Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 3 fișiere: doc, dwg
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 5202
Mărime: 1.12MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Dumitriu
Tema proiect: Sa se proiecteze un sistem de achizitie si evaluare a semnalelor furnizate de 3 senzori de deplasare incrementali utilizand un microcontroler 8051

Extras din document

CAPITOLUL I

SENZORI NUMERICI INCREMENTALI

I. 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE :

Traductoarele numerice sunt cele care oferá la iesire unul sau mai multe trenuri de impulsuri dreptunghiulare de tensiune. Precizia de másurare este satisfácátoare pentru aplicaþiile curente, iar interfatarea cu un sistem numeric de conducere este foarte simplá, ín multe cazuri impunändu-se numai deparazitarea semnalelor numerice de la iesirea traductorului. Acestea sunt principalele motive pentru care traductoarele numerice sunt preferate celor analogice.

Traductoarele numerice sunt incrementale sau absolute, fiecare existänd ín douá variante constructive: liniará, respectiv rotativá.

În principiu, un traductor numeric incremental oferá la iesire un numár de impulsuri dreptunghiulare pentru fiecare unitate de deplasare parcursá de elementul mobil. Márimea másuratá nu poate fi determinatá la un moment dat (nu este o poziþie). Contorizänd impulsurile de ießire ale traductorului, íntr-un anumit interval de timp, se obþine deplasarea efectuatá de elementul mobil ín timpul respectiv. În concluzie, traductoarele numerice permit másurarea unor deplasári.

SENZOR INCREMENTAL LINEAR :

este compus din rigla incrementalá si capul de citire, iar cel al traductorului rotativ include discul incremental si capul de citire. Elementul mobil este capul de citire - la varianta liniará, respectiv discul incremental - la cea rotativá.

Rigla incrementalá si discul incremental conþin fiecare o reþea de zone active intercalate cu interstiþii, toate de aceeasi látime (DL, respectiv Dj). Pentru citirea lor se foloseste procedeul optic (spre piste se trimit semnale luminoase) pentru cá el implicá soluþii constructive mai simple pentru senzor ßi permite o prelucrare primará mai comodá a semnalelor de ießire ale acestuia. Procedeul optic de citire poate fi diascopic (cänd zonele active se deosebesc de interstiþii prin transparenþá) sau episcopic (cänd zonele active se deosebesc de interstiþii prin puterea de reflexie).

Rezoluþia unul traductor incremental este dictatá de láþimea unei zone active sau interstiþiu.

Rigla opticá

Rigla opticá este traductorul numeric incremental liniar si se foloseste pentru másurarea directá a deplasárilor liniare mari. Se vor prezenta construcþia si funcþionarea riglei optice citite prin procedeu diascopic.

Senzorul traductorului constá ín douá elemente, care sunt descrise mai jos pentru una dintre variantele constructive utilizate.

Rigla optica , reprezentänd elementul fix, este realizatá dintr-o bará din sticlá specialá, pe suprafaþa cáreia existá o pistá principalá si una sau douá piste secundare. Pe pista principalá sunt dispuse, alternativ, zone opace si transparente, foarte ínguste si de aceeasi látime (DL), invizibile cu ochiul liber. Prima pistá secundará conþine una sau cäteva zone opace, cu láþimea (DL), dispuse echidistant (figura 1.2.a), iar a doua (opþionalá) nu conþine zone opace.

Riglele optice sunt elemente sensibile care se realizeaza si functioneaza pe principii asemanatoare discurilor fotoelectrice codate. Deci, se pot construi rigle optice absolute sau incrementale.

Riglele absolute pot fi utilizate pentru masurarea deplasarilor liniare de circa 1 m, cu precizie de 1(un) micron.Acestea sunt cele mai precise E.S. ale traductoarelor pentru deplasari liniare.

Costul ridicat, probleme de rectilinitate perfecta si lipsa impuritatilor fac imposibila utilizarea acestora pentru domenii mari. Ele nu pot fi capsulate etans (cum sunt discurile absolute). De aceea, în cazul masurarilor absolute pentru domenii mari de deplasare se va recurge la masurari indirecte (cu discuri absolute) sau masurari directe incrementale. În figura 1.1 se prezinta schema de principiu pentru o rigla incrementala.

Preview document

Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 1
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 2
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 3
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 4
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 5
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 6
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 7
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 8
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 9
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 10
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 11
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 12
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 13
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 14
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 15
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 16
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 17
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 18
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 19
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 20
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 21
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 22
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 23
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 24
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 25
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 26
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 27
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 28
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 29
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 30
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 31
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 32
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 33
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 34
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 35
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 36
Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor
    • Schema sistemului.dwg
    • Sistem de Achizitie si Evaluare a Semnalelor.doc
    • TEMA PROIECT.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Achizitie de Date

1.Memoriul justificativ Pentru instruirea practica in laborator, dispunem de un laborator ELECTRO-AMA (aparate de masura si automatizare). In...

Sisteme de Achizitie de Date LabVIEW

Plăcile de achiziţie de date utilizate în sistemele de măsurare computerizate pot îndeplini mai multe dintre următoarele funcţiuni: • intrare...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Sisteme de Achiziție de Date

Achiziţia de date poate fi definită ca procesul de obţinere de date de la o sursǎ externǎ sistemului de calcul. În general achiziţia de date se...

Microcontrolere PIC

Capitolul 1: microcontroler PIC16F887 - Dispozitiv de ansamblu asupra PIC16F887 este una dintre cele mai noi produse de Microchip. Conţine toate...

Microprocesoare

1. Familia Microprocesoarelor companiei Intel. În 1970 firma Intel, înfiinţată în 1968, expune pe piaţă primul microprocesor pe 4 biţi 8008,...

Dispozitive Biometrice

Scopul lucrării: studierea dispozitivelor biometrice, (bio-viaţă,metros-a măsura) caracteristicelor şi parametrilor lor. Breviar teoretic:...

Microcontrolerul 8051

LUCRAREA 5 MICROCONTROLERUL 8051 ( I ) 1. OBIECTUL LUCRĂRII Lucrarea îşi propune prezentarea microcontrolerului 8051 şi însuşirea cunoştinţelor...

Ai nevoie de altceva?