Subsistem Informatic privind Comercializarea Productiei in Baza Materialelor SRL Romsticom

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Subsistem Informatic privind Comercializarea Productiei in Baza Materialelor SRL Romsticom.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, mdb, txt de 58 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Zacon Tamara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

Introducere 3
0. Analiza sistemului informaţional existent 5
1.1. Caracteristica Unităţii Social Economice (USE) 5
1.2. Esenţa Economico – Organizatorică şi conţinutul problemei 8
1.3. Analiza resurselor informaţionale 10
1.4. Tehnologia prelucrării informaţionale 13
1.5. Justificarea oportunităţii realizării subsistemului informatic 14
2. Proiect de ansamblu al SSI preconizat 16
2.1. Obiectivele SSI preconizat 16
2.2. Definirea ieşirilor 18
2.3. Definirea intrărilor 20
2.4. Determinarea bazei informaţionale 21
2.5. Elaborarea codurilor 23
2.6. Estimarea resurselor hard şi soft 27
3. Proiectarea de detaliu al subsistemului informatic preconizat 29
3.1. Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic 29
3.2. Proiectarea ieşirilor 30
3.3. Proiectarea intrărilor 33
3.4. Proiectarea bazei informaţionale 34
3.5. Specificaţii procedurilor automate 38
3.6. Specificaţii fişierelor şi a bazei de date 39
3.7. Specificaţii proceduri manuale 40
3.8. Realizarea programelor 40
3.9. Proces tehnologic de prelucrare a datelor 43
4. Eficienţa economică a subsistemului informatic proiectat 45
4.1. Alegerea metodei şi a indicatorilor de estimare a eficacităţii 45
4.2. Aprecierea eficacităţii sistemului 46
Concluzii 51
Bibliografie 53
Anexa1 54

Extras din document

Introducere

Este greu să-ţi imaginezi astăzi o activitate prosperă fără utilizarea tehnicii de calcul. Perfecţionarea continuă a activităţii economico-sociale impune folosirea pe scară largă a celor mai noi realizări în domeniu. Aceasta se explică prin faptul că în condiţiile actuale procesul de dirijare devine dominant asupra procesului de producţie, iar eficienţa producţiei este direct influenţată de gradul de automatizare a procesului de prelucrare a datelor. Din acest motiv realizările sunt un imperativ incontestabil pentru redresarea economiei republicii.

Orice activitate economică trebuie să ia diferite decizii ce ţin de activitatea unităţii economice, societăţii, firmei şi nu în ultimul rînd a statului. Deciziile pe care le va lua întreprinderea depind în mare măsură de informaţia de care dispune unitatea economică. Din cauza volumului enorm de informaţie de care are nevoie unitatea social-economică (USE) şi nu în ultimul rând statul pentru activitatea sa, apare necesitatea elaborării unui sistem informatic complex, aplicaţii informatice de gestiune a acestei informaţii, formând în rezultat un SI adecvat.

Proiectarea sistemelor informatice constituie o activitate complexă, care presupune îmbinarea strânsă a cunoştinţelor economice de specialitate cu cele privind programarea, arhitectura şi utilizarea calculatoarelor. Una din condiţii este şi perfecţionarea continuă a activităţii economico-sociale care impune folosirea celor mai noi realizări ale ştiinţei şi tehnicii moderne. În aceste condiţii dezvoltarea şi diversificarea producţiei de tehnică de calcul şi a sistemelor de operare, conduc la un proces continuu de extindere şi perfecţionare a sistemelor informatice la toate sferele economiei naţionale.

În proiectul dat cu tema „Subsistem informatic privind comercializarea producţiei” în baza datelor firmei „ROMSTICOM” S.R.L, este elaborat un subsistem care se ocupă cu gestionarea datelor din subsistemele de comercializarea a întreprinderii date.

În primul compartiment al lucrării se face analiza sistemului informaţional existent al unităţii social economice. Totodată am realizat şi analiza resurselor informaţionale ale unităţii economice respective, luând în consideraţie eficienţa acestuia şi necesitatea elaborării unui subsistem informatic asistat de tehnica electronică de calcul.

La cel de-al doilea compartiment este elaborată structura conceptuală a subsistemului proiectat, care presupune definirea acestuia din punct de vedere structural şi funcţional. Tot aici sunt definite obiectivele subsistemului informatic, precum şi intrările şi ieşirile acestuia.

Transformarea modelului conceptual definit în proiectarea generală, într-un model operaţional este descrisă de cel de-al treilea compartiment. Compartimentul proiectării de detaliu constă în asigurarea cerinţelor funcţionale definite în proiectarea generală, alegând forma de gestiune a datelor bazată pe principiul bazelor de date.

La a patra etapă de proiectare se selectează criteriile de eficacitate în baza cărora se calculează eficienţa noului subsistem, se scot în evidenţă punctele slabe.

Propunerile de implementare şi generalizare ale subsistemului proiectat sunt expuse în ultimul capitol al proiectului dat, ce subînţelege concretizarea activităţilor organizatorice care vor asigura înlocuirea vechiului sistem cu cel nou.

1. Analiza sistemului informaţional existent

1.1. Caracteristica Unităţii Social Economice (USE)

S.R.L“ROMSTICOM” are statut de firmă de comerţ. A fost fondată la data de 14 martie 2001 de Călugher Alexandru conform hotărârii Ministerului de Comerţ al Republicii Moldova Nr. 116-28. Denumirea completă a (Firmei) Societăţii - Societatea cu Răspundere Limitată „ROMSTICOM”, iar denumirea prescurtată: „ROMSTICOM ” S.R.L.

Sediul societăţii: or.Chişinau Voluntarilor 15.

S.R.L “ROMSTICOM” a fost înfiinţată pe o perioadă nedefinită. Ea este o persoană juridică şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia RM şi Statutul S.A. Societatea dispune de independenţă comercială, financiară şi organizaţională şi are bilanţ independent, conturi în bănci, ştampile cu antet şi blanchete cu denumirea sa, marcă comercială înregistrată.

Fisiere in arhiva (3):

  • Subsistem Informatic privind Comercializarea Productiei in Baza Materialelor SRL Romsticom
    • baza.mdb
    • Parola .txt
    • proiect.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea “Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” Catedra “Cibernetică şi Informatică Economică”