Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3380
Mărime: 3.20MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zacon Tamara
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi Informatică Economică

Cuprins

Contents

Introducere 3

Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei 4

privind testarea cunoștințelor 4

Definirea intrărilor și ieșirilor 8

Ieșirile asigurate de Sistemul Informatic sunt : 9

Definirea ieşirilor 10

Determinarea intrărilor 13

Determinarea bazei informaţionale 14

Estimarea resurselor hard şi soft 15

Proiectarea ieşirilor 16

Proiectarea intrărilor 17

Proiectarea Bazei Informaţionale 17

Specificaţii ale procedurilor manuale 18

Realizarea programelor 18

Concluzii 19

Extras din document

Introducere

Astăzi prin trecerea la societatea informaţională toate statele au şansa de a-şi reînnoi şi revigora structurile democraţiei, prin facilitarea accesului la informaţii, prin furnizarea unor servicii publice mai eficiente şi prin implicarea activă a cetăţenilor în luarea deciziilor. În cadrul unităţilor social economice o importanţă deosebită o are modul efectiv şi calitatea de gestionare a informaţiei, timpul şi mai ales operativitatea de care se dă dovadă în prelucrarea informaţiei.

Totodată, specific economiei Republicii Moldova, informatizarea rămâne în urmă faţă de alte state, fiind o problemă majoră. Partea bună a lucrurilor se datorează dezvoltării echipamentelor de calcul, a calculatoarelor electronice, care au contribuit la perfecţionarea modelelor economice, ceea ce a făcut posibilă apariţia sistemelor informatice de conducere. Utilizarea modelelor economice cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a permis formalizarea şi adoptarea deciziilor mai eficiente la nivel micro şi macroeconomic. În aceste condiţii informatica a devenit un instrument important de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor şi proceselor desfăşurate în toate domeniile de activitate socială cu implicaţii fundamentale în domeniul economic.

Problema studiată în aceasta lucrare se referă la evidenţa reuşitei studenţilor prin elaborarea unui SSI, pentru a face faţă cerinţelor actuale, în special la operativitatea cu care va răspunde sistemul la cererea utilizatorilor, veridicitatea datelor care evident este un factor determinant în luarea deciziilor de către conducere.

Lucrarea dată încearcă să implementeze posibilităţile tehnologiilor informaţionale în domeniul evidenţei şi păstrării corecte a informaţiei referitoare la reuşita studenţilor unei instituţii.

Tema aleasă: Sistem/aplicaţie informatică privind testarea cunoștințelor;

Tip servicii: Testarea cunoștințelor studenților

Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei privind testarea cunoștințelor

Ultimele decenii pot fi caracterizate prin dezvoltarea explozivă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi prin pătrunderea acesteia practic în toate activităţile societăţii. Deja este pionier în dezvoltarea acestor tehno-logii, mai ales în cadrul învăţământul universitar tradiţional aplica pentru propria restructurare diferite tehnologii electronice.

O condiţie esenţială a oricărui proces de învăţământ o constituie informarea profesorului cu privire la măsura însuşirii cunoştinţelor transmise. Aceasta înseamnă că între cele două aspecte ale procesului didactic, transmiterea cunoştinţelor şi verificarea modului în care acestea au fost reţinute de către elevi şi au operat asupra acestora, trebuie să existe o strânsă corelaţie. Necesitatea cunoaşterii cât mai exacte a rezultatelor mesajului transmis decurge dintr-o serie de motive bine determinate, între care:

-reglarea din mers a metodologiei folosite;

-dezvoltarea capacităţii de apreciere şi autoapreciere a elevilor;

-descoperirea unor aptitudini în vederea orientării şcolare şi profesionale;

-obişnuirea elevilor cu îndeplinirea ordonată a îndatoririlor etc.

În cadrul procesului de învăţământ, instruirea elevilor nu poate fi separată de controlul şi aprecierea cunoştinţelor însuşite de aceştia. Activitatea de control, de examinare a elevilor face parte din obligaţiile oricărui profesor. Prin ea se determină nivelul și calitatea pregătirii studenților pe parcursul programelor de studii, precum și competentele de care absolvenții dispun la finalizarea studiilor. Ansamblul metodelor, formelor, tipurilor și criteriilor de evaluare și notare formeaza sistemul de evaluare a performanțelor profesional-științifice ale studenților.

Preview document

Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 1
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 2
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 3
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 4
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 5
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 6
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 7
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 8
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 9
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 10
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 11
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 12
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 13
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 14
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 15
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 16
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 17
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 18
Sistem-aplicatie informatică privind testarea cunoștințelor - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Sistem-Aplicatie Informatica privind Testarea Cunostintelor.docx

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Stocarea Datelor în Baze de Date

Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală....

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Aplicație web pentru gestionarea activităților didactice

În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi...

Realizarea unui Web Site - Liceul de Informatică Petroșani

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Analiza Rezultatelor la Examenul de Bacalaureat Costin Nenițescu 2007

În perioada 26 iunie 2007 – 10 iulie 2007 am facut parte din comisia de Bacalaureat arondata Centrul de Examen “Costin Nenitescu” Buzau în calitate...

Analist Programator - Walking through Moldavia

CAPITOLUL .I. : Istoric al Limbajului HTML 1.1 Istoric al Limbajului HTML Unul din primele elemente fundamentale ale WWW ( World Wide Web) este...

Te-ar putea interesa și

Sistemele Expert

Introducere Odată cu trecerea timpului, companiile se confruntă cu cantităţi tot mai mari de date. De fiecare dată când o persoană extrage numerar...

Fiabilitatea Sistemului Informatic Financiar-Contabil

Pregătirea României pentru integrarea în Uniunea Europeană a impus preluarea unor noi domenii, care să ducă la eficientizarea activităţii economice...

Ai nevoie de altceva?