Toate proiectele din domeniul Chimie Anorganica

 • Manganul

  INTRODUCERE Figura 1 Manganul este un element chimic cu simbolul Mn și numărul atomic 25. Este un metal alb-argintiu, asemănător fierului, care se găsește în stare liberă în natură (deseori în combinație cu fierul) și în mai multe minerale. Manganul liber este un metal mult folosit în industrie, mai ales ca element de aliere. Ionii de mangan au diverse culori și sunt folosiți în industrie ca pigmenți și ca oxidanți. De asemenea, ionii de mangan (II) apar ca și cofactori pentru o serie...

 • Ciment calcio-fosfatic - Tendinte moderne

  1.Introducere În ultimile câteva decenii a avut loc o continuă apariție și dezvoltare a unor noi tipuri de biomateriale sintetice pentru repararea și regenerarea țesutului osos. Aceste noi tipuri de biomateriale cuprind metale, polimeri, cermică, biosticlă, sulfați de calciu, carbonați de calciu și fosfați de calciu. Printre aceste materiale , cimenturile calcio-fosfatice (CPC) sunt o categorie de biomateriale promițătoare pentru aplicații clinice datorită proprietăților lor deosebite...

 • Oxidul de zinc

  1. Generalități Oxidul de zinc este un compus anorganic cu formula ZnO. Oxidul de Zinc este o pulbere albă insolubilă în apă. Din punct de vedere al structurii cristaline, este stabil sub formă hexagonal-compactă de tip wurtzit, unde fiecare ion se află în coordinație tetraedrică. Oxidul de zinc are proprietăți fizice și chimice unice, cum ar fi stabilitatea chimică ridicată,coeficientul de cuplare electrochimică ridicat, gama largă de absorbție a radiațiilor si fotostabilitatea ridicată....

 • Acizi sulfonici

  1. Intoducere Acizi sulfonici sunt clasic definiți ca un grup de acizi organici care conțin una sau mai multe grupări - SO3H. Ei au formula generală RS(=O)2-OH, unde R este de obicei un rest alchil sau aril,alcan,achenă și arene.Restul R poate avea o mare varietate de funcționalități secundare,cum ar fi amine, amide, acid carboxilic, ester, eter,cetonă, fenol,nitril etc. Derivații acizilor sulfonici sunt folosiți pe scară industrială largă în fabricarea de surfactanți tensoactivi ,vopsele,...

 • Chimistul casei

  ARGUMENT Acest opțional se adresează elevilor aflați în primii ani de studiu al chimiei și își propune să trezească interesul pentru această știință fascinantă. Cunoștințele teoretice sunt aplicate și în experimente interesante care se efectuează cu materiale biologice, alimente, apă, substanțe chimice, aflate la îndemână. Experimentele distractive, curiozitățile științifice și fișele documentare contribuie în mai mare măsură la creșterea pasiunii pentru chimie, dar și pentru alte...

 • Caramida

  Cap.I. Tehnologia de fabricatie I.1.Produs finit I.1.1.Definirea produsului finit Cărămida este un material de construcție artificial, de formă prismatică, obținut dintr-un amestec de argilă, nisip și apă sau din alte materiale (beton, zgură de furnal etc.), uscat la soare sau ars în cuptor. Cărămida este folosită pentru structuri de rezistență, pentru ziduri interioare obișnuite, pentru decorarea unor suprafețe interioare sau exterioare, în pavaj și chiar în construcții de artă...

 • Monoxidul de carbon

  SCURT ISTORIC AL MONOXIDULUI DE CARBON Pentru prima data a fost preparat in laborator de catre chimistul francez Lassone in anul 1776, care a concluzionat in mod gresit ca gazul rezultat era de fapt hidrogen. Mai tarziu, in anul 1800, a fost descoperit cu adevarat de catre chimistul englez William Cumberland Cruikshank ca gaz compus din carbon (C) si oxigen (O). CARACTERE GENERALE AL MONOXIDULUI DE CARBON Monoxidul de carbon reprezintă o combinație între un atom de carbon și un atom de...

 • Absorbtia dioxidului de carbon in monoetanolamina (MEA)

  1. Introducere Absorbția este operația unitară de transfer de masă în care un component solubil aflalt în fază gazoasă trece la faz solidă prin dizolvare. În practică industrială sunt supuse,deobicei,absorbției, amestecuri gazoase de două sau mai multe componente dintre care numai unul este solubil ,iar celelalte sunt practic insolubile. Componentul solubil este numit absorbit ,dizolvantul lichid este numit absorbant iar gazul insolubil poartă denumirea de inert. În funcție de natura...

 • Cresterea granulelor la sinterizare

  Introducere Obiectivul lucrării este studiul creșterii granulelor în timpul sinterizării, cu aplicabilitate practică in contextul nevoii de a obține un anumit tip de structură, cu forme și dimensiuni ale granulelor bine determinate, structura influențând proprietățile fizice și mecanice ale materialului ulterior obținut. Cunoașterea modului în care cresc granulele în decursul procesului de sinterizare implică și posibilitatea de a controla dimensiunile granulelor, deci de a conferi...

 • Carbura de wolfram

  1. Introducere Știința si tehnologia la scară nano constau în studiul, producerea și manipularea controlată a structurilor și fenomenelor care posedă sau au loc la dimensiuni nanometrice. . Acestea reprezintă domenii interdisciplinare complexe, care necesită cunoștiințe din fizică, chimie, știința materialelor, inginerie mecanică, electrică și chimică. Ideile și conceptele din spatele nanoștiinței și nanotehnologiei au început cu o discuție intitulată „There’s plenty of room at the bottom”...

 • Materiale piezoelectrice

  1. Introducere 1.1. Clasificarea materialelor dielectrice Materiale dielectrice- sunt materiale izolatoare care pot fi polarizate prin aplicarea unui camp electric. Sub influenta campului electric aplicat toate materialele dielectrice isi schimb dimensiunile. Acest process are loc datorita deplasarii sarcinilor pozitive si negative din interiorul materialului. Putem considera ca, celula cristalina a materialului dielectric este construita din cationi si anioni, care sunt “conectate” intre...

 • Pietre pretioase - Safirul

  I. Caracteristici Safirul face parte din clasa oxizilor. Este un oxid de aluminiu și poate conține mici cantități de fier și titan. Dacă nici fierul, nici titanul nu sunt prezente, safirul este incolor. Aceasta varietate de safir se numește leucosafir. Figura 1. Extractie de safir natural (http://bisercity.ru/sapfir-opisanie-mestorogdeniya/ Accesat la ora 9:32 5/22/2017 ) Safire sunt foarte strălucitoare și, asemenea rubinelor, sunt de patru ori mai grele decât apa. Se poziționează la...

 • Ceramica dentara

  1.Introducere În stomatologie, ceramica reprezintă una din cele patru categorii majore de materiale utilizate pentru reconstrucțiile putrezite, deteriorate sau lipsa de dinți. Alte trei clase sunt metale, polimeri si compozite. O ceramică este un material pământesc de obicei de silicat natural și poate fi definită ca o combinație de unul sau mai multe metale grele cu un element metalic de obicei oxigen. Societatea Americană de Ceramică definește ceramica ca materii anorganice, non-materiale...

 • Polenul si caracteristicile anorganice ale mierii uniflorale din Bulgaria

  Introducere Mierea uniflorală este un tip de miere produsă în mod predominant din nectarul unei singure specii de plante.Aceasta este mai valoroasă şi are preţuri mai ridicate comparativ cu mierea multiflorală. Originea botanică influenţează într-o mare măsură calitatea mierii, precum şi caracteristicile fizice şi chimice. Deosebirea mierii uniflorale de cea multiflorală poate fi dificilă întrucât factori multipli influenţează compoziţia mierii. Clasificarea mierii uniflorale trebuie să...

 • Molibden

  INTRODUCERE Ființele vii sunt adevărate uzine biochimice, a căror funcționalitate se poate realiza în mod optim numai în prezența unor cantități adecvate de substanțe minerale. Obținerea unor concentrații minime ale acestora este obligatorie pentru realizarea unor structuri biologice și îndeplinirea anumitor funcții în organism. Multe din funcțiile vitaminelor, enzimelor și hormonilor sunt dependente de prezența substanțelor minerale. Pentru desfășurarea necesităților fundamentale ale...

Pagina 1 din 6