Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 33550
Mărime: 645.39KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ. dr. Popa Emil Marin

Cuprins

I N T R O D U C E R E 2

1. INTERNETUL,SOCIETATEA SI TURISMUL 3

1.1 INTERNETUL 3

1.1.1 SPRIJIN PENTRU CERCETARE 4

1.1.2 APLICATII INTERNET 4

1.1.3 BROWSER SOFTWARE 5

1.2 SOCIETATEA 5

1.2.1 Definiţia si elementele societaţilor comerciale 6

1.2.2 Societatea in nume colectiv.9

1.3 TURISMUL 13

2. ROLUL TEHNOLOGIILOR INTERNET ÎN TURISM 15

2.1 De la călătorie la turism 15

2.2 Rolu Tour(operatorului în derulare) 17

2.2.1 Tour -operatorul si călătoria forfetară.17

2.2.2 Agenţia de turism vânzătorului ofertei turistice.22

2.3.3 Conţinutul şi structura potenţialului turistic 24

3. ROLUL TURISMULUI INTERNAŢIONAL ÎN CADRUL ECONOMIEI MONDIALE 28

3.1 Implicaţiile turismului în procesul creşterii economice 30

3.1.1 Turismul-mijloc de diversificare a structurilor economice şi de valorificare a resurselor 31

3.1.2 Turismul-creator şi utilizator de venit naţional.31

3.1.3 Turismul-creator de noi locuri de muncă.33

3.1.4 Turismul-stimulator al investiţiilor.35

3.1.5 Turismul-factor de atenuare a fenomenului inflaţional.36

3.2 Impactul turismului asupra mediului 38

4. INTERNAŢIONALIZAREA SERVICIILOR TURISTICE 40

4.1 Piaţa serviciilor turistice 40

4.1.1 Piaţa turistică(elementele constitutive).40

4.1.2 Segmentarea pieţei turistice.43

4.2 Internaţionalizarea serviciilor turisice:factor al creşterii şi dezvoltarii economice contemporane.50

4.2.1 Rolul societaţilor transnaţionale în procesul de internaţionalizare a serviciilor turistice.51

4.2.2 Im pactul procesului de internaţionalizare a serviciilor turistice asupra economiei mondiale.54

5. ECONOMIA DE PIAŢA ŞI ACTVITAŢILE DIN TURISM SERVICII 55

5.1Economia de piaţă ca formă evaluată a conomiei de schimb 55

5.1.1 Sistemul real al economiei cu piaţa concurenţială 57

5.1.2 Formele economiei de piaţă 61

5.2 Serviciile în industria ospitalităţii 65

5.2.1 Definirea conceptului şi tipologia industriei ospitalităţii 65

5.2.2 Serviciile de cazare comercială.69

5.3.STUDIUL DE CAZ-IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA ECONOMIEI ŢĂRILOR MEDITERANEENE-Spania.73

5.3.1.Dimensiunea economică a turismului în statele mediteraneene-Spania.73

5.3.2.Proiectul de Cooperare Europeană-Mediteraneeană-SRABON.80

CONCLUZII.82

B I B L I O G R A F I E 87

Extras din document

I N T R O D U C E R E

În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând determinanţii fundamentali ai turismului internaţional care permit cuantificarea legăturii dintre condiţiile economico-sociale şi condiţiile specializării în turism, ca factori generatori ai fluxurilor turistice internaţionale, lucrarea „Impactul Tehnologiilor Internet şi a procesului de internaţionalizare a serviciilor turistice asupra economiei mondiale" îşi propune identificarea măsurii în care acest domeniu complex, cel al serviciilor turistice, determină forţele motrice ale economiei mondiale şi conturează direcţiile prin care strategiile de dezvoltare turistică se pot constitui în factori de dezvoltare durabilă la nivel naţional, regional şi global.

În acest sens, lucrarea a fost concepută într-o structură care să faciliteze înţelegerea fenomenului, abordându-se, pe rând, următoarele aspecte: Internetul,societatea şi turismul, Rolul tehnologiilor internet in turism , Rolul turismului internaţional in cadrul economiei mondiale şi Economia de piaţa şi activitaţile din turism servicii.

În cadrul lucrării se operează atât cu concepte teoretice generale ale lumii mondoeconomice(turismul,investiţii străine directe, corporaţii transnaţionale) cât şi cu instrumentalul particular al domeniului turistic (terminologia specifică industriei turistice, indicatori de comensurare a activităţii turistice, etc.). Abordarea teoretică este completată sugestiv cu exemple practice, date statistice şi exemple concrete de iniţiative de acţiune, pentru a valida realismul demersului analitic. În acest sens este adus în atenţie un studiu de caz structurat pe două componente: „Dimensiunea economică a turismului în statele mediteraneene-Spania" şi „Proiectul de cooperare Euro-Mediteraneana-SRABON".

Concluziile cuprind o revizuire a principalelor aspecte care demonstrează importanţa activităţii turistice supuse forţelor impactului tehnologiilor internet în cadrul economiei mondiale, prin sintetizarea celor mai importante informaţii din cadrul lucrării.

Autoarea,

1. INTERNETUL,SOCIETATEA ŞI TURISUML

1.1 INTERNETUL

Internetul este o reţea internaţionala de computere care este interconectată cu alte reţele de computere.

La începutul anilor 90, Internetul s-a extins foarte rapid, pe masură ce tot mai mulţi oameni de afaceri, şi nu numai ei, au început sa descopere avantajele transmiterii postei, ştirilor, informaţiilor, precum şi a unor date din domeniul informaticii şi a computerelor, oriunde în lume, aproape instantaneu.

Tehnologia pe care se bazează Internetul a luat nastere în anul 1969, sub forma unui proiect de cercetare numit ARPAnet , iniţiat de Departamentul American al Apărării. Scopul acestui proiect era acela de a încerca să construiască o retea de computere capabilă sa reziste unui atac nuclear; daca o bomba ar fi cazut pe o parte a reţelei, restul acesteia ar fi trebuit sa ramană functională. Această “filosofie” a ramas şi astazi valabilă pentru proiectarea Internetului.

Datele sunt transmise în “pachete”, folosind tehnici de comunicatie standard numite “Protocoale Internet” (TCP/IP). Atâta timp cât “pachetele” sunt corect adresate, ele pot fi transmise de la oricare computer de pe Internet, pe orice ruta. Dacă o parte a reţelei “cade”, fluxul de date ocoleste pur si simplu defecţiunea aparută. Aceasta face ca sistemul sa fie foarte robust şi este şi motivul pentru care se crede că este imposibilă impunerea pe Internet a unei cenzuri dorită de unii politicieni.

1.1.1 Sprijin pentru cercetare

Una dintre cele mai importante părţi ale Internetului a fost construită la mijlocul anului 1980, cu sprijinul Fundaţiei Naţionale de Ştiinţă a Statelor Unite (FNS), pentru a permite tuturor cercetătorilor universitari din ţara să beneficieze de resursele costisitoare a celor cinci centre de calcul regionale, pe care FNS le construia simultan.

La vremea aceea, folosirea Internetului era limitată exclusiv la instituţiile academice şi guvernamentale. Totuşi, la începutul anului 1990, conectările au devenit accesibile nu numai companiilor mici, ci şi la nivelul de individ, iar această realitate, cumulata cu intenţia guvernului Statelor Unite de a construi la nivel naţional o infrastructură informaţională, a declanşat o explozie a numărului persoanelor şi calculatoarelor conectate.

În 1995, statisticile confirmau conectarea în reţea a peste 35 de milioane de oameni. Din 135 de tari. Internetul este cea mai mare reţea de calculatoare din lume, dar nu este singură. Mai sunt multe alte feluri de sisteme “online”, care se pot accesa prin linii telefonice, folosind un modem (modulator/demulator); aceasta transforma datele pe care computerul le poate citi, în zgomote ce pot fi transmise şi decodate la celălalt capăt. Sistemele “online” oferă, în general, aceleaşi servicii ca şi Internetul. Acestea include poştă electronică, biblioteci de fişiere şi de alte informaţii, conferinţe electronice şi acces la baze de date cuprinzând informaţii despre alte companii sau articole ale unor publicaţii periodice.

Multe sisteme de acest gen, cunoscute ca “bullettin board system” (BBS), sunt gratuite; altele, cum ar fi vechiul system “online” de informaţii comerciale CompuServe, trebuie plătite de către utilizator, plata făcându-se în funcţie de timpul efectiv petrecut “online” li în funcţie de serviciul folosit. Deoarece Internetul a fost construit din banii publici şi primii lui utilizatori au fost universităţile şi cercetătorii, informaţiile de pe Internet erau gratuite.

Preview document

Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 1
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 2
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 3
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 4
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 5
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 6
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 7
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 8
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 9
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 10
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 11
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 12
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 13
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 14
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 15
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 16
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 17
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 18
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 19
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 20
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 21
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 22
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 23
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 24
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 25
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 26
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 27
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 28
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 29
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 30
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 31
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 32
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 33
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 34
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 35
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 36
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 37
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 38
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 39
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 40
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 41
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 42
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 43
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 44
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 45
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 46
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 47
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 48
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 49
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 50
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 51
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 52
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 53
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 54
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 55
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 56
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 57
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 58
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 59
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 60
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 61
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 62
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 63
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 64
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 65
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 66
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 67
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 68
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 69
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 70
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 71
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 72
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 73
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 74
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 75
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 76
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 77
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 78
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 79
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 80
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 81
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 82
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 83
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 84
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 85
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 86
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 87
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 88
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 89
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 90
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 91
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 92
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 93
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 94
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 95
Impactul Tehnologiilor Internet și a Procesului de Internaționalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Impactul Tehnologiilor Internet si a Procesului de Internationalizare a Serviciilor Turistice Asupra Economiei Mondiale.doc

Alții au mai descărcat și

Servicii Internet Magazine Virtulale

1. REŢEAUA INTERNET SERVICII INTERNET 1.1. Internet - descriere Internet-ul este o gigantică reţea de calculatoare – mai precis o reţea de reţele...

Integrarea tehnologiilor inteligente în analiza finaciar-contabilă

1. Tehnologia informaţiei şi comunicarea Comunicările, ca relaţii economice reprezintă raporturi ce se stabilesc între componentele unui sistem...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Ai nevoie de altceva?