Proiectele din domeniul Chimie Anorganică

Amestecuri de rășini-întăritori utilizate în construcția motorașelor pentru frigidere Poliolii - caracterizare fizico-chimică

1. Amestecuri de ră.ini-întăritori Reac.ia de poliadi.ie dintre un izocianat .i un diol, urmată de inven.ia spumei poliuretanice, a fost descoperită la începutul anilor 1940 de Otto Bayer .i echipa sa, reprezentând un progres major în dezvoltarea polimerilor industriali [1]. De atunci, produc.ia de spume... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Manganul

INTRODUCERE Figura 1 Manganul este un element chimic cu simbolul Mn și numărul atomic 25. Este un metal alb-argintiu, asemănător fierului, care se găsește în stare liberă în natură (deseori în combinație cu fierul) și în mai multe minerale. Manganul liber este un metal mult folosit în industrie, mai ales ca... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ciment calcio-fosfatic - Tendințe moderne

1.Introducere În ultimile câteva decenii a avut loc o continuă apariție și dezvoltare a unor noi tipuri de biomateriale sintetice pentru repararea și regenerarea țesutului osos. Aceste noi tipuri de biomateriale cuprind metale, polimeri, cermică, biosticlă, sulfați de calciu, carbonați de calciu și fosfați de... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Oxidul de zinc

1. Generalități Oxidul de zinc este un compus anorganic cu formula ZnO. Oxidul de Zinc este o pulbere albă insolubilă în apă. Din punct de vedere al structurii cristaline, este stabil sub formă hexagonal-compactă de tip wurtzit, unde fiecare ion se află în coordinație tetraedrică. Oxidul de zinc are proprietăți... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acizi sulfonici

1. Intoducere Acizi sulfonici sunt clasic definiți ca un grup de acizi organici care conțin una sau mai multe grupări - SO3H. Ei au formula generală RS(=O)2-OH, unde R este de obicei un rest alchil sau aril,alcan,achenă și arene.Restul R poate avea o mare varietate de funcționalități secundare,cum ar fi amine,... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Chimistul casei

ARGUMENT Acest opțional se adresează elevilor aflați în primii ani de studiu al chimiei și își propune să trezească interesul pentru această știință fascinantă. Cunoștințele teoretice sunt aplicate și în experimente interesante care se efectuează cu materiale biologice, alimente, apă, substanțe chimice, aflate la... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Cărămida

Cap.I. Tehnologia de fabricatie I.1.Produs finit I.1.1.Definirea produsului finit Cărămida este un material de construcție artificial, de formă prismatică, obținut dintr-un amestec de argilă, nisip și apă sau din alte materiale (beton, zgură de furnal etc.), uscat la soare sau ars în cuptor. Cărămida este... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Monoxidul de carbon

SCURT ISTORIC AL MONOXIDULUI DE CARBON Pentru prima data a fost preparat in laborator de catre chimistul francez Lassone in anul 1776, care a concluzionat in mod gresit ca gazul rezultat era de fapt hidrogen. Mai tarziu, in anul 1800, a fost descoperit cu adevarat de catre chimistul englez William Cumberland... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Absorbția dioxidului de carbon în monoetanolamina (MEA)

1. Introducere Absorbția este operația unitară de transfer de masă în care un component solubil aflalt în fază gazoasă trece la faz solidă prin dizolvare. În practică industrială sunt supuse,deobicei,absorbției, amestecuri gazoase de două sau mai multe componente dintre care numai unul este solubil ,iar celelalte... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creșterea granulelor la sinterizare

Introducere Obiectivul lucrării este studiul creșterii granulelor în timpul sinterizării, cu aplicabilitate practică in contextul nevoii de a obține un anumit tip de structură, cu forme și dimensiuni ale granulelor bine determinate, structura influențând proprietățile fizice și mecanice ale materialului ulterior... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Carbură de wolfram

1. Introducere Știința si tehnologia la scară nano constau în studiul, producerea și manipularea controlată a structurilor și fenomenelor care posedă sau au loc la dimensiuni nanometrice. . Acestea reprezintă domenii interdisciplinare complexe, care necesită cunoștiințe din fizică, chimie, știința materialelor,... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Materiale piezoelectrice

1. Introducere 1.1. Clasificarea materialelor dielectrice Materiale dielectrice- sunt materiale izolatoare care pot fi polarizate prin aplicarea unui camp electric. Sub influenta campului electric aplicat toate materialele dielectrice isi schimb dimensiunile. Acest process are loc datorita deplasarii sarcinilor... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Pietre prețioase - Safirul

I. Caracteristici Safirul face parte din clasa oxizilor. Este un oxid de aluminiu și poate conține mici cantități de fier și titan. Dacă nici fierul, nici titanul nu sunt prezente, safirul este incolor. Aceasta varietate de safir se numește leucosafir. Figura 1. Extractie de safir natural... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ceramică dentară

1.Introducere În stomatologie, ceramica reprezintă una din cele patru categorii majore de materiale utilizate pentru reconstrucțiile putrezite, deteriorate sau lipsa de dinți. Alte trei clase sunt metale, polimeri si compozite. O ceramică este un material pământesc de obicei de silicat natural și poate fi definită... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Polenul și caracteristicile anorganice ale mierii uniflorale din Bulgaria

Introducere Mierea uniflorală este un tip de miere produsă în mod predominant din nectarul unei singure specii de plante.Aceasta este mai valoroasă şi are preţuri mai ridicate comparativ cu mierea multiflorală. Originea botanică influenţează într-o mare măsură calitatea mierii, precum şi caracteristicile fizice şi... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras

Molibden

INTRODUCERE Ființele vii sunt adevărate uzine biochimice, a căror funcționalitate se poate realiza în mod optim numai în prezența unor cantități adecvate de substanțe minerale. Obținerea unor concentrații minime ale acestora este obligatorie pentru realizarea unor structuri biologice și îndeplinirea anumitor... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Procedee Tehnice de Polimerizare prin Mecanism Radicalic

Reacţia de substituţie radicalică O reacţie chimică nu este altceva decât o redistribuire a electronilor de valenţă între atomii moleculeleor sau ionilor ce iau parte la reacţie. Redistribuirea electronilor, în cursul reacţiei, are loc astfel încât aranjarea lor initial să fie mai puţin modificată. În regulă... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Aurul

CARACTERISTICI GENERALE Z = 79 A = 196,967 Valenţa I, (II), III Sarcina : +1, (+2), +3 Structura electronică: [Xe]4f145d106s1 ISTORIC Aurul, denumit şi regele metalelor, este primul metal care a fost prelucrat de mâna omului şi care a fost găsit din timpuri străvechi sub formă de grăunţi galbeni... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Noțiuni de Cinetică Chimică

1. Introducere. Evoluţia temporală a reacţiilor chimice Experienţa de zi cu zi ne arată că procesele care au loc în jurul nostru se petrec cu viteze foarte diferite. Definirea vitezei cu care au loc transformările chimice presupune în primul rând o descriere cantitativă a acestora utilizând stoichiometria. De... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul Producției Chimice

SC PEHART TEC SA I. STUDIUL DE PIAŢĂ CU LANSARE IN FABRICAŢIE A PRODUSULUI I.1 Prezentarea produsului: Importanţa hârtiei şi a altor produse papetare în viaţa modernă este evidentă, practic nici un alt produs industrial nu are un rol atât de semnificativ în toate domeniile activităţii umane. Hârtia reprezintă... citește mai departe

54 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fabricarea Acidului Sulfuric

I. STUDIU DE PIAŢĂ CU LANSARE A FABRICAŢIEI PRODUSULUI I.1 Prezentarea produsului: Acidul sulfuric este unul dintre produsele de bază ale industriei chimice, fiind folosit în cele mai diverse ramuri ale economiei naţionale. Ponderea sa în balanţa economică a unei ţări, în comparaţie cu alte produse de mare tonaj... citește mai departe

49 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza unor metale din unele mărci de ceai din Kano, Nigeria

Introducere Ceaiul - una dintre cele mai consumate bauturi din lume şi este preparat din frunzele arbustului Camellia sinensis cele mai populare in lume: - verde => uscarea frunzelor - negru => fermentatie are valoare terapeutica recunoscuta : în prevenirea şi tratarea multor boli, datorita proprietatilor sale... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Operații și utilaje în industria silicațiilor

1. Consideraţii generale privind proiectarea produselor tehnice Masele ceramice sunt adecvate realizarii unor piese tehnice elaborate in vederea echiparii instalatiilor sau aparatelor deoarece multe din caracteristicile lor sunt superioare altor materiale concurente cum ar fi masele plastice sau metalele. Obtinerea... citește mai departe

25 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Tehnologia pigmenților anorganici

Pigmentii anorganici sunt substante minerale colorate, sub forma unor granule solide, insolubile în mediul în care se utilizeaza. Spre deosebire de acestia colorantii sunt substante minerale colorate solubile in apa, lianti si solventi. Aceste substante se folosesc la colorare si, în majoritatea cazurilor,... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras

Fabricarea Hidroxidului de Sodiu

Dezvoltarea producţiei de hidroxid de sodiu a fost strâns legată de producţia de sodă calcinată. Până la 1900 hidroxidul de sodiu s-a fabricat numai prin caustificarea soluţiilor de carbonat de sodiu. După 1900 au apărut primele instalaţii mari pentru fabricarea hidroxid de sodiu pe cale electrolitică. Până în... citește mai departe

74 pagini 7 puncte Extras