic

1 Problematica comerţului electronic Comerţul în Internet este vânzarea produselor şi serviciilor oricărui utilizator al Internet-ului. Se poate...

Sabloane de Proiectare a Interfetelor Utilizator pentru Aplicatii Web

Capitolul 1 Introducere Lucrarea prezinta sabloanele de proiectare , ce sunt acestea si cum ne ajuta ele in rezolvarea problemelor de proiectare...

Farmacie - Fox Pro

1 INTRODUCRE IN FOXPRO 1.1 NOTIUNEA DE BAZA DE DATE Una din caracteristicile ultimilor ani este explozia informationala. Volumul imens de...

Sistem Informatic pentru Evidența Școlară

INTRODUCERE În prezenta lucrare mi - am propus să prezint etapele analizei, proiectării şi implementării unei baze de date de evidentă şcolară....

Ai nevoie de altceva?