Sistem de Evidenta a Singelui si Donatorilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem de Evidenta a Singelui si Donatorilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Bolun

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1
Sistemul existent. Justificarea elaborării unui nou sistem. 5
1.1 Analiza sistemului existent. 6
1.2 Argumentarea elaborării unui nou sistem . 6
1.3 Denumirea completă a sistemului. 7
1.4 Lista documentelor organizatorice de dispoziţie, în baza cărora a fost începută elaborarea SIA “Serviciul de sânge”. 8
1.5 Referinţe. 8
1.6 Destinaţia SIA „Serviciul de sânge”. 9
1.7 Lista scopurilor creării SIA „Serviciul de sânge”. 10
CAPITOLUL 2
Caracterizarea mecanismelor de funcţionare a subsistemelor componente. 11
2.1 Obiectul automatizării. 11
2.2 Obiecte de evidenţă. 14
2.3 Ciclul de viaţă al sângelui, componentelor şi preparatelor din el. 15
2.4 Evidenţa persoanelor fizice. 16
2.5 Ciclul de viaţă al donatorilor. 22
2.6 Evidenţa documentelor. 24
2.7 Procese automatizate. 25
2.8 Principiile îndeplinirii operaţiilor de evidenţă. 26
2.9 Procesul de evidenţă, control şi admitere la donare a persoanelor (donatorilor), care au manifestat dorinţa de a dona sînge. 28
2.10 Procesul de evidenţă a persoanelor (donatorilor), care au contraindicaţi pentru donare. 37
2.11 Procesul de evidenţă de recoltare a sîngelui, procesare în componente şi producere a preparatelor din sînge. 47
2.12 Procesul de evidenţă de păstrare, control şi eliberare pentru utilizare a sîngelui şi produselor sanguine. 51
2.13 Procesul de evidenţă de utilizare a sîngelui şi produselor sanguine. 62
2.14 Operaţiile de evidenţă de lucru cu documentele. 67
CAPITOLUL 3
DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI. 70
3.1 Asigurarea informaţională, tehnică şi soft al proiectului SIA „Serviciul de sânge”. 70
3.2 Descrierea cerinţelor faţă de program. 79
3.3 Descrirea tehnicii de securitatea şi regulilor de exploatare. 79
3.4 Calculul eficienţei economice a subsitemului. 80

Extras din document

INTRODUCERE

Problema donării sângelui şi a componentelor sale, este o problemă esenţială pentru ocrotirea sănătăţii în general. De soluţionarea corectă a acestei probleme, depinde calitatea acordării serviciilor medicale în timp de pace sau situaţii excepţionale. Conform datelor statistice, ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în ultimii 15 ani numărul de donatori s-a micşorat de şase ori, iar cantitatea de sânge colectat s-a micşorat în această perioadă de la 81,2 tone pe an, până la 16,4 tone pe an.

Programul naţional al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale privind sănătatea sângelui, prevede majorarea numărului de donatori pe timp de 5 ani până la 50 de donatori pe 1000 de locuitori. La zi acest indice este de doar 11,7 pe 1000 de locuitori. Echipamentul ce este în posesia serviciului de sânge în mare măsură este învechit şi nu asigură o testare calitativă a sângelui, în condiţiile de creştere continuă a numărului de infectaţi cu boli infecţioase, inclusiv SIDA şi a creşterii continue din ultimii ani a situaţiilor excepţionale sub formă de calamităţi naturale şi epidemii.

Serviciul de sânge constă dintr-o reţea de instituţii specializate: Centrul Naţional de transfuzie Sanguină, două centre regionale; şi cabinete de transfuzie sanguină în toate instituţiile medicale republicane şi raionale.

În ultimii ani Centrul Naţional de Transfuzie Sanguină (în continuare CNTS) duce o colaborare strânsă cu organismele internaţionale din domeniul Ocrotirii Sănătăţii şi cu alte instituţii de profil din alte ţări. Scopul acestor colaborări este de a face schimb de experienţă privind sănătatea sângelui şi implementarea a noi sisteme şi tehnologii de prelucrare, păstrare şi evidenţă a sângelui şi a produselor prelucrării lui.

Scopul tezei de masterat constă în evidenţierea problemelor stringente din domeniul menţionat şi propunerea de variante concrete în soluţionarea acestor probleme.

CAPITOLUL 1

Sistemul existent. Justificarea elaborării unui nou sistem

1.1 Analiza sistemului existent

În cadrul CNTS, la momentul dat funcţionează un sistem informatic primitiv. El constă din: un calculator tip PENTIUM II, în calitate de calculator central la care sunt conectate POS terminale. În calitate de mediu de operare este ales NORTON Commander, iar ca SGBD FoxPro2.6.

Sistemul existent permite de a introduce date despre donator într-un registru anexându-i un cod unic. Datele principale sunt păstrate în baza de date, iar informaţia în întregime se păstrează pe suport de hârtie sub formă de cartele. La a doua etapă donatorul se examinează în laborator pentru confirmarea sănătăţii sângelui. În caz de rezultat pozitiv, donatorul este întors înapoi şi nu va putea participa la colectarea de sânge, lui i se atribuie codul de refuz.

În caz de acceptare se fac înregistrările respective privitor la categoria de sânge şi a componentelor lui, după care se trece în sala de colectare. La această etapă nu se mai face nici o înregistrare pe cartela donatorului.

La faza de prelucrare a sângelui se separă toate componentele atribuindu-se câte un stric cod, care este identic pentru fiecare produs. Această procedură este necesară de a găsi în caz de necesitate donatorul.

După care urmează etapa de păstrare şi expediere. În ultimele două cu ajutorul sistemului se duce doar evidenţa produselor.

1.2 Argumentarea elaborării unui nou sistem

Sistemul existent este un sistem închis, şi nu este un sistem unic pentru toate Centrele de Transfuzie Sanguină. În el lipseşte:

1. Compatibilitatea şi integrarea cu sistemul informaţional medical integrat.

2. Existenţa unor baze de date centralizate.

3. Evidenţa donatorilor, toate caracteristicile necesare despre donator.

4. Evidenţa strictă a donatorilor ce nu sunt apţi pentru donare.

5. Confidenţialitate.

Pentru aceasta este necesar de a elabora şi implementa un şir de programe şi măsuri în vederea creării un sistem informatic ce va duce la ameliorarea situaţiei în sectorul dat.

În lucrare accentul se pune pe proiectarea conceptuală:

1. de creare a registrului naţional al donatorilor;

2. de creare a bazei tehnico-materiale (tehnică de calcul pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului);

3. de creare a unui soft pentru gestiunea şi controlul centralizat a rezervelor de sânge.

Luând în considerare importanţa strategică a Serviciului de Sânge în ocrotirea sănătăţii populaţiei republicii, importanţa strategică de asigurare autonomă cu sânge şi a componentelor sale, este necesar de a se rezolva la nivel statal, prin implicarea tuturor instituţiilor (ministere, instituţii medicale şi de profil) cointeresate în acest domeniu, dezvoltarea capacităţilor financiare din toate sursele economice şi juridice posibile de implementare a acestui proiect.

În acest proiect se vor descrie detaliat obiectele de gestiune automatizată şi control necesare pentru elaborarea unui sistem informatic centralizat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem de Evidenta a Singelui si Donatorilor.doc

Alte informatii

Sistem automatizat de evidenta a singelui si donatorilor