Multimetru Virtual

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Multimetru Virtual.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 91 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

1. Tema de proiectare 3
2. Măsurarea numerică a tensiunilor 4
2.1. Structura generală a unui voltmetru numeric 4
2.2. Voltmetre numerice cu aproximări succesive 6
2.3. Convertoare numeric analogice 8
2.3.1.Convertoare analog-numerice având sursă de referinţă
o tensiune 10
2.3.2. CNA având drept sursă de referinţă un curent 17
2.4. CAN cu tensiune de comparaţie variabilă 21
2.4.1. Voltmetre digitale cu rampa în trepte 21
2.4.2. Voltmetre cu trepte egale şi sistem de urmărire 23
2.5. Voltmetre digitale indirecte 24
2.5.1. Voltmetre cu generator de tensiune liniar variabilă 24
2.5.2. Voltmetre cu dublă integrare 26
2.5.3. Voltmetre cu conversie tensiune-frecvenţă 31
2.6. Corecţia automată a convertoarelor analog numerice 33
2.6.1. Corecţia automată a tensiunii de decalaj 33
2.6.2. Corecţia automata a câştigului 34
2.7. Multimetre digitale 36
3. Achiziţii de date 40
3.1. Caracteristici tehnice pentru placa de achiziţii NI 6221 41
3.2. Utilizare DAQ 7.1 52
3.2.1. NI-DAQmx 52
4. Principiile programării în LabVIEW 63
4.1. Noţiuni de bază ale limbajului grafic LabVEW 63
4.2. Programarea în LabVIEW 64
4.3. Fereastra panou(Panel) 65
4.3.1. Fereastra de control 65
4.4. Fereastra diagramă 68
4.4.1. Fereastra de funcţii 68
4.4.2. Programarea canalelor de intrare analogice 72
4.4.3. Funcţiile pentru programarea de nivel mediu 74
5. Descrierea multimetrului virtual 76
5.1. Descrierea programului de bază 76
5.1.1. Fereastra panou(Panel) 76
5.1.2. Fereastra diagramă 77
5.1.3. Descrierea diagramei pentru c.c 78
5.1.4. Descrierea diagramei pentru c.a 79
5.1.6. Descrierea diagramei pentru u.c 80
5.1.7. Descrierea diagramei pentru u.a 81
5.2. Instrumente virtuale pentru controlul plăcilor de achiziţii 81
5.2.1. Descrierea programului DAQ 82
5.2.2. Fereastra Panel a programului DAQ 83
5.2.3. Fereastra diagramă a programului DAQ 84
5.2.3.1. Subprogramul DAQ-mx create task 85
5.2.3.2. Subprogramul DAQ-mx create channel 85
5.2.3.3. Subprogramul DAQ-mx timing 87
5.2.3.4. Subprogramul DAQ-mx read 88
5.2.4. Prezentarea rezistenţei etalon 88
6. Concluzii 90

Extras din document

1. TEMA DE PROIECTARE

Se va realizat un multimetru virtual care măsoara curenţi continui şi alternativi în domeniul: 0-5A c.c. ,0-5A c.a. şi tensiuni continui şi alternative în domeniul:0-10V u.c. ,-5 +5V u.a.

Pentru măsurarea curentului se vor folosi şunturi rezistive.

Acest instrument virtual va fi realizat în limbajul de programare LabVIEW 7.1,achiziţiile necesare se vor face prin intermediul plăcii de achiziţii NI 6221. Pentru protecţia plăcii de achiziţii se va utiliza la intrare o punte realizată din două diode înseriate cu polarităţile inversate.

Rezultatele măsurătorilor vor fi afişate sub formă numerică pe panoul frontal al aparatului.

2. MĂSURAREA NUMERICĂ A TENSIUNII

2.1. Structura generală a unui voltmetru numeric

Afişarea numerică a tensiunii măsurate rezolvă problema erorilor de citire, dar implică o conversie analog-numerică. Deşi mărimea care se pretează cel mai bine conversiei analog-numerice este tensiunea continuă, prin conversia corespunzătoare la intrarea , aparatele digitale au devenit aproape universale putând măsura tensiuni şi curenţi în curent continuu, tensiuni şi curenţi în curent alternativ, frecvenţă şi impedanţe.

Un avantaj al aparatelor numerice este acela că pentru manevrarea lor nu este necesară o specializare a personalului , ele având un mod de utilizare simplu şi o capacitate de supraîncărcare de până la 100% din valoarea afişată. Schema generala a unui voltmetru digital este prezentată în figura 2.1.

Blocul de intrare cuprinde amplificatoare şi divizoare de tensiune, eventual un bloc de selecţie automată a domeniului, filtre şi eventual convertoare intermediare de intrare, atunci când nu se măsoară în c.c. Gamele de măsurare sunt în general în raport 1/10/100/1000

Gama de bază a voltmetrului este de 0-1V sau 0-10V; pentru gama de bază amplificatorul din blocul de intrare are factorul de amplificare 1, iar impedanţa de intrare este cea mai mare (de ordinul G ) având precizia de funcţionare cea mai ridicată. Pentru domenii mai mici amplificarea este supraunitară, iar pentru domenii mai mari se utilizează divizoare de tensiune care determină scăderea impedanţei de intrare. Blocul de intrare furnizează la ieşire o tensiune continuă proporţională cu mărimea de măsurat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Multimetru Virtual.doc