Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 4 fișiere: doc, pl
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 38961
Mărime: 609.09KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cucu Nicolae

Cuprins

INTRODUCERE 8

1 ANALIZA PRINCIPIILOR DE ORGANIZARE A SISTEMELOR DISTRIBUITE 11

1.1 Sisteme distribuite 11

1.1.1 Procesarea distribuită 11

1.1.2 Sisteme de operare distribuite 17

1.1.3 Sisteme distribuite eterogene 25

1.1.4 Limbaje pentru aplicaţii distribuite 32

1.2 Sisteme şi arhitecturi paralele 38

1.2.1 Sisteme paralele 38

1.2.2 Modele de calcul paralel 43

1.2.3 Parametrii sistemelor paralele 46

1.2.4 Limitele de paralelism 50

2 MIJLOACE DE PARALELIZARE A CALCULELOR 57

2.1 Parallel Virtual Machine 57

2.1.1 Funcţii pentru controlul task-urilor 61

2.1.2 Gestiunea grupurilor dinamice de procese 64

2.1.3 Consideraţii generale despre performanţe 64

2.1.4 Demonul PVM 66

2.2 Message Passing Interface 68

2.3 Tehnologia CORBA 76

3 ELABORAREA REŢELEI DE PRELUCRARE DISTRIBUITĂ A IMAGINILOR 85

3.1 Formularea sarcinii pentru proiectul de diplomă 85

3.2 Proiectarea reţelei 86

3.2 Elaborarea programului 92

4 CALCULAREA SINECOSTULUI PROGRAMULUI 95

5 PROTECŢIA MUNCII LA ÎNTREPRINDERE 102

5.1 Aprecierea pericolului la monitor 102

5.2 Calcularea protecţiei “legare la nul” 106

5.3 Securitatea antiincendiară 107

5.3.1 Cauzele apariţiei incendiilor 108

5.3.2 Mijloacele de stingere a incendiilor 109

5.3.3 Securitatea antiincendiară în sălile de calcul 110

5.3.4 Măsurile profilactice de luptă cu cauzele incendiului în sălile de calcul 112

CONCLUZII 115

BIBLIOGRAFIE 116

ANEXE 117

Anexa 1. Listingul programului random.pl 117

Anexa 2.Listingul programului exe.pl 118

Anexa 3.Listingul programului rezult.pl 119

Anexa 4.Schema-bloc a programului 120

Anexa 5.Graful reţea 121

Extras din document

INTRODUCERE

Procesul de informatizare se caracterizează prin apariţia şi dezvoltarea în interiorul diverselor organizaţii a unor reţele de calculatoare care, de cele mai multe ori, sunt sau devin eterogene. Diversitatea se manifestă fie la nivel hardware, fie al sistemului de operare, fie la ambele. Această evoluţie nu trebuie să sperie, pentru că este un proces natural, care ţine cont de evoluţia explozivă a domeniului, dominată la momente succesive de timp de tehnologii diferite.

După ce prin crearea reţelei s-a reuşit partajarea informaţiei şi comunicarea între utilizatori şi programe, următoarea întrebare logică a oricărui proprietar sau administrator de reţea este dacă resursele instalate nu pot fi folosite eficient şi la execuţia aplicaţiilor. Avem în vedere creşterea indicelui de utilizare, ca şi a numărului de aplicaţii executate în unitatea de timp. De multe ori, observăm într-o organizaţie urmatoarea situaţie paradoxală: unele calculatoare sunt neutilizate, în timp ce altele nu fac faţă prelucrărilor de date. Evident, nu este vorba de acele aplicaţii, cum sunt bazele de date, care fac apel la anumite resurse dedicate. În interiorul unei firme, colectivul de contabilitate foloseşte calculatoarele numai un interval limitat de timp. În timp ce colectivul de proiectare a unui produs nou are nevoie de resurse puternice pâna la realizarea obiectivului. La fel, într-o universitate, un colectiv foloseşte mai puţin resursele sale de calcul, în timp ce altul îşi pune problema achiziţionării unor resurse suplimentare.

Utilizarea resurselor este un aspect. Altul se referă la momentul deciderii cumpărării unor noi calculatoare. Orice evoluţie naturală presupune întâi epuizarea posibilităţilor sistemelor instalate, cu eventuala amortizare a investiţiei, dupa care, apoi, se pune problema modernizării.

În fine, există profiluri diferite de utilizatori şi de aplicaţii. Printr-o administrare inteligentă a acestora, se poate ajunge la un grad ridicat de satisfacere a cerinţelor lor, simultan cu un indice apropiat de maximum pentru utilizarea resurselor de calcul.

Pentru administrarea eficientă a resurselor eterogene ale unui sistem distribuit, este necesar un software adecvat, care să pună în practica strategii de gestiune a resurselor, ţinând cont, în acelaşi timp, de nivelele diferite de importanţă şi termene de execuţie ale aplicaţiilor din sistem. Eficienţa soft-ului de administrare este dictată de cele două componente ale sale:

Resource tasking, care selectează lucrările ce urmează a fi lansate în execuţie, decide asupra resurselor ce vor fi folosite şi asupra procentului din resursele partajate care va fi alocat fiecărei lucrări;

Workload regulation, care decide alocarea de resurse, astfel încât resursele partajate să fie în concordanţă cu obiectivele de administrare a resurselor aplicaţiile cele mai importante, sau cu termenele cele mai apropiate vor obţine un procent adecvat din resurse.

Componenţa de resource tasking utilizează importanţa relativă a aplicaţiilor ce candidează pentru execuţie, corelează instanţe concurente ale aceloraşi utilizatori, aplicaţii şi proiecte în vederea implementării eficiente a strategiilor de partajare a resurselor. Sistemele care nu au atributele prezentate mai sus, vor suferi pe mai multe planuri:

Aplicaţii importante/urgente pot fi întârziate sau "sufocate" din lipsa resurselor, în timp ce alte aplicaţii sunt iniţiate şi executate;

Utilizatori neautorizaţi pot domina resursele partajate şi determina, în consecinţă, o scădere a productivităţii, prin lansarea în execuţie a celei mai mari cantităţi de programe;

Un utilizator poate depăşi în timp nivelul de utilizare al resurselor, pe care şi 1-a propus.

Aceste efecte sunt contrare politicilor de utilizare a resurselor, care urmăresc maximalizarea beneficiului întregii comunităţi de utilizatori ai sistemului distribuit.

Pentru a rezolva problemele prezentate, multe organizaţii se bazează pe intervenţia manuală, prin dedicarea resurselor unor funcţii selectate, sau prin păstrarea unor rezerve în utilizarea resurselor, mai mari decât este necesar.

O altă problemă importantă este echilibrarea sarcinilor de lucru între resursele partajate, prin luarea unor decizii inteligente de alocare, atunci când lucrările sunt trimise pentru execuţie. Practica curentă este de a folosi ca parametru încărcarea curentă a fiecărui calculator (de exemplu, numărul de procese aflate în coada proceselor gata de execuţie, sau numărul de utilizatori conectaţi), fără a se ţine cont de caracteristicile proceselor în execuţie (priorităţi, urgent, utilizatori). Utilizarea exclusivă a incărcării calculatorului poate fi sursa unor decizii ineficiente de alocare a aplicaţiilor la calculatoare, care determină dezechilibre între calculatoare şi, în consecinţă, timpi de execupie mai mari. De exemplu, o aplicaţie urgentă poate fi alocată unui calculator mai slab ca performanţă, doar pentru ca momentan acesta era slab utilizat. Sau, resursele de calcul cele mai putemice sunt ignorate pentru că performanţele lor practice sunt ignorate.

Iniţial, o aplicaţie este alocată unui calculator dat, fără a se ţine cont de evoluţia sa dinamică şi, posibil, imprevizibilă. Aceasta înseamnă că utilizarea resurselor poate să difere în mod semnificativ, după un interval de timp. De aceea, componenta de workload regulation este esenţială pentru implementarea strategiilor necesare. Din păcate, cele mai multe sisteme au în vedere numai alocarea iniţială, ignorând evoluţia ulterioară a aplicaţiei şi a sistemului distribuit, în ansamblu.

Sistemele, care încearcă să trateze aspectul importanţei relative sau urgenţei unei aplicaţii, nu sunt eficiente deoarece folosesc strategii de lansare în execuţie cu prioritate, fără a urmări în continuare regularizarea sarcinii de lucru.

Pentru a îmbunătăţi gradul de utilizare al resurselor, se încearcă uneori modificarea manuală a priorităţilor lucrărilor. Această operaţie poate fi dificilă, pentru că presupune că operatorul a identificat poziţia tuturor proceselor componente şi poate executa modificările pe toate calculatoarele gazdă. Mai mult, după toate aceste modificări, este posibil ca efectul să nu fie cel scontat controlul prioritaţii nu are efecte previzibile şi proporţionale cu utilizarea resurselor.

Unele aplicaţii, mari consumatoare de resurse, sunt amânate pentru intervale de timp când nu există o încărcare mare a sistemului (noaptea, la sfarşit de săptămână), deşi ele ar putea beneficia de perioadele de neutilizare din cadrul intervalului obişnuit de lucru.

Preview document

Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 1
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 2
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 3
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 4
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 5
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 6
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 7
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 8
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 9
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 10
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 11
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 12
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 13
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 14
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 15
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 16
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 17
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 18
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 19
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 20
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 21
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 22
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 23
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 24
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 25
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 26
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 27
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 28
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 29
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 30
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 31
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 32
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 33
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 34
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 35
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 36
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 37
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 38
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 39
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 40
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 41
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 42
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 43
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 44
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 45
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 46
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 47
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 48
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 49
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 50
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 51
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 52
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 53
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 54
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 55
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 56
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 57
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 58
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 59
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 60
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 61
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 62
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 63
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 64
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 65
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 66
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 67
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 68
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 69
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 70
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 71
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 72
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 73
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 74
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 75
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 76
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 77
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 78
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 79
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 80
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 81
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 82
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 83
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 84
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 85
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 86
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 87
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 88
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 89
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 90
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 91
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 92
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 93
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 94
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 95
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 96
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 97
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 98
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 99
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 100
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 101
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 102
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 103
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 104
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 105
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 106
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 107
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 108
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 109
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 110
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 111
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 112
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 113
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 114
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 115
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 116
Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • EXE.PL
  • RANDOM.PL
  • Retea de Prelucrarea Distribuita a Imaginilor.DOC
  • REZULT.PL

Alții au mai descărcat și

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Sisteme Criptografice cu Chei Publice

1.Introducere Criptografia este stiinta scrierilor secrete. Ea sta la baza multor servicii si mecanisme de securitate folosite in internet,...

Tehnologia NET

CAPITOLUL 1 Aplicatii distribuite 1.1 Introducere In ultimii ani, programarea distribuita apare tot mai des ca solutie la problemele din...

Sistem de Urmărire prin Schimbarea Conținutului Imaginii

Ce este supravegherea IP Supravegherea IP este un sistem care oferă posibilitatea monitorizării şi înregistrării imaginilor şi/sau sunetelor cu...

Eliminarea Zgomotelor din Imagini cu Ajutorul Filtrelor

1. Scopul lucrarii In general, imaginile contin zgomote, care pot fi de mai multe feluri : zgomot de tip „sare si piper”, zgomot gaussian, zgomot...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Baze de Date Distribuite

PROIECT BAZE DE DATE DISTRIBUITE 1.) Prezentarea proiectului Tema proiectului este prezentarea modelului distribuit al unei firme de IT,...

Proiectarea Interfetelor Grafice - Java

Java este un mediu de programare ce oferă utilizatorului cadrul necesar şi uneltele necesare pentru dezvoltarea aplicaţiilor Java. Java este o...

Documente similare

Retele de Calculatoare

Retele de calculatoare: - sisteme informatice alcatuite din mai multe centre de prelucrare independente dar interconectate.Fiecare centru se...

Simularea Proceselor de Afaceri

I. Introducere Procesele de afaceri sunt o colecţie de unităţi de muncă consecutive, alternative şi paralele cu obiectivul de a crea valoare...

Sistem Informational si Sistem Informatic 3

Proiectarea logica se deruleaza prin intermediul a trei pasi sau subfaze: - proiectarea formularelor/formatelor (pentru preluarea datelor) si a...

Tehnologia de Comunicatie ATM Folosita in Transporturi

Tehnica ATM (Asynchronous Transfer Mode) : a. A fost dezvoltata in 1980 in laboratoarele AT&T si s-a dezvoltat ca o tehnica de comutatie orientata...

Elemente de inteligență artificială distribuită

Agentitatea sistemelor este o paradigma recenta cu impact major asupra implementarii inteligentei artificiale in sistemele distribuite complexe...

Informatica Managerială

TEMA I ORGANIZAREA INFORMAŢIEI Unităţi de învăţare: - Date şi informaţii - Tipuri de fişiere - Directoare şi dosare (foldere) în sistemele...

Sisteme Multimedia Distribuite

5.1 Arhitecturi ale sistemelor multimedia distribuite Cele mai folosite arhitecturi pentru sistemele multimedia distribuite sunt: arhitectura...

Ai nevoie de altceva?