Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 73 fișiere: doc, mdb, jpg, scc, db, bas, vbw, frm, frx, log, vbp
Pagini : 140 în total
Cuvinte : 24035
Mărime: 1.37MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Formularea temei proiectului .1

Cap.1 Introducere .2

Scurtă prezentarea a aplicaţiei .3

Visual Basic .5

Prezentare generală .5

Concepte Visual Basic .6

Utilizarea controalelor standard în Visual Basic.11

SQL .33

Comanda SELECT.34

Comanda INSERT .38

Comanda UPDATE .39

Comanda DELETE .39

Cap. 2 Prezentarea aplicaţiei din punctul de vedere al utilizatorului .41

Startarea aplicaţiei .42

Modul de lucru .43

Evidenţă firme brokeraj .43

Evidenţă brokeri .45

Evidenţă acţiuni .47

Urmărirea cotaţiilor .48

Urmărirea licitaţiilor .50

Topul celor mai ridicate preţuri de închidere .52

Topul celor mai bine vândute 10 acţiuni .53

Cursul valutar .54

Urmarire dinamică .57

Cap.3 Prezentarea aplicaţiei din punctul de vedere al programatorului.59

Descrierea bazei de date .60

Tabelul t_firme_brokeraj .60

Tabelul t_brokeri .61

Tabelul t_acţiuni .62

Tabelul t_cotaţii .63

Tabelul t_licitaţii .64

Tabelul t_cursuri_val .65

Tabelul t_vânzări .65

Tabelul t_zile_cotate .66

Relaţiile dintre tabele .66

Forma de urmărire dinamica a licitaţiilor .67

Cap.4 Codul sursă .70

Bibliografie .126

Extras din document

Formularea temei proiectului

1. Titlul temei: “Aplicaţie pentru organizarea activităţii în cadrul unei Burse de Valori”

2. Obiective

Aplicaţia realizează următoarele clase mari de operaţiuni:

- Introducerea şi actualizarea firme de brokeraj, brokeri, acţiuni;

- Urmărirea dinamică a licitaţiilor ( vânzări, cote de bursă );

- Grafice pentru valori extreme cotate, curs valutar, vânzări

3. Cerinţe relative la program

a) Uşurinţa în exploatare: aplicaţia trebuie să ofere menu-uri de interfaţare prietenoase, care să nu necesite nici un fel de pregătire informatică din partea utilizatorului.

b) Uşurinţa în depanare: obiectele conţinute în baza de date trebuie să fie proiectate astfel încât să aibă caracteristicile:

- lizibilitate ( nume sugestive pentru numele câmpurilor, explicaţii în zonele opţionale, etc. )

- modularitate

- simplitate

Capitolul I

Introducere

Scurtă prezentarea a aplicaţiei

Aplicatia este intitulată “Analiza cotaţiilor bursiere”. Aceasta prezintă evidenta acţiunilor tranzacţionate pe parcursul unei zile la o bursă de valori, evoluţia acestor acţiuni pe o anumită perioadă de timp, topul celor mai bune evoluţii de preţ al acţiunilor, topul celor mai vândute acţiuni la o anumită data, precum şi evidenţa brokerilor ce licitează aceste acţiuni si a firmelor de brokeraj de care aceştia aparţin, incluzând date despre acţiuni: data tranzactionării, preţul de deschidere, preţul de închidere, cantitatea cât şi date despre firme de brokeraj: denumire firmă, cod fiscal, comision, precum si date personale ale brokerilor reprezentanţi: nume broker, prenume broker, cnp, adresă, telefon. Aplicaţia este realizată folosind programele Visual Basic versiunea 6.0. si Microsoft SQL Server . Baza de date ne permite să localizăm repede un anumit element, să interogăm anumite categorii din datele noastre pentru a obţine statisticile necesare.

Baza de date este creată cu ajutorul programului Microsoft SQL Server, se numeşte “cotatiibursiere.mdb” şi conţine 6 tabele principale, numărul interogărilor si al rapoartelor ce se poat realiza fiind mult mai mare.

Fiecare tabel conţine cel puţin o cheie primară care face legătura cu celelalte tabele. Corespondentul fiecărei chei primare pentru celelalte tabele este reprezentat de cheia externă, care va trebui să conţină acelaşi tip de date ca şi cheia primară. Noţiunile despre tabele şi relaţiile dintre acestea vor fi detaliate în capitolul “Baze de date”. Pentru a folosi Microsoft SQL Server avem nevoie de un calculator cu posibilitati rezonabile.

Programul Visual Basic oferă un tablou impresionant de resurse de programare. Câteva din conceptele importante ale programarii Visual Basic,

cu care trebuie sa ne familiarizam, sunt: obiectele, evenimentele, formele, controalele, proprietătile, metodele, functiile si procedurile.

In Visual Basic, aplicaţia se numeşte “Cotatii_bursiere.vbp” – fisier proiect.

Visual Basic este oferit acum sub trei forme, sau ediţii, pe 32 de biţi; fiecare editie este o versiune imbunatatita a celei anterioare. Toate ediţiile includ referintele Visual Basic Books Onlline, care reprezintă o documentatie Visual Basic completa. Mai multe informatii referitoare la aceasta aplicatie vor fi detaliate in capitolul 2 referitor la Visual Basic.

Aplicaţia are o interfaţă simpla, prietenoasa, este simplu de folosit de către orice utilizator, nefiind necesare cunoştinţe avansate din domeniul informatic.

Preview document

Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 1
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 2
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 3
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 4
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 5
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 6
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 7
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 8
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 9
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 10
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 11
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 12
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 13
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 14
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 15
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 16
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 17
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 18
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 19
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 20
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 21
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 22
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 23
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 24
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 25
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 26
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 27
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 28
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 29
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 30
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 31
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 32
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 33
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 34
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 35
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 36
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 37
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 38
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 39
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 40
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 41
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 42
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 43
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 44
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 45
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 46
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 47
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 48
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 49
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 50
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 51
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 52
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 53
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 54
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 55
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 56
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 57
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 58
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 59
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 60
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 61
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 62
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 63
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 64
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 65
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 66
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 67
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 68
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 69
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 70
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 71
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 72
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 73
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 74
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 75
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 76
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 77
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 78
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 79
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 80
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 81
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 82
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 83
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 84
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 85
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 86
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 87
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 88
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 89
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 90
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 91
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 92
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 93
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 94
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 95
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 96
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 97
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 98
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 99
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 100
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 101
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 102
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 103
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 104
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 105
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 106
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 107
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 108
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 109
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 110
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 111
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 112
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 113
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 114
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 115
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 116
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 117
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 118
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 119
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 120
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 121
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 122
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 123
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 124
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 125
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 126
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 127
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 128
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 129
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 130
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 131
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 132
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 133
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 134
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 135
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 136
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 137
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 138
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 139
Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori - Pagina 140

Conținut arhivă zip

 • Documentatie
  • folii
   • Dinamica vanzarilor.doc
   • folii.doc
   • Relatiile dintre tabele.doc
   • urmarire dinamica a licitatiilor.doc
  • Organizarea Activitatitii intr-o Bursa de Valori.doc
 • Actiuni.frm
 • Actiuni.frx
 • Autentificare.frm
 • Autentificare.frx
 • Brokeri.frm
 • Brokeri.frx
 • Brokeri.log
 • Brokeri1.frm
 • Brokeri1.frx
 • Cotati bursiere.vbp
 • Cotati bursiere.vbw
 • Cotatii bursiere.frm
 • Cotatii bursiere.frx
 • Cotatii.frm
 • Cotatii.frx
 • Cotatii.log
 • cotatiibursiere.mdb
 • Cursuri.frm
 • Cursuri.frx
 • Cursuri.log
 • Dinamicavanzarilor.frm
 • Dinamicavanzarilor.frx
 • EvolEUR.frm
 • EvolEUR.frx
 • EvolEURfUSD.frm
 • EvolEURUSD.frm
 • EvolEURUSD.frx
 • factiunicotate.frm
 • factiunicotate.frx
 • fincarcabaza.frm
 • Firme brokeraj.frm
 • Firme brokeraj.frx
 • Firme brokeraj.log
 • Form1.frm
 • Form1.frx
 • Form1nou.frm
 • Form1nou.frx
 • Form2.frm
 • Form2.frx
 • Form2nou.frm
 • frmStockPerformance.frx
 • fundal.jpg
 • furmariredinamica.frm
 • IndiceBET.frm
 • Licitatii.frm
 • Licitatii.frx
 • Licitatii.log
 • mdlStockList.bas
 • Module1.bas
 • MSSCCPRJ.SCC
 • ParEUR_USD.frm
 • ParEUR_USD.frx
 • Produse.frm
 • Produse.frx
 • Produse.log
 • Project1.vbw
 • Regasireactiune.frm
 • Thumbs.db
 • Topactbinecot.frm
 • Topactbinecot.frx
 • Topactbvan.frm
 • Topactbvan.frx
 • Topactiuni.frm
 • Topactiuni.frx
 • Topactslabcot.frm
 • Topactslabcot.frx
 • Topactsvan.frm
 • Topactsvan.frx

Alții au mai descărcat și

Aplicatiile Error-Control Coding

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI DESPRE CODURI DE CORECŢIE A ERORILOR Nevoia de a comunica există dintotdeauna, iar transmisia informaţiei a apărut ca...

Aplicatie 3d Animator Flash

Capitolul 1 - Introducere 1.1. Cuvânt introductiv “Programatorul este precum un copil care încearcã necunoscutul pentru a atinge absolutul.”...

Comunicarea prin VoIP

Scopul lucrării În această lucrare se va face o introducere în telefonia prin Internet prezentându-se în partea teoretică modul de funcţionare a...

Agentie de Asigurari

1. INTRODUCERE Sistemele de baze de date sunt folosite pentru a stoca informaţii în orice mediu de afaceri imaginabil în zilele noastre. Începând...

Declanșatoare în SQL Server

Introducere. În ultimele decenii se observă dezvoltarea pe scară largă a Sistemelor Informatice şi Tehnologiilor de Programare care au devenit în...

Prezentarea de Albume Fotografice pe Web Folosind Generarea Automată a Paginilor Web cu Ajutorul Programului Access

Argument Paginile continând albume foto reprezintă astăzi o mare atracţie pentru utilizatorii internetului. Subiectele imaginilor sunt variate de...

Tehnici pentru Recunoasterea Fetei

1. Introducere Recunoasterea automata a fetei umane este o problema foarte complexa rezolvata de oameni cu o pereche de senzori foarte complex-...

Ai nevoie de altceva?