Joc de Poker în Pascal

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 2989
Mărime: 14.04KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Jurj Victor , Scarlat Adrian
Contine atat programul in pascal cat si comentariile aferente, sursa este perfect functionala, si poate fi folosit ca si proiect ...chiar de diploma la unele facultati.

Extras din document

Program Poker;

Uses Crt;

Const

heart = chr(3);

diamond = chr(4);

club = chr(5);

spade = chr(6);

Type

deck = array[1..4,1..13] of string[20];

card = string[20];

Var

index,index2,index3,index4,index5,

index6,index7,rank1,rank2,suit1,

suit2,num,num1,num2 : shortint;

new,straight : array[1..5] of shortint;

count,nodecimal,index8,

checktens : longint;

menu,choose : char;

throws : array[1..200] of char;

startdeck : deck;

tempsuit : string[8];

rank : array[1..14] of string[6];

suit : array[1..4] of string[8];

suitdraw : array[1..4] of string[1];

temp,temprank : card;

handrank,handsuit,playhand : array[1..5] of card;

handvalue : array[1..9] of card;

playdeck : array[1..52] of card;

hand : array[1..9] of boolean;

P : pointer;

winnings,numvalue : array[1..9] of real;

Money, bet,cash,totalmoney : real;

Label Suck,Youloseforreal;

Procedure Set_arrays;

Begin

for index := 1 to 9 do hand[index] := false;

for index := 1 to 9 do winnings[index] := 0;

for index := 1 to 9 do numvalue[index] := 0;

rank[1] := 'As'; rank[8] := 'Opt';

rank[2] := 'Doi'; rank[9] := 'Noua';

rank[3] := 'Trei'; rank[10] := 'Zece';

rank[4] := 'Patru'; rank[11] := 'Valet';

rank[5] := 'Cinci'; rank[12] := 'Dama';

rank[6] := 'Sase'; rank[13] := 'Popa';

rank[7] := 'Sapte'; rank[14] := 'As';

suit[1] := 'Inima'; suit[3] := 'Frunza';

suit[2] := 'Romb'; suit[4] := 'Trefla';

suitdraw[1] := Heart; suitdraw[3] := Club;

suitdraw[2] := Diamond; suitdraw[4] := Spade;

handvalue[1] := 'Royal Flush'; HandValue[2] := 'Straight Flush';

handvalue[3] := 'Four of a Kind'; HandValue[4] := 'Full House';

handvalue[5] := 'Flush'; HandValue[6] := 'Straight';

handvalue[7] := 'Three of a Kind'; HandValue[8] := 'Two Pair';

handvalue[9] := 'Pair-Face Cards';

End;

Procedure Fill_Deck;

Begin

count := 0;

index := 0;

while count < 4 do begin

inc(count);

while index < 13 do begin

inc(index);

startdeck[count,index] := rank[index] + ' de ' + suit[count];

end;

index := 0;

end;

end;

Procedure Shuffle_Deck(shuffles : longint);

Begin

randomize;

for count := 1 to (shuffles) do begin

suit1 := trunc(random*4) + 1;

rank1 := trunc(random*13) + 1;

suit2 := trunc(random*4) + 1;

rank2 := trunc(random*13) + 1;

temp := startdeck[suit1,rank1];

startdeck[suit1,rank1] := startdeck[suit2,rank2];

startdeck[suit2,rank2] := temp;

end;

End;

Procedure Firstcards;

Begin

num := 0;

count := 0;

Repeat

inc(count);

index := 0;

repeat

inc(num);

inc(index);

playdeck[num] := startdeck[count,index];

until index = 13;

until count = 4;

count := 0;

for count := 1 to 5 do playhand[count] := playdeck[count];

end;

Preview document

Joc de Poker în Pascal - Pagina 1
Joc de Poker în Pascal - Pagina 2
Joc de Poker în Pascal - Pagina 3
Joc de Poker în Pascal - Pagina 4
Joc de Poker în Pascal - Pagina 5
Joc de Poker în Pascal - Pagina 6
Joc de Poker în Pascal - Pagina 7
Joc de Poker în Pascal - Pagina 8
Joc de Poker în Pascal - Pagina 9
Joc de Poker în Pascal - Pagina 10
Joc de Poker în Pascal - Pagina 11
Joc de Poker în Pascal - Pagina 12
Joc de Poker în Pascal - Pagina 13
Joc de Poker în Pascal - Pagina 14
Joc de Poker în Pascal - Pagina 15
Joc de Poker în Pascal - Pagina 16
Joc de Poker în Pascal - Pagina 17
Joc de Poker în Pascal - Pagina 18
Joc de Poker în Pascal - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Joc de Poker in Pascal.doc

Alții au mai descărcat și

50 de Termeni Esentiali de Internet

Bit, Byte, HTTP, Intranet, URL, web sunt doar cativa din termenii pe care ii intalnim pe Internet. Porpunem celor care fac acum primii "pasi" pe...

Functii Excel

AVERAGE (x1, x2,…, xn) Media aritmetica a numerelor m = (x1+ x2 + … + xn) / n SUM(x1, x2,…, xn) Suma aritmetica a numerelor s = x1+ x2 + … + xn...

Screen Saver

Informatica sa nascut ca stinta in al treilea patrat al secolului al XX-lea, fiind dezvoltata dintr-un pilon al altei stiinte cibernetica. Un...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Probleme în C++

- Implementati o clasa pentru realizarea de operatii cu numere complexe, o functie friend care calculeaza distanta dintre 2 numere complexe si inca...

Tutorial Corel Draw

Pachetul COREL DRAW Structura si obiective Modulul 1 1 ora teorie – 2 ore practica Obiective Cunoasterea si utilizarea corecta a elementelor...

Autocad - Laborator 1

INTRODUCERE ÎN AUTOCAD In aceasta epoca si pentru aceasta generatie a “computerelor”, folosirea calculatorului ca “unealta de lucru”, este ceva...

Autocad - Laborator 2

2.1 REALIZAREA PRECIZIEI IN DESENARE Scopul de baza al graficii ingineresti este sa produca desene cât mai exacte din punct de vedere al formei,...

Ai nevoie de altceva?