Implicatii ale Inteligentei Artificiale in Dezvoltarea Proceselor de Afaceri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Implicatii ale Inteligentei Artificiale in Dezvoltarea Proceselor de Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

CAPITOLUL 1
OBIECTIVE SI CONTEXT 2
CAPITOLUL 2
INTELIGENŢA ARTIFICIALĂ COMPUTAŢIONALĂ 4
1.1 Case-based reasoning 4
1.2 Logica fuzzy 5
1.3 Reţele neuronale 7
CAPITOLUL 3
TEHNOLOGII SEMANTICE 9
1.1 Introducere în tehnologia semantică 9
1.2 Web 2.0 11
1.2.1 Introducere 11
1.2.2 Viziunea lui Tim O'Reilly 11
1.2.3 Caracteristicile Web 2.0 12
1.2.4 De la web 1.0 la web 2.0 15
1.2.5 Utilizarea tehnologiei Web 2.0 în companiile din întreaga lume 17
CAPITOLUL 4
CONCLUZII SI DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE 19
BIBLIOGRAFIE 21

Extras din document

Capitolul 1

Obiective şi context

Inteligenţa artificială (IA) este un domeniu care reţine din ce în ce mai mult atenţia economiştilor, managerilor şi celorlalte profesii, deoarece sistemele bazate pe cunoştinţe, sistemele bazate pe algoritmi genetici, sistemele fuzzy, sistemele hibride şi sistemele neuronale sunt sisteme de inteligenţă artificială pe cale de a ocupa un loc din ce în ce mai important în viaţa lor profesională.

Definiţia cea mai acceptată a inteligenţei artificiale a fost dată de John McCarthy în 1955: "crearea unei maşini care se comportă într-un mod care ar fi considerat inteligent dacă un om s-ar fi comportat aşa".

Capacitatea de a învăţa, de a înţelege, de a şti, din experienţă şi de a se descurca în situaţii vechi şi noi, această "inteligenţă" însoţită de colectarea informaţiei, efectuarea prelucrărilor, pregătirea alternativelor decizionale şi în final luarea deciziei este acum în slujba managerilor de toate tipurile şi a celor economişti în mod special.

Ştiinţele economice şi domeniul lor (managementul, finanţele, contabilitatea, etc.) sunt în practică realizate din oameni cu performanţe diferite care trebuie să facă faţă sarcinilor nestructurate, nonliniare, dinamice şi stocastice, cu luarea în seamă, simultan, a aspectelor cantitative şi calitative, în care intervin intuiţia, experienţa şi inteligenţa, noţiuni vag definite, percepute cu aproximaţie şi având consecinţe asupra comportamentului în interacţiunile cu mediul intern şi extern.

Inteligenţa artificială îşi propune să imite caracteristicile inteligenţei umane cu ajutorul calculatoarelor electronice şi al programelor inteligente. Scopul final este comportamentul de tip expert al calculatoarelor.

Sistemele de inteligenţă artificială sunt astăzi pregătite să memoreze cunoaşterea din cele mai diverse domenii, dacă omul specialistul (expertul în domeniu) pune la dispoziţie cunoaşterea şi să o redea la momentul oportun sau să o utilizeze în raţionamente specifice. Ea are bazele de cunoştinţe proprii şi strategiile inferenţiale (de control al raţionamentelor) programate în vederea rezolvării problemelor. Ele sunt capabile să rezolve şi alte probleme fără schimbări în baza de cunoştinţe sau în strategiile inferenţiale, pot utiliza şi algoritmi, mai ales pentru căutarea şi controlul cunoştinţelor, dar aceşti algoritmi nu dau forţa care comandă procesele de soluţionare a problemelor ca în cazul programelor convenţionale.

Valoarea potenţială a inteligenţei artificiale poate fi mai bine înţeleasă dacă o punem în contrast cu inteligenţa naturală (umană).

Putem afirma fără să greşim că inteligenţa artificială este un domeniu dinamic şi foarte variat. Majoritatea cercetătorilor sunt de acord că inteligenţa artificială este în legătura cu două idei de bază:

- implică studierea proceselor umane de gândire, pentru a înţelege ce este inteligenţa;

- este în legătură cu reprezentarea acelor procese: calculator, robot sau alte maşini inteligente.

Lucrarea de faţă este alcătuită din patru capitole şi are în vedere problematica deosebit de actuală a Implicaţiilor ale Inteligenţei artificiale în dezvoltarea proceselor de afaceri.

Capitolul 1 a lucrării care se intitulează “Obiective şi context” are ca scop introdocerea noţiunilor de inteligenţă artificială, business inteligence.

Capitolul 2 se intitulează “Inteligenţa Artificială Computaţională” şi are ca scop introducerea noţiunii de inteligenţă artificială computaţională, a noţiunilor de case based reasoning, logică fuzzy şi reţele neuronale.

Capitolul 3 cu titlul “Tehnologii semantice” are drep obiectiv prezentarea caracteristilor tehnologiilor semnatice actuale, Microsoft .Net si Oracle folosite în dezvoltarea proceselor de afaceri, oferind şi un scurt istoric despre apariţia celor două tehnologii împreună cu evoluţia fiecăruia.

Capitolul 4 intitulat “Concluzii şi direcţii viitoare de cercetare” urmăreşte pespectiva despre actualitatea/viitorul unor astfel de tehnologii pentru modelarea unor sisteme în afaceri.

Cu toate acestea în mediul afacerilor, AI este folosită la scară largă pentru soluţionarea unor probleme complexe şi tehnici suport pentru luarea deciziilor în timpul real al aplicaţiilor de tip business inteligence. Aplicabilitatea inteligenţei artificiale în procesele de afaceri cuprinde funcţii de la managementul financiar la previziuni şi producţie. Un proces reprezintă o secvenţă de activităţi necesare a fi întreprinse pentru obţinerea unui rezultat. De exemplu, procesul de acordare a unui credit în cadrul unei instituţii de finanţare este un asemenea proces.

Procesele există cu mult înainte de apariţia uneltelor IT şi a disciplinelor conexe. Importanţa managementului prin procese creşte în schimb o dată cu implementarea acestor unelte. Astăzi, managementul proceselor de afaceri (en. Business Process Management - BPM) nici nu mai poate fi conceput fără o infrastructură IT.

Implementarea BPM în întreprindere începe de obicei prin modelarea proceselor de afaceri.

Activitatea afacerii şi infrastructura IT sunt aliniate dacă procesele ce o descriu pe prima sunt facilitate eficient de cea dea doua. Menţinerea alinierii soluţiilor software cu dinamica afacerii este o problemă dificilă şi principala cauză a eşuării implementărilor IT în întreprindere.

Abordarea de tip Business Intelligence reuneşte instrumente de business şi IT, asigurând o punte de legatură între definirea unei strategii şi execuţia ei.

Inteligenţa în afaceri este un proces de creştere a avantajelor competitive ale unei afaceri prin intermediul utilizării inteligente a datelor disponibile în procesele decizionale. BI permite conlucrarea datelor referitoare la activitatea întreprinderii şi ajută la formarea unei imagini de ansamblu despre aceasta, pe care analiştii şi managerii o utilizează în vederea luării unor mai bune decizii. Odată stabilite obiectivele clare, metodele de măsurare ale acestor obiective şi metodele de evaluare, se pune întrebarea: Cum poate o organizaţie să obţină şi să distribuie informaţiile necesare pentru luarea deciziilor şi evaluarea eficienţei acestora? Răspunsul la această întrebare este: Prin soluţii de Business Intelligence.

Putem defini Business Intelligence ca: platforma de prezentare a informaţiilor într-un mod corect, util şi specific către fiecare persoană de decizie în timp util pentru a putea servi în luare deciziilor eficiente.

Inteligenţa în afaceri aduce o multitudine de beneficii, cele mai importante sunt : creşterea eficienţei, reducerea costurilor şi reducerea riscurilor.

Instrumentele pentru analiza datelor, pentru rapoarte şi interogări pot facilita drumul prin ‘marea de date’ pe care îl au de străbătut managerii pentru a extrage informaţiile necesare.Toate aceste instrumente desemnează termenul de business intelligence.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implicatii ale Inteligentei Artificiale in Dezvoltarea Proceselor de Afaceri.doc