Toate proiectele din domeniul Chimie Generala

 • Cernobil

  Orașul radioactiv Prîpeat este un oraș părăsit în zona de excludere Cernobîl, regiunea Kiev, Ucraina, care se află în apropiere de frontiera cu Belarus. A fost casă pentru lucrători ai centralei nucleare de la Cernobîl. A fost părăsit după accidentul nuclear de la Cernobîl în anul 1986. A avut o populație de aproximativ 50.000 locuitori. Dezastrului de la Cernobîl A fost cauzată de un accident nuclearcare a avut loc sâmbătă, 26 aprilie 1986, la reactorul 4 la centrala Nucleară Cernobâl, în...

 • Decontaminarea prin bioremedire a solurilor puternic poluate cu petrol

  1. Introducere De circa 3.5 milioane de ani sistemul bio-geologic al Terrei a produs cantități enorme de biomasă, fără a compromite echilibrul planetei, acesta menținându-se prin transformarea ”deșeurilor” organice în zăcăminte de combustibili fosili (cărbune, petrol, etc.). In ultimii 150 de ani, din cauza industrializării forțate s-a rupt acest echilibru natural și s-a produs contaminarea mediului înconjurător cu substanțe toxice. In timp ce toate speciile se adaptează mediului de viață,...

 • Imidazol - lichid ionic polimeric (PIL) derivat ca inhibitor verde pentru inhibarea coroziunii otelului usor in HCl 1,0 M (experiment si studiu de calcul)

  1. Introducere Coroziunea suprafețelor metalice poate fi controlată sau redusă prin adăugarea de compuși chimici la mediul coroziv. Compușii adăugați sunt numiți inhibitori de coroziune.. Inhibitorii de coroziune diminuează rata de reducere catodică, oxidare anodică sau ambele. Acești compuși funcționează ca o peliculă protectoare pe suprafața metalului. Lichidele ionice sunt una dintre cele mai promițătoare chimicale ale viitorului ale căror proprietăți unice sunt de interes in diverse...

 • Statistici in chimia criminalistica

  PREZENTARE GENERALA Chimia criminalistică există acolo unde știința și legea se suprapun. Chimia analitică oferă date calitative și cantitative care sunt necesare pentru a răspunde întrebărilor medico-legale, cum ar fi: De unde ar putea proveni această fibră? Ar putea să aparțină această bucată de plastic din acest sac de plastic? A fost folosit benzină din nou pentru a porni focul? Atât știința, cât și instanțele judecătorești au sarcina de a obține informații dovezi pertinente pentru...

 • Tehnologia distilarii petrolului

  Date de proiectare Distilarea PRF Tabel 1.1 Procente volumice-temperatură Nr. Crt. % T(°C) 1 0 31 2 5 62 3 10 110 4 15 163 5 20 219 6 25 248 7 30 275 8 35 295 9 40 314 10 45 327 11 50 335 Tabel 1.2 Intervale de procente volumice - densitate Nr. Crt. % d_4^20 d_15^15 1 0-5 0.690 0,694 2 5-10 0.715 0,719 3 10-15 0.735 0,739 4 15-20 0.755 0,759 5 20-25 0.770 0,774 6 25-30 0.780 0,784 7 30-35 0.795 0.799 8 35-40 0.805 0,809 9 40-45 0.820 0,824 10 45-50 0.830 0,834...

 • Sisteme de filtrare a berii

  Rezumat Acest proiect prezintă tehnologia de filtrare a berii, a materialelor filtrante folosite în sistemul de filtrare și tipurile de filtre folosite în industria berii. Lucrarea cuprinde o problemă practică de calcul și dimensionare a unui filtru cu lumânări. Proiectul este format din cinci capitole. În primul capitol vom gasi informații generale despre bere și sistemul de filtrare a berii. În cel de-al doilea capitol avem informații despre filtrarea propriu-zisă și factorii care o...

 • Aditivi

  1.INTRODUCERE Aditivii reprezintă acele substanțe sau amestecuri de substanțe care adăugate de obicei în cantități mici produselor îmbunătățesc sensibil anumite proprietăți și pot conferi altele noi. Reglementările și cerițele tot mai ridicate privind consumul de combustibil au generat progrese semnificative ,iar îmbunătățirea eficienței motoarelor prin utilizarea aditivilor pentru combustibili a fost implementată de aproximativ un secol. Tehnologiile noi de prelucrare a produselor...

 • Tehnici de analiza spectrale ale levigatului

  1. CADRUL GENERAL Cunoașterea impactului asupra mediului datorită deșeurilor depozitate, care pot conține substanțe prioritare și prioritar periculoase care nu sunt stabile sau au tendință de bioacumulare este de cea mai mare importanță. Deșeurile depozitate pot conține substanțe organice și metale prioritare/prioritar periculoase, care adesea sunt eliberate din deșeu, fie în fază gazoasă, fie în fază lichidă într-un levigat ca urmare a biodegradării deșeurilor. Cu alte cuvinte, procesele...

 • Raport de cercetare

  CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Etimologia cuvântului „știință” este de origine latină, provine din latinescul „scientia” însemnând „cunoaștere”. În sens larg, termenul desemnează totalitatea cunoștințelor acumulate, având la bază descoperirile ipotezelor realizate de savanți, oameni de știință și specialiști din întreaga lume și puse în slujba omenirii. În sens restrâns, fiecare știință este formată dintr-o mare diversitate de cunoștințe specifice unui domeniu, ramură sau specialitate, acumulate...

 • Tehnologia de obtinere a acidului glutamic

  CAPITOLUL I. MEMORIU TEHNIC În cadrul acestui proiect s-a prezentat tehnologia obținerii acidului glutamic din surse de carbon, surse de azot, minerale și vitamine pentru dezvoltarea microorganismului producător, M. glutamicus. În capitolul II s-a descris tehnologia de fabricație. Prin urmare, s-a prezentat produsul și domeniile de utilizare, principalele variante tehnologice, iar din acestea s-a ales varianta optimă susținută de avantajele pe care le prezintă în raport cu celelalte....

 • Biotehnologii in protectia mediului

  I. Generalități Poluarea apei reprezintă modificarea în mod direct sau indirect a compoziției apei normale ca urmare a activității omului într-o astfel de măsură încât influențează negativ caracteristicile apelor, împiedicând folosirea lor în stare naturală. Apa uzată mai poate fi denumită și apă folosită sau apă de canalizare, conținând astfel diferite încărcături, precum dejecții umane sau animaliere, resturi alimentare, detergenți și diferite alte substanțe chimice. Odată cu creșterea...

 • Determinarea vanilinei in parfumurile de vanilie si in aer prin electroforeza capilara

  Rezumatul lucrării Lucrarea de față este structurată pe trei capitole și o introducere. În introducere sunt prezentate diferite metode analitice prin care vanilina ar putea fi determinată din probe în fază lichidă sau probe de aer, dintre care electroforeza capilară(CE) a fost considerată ca fiind cea mai potrivită deoarece este o metodă rapidă și eficientă. Primul capitol ,,Metode experimentale’’ este structurat pe șase subcapitole. Acestea includ: materialele utilizate, amestecul soluției...

 • Raport de autentificare si clasare - Starry night de Vincent van Gogh

  I. Buletin de analiza Analizarea tabloului lui Vincent van Gogh Starry Night Proba: Starry Night S-au selectat 20 de locuri de pe tablou si s-au efectuat masuratori cu ajutorul unui spectofotometru bidirectional - X-Rite Eye-One. Proba Metoda de analiza Date obtinute Starry night Maparea pigmentilor (Spectofotometrie - spectofotometru bidirectional - X-Rite Eye-One) Concluzie: Maparea pigmentilor s-a bazat pe teoria K-M cu o singura constanta si s-a realizat pentru 20 de puncte...

 • Schimbator de caldura

  Cerință: Să se proiecteze un schimbător de căldură multitubular pentru încălzirea unui debit de 4 kg/s bere de la 5°C la 80°C folosind abur saturat de 1 atm. 1-fludul cald (abur) 2-fluidul rece (bere - se încălzește) - Proprietăți fizice bere Proprietățile fizice ale fluidului se calculează cu temperatura medie dintre intrate și ieșire. ρ2 = 1,021*103 kg/m3 υ2 = 1,04*10-6 m2/s cp2 = 4,098*103 J/kg*K λ2 = 0,605 W/m*K t2i = 5 °C t2e = 80 °C t = 42,5 °C G2 = 4 kg/s unde: ρ2 -...

 • Determinarea metalelor grele din fractii petroliere

  Capitolul 1. INTRODUCERE Lucrarea de fața are scopul de a elabora anteproiectul tehnologic al unei instalații de distilare atmosferică. Aceasta presupune dimensionarea propriu-zisă a elementului principal al instalației de distilare atmosferică,pe baza proprietăților fizico-chimice ale țițeiului și ale produselor petroliere ce se obțin din coloana de distilare. Materia primă în industria petrochimică o constituie țițeiul (petrolul brut). Țițeiul este un lichid brun-verzui de natură...

Pagina 1 din 37