Factorii care Influenteaza Coroziunea Metalelor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Factorii care Influenteaza Coroziunea Metalelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Oprea Laura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Chimie Anorganica

Cuprins

Introducere 3
1 Coroziunea 4
1.1 Generalităţi 4
1.2.Criterii de clasificare a coroziunii materialelor metalice 8
2. Factorii care influenţează asupra corosiunii 12
2.1 Factorii care influenţează asupra corosiunii chimice 12
2.1.1 Natura metalului 12
2.1.2 Starea suprafeţei metalului 13
2.2. Factori care influenţează asupra coroziunii electrochimice 15
2.2.1 Natura metalului 15
2.2.2 Structura şi starea suprafeţei metalului 16
2.2.3 Mărimea grăunţilor cristalini 17
2.2.4 Starea suprafeţei metalului 18
2.2.5 Compoziţia soluţiei corosive 18
2.2.6 Temperatura 22
2.2.7 Presiunea 23
2.2.8 Viteza de curgere 23
2.2.9 Timpul 24
3. Determinări experimentale 26
3.1 Coroziunea electrochimică a fierului 27
3.1.1 Influenţa concentraţiei soluţiei de H2SO4 la coroziunea fierului 28
3.1.2 Influenţa temperaturii soluţiei de H2SO4 la coroziunea fierului 30
3.2 Coroziunea electrochimică a zincului 35
3.2.1. Influenţa concentraţiei soluţiei de HCl la coroziunea zincului 35
4. Concluzii 39
Bibliografie 41

Extras din document

INTRODUCERE

Coroziunea reprezintă fenomenul de distrugere parţială sau totală a materialelor metalice, în urma unor reacţii chimice şi electrochimice, care au loc prin interacţiunea cu mediul ambiant.

Ea poate fi privită ca o reacţie eterogenă redox care se produce din cauza instabilităţii termodinamice a metalului în mediul dat – reacţie în care metalul este oxidat, iar nemetalul redus.

Metalele din care sunt confecţionate utilajele supuse coroziunii au un nivel energetic ridicat, deoarece pentru obţinerea lor din minereuri s-a cheltuit o cantitate ridicată de energie.

Coroziunea este deci un proces natural, o tendinţă a metalelor de a reveni la o stare energetică coborâtă, dar un fenomen dăunător, care produce pagube imense în toate ramurile economiei mondiale.

În afara acestor pagube, apar cheltuieli suplimentare pentru recondiţionarea şi înlocuirea pieselor corodate, producţii compromise în urma contaminării cu produse de corosiune, cheltuieli care au consecinţe nedorite asupra indicilor economici.

În scopul înlăturării sau diminuării acestor neajunsuri este necesar ca specialiştii din toate domeniile de activitate să cunoască esenţa fenomenelor de corosiune şi metodele de combatere ale acestora.

Intensificarea procedeelor industriale presupune utilizare temperaturilor şi presiunilor înalte, a mediilor agresive şi a vitezelor mari de circulaţie, punând noi cerinţe în ceea ce priveşte metodele de combatere a corosiunii.

1 COROZIUNEA

1.1 Generalităţi

Noţiunea de coroziune include toate procesele chimice si electrochimice care au drept rezultat degradarea spontana si continua a suprafeţelor metalelor si aliajelor.

Majoritatea metalelor se găsesc in natura sub forma de combinaţii dintre care de cele mai multe ori sub forma de oxizi. Acest fapt dovedeşte ca pentru aceste metale, starea metalica este instabila din punct de vedere termodinamic, in prezenta agenţilor chimici si electrochimici, ele având tendinţa de a se coroda, refăcând condiţiile din care au provenit. In seria tensiunilor chimice, aceste metale sunt situate înaintea hidrogenului si au potenţiale normale de electrod negativ.

In tehnologie tocmai aceste metale sunt folosite cu precădere, din această cauza pierderile de metale sunt dintre cele mai mari. Un număr restrâns de metale, metale nobile, se găsesc in natura si in stare libera si suferă mai greu procesul de degradare prin coroziune.

Dezvoltarea industriala si progresele realizate in toate domeniile activităţii umane au condus la creşterea agresivităţii mediilor de lucru si, ca urmare, la necesitatea de a lucra in condiţii din ce in ce mai severe de temperatura, presiune etc.

Tehnologiile moderne utilizează un domeniu larg de materiale metalice (metale si aliaje, compozite cu matrice metalica sau nemetalică, aliaje amorfe) a căror alegere pentru un scop precis trebuie sa ia in considerare atât principalele lui proprietăţi, cat si considerente avantajoase din punct de vedere economic.

In timpul exploatării, proprietăţile mecanice, fizice si chimice sunt cele care determina comportarea materialului si, in acest context, trebuie menţionat faptul ca daca proprietăţile mecanice si fizice pot fi exprimate prin valori constante, proprietăţile chimice ale unui material metalic sunt dependente de condiţiile de mediu predominant in timpul serviciului. Interacţiunea metalelor si aliajelor cu mediul prezintă o importanta deosebita in performantele materialelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Factorii care Influenteaza Coroziunea Metalelor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA CHIMIE