Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 4203
Mărime: 1.66MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi Informatică Economică

Cuprins

INTRODUCERE 3

I. FORMULAREA PROBLEMEI ȘI A CERINȚELOR PENTRU PROIECT 5

1.1. Esența economico-organizatorică a problemei 5

1.2. Cerințe pentru proiectul informatic 6

II. ANALIZA PRELIMINARĂ 9

2.1. Definirea ieșirilor 9

2.2. Definirea intrărilor 10

2.3. Estimarea necesarului de resurse hard și soft 11

III. REALIZAREA PROIECTULUI INFORMATIC 13

3.1. Proiectarea formatelor de intrare 13

3.2. Proiectarea formatelor de ieșire 14

3.3. Proiectarea bazei informaționale 14

3.4. Sistemul de fișiere și/sau baza de date 17

3.5. Realizarea programelor 18

3.6. Procesul tehnologic de prelucrarea a datelor 23

Concluzii 24

Bibliografie 25

Extras din document

INTRODUCERE

J. C. Levinson sublinia că cei care studiază “cu asiduitate proprii clienţi, clienţii concurenţei şi clienţii întregului lor domeniu de activitate reuşesc să identifice grupuri specific.

Biblioteca publică are rolul de a influența favorabil mentalitatea și comportamentul de achiziționare și de consum al utilizatorului în vederea dezvoltării atît a indivizilor, cît și a societății în ansamblu său. Biblioteca publică se numără printre instituțiile de cultură ce oferă servicii non-profit, bazte pe utilizarea prepinderentă a personalului, care necesită prezența consumatorului în timpul prestării serviciului și care se adresează în special nevoilor personale(pentru consumul individual al populației), dar și celor sociale, ce se adresează nevoilor societății în ansamblu( servicii ce vizează ridicarea nivelului de cultură al colectivității în care își desfăsoară activitatea).

Biblioteca oferă un număr mare de produse și servicii din dorința și speranța că acestea vor fi soliccitate de către utilizatori. Nu tot ceea ce se oferă este cerut pe piață, este necesar ca oferta bibliotecii să fie resimțită ca nevoie de către utilizatori. Pe de altă parte oferta nu are numai menirea de a satisface necesități, ci și a le crea, modelînd cerearea în cazul în care detrmină anumite nevoi. Biblioteca trebuie să răspundă cu mijloacele ei specifice necesităților de informare, dezvoltare a personalității utilizatorilor și de educație permanentă, fără a lua în considerare statutul social sau economic, vîrsta, sexul sau naționalitatea acestora. Activitatea bibliotecii trebuie să se centreze pe asumarea responsabilității față de necesitățile de informare și lectură a utilizatorilor.

Se impune ca oferta bibliotecii să fie diversificată și diferențiată în funcție de segmentul de utilizatori vizat, armonizată cu cerințe de consum ale populației prin intermediul investigării gradului de satisfație a utilizatorilor, a motivației și a comportamentului său în raport cu produsele și serviciile oferite. Oferta dinamică oferă posibilitatea adaptării rapide la schimbările cererii în timp și spațiu, dar și în funcție de strictura socio-demografică a utilizatorilor.

Ca o concluzie a cercetării calitative ce a avut scop depistarea motivațiilor cererilor de lectură a reieșit faptul că utilizatorul serviciului de împrumut la domiciliu își cere drepturile, el caută modalități de protejare a dreptului de lectură, fondul de carte fiind relativ restrîns. Astfel, în cazul cărţilor solicitate frecvent acesta doreşte să nu existe posibilitatea prelungirii termenului de restituire pentru a putea să intre şi el cât mai repede în posesia cărţii solicitate, creşterea numărului de cărţi care poate fi împrumutat o singură dată, punerea la dispoziţie a împrumutului interbibliotecar internaţional, extinderea serviciilor oferite celor aflaţi în cadrul unui ciclu de învăţământ, posibilitatea rezervării prin telefon sau internet, pliante în legătură cu lansările de carte ce au loc în spaţiul bibliotecii, etc. În acest sens, biblioteca trebuie să aibă în vedere transpunerea electronică a conţinutului integral al bibliotecii tradiţionale, având drept scop educarea, informarea şi documentarea prin mai multe canale de distribuţie (Internet, CD-uri etc.).

Digitizarea documentelor de care dispune biblioteca va face să dispară multe dintre nemulțumirile de azi, avînd efecte benefice pentru utilizatori.

Bibliotecile actuale au nevoie de un management eficient în ceea ce privește mijloacele de colectare a resurselor, menținerea și extinderea legăturilor cu sursele de fonduri și administrarea corectă a resurselor.

În acest proiect este făcută o descriere detaliată a subsistemului informatic privind evidența fondului de cărți în bibliotecă.

În capitolul I este formulată esența economico-organizatorică a problemei și cerințele pentru proiectul respectiv. În capitolul II ”Analiza preliminară” sunt definite intrările, ieșirile precum și estimarea necearului de resurse hard și soft pentru proiect.

Capitolul III ”Realizarea proiectului informatic” conține proiectarea formatelor de intrare, ieșire, a bazei informaționale, precum și sistemul de fișiere și baze de date, realizarea programelor respective la fel și procesul tehnologic de prelucrare a datelor.

I. FORMULAREA PROBLEMEI ȘI A CERINȚELOR PENTRU PROIECT

1.1. Esența economico-organizatorică a problemei

Biblioteca este o instituție care colectează cărți, periodice, spre a le pune în mod organizat la dispoziția cititiorilor.

Colecțiile bibliotecii se structurează astfel:

a. Colecții de bază sunt conservate și destinate utilizării numai în spații special amenajate la sediile bibliotecilor și se constituie din cel puțin un exemplar din cărțile. Periodicele și celelalte documente grafice,audiovizuale din producția editorială curentă și retrospectivă.

b. Colecții uzuale sunt destinate studiului în bibliotecă și împrumutului la domiciliu și sunt constituite din cărți și din alte documente grafice și audiovizuale din producția editorială curentă națională și străină.

Cărțile se scot din uz, în cazul deteriorării, după minim un an.

Clasificarea Zecimală Universală este o schemă întrebuințată în biblioteci pentru clasificarea cărților în funcție de subiectele pe care le trateaza. Această schemă de clasificare împarte totalitatea cunoștințelor umane în zece clase, care se subîmpart la rîndul lor în alte zece subdiviziuni.

Bibliografie

Cotelea V. Modele și algoritmi de proiectare logică a bazelor de date, Chișinău, 2009.

Cotaș I. Grafica proceselor de calcul. Chișinău, Editura ASEM, 2006

Costaș I. Tehnologii de procesare a informației economice, ASEM, Chișinău, 2011

Indicații metodice privind realizarea proiectelor de an , 2013

Proiectarea sistemelor informatice.Note de curs. Chișinău, ASEM

www. Ebooks.unibuc.ro

www.wikipedia.com

http://ghid-pentru-bibliotecari.arc-software.ro/doku.php?id=evidenta-si-organizarea-colectiilor-in-bibliotecile-publice

Preview document

Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 1
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 2
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 3
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 4
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 5
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 6
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 7
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 8
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 9
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 10
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 11
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 12
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 13
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 14
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 15
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 16
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 17
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 18
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 19
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 20
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 21
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 22
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 23
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 24
Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Subsistem Informatic Privind Evidenta Fondului de Carti in Biblioteca.docx

Alții au mai descărcat și

Evidența clienților și furnizorilor - baze de date Access

1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Stocarea Datelor în Baze de Date

Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală....

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Bază de date în Access - gestiunea datelor unui hotel

Proiectul prezinta gestiunea datelor unui hotel, factorilor definitorii si anume datele despre turisti acestuia, rezervariile facute si tipul...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Aplicație web pentru gestionarea activităților didactice

În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi...

Ai nevoie de altceva?