Gestiunea Costului Total

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2267
Mărime: 81.66KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Surcel Train
Proiect SGBD ORACLE

Extras din document

GESTIUNEA COSTULUI TOTAL

Costul total reprezintă totalitatea cheltuielilor făcute de către producător pentru producerea, depozitarea şi vânzarea bunurilor economice produse de către el.

Producătorul urmăreşte ca din preţul de vânzare al bunurilor să-şi recupereze cheltuielile efectuate şi să continue activitatea în condiţiile unei anumite relaţii cost de producţie – preţ de vânzare.

După relaţia existentă între dinamica volumului producţiei şi dinamica cheltuielilor făcute în acest scop, se disting următoarele categorii de costuri:

• Costul fix(CF), care include cheltuielile de producţie corespunzătoare consumului de factori care, pe termen scurt, nu depind de volumul producţiei şi rămân relativ neschimbate. Acesta conţine: amortizarea capitalului fix, chirii, incălzirea unităţii, iluminatul unităţii,salariile personalului administrativ, dobânzi etc.

Dacă volumul producţiei este zero costul fix are o valoare pozitivă.

• Costul variabil(CV) include acele cheltuieli de producţie corespunzătoare consumului de factori care, pe termen scurt, evoluează în acelaşi sens cu modificarea producţiei. Are drept componente: materiile prime,materiale, combustibil, energie pentru producţie, salariile directe ale lucrătorilor din producţie etc.

Dacă volumul producţiei este egal cu zero, costul variabil este zero.

Costul total(CT) este suma costului fix şi costului variabil.

CT=CF+CV

Costul total mediu unitar(CTM) se calculează ca raport între costul total şi volumul producţiei(Q). CTM=CT/Q.

Pragul de rentabilitate este acel prag în care costul total este egal cu valoarea producţiei(cifra de afacere), moment în care producătorul nu obţine profit, ci din vânzarea bunurilor obţinute reuşeste să îşi acopere toate cheltuielile.

Am prezentat aceste noţiuni pentru o mai bună inţelegere a cerinţelor itemilor următori.

În lucrarea de faţă, prin intermediul datelor introduse în 5 tabele am reuşit să schiţez o serie de probleme care ar putea interesa o firmă de analiză financiară care centralizează situaţia financiară a unor societăţi.

Tabela va_firme conţine datele generale despre firmele luate în considerare în analiza financiară:

- Id_firma – identificatorul firmei, are valoare unică pentru fiecare firmă inregistrată fiind cheia primară a tabelei.

- Denumire (de tipul varchar2(20)) – numele firmei, câmpul trebuie obligatoriu completat

- Adresa (varchar2(50))– adresa firmei, în maxim 50 de caractere;

- Id_judet – identificatorul judetului în care se găseşte firma; câmp adăugat ulterior creării tabelei va_judete fiind şi cheie externă.

Tabela componente_ct conţine valorile componentelor costului total la un moment dat(înregistrat într-o dată a raportului):

- id_firma – identificatorul firmei.

- Data_raport(de tip date) - data fiecărui raport încheiat despre situaţia firmei

- Cost_fix(de tip number, maxim 6 caractere) – valoarea costului fix, specific raportului din data x şi firmei,

- Cost_variabil - valoarea costului variabil înregistrat în data x şi de firma y.

Cheia primară este constituită din data_raport şi id_firma.

Între tabelele va_firme şi componente_ct există o legătură 1:m pentru că aceeaşi firmă poate avea mai multe înregistrări ale costurilor la diferite date.

Tabela va_cifra conţine informaţii despre cifra de afaceri a firmei la un anumit moment:

- id_firma – identificatorul firmei.

- Data_raport(de tip date) - data fiecărui raport încheiat despre situaţia firmei

- productia(de tip number, maxim 6 caractere) – cantitatea bunuri produsă specific raportului din data x şi firmei,

- Pret_min - preţul minim înregistrat în data x şi de firma y.

- Pret_max - preţul maxim înregistrat în data x şi de firma y

Cheia primară este constituită din data_raport şi id_firma.

Între tabelele va_firme şi va_cifra există o legătură 1:m pentru că aceeaşi firmă poate avea mai multe înregistrări ale cifrei deafaceri la diferite date.

Tabela va_judete conţine judeţele şi prefixul fiecărui judeţ:

- Id_judet (number(4))– cheie primară

- Judet (varchar2(20))- denumirea judeţului,

Între tabelele va_firme şi va_judete exista o legătură 1:m pentru că mai multe firme îşi pot avea sediu într-un judeţ.

Preview document

Gestiunea Costului Total - Pagina 1
Gestiunea Costului Total - Pagina 2
Gestiunea Costului Total - Pagina 3
Gestiunea Costului Total - Pagina 4
Gestiunea Costului Total - Pagina 5
Gestiunea Costului Total - Pagina 6
Gestiunea Costului Total - Pagina 7
Gestiunea Costului Total - Pagina 8
Gestiunea Costului Total - Pagina 9
Gestiunea Costului Total - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Costului Total.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Aplicatiilor de Comert Electronic - Aplicatie de Food-Ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Promovarea și Comercializarea Produselor IT cu Ajutorul Tehnologiei ASP

E-BUSINESS (COMERŢ ELECTRONIC) Odată cu trecerea timpului limitele internetului devin tot mai îndepărtate, acesta fiind foarte practic şi folosit...

Servicii Internet Magazine Virtulale

1. REŢEAUA INTERNET SERVICII INTERNET 1.1. Internet - descriere Internet-ul este o gigantică reţea de calculatoare – mai precis o reţea de reţele...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Securitatea in Retelele TCP-IP

INTRODUCERE Societatea modernă infor¬matizată reprezintă deja o realitate, în care se ignoră frontierele şi se trece peste orice constrângeri de...

Proiectarea unei Solutii de Comert Electronic

Comertul electronic reprezinta multitudinea proceselor software si comerciale necesare proceselor business sa functioneze numai, sau în primul...

Analiza Agentiti de Turism Golden Travel

Proiectul Excel Aceasta parte a proiectului contine un document numit "Index", din care prin link-uri utilizatorul este redirectionat catre toate...

Ai nevoie de altceva?