SGBD Oracle

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza SGBD Oracle.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Adela Bara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Extras din document

A. Descrierea problemei şi prezentarea schemei conceptuale a tabelelor.

Baza de date pe care o voi prezenta in cele ce urmeaza are ca scop monitorizarea situatiei clientilor unei firme de brokeraj, evidentiind relatiile dintre firma, clienti, produsele oferite si evolutia pietei bursiere.

Schema logica a bazei de date este urmatoarea:

TRANSFERURI

NRTRANSF CODC TIP VALOARE

CLIENTI

CODC NUME PRENUME CNP ADRESA CONT SOLD COMISION

RAND

NRORD CODC SIMBOL TIP CANTITATE PPIATA DATA STARE

PORTOFOLII

CODC SIMBOL CANTITATE

PIATA

NUMESA SIMBOL PCERERE POFERTA

Am folosit tabelele clienti, transferuri, piata, rand si portofolii a caror structura este urmatoarea:

CLIENTI :

Nume coloana

Tipul restrictiei

Tip data

Lungime Descriere

CODC Primary key NUMBER 7 Codul unic asociat clientului in baza de date

NUME VARCHAR2 20 Numele clientului

PRENUME VARCHAR2 25 Prenumele clientului

CNP VARCHAR2 13 CNP-ul clientului

ADRESA VARCHAR2 60 Adresa clientului

CONT VARCHAR2 20 Contul din care si in care se vor transfera bani

SOLD NUMBER 15 Suma ramasa disponibila pentru tranzactionare

COMISION NUMBER 3,2 Comisionul stabilit prin contract

Tabela TRANSFERURI:

Nume coloana

Tipul restrictiei

Tip data

Lungime Descriere

NRTRANSF Primary key NUMBER 10 Numarul de ordine asociat transferului

CODC Foreign key – refera tabela

CLIENTI, coloana CODC NUMBER 7 Codul unic asociat clientului

TIP VARCHAR2 10 Poate aparea: DEPUNERE / EXRAGERE

VALOARE NUMBER 10 Valoarea transferata de client

Tabela PIATA:

Nume coloana

Tipul restrictiei

Tip data

Lungime Descriere

NUMESOC VARCHAR2 25 Numele complet al societatii tranzactionate

SIMBOL Primary key VARCHAR2 4 Simbolul societatii (3 sau 4 caractere)

PCERERE NUMBER 8,4 Pretul la care clientul poate vinde

POFERTA NUMBER 8,4 Pretul la care clientul poate cumpara

Tabela RAND:

Nume coloana

Tipul restrictiei

Tip data

Lungime Descriere

NRORD Primary key NUMBER 10 Numarul asociat ordinului dat de client

CODC Foreign key – refera tabela

CLIENTI, coloana CODC NUMBER 7 Codul unic asociat clientului

SIMBOL Foreign key – refera tabela

PIATA, coloana SIMBOL VARCHAR2 4 Simbolul societatii tranzactionate

TIP VARCHAR2 9 Poate aparea: CUMPARARE / VANZARE

CANTITATE NUMBER 7 Numarul de actiuni tranzactionate

PPIATA NUMBER 8,4 Pretul la care se cumpara/vinde. Preluat din tabela PIATA in functie de tipul ordinului

DATA DATE Data la care s-a dat ordinul

STARE VARCHAR2 8 Poate aparea: EXECUTAT / EXPIRAT

Tabela PORTOFOLII:

Nume coloana

Tipul restrictiei

Tip data

Lungime Descriere

CODC Foreign key – refera tabela

CLIENTI, coloana CODC NUMBER 7 Codul unic asociat clientului

SIMBOL Foreign key – refera tabela

PIATA, coloana SIMBOL VARCHAR2 4 Simbolul societatii tranzactionate

CANTITATE NUMBER 10 Numarul de actiuni detinute ce clientul cu CODC la societatea cu SIMBOL

B. Interacţiunea cu serverul Oracle prin intermediul comenzilor SQL (LDD şi LMD)

--crearea tabelei CLIENTI

begin

execute immediate’ drop table CLIENTI cascade constraints’;

execute immediate’create table CLIENTI(codc NUMBER(7) constraint PK_CLIENTI primary key, nume VARCHAR2(20) NOT NULL, prenume VARCHAR2(25) not null, cnp varchar2(13),adresa varchar2(60), cont varchar2(20) not null, sold number(15),) ’ ;

end;

/

--crearea tabelei TRANSFERURI

begin

execute immediate ‘drop table TRANSFERURI cascade constraints’;

execute immediate’create table TRANSFERURI (nrtransf NUMBER(10) constraint PK_CLIENTI primary key, codc number(7) NOT NULL, tip VARCHAR2(10) , valoare number(10), constraint FK_TRANSF foreign key (codc) references CLIENTI(codc))’;

end;

Fisiere in arhiva (1):

  • SGBD Oracle.doc

Alte informatii

ASE Bucuresti