Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5873
Mărime: 24.47KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Daniela
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR, SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din document

Cap.I. DESCRIEREA UNITĂŢII

Unitatea analizată în acest studiu de caz este, ca formă juridică,este unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Obiectul de activitate al scolii este prestarea de servicii didactice de către personal specializat conform articolului 32 din Constituţia României care prevede dreptul la educaţie pentru fiecare cetăţean, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau segregare. Asigurarea educaţiei elevilor se realizează în cadrul următoarelor forme: învăţământ primar, gimnazial, liceal şi profesional

Structura organizatorică

Toate deciziile la nivelul unităţii sunt luate de către Consiliul de Administraţie al cărui preşedinte este directorul şcolii, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - aprobat prin O.M. nr. 4925/08.09.2005. Direct subordonat directorului sunt directorul adjunct care coordonează activitatea didactică din unitate, contabilul şef care are în subordine compartimentul financiar-contabil, casieria şi secretarul şef al unităţii căruia îi sunt subordonate departamentul de resurse umane şi compartimentul secretariat

Toate spaţiile în care se desfăşoară activitatea didactică şi nedidactică sunt proprietatea publică a Primăriei şi sunt date în administrare unităţii şcolare prin protocol încheiat între aceasta şi Primărie.Spaţiile sunt situate în zona centrală a localităţii..

Cap.II. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC AL UNITĂŢII

Unitatea dispune de spaţii pentru birouri, spaţii de învăţământ, bază materială (ateliere) şi sală de sport . De asemenea, prelucrarea datelor se face pe suport de hârtie şi în format electronic.Toate birourile sunt dotate cu calculatoare personale, acestea fiind legate în reţea numai la nivelul biroului (compartimentului). Unitatea mai dispune, de asemenea, de trei reţele de calculatoare, situate în săli special amenajate (laboratoare de informatică) fiecare dintre ele fiind formată din 25 de calculatoare individuale legate în reţea şi un server. Atât calculatoarele din birouri cât şi reţelele sunt conectate la internet şi sunt restricţionate prin sistemul firewall, responsabil de serviciile informatice fiind administratorul de reţea. Pe toate calculatoarele este instalat sistemul Windows XP pentru care unitatea deţine licenţă. Pachetul de programe este compus dintr-o serie de programe de bază, precum şi din unele specializate. Astfel există o serie de programe de largă circulaţie, cum ar fi: Microsoft Excel; Microsoft Access; Microsoft Word; Microsoft Outlook; Microsoft Power Point; Intenet Explorer; Total Commander; Adobe Acrobat Reader;Windows Media Player.

Sistemul informatic este protejat de posibilele atacuri ale viruşilor prin program antivirus, în cazul acestei unităţi, prin Norton Antivirus. Unitatea dispune de site web propriu. Accesul la calculatoarele din birouri este permis angajaţilor calculatoare pe bază de parolă confidenţială, care poartă răspunderea preluării cu exactitate a informaţiilor din documente şi prelucrarea acestora în format electronic, iar beneficiarii raspund de exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. Accesul elevilor şi cadrelor didactice la reţelele de calculatoare este restricţionat prin crearea de conturi, iar la servere are acces numai administratorul de reţea pe bază de parolă. Serviciile secretariat şi contabilitate au program de salarii şi program contabil – ATENA – achiziţionat de către unitate de la o firmă autorizată în domeniu. La datele rezultate în urma prelucrării electronice au acces angajaţii de la compartimentele corespunzătoare şi directorul (bilanţul, statele de salarii etc.- pentru semnarea lor, baze de date, state de funcţii, etc.) sau numai directorul (rapoarte sau analize), directorul adjunct ( fişe de încadrare, orare) , profesorii şi elevii (programul AeL).

Cap. III. CLASIFICAREA INFORMAŢIILOR

Unitatea prezentată mai sus foloseşte informaţiile clasificate după schema cea mai cunoscută: informaţii publice, interne, confidenţiale şi strict secrete sau cu acces limitat.

Preview document

Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 1
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 2
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 3
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 4
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 5
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 6
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 7
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 8
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 9
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 10
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 11
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 12
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 13
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 14
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 15
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 16
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 17
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 18
Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Protectia si Securitatea Sistemelor Informationale.doc

Te-ar putea interesa și

Protectia si Securitatea Sistemelor Informationale

I.ANALIZA SECURITATII FIRMEI “X” 1.Scurta prezentare a organizatiei Infiintata in 1998,societatea”X” are ca obiect principal de activitate...

Protecția și securitatea sistemelor informaționale

1.PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.1.SCURTA PREZENTARE A FIRMEI Firma X a fost infiintata în 2007 şi are sediul în Iaşi, ocupând etajul 4 al unei...

Protectia si Securitatea Sistemelor Informationale SC Andra Company SRL

I. DESCRIEREA ORGANIZATIEI Organizarea si functionarea S.C “Andra Company” S.R.L S.C. “ANDRA COMPANY ‘ S.R.L. IASI, isi desfasoara activitatea in...

Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale

CAP 1. Cadrul studiului Societatea comercială analizată în acest studiu de caz, ca formă juridică,este o societate pe acţiuni. Obiectul de...

Protecția și securitatea sistemelor informaționale

I.1. Prezentarea societatii Societatea se numeşte S.C. GENERAL BUSINESS ŞTEF – CO S.R.L. şi este o societate cu răspundere limitată. Societatea...

Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale

Motivaţie si explicaţii: Am ales firma Dorna Lactate pentru că dintre firmele din zonă ea este un agent economic puternic, cu o cifră de afaceri...

Protectia si Securitatea Sistemelor Informationale - Complex Muzeal

A. PREZENTAREA FIRMEI A. Obiectul de activitate al firmei Complexul Muzeal este o institutie publica de cultura, de importanta nationala,...

Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale

I. Scurtă descriere a organizaţiei Organizaţia economică are sediul în municipiul Iaşi , strada Renaşterii , nr. 20 , judeţul Iaşi şi îşi...

Ai nevoie de altceva?