Subsistemul Informatic privind Proiectarea si Elaborarea Complexului Program in Domeniul Constructiilor

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Subsistemul Informatic privind Proiectarea si Elaborarea Complexului Program in Domeniul Constructiilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Calculatoare, Economie, Statistica

Cuprins

Introducere 3
1.Analiza sistemului informaţional existent 5
1.1Caracteristica unităţii sociale economice 5
1.2 Esenţa economico – organizatorică şi conţinutul problemei 16
1.3 Analiza resurselor informaţionale 18
1.4 Tehnologia prelucrării informaţiei în sistemul informaţional existent 22
1.5 Justificarea necesitaţii şi oportunităţii realizării subsistemului
informatic 24
2. Proiectarea de ansamblu a subsistemului informatic 26
2.1 Obiectivele subsistemului informatic proiectat 26
2.2 Definirea ieşirilor 28
2.3 Determinarea intrărilor 31
2.4 Sistemul de clasificare şi codificare utilizat 32
2.5Estimarea necesarului de resurse hard si soft 36
3. Proiectarea de detaliu 37
3.1 Obiectivele proiectării de detaliu 37
3.2 Caracteristica ieşirilor 38
3.3 Caracteristica intrărilor 43
3.4 Proiectarea bazelor de date 47
3.5 Realizarea programelor 50
3.6 Procesul tehnologic de prelucrare 51
3.7 Specificaţii proceduri manuale 53
4. Eficienta economica a subsistemului informatic proiectat 59
4.1 Metodologia de evaluare a eficienţei 59
4.2 Aprecierea eficacităţii sistemului 61
C O N C L U Z I I 64
B I B L I O G R A F I E 65
ANEXE 66

Extras din document

Introducere

Proiectarea sistemelor informatice constituie o activitate complexă care, presupune îmbinarea strânsă a cunoştinţelor economice de specialitate cu cele privind arhitectura, programarea şi utilizarea calculatoarelor electronice. În ciclul de dezvoltare a Sistemului Informaţional (SIF) sunt implicate o serie de unităţi organizaţionale ca de exemplu, conducerea, utilizatorul, proiectantul, unităţi informatice, ce îndeplinesc diferite funcţii de analiză, evaluare, proiectare şi exploatare. Perfecţionarea continue a activităţii economico - sociale impune folosirea pe scară largă a celor mai noi realizări ale ştiinţei şi tehnicii moderne. În acest cadru, dezvoltarea şi diversificarea producţiei de tehnica de calcul şi a sistemelor de operare conduc la un proces continuu de extindere şi perfecţionare a sistemului informatic (SI) la toate sferele economiei naţionale.

Activitatea unităţii economice depinde în mare măsură de fluxurile informaţionale, de automatizarea proceselor de producţie, de evidenţă şi de control. De aceea, proiectarea unui sistem informatic privind aceste activităţi este binevenit.

Obiectivul de bază al proiectului dat este proiectarea unui subsistem informatic privind evidenţa construcţiilor capitale, care include realizarea următoarelor sarcini:

1. Analiza SIF existent – se efectuează un studiu complex asupra activităţilor şi fluxurilor informaţionale existente în cadrul Departamentului de Statistică şi Sociologie (DSS), a volumului de informaţii prelucrate, a ariei de cuprindere a sistemului informaţional existent şi a dotării existente cu tehnica de calcul. Analiza se efectuează pentru a evidenţia calităţile, limitele şi deficienţele actualului sistem informatic ce urmează a fi proiectat;

2. Realizarea proiectării generale al SSI preconizat – are ca obiectiv elaborarea concepţiei logice a sistemului informatic, adică definirea acestuia din punct de vedere structural şi funcţional. Aceasta presupune stabilirea componentelor sistemului informatic a legăturilor dintre ele şi a funcţionalităţii structurii sale în aşa fel, încât sistemul să acţioneze ca un tot întreg;

3. Realizarea proiectării de detaliu al SSI preconizat – presupune transformarea modelului conceptual într-un model operaţional, în acest scop se alege soluţia optimă d gestiune a datelor, bazat pe principiul utilizării fişierelor sau bazelor de date şi se proiectează structurile de date, inclusiv prelucrările specifice la nivelul unităţilor funcţionale şi de prelucrare;

4. Determinarea eficacităţii SSI preconizat – se descriu metodele de calculare a eficacităţii SSI proiectat, precum şi criteriile de eficacitate selectate pentru acest calcul.

Pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor diverse de prelucrarea şi posibilităţilor multiple de gestiune a datelor, metodologia prezentată în proiect permite abordarea proiectării generale a unui sistem informatic, independent de sistemul electronic de calcul sau sisteml de gestiune, prin elaborarea modelului conceptual a viitorului sistem pe criterii funcţionale. Această soluţie asigură definirea conţinutului şi structurii bazei informaţionale specifice viitorului sistem prin aplicarea tehnicilor de modelare de tip „entitate – atribut - corespondenţă”, inclusiv cadrul general organizatoric de realizare a sistemului proiectat.

Avantajul creări unui astfel de sistem informatic constă în creşterea vitezei de obţinere a informaţiei utile pentru luarea deciziilor privind activitatea în perspectivă a unităţii economice, diminuarea timpului de răspuns al sistemului, îmbunătăţirea calităţii informaţiei (exactitate, grad superior de prelucrare, etc.), utilizarea unor modele de optimizare, prognoză şi estimare a resurselor pentru activitatea economico-socială, îmbunătăţirea formei de prezentare a informaţiei creşterea productivităţii muncii în activitatea de conducere, informaţional şi operaţional.

Capitolul 1. Analiza sistemului informaţional existent

1.1 Caracteristica unităţii social economice

Departamentul Statistică şi Sociologie este organul central de specialitate al administraţiei publice centrale, specializat să conducă întreaga activitate statistică şi sistemul de rapoarte şi anchete statistice din toate ramurile economiei naţionale, pe baza unei metodologii unice, adecvate celei utilizate în practica internaţională şi condiţiilor social-economice ale republicii. În activitatea sa Departamentul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistică, alte acte legislative, hotărârile Parlamentului, decretele Preşedintelui, hotărârile, ordonanţele şi dispoziţiile Guvernului şi de prevederile prezentului Regulament.

Fisiere in arhiva (1):

  • Subsistemul Informatic privind Proiectarea si Elaborarea Complexului Program in Domeniul Constructiilor.doc

Alte informatii

Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea "Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică" Catedra "Cibernetică şi Informatică Economică"