Proiectare Baze de date in Access

Imagine preview
(7/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectare Baze de date in Access.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, xls, mdb de 13 pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Curteanu Silvia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL 1
I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE 1
I.2 SORTAREA UNEI BAZE DE DATE 2
I.3 FILTRAREA UNEI BAZE DE DATE 2
I.4 FILTRAREA AVANSATA A UNEI BAZE DE DATE 3
I.5 EFECTUARE SUBTOTALURI 4
I.6 CREAREA UNUI TABEL PIVOT 4
Aplicatia II - BAZA DE DATE ÎN ACCESS 5
II.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE 5
II.2 UTILIZAREA FORMULARELOR 5
II.3 SORTARI ÎN TABELELE BAZEI DE DATE 5
II.4 FILTRARI ÎN TABELELE BAZEI DE DATE 6
II.5 RELATIONARI ÎNTRE TABELELE BAZEI DE DATE 6
II.6 INTEROGARI 7
II.7 RAPOARTE 7
ANEXE ACCESS 9

Extras din document

Aplicatia I - BAZA DE DATE ÎN EXCEL

I.1 CREAREA UNEI BAZE DE DATE

Am creat 4 baze de date reprezentând situatia ?colarA a studentilor de la specializArile de marketing ?i management, organizatA astfel: o bazA pArinte (vezi Anexa I.1.a) ?i 3 baze copil (vezi Anexa I.1.b).

Baza de date pArinte contine 9 câmpuri având urmAtoarea structurA:

Câmp Tip

Matricola Text

Numele ?i prenumele Text

Specializare Text

Nota economie Numeric

Nota matematica Numeric

Nota contabilitate Numeric

Data probei practice DatA calendaristicA

Practica Numeric

Media Numeric

Bazele de date copil, note obtinute la disciplinele economie, matematicA, ?i contabilitate sunt identice ?i contine fiecare câte 2 câmpuri având urmAtoarea structurA:

Câmp Tip

Matricola Text

Nota Numeric

Câmpul de tip datA calendaristicA este în formatul dd/mm/yyyy.

Elementele din câmpul matricola sunt unice.

Pentru fiecare baza copil s-a definit câte un domeniu care cuprinde toate notele disciplinei pentru care a fost definit, astfel: ECON - note la disciplina - economie- , MATEM - note la disciplina - matematicA- , CONTAB - note la disciplina - contabilitate- .

Cu ajutorul machetei de preluare am populat toate bazele de date cu câte 25 de înregistrAri fiecare.

Relationarea bazei de date pArinte cu cele 3 baze de date copil s-au fAcut cu ajutorul functiei VLOOKUP, astfel:

- Nota economie = VLOOKUP(A7; ECON; 2; FALSE)

- Nota matematica = VLOOKUP(A7; MATEM; 2; FALSE)

- Nota contabilitate = VLOOKUP(A7; CONTAB; 2; FALSE)

Pentru câmpul - Media- s-a utilizat formula de calcul:

- Media = ROUND(AVERAGE(D7:F7);2)

Precizez cA am folosit functia ROUND pentru a nu influenta precizia calculelor ulterioare dependente de acest câmp.

Baza de date pArinte actualizatA cu notele din bazele de tip copil ?i media calculatA s-a copiat, respectiv s-a lipit special prin valoare în foaia de calcul (Baza) din registrul - Aplicatia1.xls- . Scopul este pentru a înlesni prelucrArile ulterioare (vezi Anexa I.3.c).

I.2 SORTAREA UNEI BAZE DE DATE

S-au executat 3 sortAri din care 2 simple ?i una compusA. Rezultatele sortArii se regAsesc în foile de calcul S1 ?i S2 respectiv S3.

- În foaia de calcul S1 se regAse?te baza de date sortatA simplu dupA câmpul - Media- sortat descendent (vezi Anexa I.2.a). Pentru executarea acestei sortAri s-a selectat câmpul - Media- , dupA care s-a actionat butonul sortare descendentA din bara de unelte.

- În foaia de calcul S2 se regAse?te baza de date sortatA simplu dupA câmpurile - Specializare- respectiv - Numele si prenumele- ambele sortate ascendent (vezi Anexa I.2.b). Pentru executarea acestei sortAri cele douA câmpuri au fost deplasate pe primele douA coloane în ordinea precizatA mai sus, adiacente, s-au selectat dupA care s-a actionat butonul sortare ascendentA din bara de unelte.

- În foaia de calcul S3 se regAse?te baza de date sortatA compus dupA câmpurile: - Data probei practice- - ascendent, - Specializare- - descendent, - Numele si prenumele- - ascendent (vezi Anexa I.2.c). De remarcat faptul cA prima cheie de sortare este câmpul - Data probei practice- în care se gAsesc valori care se repetA. Pentru executarea acestei sortAri s-a efectuat astfel:

o S-a copiat baza de date în foaia de calcul S3;

o S-a selectat o celulA din baza de date;

o S-a actionat optiunea Sortare din meiul Data;

o Din caseta de selectare a criteriilor de sortare s-a selectat cheia primarA câmpul - Data probei practice- - ascendent, apoi cheile secundare - Specializare- - descendent ?i - Numele ?i prenumele- - ascendent;

o S-a actionat declan?atorul - Ok- .

I.3 FILTRAREA UNEI BAZE DE DATE

S-au executat douA filtrAri prin metoda autofiltrArii.

- În cazul primei filtrAri s-a folosit un singur criteriu aplicat câmpului - Specializare- pentru Marketing. Baza de date filtratA se regAse?te în foaia de calcul F1 (vezi Anexa I.3.a). Pentru aceasta s-a executat urmAtoarele operatiuni:

o S-a copiat baza de date în foaia de calcul F1:

o S-a selectat o celulA din baza de date;

o S-a actionat optiunea Filtrare AutomatA din meiul Data ? Filtrare;

o Din lista ascunsA asociatA câmpului - Specializare- s-a selectat Marketing

Fisiere in arhiva (3):

  • Proiectare Baze de date in Access
    • Aplicatia1.XLS
    • Aplicatia2.mdb
    • Proiectare Baze de date in Access.doc

Alte informatii

Proiectare Baze de date in Access