Joc de Poker in Pascal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Joc de Poker in Pascal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Jurj Victor , Scarlat Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Program Poker;

Uses Crt;

Const

heart = chr(3);

diamond = chr(4);

club = chr(5);

spade = chr(6);

Type

deck = array[1..4,1..13] of string[20];

card = string[20];

Var

index,index2,index3,index4,index5,

index6,index7,rank1,rank2,suit1,

suit2,num,num1,num2 : shortint;

new,straight : array[1..5] of shortint;

count,nodecimal,index8,

checktens : longint;

menu,choose : char;

throws : array[1..200] of char;

startdeck : deck;

tempsuit : string[8];

rank : array[1..14] of string[6];

suit : array[1..4] of string[8];

suitdraw : array[1..4] of string[1];

temp,temprank : card;

handrank,handsuit,playhand : array[1..5] of card;

handvalue : array[1..9] of card;

playdeck : array[1..52] of card;

hand : array[1..9] of boolean;

P : pointer;

winnings,numvalue : array[1..9] of real;

Money, bet,cash,totalmoney : real;

Label Suck,Youloseforreal;

Procedure Set_arrays;

Begin

for index := 1 to 9 do hand[index] := false;

for index := 1 to 9 do winnings[index] := 0;

for index := 1 to 9 do numvalue[index] := 0;

rank[1] := 'As'; rank[8] := 'Opt';

rank[2] := 'Doi'; rank[9] := 'Noua';

rank[3] := 'Trei'; rank[10] := 'Zece';

rank[4] := 'Patru'; rank[11] := 'Valet';

rank[5] := 'Cinci'; rank[12] := 'Dama';

rank[6] := 'Sase'; rank[13] := 'Popa';

rank[7] := 'Sapte'; rank[14] := 'As';

suit[1] := 'Inima'; suit[3] := 'Frunza';

suit[2] := 'Romb'; suit[4] := 'Trefla';

suitdraw[1] := Heart; suitdraw[3] := Club;

suitdraw[2] := Diamond; suitdraw[4] := Spade;

handvalue[1] := 'Royal Flush'; HandValue[2] := 'Straight Flush';

handvalue[3] := 'Four of a Kind'; HandValue[4] := 'Full House';

handvalue[5] := 'Flush'; HandValue[6] := 'Straight';

handvalue[7] := 'Three of a Kind'; HandValue[8] := 'Two Pair';

handvalue[9] := 'Pair-Face Cards';

End;

Procedure Fill_Deck;

Begin

count := 0;

index := 0;

while count < 4 do begin

inc(count);

while index < 13 do begin

inc(index);

startdeck[count,index] := rank[index] + ' de ' + suit[count];

end;

index := 0;

end;

end;

Procedure Shuffle_Deck(shuffles : longint);

Begin

randomize;

for count := 1 to (shuffles) do begin

suit1 := trunc(random*4) + 1;

rank1 := trunc(random*13) + 1;

suit2 := trunc(random*4) + 1;

rank2 := trunc(random*13) + 1;

temp := startdeck[suit1,rank1];

startdeck[suit1,rank1] := startdeck[suit2,rank2];

startdeck[suit2,rank2] := temp;

end;

End;

Procedure Firstcards;

Begin

num := 0;

count := 0;

Repeat

inc(count);

index := 0;

repeat

inc(num);

inc(index);

playdeck[num] := startdeck[count,index];

until index = 13;

until count = 4;

count := 0;

for count := 1 to 5 do playhand[count] := playdeck[count];

end;

Fisiere in arhiva (1):

  • Joc de Poker in Pascal.doc

Alte informatii

Contine atat programul in pascal cat si comentariile aferente, sursa este perfect functionala, si poate fi folosit ca si proiect ...chiar de diploma la unele facultati.