Subsistem Informatic privind Automatizarea Evidentei Situatiei Demografice in Cadrul Directiei Sanatate Publica din Judetul Ungheni

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Subsistem Informatic privind Automatizarea Evidentei Situatiei Demografice in Cadrul Directiei Sanatate Publica din Judetul Ungheni.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 48 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cigureanu Vitalie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Calculatoare, Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

Introducere.
1. Analiza sistemului informaţional existent.
1.1. Caracteristica unităţii social economice
1.2. Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei
1.3. Analiza resurselor informaţionale
1.4. Tehnologia prelucrării informaţiei
1.5. Justificarea opurtunităţii realizării subsistemului informatic
2. Proiect de ansamblu al subsistemului informatic preconizat.
2.1. Obiectivele subsistemului informatic preconizat
2.2. Definirea ieşirilor
2.3. Determinarea intrărilor
2.4. Determinarea bazei informaţionale
2.5. Estimarea necesarului de resurse hard şi soft
3. Proiect de detaliu al subsistemului informatic preconizat.
3.1. Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic
3.2. Proiectarea ieşirilor
3.3. Proiectarea intrărilor
3.4. Proiectarea bazei informaţionale
3.5. Specificaţii-proceduri automate
3.6. Specificaţii fişiere şi baze de date
3.7. Specificaţii proceduri manuale
3.8. Realizarea programelor
3.9. Procesul tehnologic de prelucrare a datelor
4. Eficacitatea subsistemului informatic proiectat.
4.1. Alegerea metodei şi a indicatorilor de estimare a efecacităţii
4.2. Aprecierea eficacităţii sistemului
Concluzii.
Bibliografie.

Extras din document

Introducere

Orice comunitate care doreşte să se integreze într-o societate modernă trebuie să răspundă astăzi, în primul rînd la întrebarea: acceptă ori nu ideia Societaţii Informaţioinale. Evident şi comunitatea medicală din Republica Moldova trebuie să-şi determine poziţia în această problemă. Aceste tendinţe sînt susţinute şi promovate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii prin elaborarea unor proiecte şi recomandări ţărilor membre cu privire la implementerea şi utilizarea cît mai largă a informaţiei şi informaticii medicale în organizarea asistenţei medicale teritoriale (Direcţiile Sănătate Judeţene-în cazul Republicii Moldova).

Este evident faptul că, odată cu reorganizarea teritorial-administrativă a republicii şi formarea judeţelor s-a reorganizat şi sistemul sănătăţii. În rezultat în republică s-au creat 10 spitale judeţene pentru asigurarea unui volum deplin de asistenţă medicală spitalicească, fiecare pentru o populaţie de circa 300-500 mii locuitori. În fostele raione (actual sectoare medicale) spitalele raionale s-au reorganizat în spitale de sector. Aşa dar, reformele conform clasificării europene, au scos din circuit spitalele de circumscripţie (săteşti).

Direcţia principală de dezvoltare a sistemului sănătăţii în ultimii ani este orientarea prioritară spre consolidarea serviciilor medicale primare, asigurate prin intermediul medicului de familie şi optimizarea formelor de organizare a serviciilor spitaliceşti şi specializate, orientate spre utilizarea raţională a resurselor umane şi informaţionale. În acest aspect este necesar de a evidenţia problemele cheie, realizarea cărora va permite de a spori eficienţa serviciilor medicale: automatizarea fluxurilor informaţionale-ceea ce va permite schimb mai rapid de informaţie; separarea funcţiilor şi a finanţelor sistemului primar de cel spitalicesc; realizarea principiului de autonomie în exercitarea funcţiilor; pregătirea medicilor de familie; optimizarea structurală a sectorului spitalicesc la nivel local şi naţional; perfecţionarea formelor de gestionare, îndeosebi în instituţiile spitaliceşti şi realizarea principiilor de activitate a întreprinderilor medicale de stat; crearea bazei legislative pentru acreditarea ,certificarea şi licenţierea instituţiilor medicale,orientate la sporirea calităţii serviciilor medicale; argumentarea ştiinţifică a standardelor serviciilor medicale în baza realizării funcţiilor ce asigură raportul optimal dintre cerere şi ofertă a serviciilor de sănătate; implimentarea de urgenţă a unui sistem motivat de remunerare a muncii personalului medical astfel asigurînd prestigiul meritat în societate.

În ultimii ani sistemul ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova traversează o perioadă de schimbări structurale esenţiale. Aceasta se referă la descentralizarea şi întărirea rolului Direcţiilor Sănătăţii Judeţene. Acest proces urmăreşte scopul perfecţionăriii structurilor de dirijare a ocrotirii sănătăţii în teritoriu şi creşterii calităţii asistenţei medicale. Rolul important în evaluarea stării sănătăţii populaţiei şi determinării eficacităţii măsurilor întreprinse la diferite niveluri revine Sistemelor Informaţionale Medicale, ca instrument de acumulare, stocare, prelucrare, analiză şi evidenţă a informaţiei medicale.

În condiţiile reformării şi descentralizării sistemului ocrotirii sănătăţii, prin care trece Republica Moldova, un rol deosebit de important revine organelor teritoriale (Judeţene) de sănătate. Pentru planificarea şi dirijarea sistemelor teritoriale (Judeţene) de ocrotire a sănătăţii este necesar un spectru larg de informaţie: de la date generale, adesea cunoscute tuturor pînă la indicatori demografici, epidemiologici şi administrativi.

Deci, este necesar de extins posibilităţile de colectare, analiză şi prezentare la nivel automatizat a informaţiei despre accesibilitatea, calitatea şi eficacitatea serviciilor de sănătate, modul de viaţă şi starea mediului ambiant în teritoriu.

1. Analiza sistemului informaţional existent.

Analiza Sistemului informaţional existent are scopul de a efectua un studiu complex asupra activităţilor şi fluxurilor informaţionale, a volumului de informaţii prelucrate.

Analiza Sistemului informaţional este necesară pentru a fundamenta direcţiile de perfecţionafre şi modernizare a sistemului informaţional existent şi înlocuirea acestuia cu un sistem informaţional care să satisfacă toate cerinţele informaţionale ale conducerii unităţii economice şi compartimentelor funcţionale.

Analiza Sistemului informaţional trebuie să ofere conducerii unităţii economice informaţiile necesare fundamentării deciziei de perfecţionare a sistemului informaţional şi de proiectare a unui sistem informatic care să asigure soluţia de principiu, în coordonatele căreia se va dezvolta din punct de vedere informaţional activitatea unităţii economice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subsistem Informatic privind Automatizarea Evidentei Situatiei Demografice in Cadrul Directiei Sanatate Publica din Judetul Ungheni.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea: ”Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” Disciplina: “Proiectarea Sistemelor Informatice Economice”