Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 2485
Mărime: 56.99KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Filipas Daniel
UNIVERSITATEA ORADEA Facultatea de Electrotehnică şi Informatică

Cuprins

Capitolul 1: Tema proiectului

Capitolul 2: Scrierea microprogramelor pentru instrucţiuni

Capitolul 3: Descrierea semnalelor de control

Capitolul 4: Codificarea instrucţiunilor şi a microinstrucţiunilor

Capitolul 5: Schema bloc generală a unităţii de comandă

microprogramată

Extras din document

1. Tema proiectlui

Să se proiecteze unitatea de comandă pentru un microprocesor capabil să execute următorul set de instrucţiuni:

- FETCH (aducerea din memorie a instructiunii/operandului)

- PUSH R (depunerea în stivă a registrului general R)

- POP R (extragerea din stivă a registrullui R )

- CMP RM (compară registru acumulator cu registrul memoriei , RMl )

- AND RM (ŞI logic intre acumulator şi RM)

- OR RM (SAU logic între acumulator şi RM)

- XRA (SAU EXCLUSIV intre acumulator şi RM)

- CPR data (compară conţinutul acumulatorului cu conţinutul locaţiei de la adresa data)

- DCR AC (decremantează registrul acumulator )

- INC AC (incrementează registrul acumulator)

- ADC AC (adună la conţinutul acumulatorului registrul RM şi fanionul de transport C)

- SBC AC (scade din conţinutul acumulatorului registrul RM şi fanionul de transport C)

- ADD AC (adună la conţinutul acumulatorului registrul RM)

- SBB AC (scade din conţinutul acumulatorului registrul RM)

- SBI data (scădere “cu împrumut”)

- SWIT data (scădere “fără împrumut”)

- ACI data(adună la conţinutul acumulatorului conţinutul locaţiei de la adresa data şi fanionul de transport C)

- ADI data (adună la conţinutul acumulatorului conţinutul locaţiei de la adresa data)

- JMP adr (salt necondiţionat la adrrresa adr)

- JMPZ adr (salt condiţionat de fanionul zero, Z=1)

- JMPC adr (salt condiţionat de fanionul de transport, C=1)

- CALL adr (apel de subrutină)

- RET (revenire din subrutină)

- RC (revenire din subrutină condiţonată de C=1)

- RZ (revenire din subrutină condiţionată de Z=1)

- HALT (oprire procesor)

- NOT AC (completarea conţinutului registrului acumulator)

- ROTD AC (rotire la dreapta a registrului acumulator)

- ROTS AC (rotire la stânga a registrului acumulator)

- ROTDC AC (rotire la dreapta a registrului acumulator dacă C=1)

- ROTDSC AC (rotire la stânga a registrului acumulator dacă C=1)

- DD AC (deplasare la dreapta a registrului acumulator)

- DS AC (deplasare la stânga a registrului acumulator)

- DDC AC (deplasarea la dreapta a registrului acumulator dacă C=1)

- DSC AC (deplasarea la stânga a registrului acumulator dacă C=1)

- STORE AC (scrierea în memorie a conţinutului acumulatorului)

- LOAD AC (citirea din memorie în acumulator a unei locaţii de memorie)

În implementare, se va ţine cont de precizările următoare:

• Unitatea de comandă să fie microprogramată (se va utiliza un număr minim de biţi de comandă)

• Adresarea memoriei se va realiza prin metoda segmentării

2. Scrierea microprogramelor pentru instructiuni

În acest capitol se face scrierea microprogramelor pentru instructiunile specificate ca fiind necesare spre a fi executate de către unitatea de control microprogramată în tema proiectului. Din punct de vedere teoretic , o instructiune este compusă din una sau mai multe . Aceste microoperatii formează microprogramele care duc la bun sfârsit operatiile care trebuiesc executate de către instructiunea pentru care se scriu aceste programe.

Pentru instructiunile specificate în tema proiectului microprogramele sunt cele care urmează :

- FETCH (aducerea din memorie a instrucţiunii/operandului)

RAV PC C0

TABS RAV(S) C1

MS TABS(S) C2

RA MS+RAV(C) C3

RM MP(RA) C4

PC PC+1 C5

RI RM(OP) C6

- PUSH R (depunerea în stivă a registrului general R)

SP SP-1 C7

RA SP C8

RM R C9

MP(RA) RM C10

- POP R (extragerea din stivă a registrului R)

SP SP+1 C11

RA SP C8

RM MP(RA) C4

Preview document

Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 1
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 2
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 3
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 4
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 5
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 6
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 7
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 8
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 9
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 10
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 11
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 12
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 13
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 14
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 15
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 16
Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Proiect la Arhitectura Sistemelor de Calcul.doc

Alții au mai descărcat și

Arhitectura Sistemelor de Calcul

Arhitectura sistemelor de calcul Denumirea informatica de arhitectura se refera la structura si componentele fizice ale unui sistem de calcul....

Modul Calculator Monoplacă SBC cu Microprocesor 8086

1. Tema proiectului Să se proiecteze un modul calculator monoplacă SBC cu microprocesor 8086, cu posibilităţi de cuplare într-o configuraţie...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Elemente Fundamentale ale Limbajului C și C++

Un limbaj de programare reprezinta o interfata între problema de rezolvat si programul de rezolvare. Limbajul de programare, prin specificarea...

Fisiere in C si C++

2. Fisiere text si fisiere binare Într-un fisier text, toate datele sunt memorate ca siruri de caractere, organizate pe linii, separate între ele...

Functii si Variabile in C si C++

In cazul în care apelul functiei precede definitia, trebuie dat, la începutul textului sursa, un prototip al functiei, care sa anunte ca definitia...

Functii, Tablouri și Pointeri în C și C++

3. Pointeri la functii. Numele unei functii reprezinta adresa de memorie la care începe functia. Numele functiei este, de fapt, un pointer la...

Instructiuni in C si C++

1. Instructiunea expresie. O instructiune expresie se obtine punând terminatorul de instructiune (punct-virgula) dupa o expresie: expresie;...

Ai nevoie de altceva?