Semnătura electronică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 37179
Mărime: 355.26KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Mazilu
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Cuprins

 1. LISTA DE ABREVIERI: 4
 2. INTRODUCERE 5
 3. CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂŢI ALE INTEGRĂRII EUROPENE 8
 4. 1.1. Uniunea Europeană - scurt istoric 12
 5. 1.2. Raportul general asupra activităţilor Uniunii Europene 12
 6. 1.3. Obiective principale ale Uniunii Europene 21
 7. 1.4. Procesul de extindere a UE 22
 8. 1.5. Tratatele Uniunii Europene 24
 9. 1.5.1. Tratatul de la Maastricht 26
 10. 1.5.2. Tratatul privind Constituţia Europeană 26
 11. 1.5.3. Tratatul de la Paris (CECA/CECO) 27
 12. 1.5.4. Tratatele de la Roma - CEE CEEA/Euratom 28
 13. 1.5.5. Actul Unic European - AUE 29
 14. 1.5.6. Tratatul de la Amsterdam 29
 15. 1.5.7. Tratatul de la Nisa 32
 16. 1.6. Delimitări conceptuale privind instituţiile jurisdicţionale comunitare 32
 17. 1.7. Comunităţile, Europa Centrală şi de Est 37
 18. CAPITOLUL 2 PARTICULARITĂŢILE NEGOCIERILOR DE ADERARE LA COMUNITĂŢILE EUROPENE A ŢĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST 34
 19. 2.1. Consideraţii introductive 47
 20. 2.2. Relaţiile de asociere a ţărilor in curs de aderare cu Uniunea Europeană 50
 21. 2.2.1. CIPRU 50
 22. 2.2.2. MALTA 52
 23. 2.2.3. POLONIA 54
 24. 2.2.4. UNGARIA 57
 25. 2.2.5. ESTONIA 59
 26. 2.2.6. LETONIA 61
 27. 2.2.7. LITUANIA 62
 28. 2.2.8. REPUBLICA CEHĂ 63
 29. 2.2.9. SLOVACIA 66
 30. 2.2.10. SLOVENIA 69
 31. 2.2.11. BULGARIA 71
 32. CAPITOLUL 3. PARTICULARITĂŢILE NEGOCIERILOR DE ADERARE ALE ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. 75
 33. 3.1 ÎNCEPUTURILE NEGOCIERILOR DE ADERARE 75
 34. 3.2 PROGRAMUL NAŢIONAL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ 77
 35. 3.3 CAPITOLELE DE NEGOCIERE ALE ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ 84
 36. 3.3.1 Cap.1 - Libera circulaţie a mărfurilor 86
 37. 3.3.2 Cap. 5 - Dreptul societăţilor comerciale 87
 38. 3.3.3 Cap. 6 - Politica în domeniul concurenţei 90
 39. 3.3.4 Cap. 7 - Agricultura 91
 40. 3.3.5 Cap. 9 - Politica în domeniul transporturilor 92
 41. 3.3.6 Cap. 12 – Statistica 94
 42. 3.3.7 Cap. 13 - Politica socială şi ocuparea forţei de muncă 95
 43. 3.3.8 Cap. 16 - Intreprinderile mici şi mijlocii 96
 44. 3.3.9 Cap.18 - Educaţie, formare profesională şi tineret 97
 45. 3.3.10 Cap. 19 - Telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei 99
 46. 3.3.11 Cap. 20 - Cultura şi politica în domeniul audiovizualului 100
 47. 3.3.12 Cap. 21 - Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale 101
 48. 3.3.13 Cap. 22 - Protecţia mediului înconjurător 102
 49. 3.3.14 Cap. 23 - Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii 104
 50. 3.3.15 Cap. 25 - Uniunea vamală 105
 51. 3.3.16 Cap. 28 - Controlul financiar 107
 52. 3.3.17 Reforma finanţelor publice 107
 53. Concluzii. 112
 54. Anexa 1.120
 55. Anexa 2. 121
 56. Anexa 3. 122
 57. Anexa 4. 123

Extras din proiect

INTRODUCERE

Integrarea este o strategie cu o dimensiune constructivă, iar această componentă constructivă este una cât se poate de bine profilată. O Europă definitiv integrată - sau măcar progresiv integrată, în cadrul unui proces lipsit de sincope majore - înseamnă, între altele, un spaţiu mai mare în interiorul căruia funcţionează acelaşi set de valori şi practici politice (altfel spus, un spaţiu politic mai mare şi care creşte continuu, care este, în plus, şi tot mai uniform şi mai eficient din perspectivă strict politică). Iar un plus de suprafaţă şi un plus de coerenţă/uniformitate/ compatibilitate în plan politic înseamnă, în modul cel mai evident, că integrarea europeană este un proces de construcţie asemănător, în linii mari, aceluia prin care mărim şi consolidăm o casă, întărindu-i mai întâi stâlpii de rezistenţă şi grinzile, iar apoi adăugându-i alte etaje, alte dotări şi, deci, mărindu-i în final spaţiul util.

Integrarea europeană presupune, chiar şi în etapa actuală, când procesul e departe de a fi încheiat, substrategii concepute şi apoi implementate care practic asamblează, într-un tot vădit mai mare, economiile naţionale ale statelor membre. Din perspectivă economică, integrarea continentală nu este o simplă însumare a economiilor naţionale, ca şi cum am lipi cap la cap nişte realităţi care pot exista de minune şi de unele singure. Integrarea europeană este mai mult decât o simplă operaţie de însumare a economiilor naţionale. Ea generează o piaţă unică europeană, care este un bun booster pentru oricare din agenţii economici capabili să se racordeze din mers la enorma fereastră de oportunitate constituită de apariţia unei pieţe unice care se va întinde, în curând, de la Atlantic la Marea Neagră şi va avea o populaţie de peste 300 de milioane de oameni.

În plus, integrarea europeană presupune nu numai însumarea pieţelor naţionale, ci şi posibilitatea de a folosi la maximum complementaritatea economiilor diferitelor regiuni şi naţiuni. Ca să folosim şi un exemplu concret, atunci când procesul de integrare europeană va fi încheiat măcar în linii mari, produsele, capitalul şi forţa de muncă se vor putea mişca liber pe un spaţiu geografic uriaş, ale cărui resurse demografice şi productive ar putea să-1 facă mai important, măcar din perspectivă geoeconomică, decât sunt acum Statele Unite ale Americii.

Integrarea generează, pe măsură ce progresează, noi şi noi oportunităţi economice. Altfel spus, ea nu numai consumă resurse economice, ci şi produce oportunităţi, deci a ea însăşi un important booster pentru creşterea economică.

Integrarea europeană înseamnă însă, în chip foarte limpede, şi obligaţia UE, ca şi a fiecărei ţări membre sau candidate, de a-şi asuma şi strategii destructive. Este vorba în primul rând despre faptul că extinderea în spaţiu/ lărgirea UE, ca şi adâncirea integrării în diferitele ei forme înseamnă, aproape automat, un rezultat destructiv în raport cu unele din trăsăturile şi atribuţiile actorului politic tradiţional cunoscut sub numele de stat naţional tradiţional. E limpede că integrarea economică, politică, militară înseamnă o tot mai serioasă şi profundă renunţare la o parte din atributele statului naţional suveran.

Spaţiile economice mari, integrate, pot fi capabile de realizări economice greu de atins de actori politici de tip tradiţionali, de tipul statului naţional european de dimensiuni relativ reduse (şi, drept urmare, cu o piaţă internă fragilă datorită chiar dimensiunilor mici). Ca urmare, una dintre funcţiile destructive, dar şi utile/ pozitive ale UE şi ale procesului de integrare europeană va fi aceea de a eroda, cât mai rapid şi cât mai complet posibil, concepţiile politice tradiţionale, care consideră suveranitatea naţională şi atributele ei ca fiind valori supreme.

Mai există încă o dimensiune clar destructivă a procesului integrării europene. UE trebuie şi poate să acţioneze ca „agent dizolvant" în raport cu unele sau altele dintre acţiunile principalilor săi competitori, în special din afara continentului. Din această perspectivă, care va deveni tot mai relevantă pe măsură ce integrarea continentală se extinde şi se adânceşte, UE are deja o prestaţie interesantă.

Lucrarea de fata este structurata pe cinci capitole, astfel:

Primul capitol care poarta titlul “Particularităţi ale Integrării Europeane” trece în revistă istoricul cât şi principalele obiective ale Uniunii Europene. Tot aici, se fac aprecieri asupra “Raportului general asupra activităţilor Uniunii Europene” şi “Procesului de extindere a UE”. În continuare sunt analizate Tratatele Uniunii Europene, ulterior sunt detailate „Delimitările conceptuale privind instituţiile jurisdicţionale comunitare”. La sfârşitul acestui capitol introductiv, am considerat necesar a aduce în discuţie şi unele elemente despre Comunităţile, Europa Centrală şi de Est.

În capitolul doi, intitulat „Particularităţile negocierilor de aderare la Comunităţile Europene a ţărilor din Europa Centrală şi de Est”, este important în structura lucrării, întrucât, prezintă, în detaliu „Relaţiile de asociere a ţărilor în curs de aderare cu Uniunea Europeană”.

În al treilea capitol denumit „Particularităţile Negocierilor de Aderare ale României la Uniunea Europeană”, este structurat pe trei subpuncte principale, primul dintre ele referindu-se la începuturile negocierilor de aderare ale României la Uniunea Europeană, în următorul subpunct sunt abordate aspecte privind Programul Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană. Al treilea şi ultimul subpunct trece în revistă şi face o scurtă analiză a Capitolelor de negociere ale României cu Uniunea Europeană

Capitolul patru intitulat „Concluzii” prezintă Raportul de Monitorizare privind rezultatele evaluării făcute de către Comisia Europeană cu privire la pregătirile României pentru aderare. Raportul vizează atât reformele politice şi economice făcute de România pentru a îndeplini condiţiile Uniunii cât şi aplicarea legislaţiei actuale a Uniunii Europene care trebuie sa fie respectată de absolut fiecare Stat Membru, şi anume aşa numitul acquis comunitar. Raportul evaluează situaţia până la finalul lui septembrie 2005.

Preview document

Semnătura electronică - Pagina 1
Semnătura electronică - Pagina 2
Semnătura electronică - Pagina 3
Semnătura electronică - Pagina 4
Semnătura electronică - Pagina 5
Semnătura electronică - Pagina 6
Semnătura electronică - Pagina 7
Semnătura electronică - Pagina 8
Semnătura electronică - Pagina 9
Semnătura electronică - Pagina 10
Semnătura electronică - Pagina 11
Semnătura electronică - Pagina 12
Semnătura electronică - Pagina 13
Semnătura electronică - Pagina 14
Semnătura electronică - Pagina 15
Semnătura electronică - Pagina 16
Semnătura electronică - Pagina 17
Semnătura electronică - Pagina 18
Semnătura electronică - Pagina 19
Semnătura electronică - Pagina 20
Semnătura electronică - Pagina 21
Semnătura electronică - Pagina 22
Semnătura electronică - Pagina 23
Semnătura electronică - Pagina 24
Semnătura electronică - Pagina 25
Semnătura electronică - Pagina 26
Semnătura electronică - Pagina 27
Semnătura electronică - Pagina 28
Semnătura electronică - Pagina 29
Semnătura electronică - Pagina 30
Semnătura electronică - Pagina 31
Semnătura electronică - Pagina 32
Semnătura electronică - Pagina 33
Semnătura electronică - Pagina 34
Semnătura electronică - Pagina 35
Semnătura electronică - Pagina 36
Semnătura electronică - Pagina 37
Semnătura electronică - Pagina 38
Semnătura electronică - Pagina 39
Semnătura electronică - Pagina 40
Semnătura electronică - Pagina 41
Semnătura electronică - Pagina 42
Semnătura electronică - Pagina 43
Semnătura electronică - Pagina 44
Semnătura electronică - Pagina 45
Semnătura electronică - Pagina 46
Semnătura electronică - Pagina 47
Semnătura electronică - Pagina 48
Semnătura electronică - Pagina 49
Semnătura electronică - Pagina 50
Semnătura electronică - Pagina 51
Semnătura electronică - Pagina 52
Semnătura electronică - Pagina 53
Semnătura electronică - Pagina 54
Semnătura electronică - Pagina 55
Semnătura electronică - Pagina 56
Semnătura electronică - Pagina 57
Semnătura electronică - Pagina 58
Semnătura electronică - Pagina 59
Semnătura electronică - Pagina 60
Semnătura electronică - Pagina 61
Semnătura electronică - Pagina 62
Semnătura electronică - Pagina 63
Semnătura electronică - Pagina 64
Semnătura electronică - Pagina 65
Semnătura electronică - Pagina 66
Semnătura electronică - Pagina 67
Semnătura electronică - Pagina 68
Semnătura electronică - Pagina 69
Semnătura electronică - Pagina 70
Semnătura electronică - Pagina 71
Semnătura electronică - Pagina 72
Semnătura electronică - Pagina 73
Semnătura electronică - Pagina 74
Semnătura electronică - Pagina 75
Semnătura electronică - Pagina 76
Semnătura electronică - Pagina 77
Semnătura electronică - Pagina 78
Semnătura electronică - Pagina 79
Semnătura electronică - Pagina 80
Semnătura electronică - Pagina 81
Semnătura electronică - Pagina 82
Semnătura electronică - Pagina 83
Semnătura electronică - Pagina 84
Semnătura electronică - Pagina 85
Semnătura electronică - Pagina 86
Semnătura electronică - Pagina 87
Semnătura electronică - Pagina 88
Semnătura electronică - Pagina 89
Semnătura electronică - Pagina 90
Semnătura electronică - Pagina 91
Semnătura electronică - Pagina 92
Semnătura electronică - Pagina 93
Semnătura electronică - Pagina 94
Semnătura electronică - Pagina 95
Semnătura electronică - Pagina 96
Semnătura electronică - Pagina 97
Semnătura electronică - Pagina 98
Semnătura electronică - Pagina 99
Semnătura electronică - Pagina 100
Semnătura electronică - Pagina 101
Semnătura electronică - Pagina 102
Semnătura electronică - Pagina 103
Semnătura electronică - Pagina 104
Semnătura electronică - Pagina 105
Semnătura electronică - Pagina 106
Semnătura electronică - Pagina 107
Semnătura electronică - Pagina 108
Semnătura electronică - Pagina 109
Semnătura electronică - Pagina 110
Semnătura electronică - Pagina 111
Semnătura electronică - Pagina 112
Semnătura electronică - Pagina 113
Semnătura electronică - Pagina 114
Semnătura electronică - Pagina 115
Semnătura electronică - Pagina 116
Semnătura electronică - Pagina 117
Semnătura electronică - Pagina 118
Semnătura electronică - Pagina 119
Semnătura electronică - Pagina 120
Semnătura electronică - Pagina 121
Semnătura electronică - Pagina 122
Semnătura electronică - Pagina 123
Semnătura electronică - Pagina 124
Semnătura electronică - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • ANEXA_1.doc
 • BIBLIOGRAFIE_modificata.doc
 • CAPITOLUL_1___INTRODUCERE_modificat_iar.doc
 • capitolul_2.doc
 • CAPITOLUL_3.doc
 • CAPITOLUL_4_concluzii_modif.doc
 • Cuprins.doc
 • prima_pagina[1].doc

Alții au mai descărcat și

Criptografie cu Chei Publice

Crearea sistemului criptografic cu chei publice este o adevarata revolutie în istoria criptografiei. De la începuturi pâna în timpurile moderne...

Scheme de Semnături Digitale

1. Introducere Spre deosebire de sistemele de criptare bazate pe chei secrete, care presupun o singură cheie cunoscută de emiţător şi receptor,...

Aplicații software pentru semnătura digitală

1. Introducere Ce este semnatura digitala? Iata o sintagma care este cunoscuta probabil celor mai multi dintre voi: Factura a fost stampilata?...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Te-ar putea interesa și

Comerțul Electronic între Provocări și Responsabilități

Vorbind despre comertul electronic ca despre o noua economie, ne referim la o lume în care oamenii lucreaza cu creierul în defavoarea mâinilor. O...

Comerțul electronic în România din perspectiva integrării în UE

CAPITOLUL 1. COMERTUL ELECTRONIC. CONCEPTE SI DEFINITII 1.1. Definirea activitatii de comert „Comertul reprezinta schimbul de produse prin...

Comerțul Electronic în Tranzacțiile Internaționale

Introducere Începând cu 1960 până în prezent ce am fi putut crede despre o întreprindere care nu dispunea de telefon? Acelaşi lucru vom crede...

Analiza juridică a construcției site-urilor de internet - politici și practici de utilizare

1.Introducere Omenirea a progresat în ultimii 50 de ani mai mult decât în orice alta perioada a istoriei sale. Informatia si informatica...

Rolul Criptografiei în Securitatea Comunicațiilor

CAPITOLUL I ROLUL CRIPTOGRAFIEI ÎN SECURITATEA COMUNICATIILOR 1. EVOLUTIA ISTORICA A CRIPTOGRAFIEI Criptografia este stiinta scrierilor...

Studiu privind comerțul exterior al României înainte și după 1989

CAPITOLUL I. COMERŢUL EXTERIOR ŞI ROLUL LUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă o componentă a sferei afacerilor sau...

Încheierea Contractelor

1.Consideratii generale ,,Întrebuintarea conventiunilor este o urmare naturală a ordinei societătii civile, şi a legăturilor pe care Dumnezeu le-a...

Comerțul Electronic

1.1. Dezvoltarea tehnologiei: Ultimii ani au stat marturie unei adevarate explozii a atentiei acordate în plan international rolului crescând al...

Ai nevoie de altceva?