Proiect Bazele Programarii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 43 fișiere: doc, cpp, exe, bak, obj
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 7194
Mărime: 292.94KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
20 de programe in C

Extras din document

Proiectele voastre trebuie sa respecte urmatoarea structura:

1. Enunt;

2. Pseudocod;

3. Set valori numerice ce verifica corectitudinea pseudocodului;

4. Codificare in C;

5. Rezultatele codificarii(capturi ecran);

6. Modul de retinere al algoritmului.

-7

-1 Enunţ: Să se scrie programul pentru calcularea mediei geometrice a elementelor pozitive dintr-un vector de dimensiune n.

Pseudocod:

REAL a[20], p=1, mg;

INTREG n, i, j=0;

CITESTE (n);

DO-FOR i=1, i<=n, i=i+1

CITESTE (a[i]);

ENDDO;

DO-FOR i=1,i<n,i++

IF a[i]>=0 THEN {p=p*a[i]; j++; }

ENDIF;

ENDDO;

SCRIE(„numarul elementelor pozitive”, j)

//mg=exp(log(p)/(j));

mg=pow(p, (float)1/j);

SCRIE (“media geometrica este ”);

SCRIE (mg);

Set de valori: fie n=4, a=(4 -1 5 6), calculăm produsele termenilor pozitivi p=120; şi extragem radicalul de ordin 4: mg=4,93.

Codificare în C:

#include <iostream.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

void main(){

clrscr();

float a[100],p=1,mg ;

int i,n, j=0;

printf("vectorul are n=");

scanf("%i", &n);

for(i=1;i<=n;i++) {

printf("a[%i]=", i);

scanf("%f", &a[i]);

if(a[i]>=0) {p=p*a[i]; j++;}

}

printf("produsul elementelor pozitive din vector sunt %f n", p);

printf("nr elemente pozitive %i", j);

//mg=(log(p)/(j));

mg=pow(p,(float)1/j);

printf("media este %f", mg);

getch();

}

Rezultatul codificării:

Mod de reţinere al algoritmului:

*am citit n şi componentele vectorului a[100];

*într-o variabila trebuie să memorez produsul numerelor pozitive din vector şi numărul lor;

*folosind funcţia mg=pow(p,(float)1/j) din math.h voi determina media geometrica a numerelor pozitive din vector;

*în final, afişez această medie;

-2 Enunţ: să se calculeze următoarele expresii: e1=(a+b)*(c-a); e2=(a+b)-(c-a); sqrt(e1*e2); e23; cu toate numerele din mulţimea numerelor reale.

PSEUDOCOD:

REAL a,b,c,e1,e2,e3,e4;

SCRIE („a=”, „b=”, „c=”);

CITESTE(a,b,c);

e1=(a+b)*(c-a);

SCRIE (e1);

e2=(a+b)/(c-a);

SCRIE (e2);

IF ((e1*e2)>=0) THEN{

e3=sqrt(e1*e2) ; Scrie(e3);}

ENDIF

e4=pow(e2,3);

SCRIE (e4);

Set de valori numerice: de exemplu a=3, b=2, c=1, e1 va fi -10 iar e2=2,5 după efectuarea calculelor. Nu se intră în blocul de IF deoarece nu este respectată condiţia; e4=-15,6.

Codificare în C:

#include <iostream.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

void main(){

clrscr();

float e1,e2,a,b,c, e3,e4;

printf("a=");

scanf("%f", &a);

printf("b=");

scanf("%f", &b);

printf("c=");

scanf("%f", &c);

e1=(a+b)*(c-a);

e2=(a+b)/(c-a);

if ((e1*e2)>=0) {

e3=sqrt(e1*e2) ;

printf("radical din %f", e3);

}

e4=pow(e2,3);

printf(" e1= %f e2=%f n", e1,e2);

printf("e2 la puterea 100 %f", e4);

getch();

}

Rezultatul codificării:

Mod de reţinere al algoritmului:

*am citit numerele ce mă vor ajuta în calculul expresiei;

*am efectuat operaţiile matematice, cu obs că la extragerea radicalului de ordin 2, produsul e1*e2>0;

-3 Enunţ: să se realizeze programul care citeşte coordonatele unui punct şi stabileşte în ce cadran se află.

Pseudocod:

REAL a,b;

SCRIE (“introduceţi coordonatele punctului A (a,b)”);

CITESTE (a,b);

IF(a>0 && b>0) THEN SCRIE(“A se afla in cadranul I”);

ENDIF

IF(a>0 && b<0) THEN SCRIE(“A se afla in cadranul IV”);

ENDIF

IF(a<0 && b>0) THEN SCRIE(“A se afla in cadranul II”);

ENDIF

IF(a<0 && b<0) THEN SCRIE(“A se afla in cadranul III”);

ENDIF

IF(a==b==0) THEN SCRIE(“A este origine sistemului de axe”);

ENDIF

Set de valori numerice: dacă A(a=2,b=2) atunci se intră pe prima ramură de IF deoarece condiţia este verificată, prin urmare răspunsul este A se află în cadranul I.

Codificare in C:

include <iostream.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

void main(){

clrscr();

float a,b;

printf("a=");

scanf("%f", &a);

printf("b=");

scanf("%f", &b);

if (a>0 && b>0) printf("punctul se regaseste in cadranul I");

if (a>0 && b<0) printf("punctul se regaseste in cadranul IV");

if (a<0 && b>0) printf("punctul se regaseste in cadranul II");

if (a<0 && b<0) printf("punctul se regaseste in cadranul III");

if (a==b==0) printf("punctul este originea sistemului");

getch();

Preview document

Proiect Bazele Programarii - Pagina 1
Proiect Bazele Programarii - Pagina 2
Proiect Bazele Programarii - Pagina 3
Proiect Bazele Programarii - Pagina 4
Proiect Bazele Programarii - Pagina 5
Proiect Bazele Programarii - Pagina 6
Proiect Bazele Programarii - Pagina 7
Proiect Bazele Programarii - Pagina 8
Proiect Bazele Programarii - Pagina 9
Proiect Bazele Programarii - Pagina 10
Proiect Bazele Programarii - Pagina 11
Proiect Bazele Programarii - Pagina 12
Proiect Bazele Programarii - Pagina 13
Proiect Bazele Programarii - Pagina 14
Proiect Bazele Programarii - Pagina 15
Proiect Bazele Programarii - Pagina 16
Proiect Bazele Programarii - Pagina 17
Proiect Bazele Programarii - Pagina 18
Proiect Bazele Programarii - Pagina 19
Proiect Bazele Programarii - Pagina 20
Proiect Bazele Programarii - Pagina 21
Proiect Bazele Programarii - Pagina 22
Proiect Bazele Programarii - Pagina 23
Proiect Bazele Programarii - Pagina 24
Proiect Bazele Programarii - Pagina 25
Proiect Bazele Programarii - Pagina 26
Proiect Bazele Programarii - Pagina 27
Proiect Bazele Programarii - Pagina 28
Proiect Bazele Programarii - Pagina 29
Proiect Bazele Programarii - Pagina 30
Proiect Bazele Programarii - Pagina 31
Proiect Bazele Programarii - Pagina 32
Proiect Bazele Programarii - Pagina 33
Proiect Bazele Programarii - Pagina 34
Proiect Bazele Programarii - Pagina 35

Conținut arhivă zip

 • diverse
  • 1.BAK
  • 1.cpp
  • 2.BAK
  • 2.CPP
  • 3.BAK
  • 3.CPP
  • 4.BAK
  • 4.CPP
  • 5.BAK
  • 5.CPP
  • 6.BAK
  • 6.CPP
  • 6PRIM.BAK
  • 6PRIM.CPP
  • 6PRIM.EXE
  • 6PRIM.OBJ
  • 7.BAK
  • 7.CPP
  • 7.EXE
  • 7.OBJ
 • matrice
  • MATRICE1.CPP
  • MATRICE2.CPP
  • MATRICE3.CPP
  • MATRICE4.CPP
  • MATRICE5.CPP
 • vectori
  • 1-VECT_MAX.CPP
  • 1-VECT~1.EXE
  • 1-VECT~1.OBJ
  • 10.CPP
  • 11.CPP
  • 2-SUMA_V.CPP
  • 2-SUMA_V.EXE
  • 2-SUMA_V.OBJ
  • 3-SUMA_RAN_impar.CPP
  • 3-SUMA~1.EXE
  • 3-SUMA~1.OBJ
  • 4-POLINOM.CPP
  • 5-Caut_val_vec.CPP
  • 6-PRIMA_AP_vect.CPP
  • 7-CAUTAR.CPP
  • 8.CPP
  • 9.CPP
 • Proiect Bazele Programarii.doc

Te-ar putea interesa și

Testarea Adaptivă ca Factor de Optimizare a Procesului de Instruire în Învățământul Universitar

INTRODUCERE Actualitatea temei. în ultimele trei decenii în lumea educaţiei s-au produs schimbări de ordin principial, ca reacţie la...

Implementarea procesului de fabricare al unui reper auto ce concură la siguranța circulației

CAPITOLUL 1 Conceptul general de proiect 1.1 Notiunea de proiect și trăsături principale În practica economica un proiect este privit ca o...

Venituri

1.Introducere Venituri prezentare Multe dintre familii au intalnit dificultati majore in gestiunea banilor uitand de anumite facturi platite sau...

Probleme Rezolvate în C

1. Calculati suma elementelor unui vector #include <stdio.h> #include <conio.h> void main() { int v[10], n, i, s=0; clrscr(); printf ("dati...

Proiect Bazele Programarii - Evidenta Personalului

Acest program se doreste a fi unul care sa vina in ajutorul contabililor precum si a celor ce se ocupa cu evidenta personalului in cadrul unei...

Bazele Programarii - 20 Programe in Limbajul C

VECTORI Problema 1 #include <conio.h> #include <stdio.h> /** Se considera doi vectori cu componente reale.Se citeste un numar natural k. Sa...

Practică informatică

1 INTRODUCERE Ce este un program? Un program este o listă de instrucțiuni date calculatorului pentru a le executa. Calculatorul va citi...

Proiect Bazele Programarii

1.Sa se afle suma elementelor pozitive dintr-un vector citit de la tastatura. Date de intrare: vectorul v,lungimea sa n,si i ( pozitia). Date de...

Ai nevoie de altceva?