Sistem Informatic pentru Evidenta Scolara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Sistem Informatic pentru Evidenta Scolara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 44 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cozac Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

INTRODUCERE 2
BAZE DE DATE 4
1.1. Prezentare generală 4
1.2. Avantajele bazelor de date 5
3. GENERALITĂŢI 7
3.1 DEFINIŢII 7
3.2. Limbajele bazelor de date 8
3.3 COMPONENTELE UNUI SGBD 9
3.4. MODELAREA BAZELOR DE DATE 11
3.5. BAZE DE DATE RELAŢIONALE 12
3.6. INTEROGAREA BAZELOR DE DATE 13
4. Analiza şi proiectarea bazei de date: EvidenŢa EduDen 14
4.1.FORMULAREA PROBLEMEI 15
4.2. PROIECTAREA CONCEPTUALĂ 15
5. PROIECTAREA FIZICĂ A BAZELOR DE DATE 19
(SGBD Microsoft ACCESS) 19
5.1. PREZENTARE GENERALA A BAZEI DE DATE 20
EDUDEN 20
CONCLUZII 43
Bibliografie 44

Extras din document

INTRODUCERE

În prezenta lucrare mi - am propus să prezint etapele analizei, proiectării şi implementării unei baze de date de evidentă şcolară. Astfel baza de date EduDen este folositor strict unităţilor şcolare. . Lucrând în învăţămînt cunosc problemele cu care se confruntă atât diriginţii căt şi secretarii din unităţile şcolare fie la început sau la sfîrşit de an şcolar. Această bază de date are menirea de a uşura lucrul dânşilor şi a oferii un grad înalt de sigurantă a datelor precum şi o implementare modernă. Mi-am propus să creez o bază de date pentru o evidenţă mai riguroasă a elevilor ,cadrelor didactice din şcolile generale precum şi pentru evidenţa absenţelor şi notelor elevilor prin care să satisfac cerinţele informaţionale a conducerii unităţilor şcolare

Baza de date va fi creată cu posibilitatea introducerii mai multor şcoli de aceleasi nivel ( Şcoli generale) şi se poate folosi mai ales in Unităţile Şcolare- centre de care aparţin mai multe unităţi inferioare. Pentru implementarea programului meu am ales SGBD Access din pachetul Microsoft Office.

În prezent există o multime de programe de baze de date şi fiecare foloseşte diferite limbaje. Personal m-am orientat spre Acces din două motive : accesibilitate şi simplitate. 96% din şcolile din România deţin căte o versiune a pachetului Ms Office (care include si Access) astfel acest SGBD cel puţin teoretic este accesibil unităţilor şcolare dar este şi un program pentru folosirea căreia utilizatorii nu au nevoie de cunoştinţe avansate de programare dar tot atuncea mulţumită limbajului de interogare SQL putem rezolva şi probleme foarte complexe.

Lucrarea mea se compune din patru părţi şi încearcă să ofere un suport teoretic pentru folosirea bazei de date. În prima parte voi încerca o scurtă prezentare generală a bazelor de date şi avantajele acestor.

Partea a doua este dedicată prezentării bazelor de date relaţionale, a SGB- ului, şi a limbajului de interogare..

În următorul capitol voi încerca să prezint analiza şi proiectarea conceptuală a bazei de date „EduDen” pentru evidenţa şcolară.

Ultimul capitol este dedicat exclusiv pentru prezentarea bazei de date creată de mine paralel cu principalele probleme a programului Access.

Cu acest prilej ţin să-i mulţumesc profesorului coordonator Dr. Ion Cozac care cu informaţiile preţioase a contribuit la finalizarea lucrării mele

BAZE DE DATE

1.1. Prezentare generală

Baza de date (BD, Database - DB) constituie o aplicaţie fundamentală în toate domeniile de activitate, civile sau de apărare: financiar, administrativ, educaţional, informaţional, de comunicaţii şi, nu în ultimul rând, cel al calculatoarelor. Iniţial a apărut necesitatea computerizării sistemului de îndosariere. O primă soluţie a acestei probleme a constituit-o sistemul bazat pe fişiere, cu mai multe programe de aplicaţie care oferă diverse servicii utilizatorilor, printre care şi generarea de rapoarte. Deşi foarte folosit, acest sistem se dovedeşte a fi extrem de redundant şi greu de actualizat prin dublarea datelor şi complexitatea relativ mare. În acest context, bazele de date au oferit o modalitate eficientă de tratare distribuită a datelor, într-o resursă comună partajată în care se include şi descrierea acestora în aşa-numitul catalog de sistem sau dicţionar de date sau meta-date. BD asigură independenţa program-date dar şi controlul accesului şi manipulării datelor.

Sistemele de baze de date, ca aplicaţie software, reprezintă cea mai importantă realizare din domeniul ingineriei programării pe calculator.

Complexitatea şi dimensiunea BD evoluează rapid, determinând reproiectarea algoritmilor de stocare şi acces al fişierelor şi chiar schimbarea unor principii de administrare a acestora.

Simultan este necesară pregătirea de personal specializat în domeniul bazelor de date:

- administratori

- proiectanţi

- programatori.

Scopul întregii activităţi de proiectare, programare şi administrare a BD constă în punerea la dispoziţia utilizatorului final a unor BD permanent actualizate, coerente şi uşor accesibile.

Cele patru categorii de persoane implicate în mediul BD necesită o anumită pregătire şi diferite abilităţi.

Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD, Database Management System - DBMS) administrează şi controlează accesul la acestea. În funcţie de aplicaţia pe care o deserveşte, BD pot fi centralizate sau distribuite în reţea, iar modalităţile de gestionare diferă de la caz la caz.

1.2. Avantajele bazelor de date

O bază de date este o colecţie de date persistente utilizate de sistemul de aplicaţii al unei instituţii. Colecţia de date este concretizată printr-un ansamblu de fişiere pe disc care au o anumită stabilitate în timp, deci care nu sînt date de intrare, de ieşire sau de manevră. Un sistem de gestiune a bazelor de date (în engleză DBMS: DataBase Management System) este un pachet unitar de programe care oferă facilităţi de descriere a datelor şi de prelucrare a acestora.

Aplicaţiile de baze de date se caracterizează în primul rînd prin faptul că majoritatea prelucrărilor care se fac sînt cele de memorare şi regăsire a datelor, efectuate asupra unor volume mari de date. În general operaţiile de prelucrare sînt destul de simple, spre deosebire de alte domenii ale informaticii – cum este de exemplu domeniul tehnic, unde predomină operaţiile de calcul care au o complexitate destul de ridicată. Cea mai frecventă operaţie care apare într-o aplicaţie de baze de date este aceea de consultare a datelor: într-adevăr, pentru ce creăm o bază de date dacă nu o folosim? Alte operaţii care apar pe lîngă cea de consultare: introducerea unor noi date, modificarea unor date existente, ştergerea unor date perimate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem Informatic pentru Evidenta Scolara.doc