Proiect Sisteme de Baze de Date Evolute - Definire si Creare Baza de Date ATM

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiect Sisteme de Baze de Date Evolute - Definire si Creare Baza de Date ATM.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, sql de 9 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Velicanu Manole

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

Se doreste crearea bazei de date cu numele « ATM », pentru care trebuie definita schema acesteia, restrictii de integritate; baza de date va fi compusa din tabele partitionate, creeandu se clustere pentru un camp al unei tabele.

Se vor realiza pe baza tabelelor componente interogari care vor folosi operatii DDL(CREATE, ALTER, DROP) si comenzi DML(INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE).

Baza de date ATM va fi compusa din urmatoarele tabele:

1. tAmenda

2. tDebit

3. tMatricol

4. tPlata

5. tTipTaxa

Se vor realiza exemple de interogari variate(SELECT) :

Utilizarea operatorilor de comparatie ;

Join uri ;

Utilizarea functiilor de grup si conditii asupra acestora ;

Utilizarea functiilor numerice, de tip caracter, pentru data si timp ;

Construirea de expresii cu DECODE si CASE ;

Utilizarea operatorilor UNION, MINU, INTERSECT ;

Subcereri (cereri imbricate) ;

Cereri ierarhice.

Se vor realiza de asemenea view uri, indecsi, sinonime si scvente asupra bazei de date create.

Baza de date “ATM” are urmatoarea schema :

AmendaID

Matricola TipTaxaId SeriePV NumarPV DataPV ValoarePV IData

tAmenda

DebitId TipTaxaId DataScadenta Matricola Suma PlataId IData

tDebit

MatricolaId AdresaDetaliuId TipTaxaId IData

tMatricola

PlataId TipTaxaId Matricola DataPlata Suma IData

tPlata

TipTaxaId NumeTiptaxa DataInceput DataSfarsit IData

tTipTaxa

Pe baza schemei de mai sus, trecem la scrierea comenzilor pentru crearea bazei de date, dupa care vom realize celelalte cerinte ale proiectului:

SE CREAZA BAZA DE DATE ATM

create database ATM

SE CREAZA TABELA "tAmenda"

create table tAmenda

(

AmendaId NUMBER(8) NOT NULL,

Matricola NUMBER(8) NULL,

TipTaxaId NUMBER(8) NULL,

SeriePV VARCHAR2(16) NULL,

NumarPV VARCHAR2(16) NULL,

DataPV DATE NOT NULL,

ValoarePV NUMBER(10,2) NULL,

IData DATE NOT NULL

);

SE CREAZA TABELA tDebit IN CARE 'DataScadenta' ESTE PARTITIONATA

create table tDebit

(

DebitId NUMBER(8) NOT NULL,

TipTaxaId NUMBER(8) NULL,

DataScadenta DATE NULL,

Matricola NUMBER(8) NULL,

Suma NUMBER(10,2) NOT NULL,

PlataId NUMBER(8) NULL,

IData DATE NOT NULL

)

partition by range (DataScadenta)

(partition SEM1 values less than (to_date('31 MAR 2007', 'dd mon yyyy')),

partition SEM2 values less than (to_date('30 SEP 2007','dd mon yyyy')));

SE CREAZA TABELA tMatricola

create table tMatricola

(

MatricolaId NUMBER(8) NOT NULL,

AdresaDetaliId NUMBER(5) NULL,

TipTaxaId NUMBER(8) NULL,

Idata DATE NOT NULL

);

SE CREAZA TABELA tPlata

create table tPlata

(

PlataId NUMBER(8) NOT NULL,

TipTaxaId NUMBER(8) NULL,

Matricola NUMBER(8) NULL,

DataPlata DATE NULL,

Suma NUMBER(10,2) NOT NULL,

IData DATE NOT NULL

);

SE CREAZA TABELA tTipTaxa

create table tTipTaxa

(

TiptaxaId NUMBER(8) NOT NULL,

NumeTipTaxa VARCHAR2(32) NOT NULL,

DataInceput DATE NOT NULL,

DataSfarsit DATE NOT NULL,

IData DATE NOT NULL

);

SE CREAZA TABELA tTipTaxa

create table tAdresaDetaliu

(

AdresaDetaliuId NUMBER(8) NOT NULL,

Bloc VARCHAR2(16) NULL,

Scara VARCHAR2(8) NULL,

Etaj VARCHAR2(8) NULL,

Apt VARCHAR2(8) NULL,

Strada VARCHAR2(32) NULL,

IData DATE NOT NULL

);

SE CREAZA UN CLUSTER PENTRU CAMPUL MatricolaId DIN TABELA tMatricola SI SE ADAUGA LA CLUSTERUL FORMAT TABELA tMatricola_2

create cluster Matricola_Id (MatricolaId number(8)

create index idx_clus_MatricolaId on cluster Matricola_Id

Fisiere in arhiva (2):

  • Proiect Sisteme de Baze de Date Evolute - Definire si Creare Baza de Date ATM
    • Proiect Sisteme de Baze de Date Evolute - Definire si Creare Baza de Date ATM.doc
    • Proiect_SBDE.sql

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica