Proiect Baze de Date - Gestiunea unei Familii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect Baze de Date - Gestiunea unei Familii.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vlad Diaconita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

1. DESCRIEREA BAZEI DE DATE 3
2. SCHEMA CONCEPTUALĂ 4
3. OPERAŢII LDD 4
3.1. CREAREA TABELELOR 4
3.2. ACTUALIZAREA TABELELOR 5
3.2.1. Adăugarea unui câmp nou 5
3.2.2. Modificarea dimensiunii unui câmp 6
3.2.3. Ştergerea unei coloane 6
3.2.4. Adăugarea unei restricţii 7
3.2.5. Eliminarea unei restricţii 7
4. ADĂUGAREA DE ÎNREGISTRĂRI 7
5. MODIFICAREA DATELOR 9
5.1. CHELTUIALA CU ABONAMENTUL RATB S-A REDUS CU 50% 9
5.2. PENALIZARE FACTURA CURENT 2% 9
5.3. MODIFICAREA TERMENULUI LIMITA A SARCINII S2 10
5.4. MODIFICARE DENUMIRE SARCINĂ 10
5.5. MODIFICAREA OCUPAŢIEI CELUI MAI TÂNĂR LOCATAR 11
6. EXEMPLE DE INTEROGĂRI 11
6.1. AFIŞAREA LOCATARILOR CU NUMELE POPESCU 11
6.2. LOCATARII NĂSCUŢI ÎN SECOLUL 20 12
6.3. LOCATARII NĂSCUŢI ÎN AN CARE SE TERMINĂ ÎN 7 12
6.4. LOCATARII CU OCUPAŢIA INGINER/INGINERĂ 12
6.5. NUMĂRUL DE MEMBRI CU NUMELE IONESCU 12
6.6. NUMĂRUL DE LOCATARI NĂSCUŢI ÎN ACEEAŞI LUNĂ 13
6.7. CHELTUIELILE MAI MARI DE 99 13
6.8. CHELTUIALA MAXIMĂ 13
6.9. MEDIA CHELTUIELILOR DIN LUNA OCTOMBRIE 14
6.10. CHELTUIELILE CU FACTURI 14
6.11. SARCINILE CU FRECVENŢA SĂPTĂMÂNALĂ 14
6.12. CEA MAI URGENTĂ SARCINĂ 14
6.13. SARCINA CEA MAI PUŢIN URGENTĂ 15
6.14. SARCINILE CARE APAR DE CEL PUŢIN DOUĂ ORI 15
6.15. ACEEAŞI DATĂ LIMITĂ PENTRU CEL PUŢIN DOUĂ SARCINI 15

Extras din document

GESTIUNEA UNEI FAMILII

1. Descrierea bazei de date

Pentru a-şi gestiona mai bine bugetul familiei şi sarcinile care trebuie îndeplinite, familiile Ionescu şi Popescu, care locuiesc împreună, decid să folosească o bază de date. Structura bazei de date poate fi observată în Tabelele 1÷4:

Tabel 1– LOCATARI

CODLOC NUMELOC PRENUMELOC DATANAST RUDENIE OCUPATIE

Tabel 2– CHELTUIELI

CODCH CODLOC SCOP SUMA DATACH

Tabel 3 – TIPSARCINI

CODSARCINA DENSARCINA FRECVENTA

Tabel 4 – LISTASARCINI

CODSARCINA CODLOC TERMENS

Tipul de entitate LOCATARI desemnează toate persoanele care locuiesc în casă şi prezintă următoarele caracteristici: cod locatar, nume locatar, prenume locatar, data naşterii locatarului, relaţia de rudenie, ocupaţia. Identificatorul este CODLOC.

Tipul de entitate CHELTUIELI desemnează toate cheltuielile făcute de persoanele care locuiesc în casă şi prezintă următoarele caracteristici: cod cheltuieli, cod locatar, scopul cheltuielii, suma, data efectuării cheltuielii. Identificatorul este CODCH.

Tipul de entitate TIPSARCINI desemnează toate sarcinile care trebuie îndeplinite de locuitorii casei şi prezintă următoarele caracteristici: cod sarcina, denumirea sarcinii, frecvenţa cu care trebuie îndeplintă. Identificatorul este CODSARCINA.

Tipul de entitate LISTASARCINI desemnează acele sarcini care trebuie îndeplinite cu specificarea persoanei care trebuie să le îndeplinească şi termenul limita. Prezintă următoarele caracteristici: cod sarcina, codul locatarului, termenul limita. Referă codsarcina din tabela TIPSARCINI şi codloc din tabela LOCATARI.

2. Schema conceptuală

În Figura 1 se observă schema conceptuală, de unde reies următoarele:

• Un locatar poate face mai multe cheltuieli, dar o cheltuială poate fi făcută de un singur locatar,

• Un locatar poate avea de îndeplinit mai multe sarcini, iar o sarcină poate fi îndeplinită de mai mulţi locatari (o legătură n,n descompusă în două legături 1,n).

3. Operaţii LDD

3.1. Crearea tabelelor

Scriptul pentru crearea tabelelor:

DROP TABLE LOCATARI CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE CHELTUIELI CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE TIPSARCINI CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE LISTASARCINI CASCADE CONSTRAINTS;

create table locatari

(codloc number(2) constraint PKey_locatari primary key,

numeloc varchar2(15) not null,

prenumeloc varchar2(25) not null,

datanast date,

rudenie varchar2(15),

ocupatie varchar2(40));

create table cheltuieli

(codch varchar2(4) constraint pk_cheltuieli primary key,

codloc number(2),

scop varchar2(20),

suma number(7),

datach date default sysdate,

CONSTRAINT FKLocatarc FOREIGN KEY (codloc) REFERENCES locatari(codloc));

create table tipsarcini

(codsarcina varchar2(3) constraint pk_sarcini primary key,

densarcina varchar2(20) not null,

frecventa varchar2(10));

create table listasarcini

(codsarcina varchar2(3),

codloc number(2) not null,

termens date,

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Baze de Date - Gestiunea unei Familii.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ