Toate proiectele din domeniul Chimie Anorganica

 • Absorbtia dioxidului de carbon in monoetanolamina (MEA)

  1. Introducere Absorbția este operația unitară de transfer de masă în care un component solubil aflalt în fază gazoasă trece la faz solidă prin dizolvare. În practică industrială sunt supuse,deobicei,absorbției, amestecuri gazoase de două sau mai multe componente dintre care numai unul este solubil ,iar celelalte sunt practic insolubile. Componentul solubil este numit absorbit ,dizolvantul lichid este numit absorbant iar gazul insolubil poartă denumirea de inert. În funcție de natura...

 • Cresterea granulelor la sinterizare

  Introducere Obiectivul lucrării este studiul creșterii granulelor în timpul sinterizării, cu aplicabilitate practică in contextul nevoii de a obține un anumit tip de structură, cu forme și dimensiuni ale granulelor bine determinate, structura influențând proprietățile fizice și mecanice ale materialului ulterior obținut. Cunoașterea modului în care cresc granulele în decursul procesului de sinterizare implică și posibilitatea de a controla dimensiunile granulelor, deci de a conferi...

 • Carbura de wolfram

  1. Introducere Știința si tehnologia la scară nano constau în studiul, producerea și manipularea controlată a structurilor și fenomenelor care posedă sau au loc la dimensiuni nanometrice. . Acestea reprezintă domenii interdisciplinare complexe, care necesită cunoștiințe din fizică, chimie, știința materialelor, inginerie mecanică, electrică și chimică. Ideile și conceptele din spatele nanoștiinței și nanotehnologiei au început cu o discuție intitulată „There’s plenty of room at the bottom”...

 • Materiale piezoelectrice

  1. Introducere 1.1. Clasificarea materialelor dielectrice Materiale dielectrice- sunt materiale izolatoare care pot fi polarizate prin aplicarea unui camp electric. Sub influenta campului electric aplicat toate materialele dielectrice isi schimb dimensiunile. Acest process are loc datorita deplasarii sarcinilor pozitive si negative din interiorul materialului. Putem considera ca, celula cristalina a materialului dielectric este construita din cationi si anioni, care sunt “conectate” intre...

 • Pietre pretioase - Safirul

  I. Caracteristici Safirul face parte din clasa oxizilor. Este un oxid de aluminiu și poate conține mici cantități de fier și titan. Dacă nici fierul, nici titanul nu sunt prezente, safirul este incolor. Aceasta varietate de safir se numește leucosafir. Figura 1. Extractie de safir natural (http://bisercity.ru/sapfir-opisanie-mestorogdeniya/ Accesat la ora 9:32 5/22/2017 ) Safire sunt foarte strălucitoare și, asemenea rubinelor, sunt de patru ori mai grele decât apa. Se poziționează la...

 • Ceramica dentara

  1.Introducere În stomatologie, ceramica reprezintă una din cele patru categorii majore de materiale utilizate pentru reconstrucțiile putrezite, deteriorate sau lipsa de dinți. Alte trei clase sunt metale, polimeri si compozite. O ceramică este un material pământesc de obicei de silicat natural și poate fi definită ca o combinație de unul sau mai multe metale grele cu un element metalic de obicei oxigen. Societatea Americană de Ceramică definește ceramica ca materii anorganice, non-materiale...

 • Polenul si caracteristicile anorganice ale mierii uniflorale din Bulgaria

  Introducere Mierea uniflorală este un tip de miere produsă în mod predominant din nectarul unei singure specii de plante.Aceasta este mai valoroasă şi are preţuri mai ridicate comparativ cu mierea multiflorală. Originea botanică influenţează într-o mare măsură calitatea mierii, precum şi caracteristicile fizice şi chimice. Deosebirea mierii uniflorale de cea multiflorală poate fi dificilă întrucât factori multipli influenţează compoziţia mierii. Clasificarea mierii uniflorale trebuie să...

 • Molibden

  INTRODUCERE Ființele vii sunt adevărate uzine biochimice, a căror funcționalitate se poate realiza în mod optim numai în prezența unor cantități adecvate de substanțe minerale. Obținerea unor concentrații minime ale acestora este obligatorie pentru realizarea unor structuri biologice și îndeplinirea anumitor funcții în organism. Multe din funcțiile vitaminelor, enzimelor și hormonilor sunt dependente de prezența substanțelor minerale. Pentru desfășurarea necesităților fundamentale ale...

 • Procedee Tehnice de Polimerizare prin Mecanism Radicalic

  Reacţia de substituţie radicalică O reacţie chimică nu este altceva decât o redistribuire a electronilor de valenţă între atomii moleculeleor sau ionilor ce iau parte la reacţie. Redistribuirea electronilor, în cursul reacţiei, are loc astfel încât aranjarea lor initial să fie mai puţin modificată. În regulă generală, transformările chimice în care au loc modificări mai adânci ale distribuţiei electronilor nu sunt procese unitare, ci succesiuni de reacţii elementare, decurgând fiecare în...

 • Aurul

  CARACTERISTICI GENERALE Z = 79 A = 196,967 Valenţa I, (II), III Sarcina : +1, (+2), +3 Structura electronică: [Xe]4f145d106s1 ISTORIC Aurul, denumit şi regele metalelor, este primul metal care a fost prelucrat de mâna omului şi care a fost găsit din timpuri străvechi sub formă de grăunţi galbeni strălucitori în nisipurile râurilor. A avut un rol principal în viaţa vechilor popoare scandinave. Legenda referitoare la lupta Niebelungilor pentru păstrarea Graalului a fost lupta pentru...

 • Notiuni de Cinetica Chimica

  1. Introducere. Evoluţia temporală a reacţiilor chimice Experienţa de zi cu zi ne arată că procesele care au loc în jurul nostru se petrec cu viteze foarte diferite. Definirea vitezei cu care au loc transformările chimice presupune în primul rând o descriere cantitativă a acestora utilizând stoichiometria. De cele mai multe ori, o transformare chimică observată nu poate fi descrisă cantitativ numai cu ajutorul unei singure ecuaţii stoichiometrice. Modificările observate în compoziţia...

 • Managementul Productiei Chimice

  SC PEHART TEC SA I. STUDIUL DE PIAŢĂ CU LANSARE IN FABRICAŢIE A PRODUSULUI I.1 Prezentarea produsului: Importanţa hârtiei şi a altor produse papetare în viaţa modernă este evidentă, practic nici un alt produs industrial nu are un rol atât de semnificativ în toate domeniile activităţii umane. Hârtia reprezintă suportul material pentru înregistrarea, stocarea si răspândirea informaţiei, virtual toare scrierile şi tipăriturile realiandu-se pe hârtie. Hârtia reprezintă o structură fibroasă...

 • Fabricarea Acidului Sulfuric

  I. STUDIU DE PIAŢĂ CU LANSARE A FABRICAŢIEI PRODUSULUI I.1 Prezentarea produsului: Acidul sulfuric este unul dintre produsele de bază ale industriei chimice, fiind folosit în cele mai diverse ramuri ale economiei naţionale. Ponderea sa în balanţa economică a unei ţări, în comparaţie cu alte produse de mare tonaj cum sunt amoniacul, clorul, acidul azotic şi acidul fosforic. Acidul sulfuric este larg folosit în industria îngrăşămintelor minerale, a fibrelor artificiale şi sintetice, în...

 • Analiza unor Metale din Unele Marci de Ceai din Kano, Nigeria

  Introducere Ceaiul - una dintre cele mai consumate bauturi din lume şi este preparat din frunzele arbustului Camellia sinensis cele mai populare in lume: - verde => uscarea frunzelor - negru => fermentatie are valoare terapeutica recunoscuta : în prevenirea şi tratarea multor boli, datorita proprietatilor sale antibacteriene şi antioxidante Frunzele de ceai-o sursă de componente minerale şi oligoelemente, precum şi a unor substanţe nedorite din cauza expunerii la mediul...

 • Operatii si Utilaje in Industria Silicatiilor

  1. Consideraţii generale privind proiectarea produselor tehnice Masele ceramice sunt adecvate realizarii unor piese tehnice elaborate in vederea echiparii instalatiilor sau aparatelor deoarece multe din caracteristicile lor sunt superioare altor materiale concurente cum ar fi masele plastice sau metalele. Obtinerea unei anumite piese presupune, pe de-o parte, proiectarea materialului optim iar pe de alta realizarea formei si a dimensiunilor impuse de functia de utilizare. Proiectarea...

Pagina 1 din 5