Toate proiectele din domeniul Chimie Generala

 • Agenti tensioactivi - surfactanti

  1.Surfactanti. Consideratii generale: Agenti activi de suprafata, pe scurt, surfactantii sunt substante chimice care in solutii concentreaza la suprafata si solubilizeaza material care au o mica afinitate, unele fata de altele. Acumulandu-se pe suprafetele de separare, surfactantii sunt capabili sa modifice puternic, chiar in concentratii foarte mici, proprietatile superficiale ale lichidelor in care se dizolva. Deoarece surfactantii sunt absorbiti in principal la suprafata solutiei,...

 • Bicarbonatul de amoniu

  Etapa1. LANSAREA IN FABRICATIE 1.1 Prezentarea produsului Bicarbonatul de amoniu este un îngrășământ cu eficacitate mare, fără balast, care conține azotul si bioxidul de carbon sub forma ușor asimilabila de către plante. Prin utilizarea bicarbonatului de amoniu, fata de azotatul de amoniu, creșterea recoltei la porumb, cartofi, sfecla de zahar si alte culturi este cu circa 15% mai mare pe unitatea de azot. Bicarbonatul de amoniu este cel mai ieftin îngrășământ solid cu azot. La...

 • Nanotuburi de carbon

  Carbonul, un element chimic din tabelul periodic, aparținând categoriei “nemetale”, cu numărul atomic 6 și reprezentat de simbolul C, este un ingredient de bază din compoziția organismelor vii de pe Terra, având, de asemenea, o mare importanță pentru foarte multe industrii. Carbonul se găsește în natură sub formă de diamant (cea mai dură formă a sa) sau grafit (cea mai moale formă a sa). Are o capacitate deosebită de a forma legături chimice cu alți atomi mici, iar mărimea sa îl face capabil...

 • Dimensionarea tehnologica a schimbatoarelor de caldura

  Tema constă în proiectarea unui utilaj de tip schimbător de caldură. Scopul utilajului este de a răci un debit de fluid tehnologic -glicerina- folosind ca agent termic apa. Schematizat, un schimbător de căldură constă din două compartimente separate de un perete, prin fiecare circulând câte un fluid. Prin peretele despărțitor are loc transferul căldurii de la fluidul cald la cel rece. În timpul circulației fluidelor prin cele două compartimente, temperatura lor variază, unul încălzindu-se,...

 • Legatura ionica si legatura covalenta

  Data: 13 01.2016 Școala: Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei” Ploiești Clasa: a IX-a A Propunător: Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii Obiectul: CHIMIE Obiectul lecției: EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE ÎN CAPITOLUL „LEGĂTURI CHIMICE” Subiectul: Legatura ionică si legătura covalentă Tipul lecției: Evaluarea și aprecierea rezultatelor Scupul lecției: -Verificarea cunoștințelor dobândite în lecțiile anterioare, referitoare la: legătura ionică,...

 • Proiect de lectie - compusi organici cu functiuni

  Data: 09.06 2016 Unitatea de invatamant: Colegiul National “Ion Luca Caragiale” Ploiesti Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii Obiectul: Chimie Clasa: a XI-a F Cadru didactic: Tema: Compusi organici cu grupe functionale simple Tipul lecției: Lecție de recapitulare a cunoștințelor dobandite Obiective operaționale: La sfârsitul lecției elevii vor fi capabili: O1- să identifice compusii organici cu grupe functionale simple; O2 - să indice valenta fiecarei grupe...

 • Arderea carbunelui in strat fluidizat

  Considerații generale Cu o pondere de aproape 80 % din rezervele planetare de combustibili fosili, cărbunele prezintă un mare interes pentru producerea energiei termice și electrice. La acest prim argument se adaugă și altele cum ar fi prețul relativ mai mic și mult mai stabil decât al combustibililor lichizi sau gazoși. Toate acestea explică de ce în prezent, cât și în viitor,cărbunele ocupă și își va menține o pondere importantă comparativ cu celelalte tipuri de combustibili utilizați în...

 • Raport de practica - Rompharm Company SRL

  Sectiunea A - Informații privind unitatea parteneră de practică o Date de identificare ale unității Rompharm Company S.R.L. - Str. Eroilor, 1A, Otopeni, România Secretariat: Telefon: +40 21 350.46.40 / 300.77.80 / 300.77.81 +40 747.494.948 Fax: +40 21.350.46.41 E-mail: office@rompharm.ro Departament Export Telefon: +40 747.494.947 E-mail: export@rompharm.ro Departament Import / Achizitii Telefon: +40 757.571.517 o Poziționarea geografică Otopeni este un oraș în județul Ilfov, Muntenia,...

 • Proiect de lectie - Baze

  Disciplina: Chimie Data: Școala: Profesor: Clasa: a VIII-a B Nr.ore/săpt.: 2 Unitatea de învățare: BAZE Subiectul lecției: Baze- definiție, formulă generală, denumire, clasificare . Tipul lecției:Lecție de comunicare de noi cunoștințe. Scopul lecției:verificarea cunoștințelor legate de acizi și acumularea unor informații noi despre baze . Bibliografie (manual): Sanda Fătu, Felicia Stroe, Constantin Stroe "Chimie - manual pentru clasa a VIII-a" , Ed. CORINT. Obiective...

 • Proiect de lectie - arene

  Data: 25. II. 2016 Obiectul: chimie Profesor: Clasa: a X-a (2h/săptămână) Tema: Arene - proprietăți chimice (recapitulare curentă) Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor - recapitulare curentă Conținut conceptual: I. Reacții la nucleul benzenic: 1. Substituție, orientarea substituției: - halogenare, nitrare, sulfonare, alchilare și acilare Friedel-Crafts 2. Adiție (H2 și Cl2 la benzen; H2 la naftalină) 3. Oxidare II. Reacții la catena laterală:...

 • Proiect de lectie - aluminiul

  Școala:Colegiul Tehnic Târnăveni Profesor: Data: Clasa: a IX-a Obiectul: STUDIUL MATERIALELOR Unitatea de învățare: Protecția mediului Subiectul: Aluminiul Scopul lecției: Însușirea cunoștințelor referitoare la Aluminiu. Tipul lecției: Mixtă Obiective operaționale: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să: O1) Prezinte noțiuni generale despre Aluminiu O2) Descrie principalele proprietăți ale aluminiului; O3) Să identifice utilizări ale Aluminiului; O4) Să argumenteze...

 • Pachetul economiei circulare pentru propuneri legislative privind deseurile

  REZUMAT Deși gestionarea deșeurilor în Uniunea Europeană (UE) și-a îmbunătățit considerabil în ultimele decenii, aproape o treime din deșeurile municipale este încă depozitata și mai puțin de jumătate sunt reciclate sau compostate, cu variații între statele membre. Îmbunătățirea managementului deșeurilor ar putea oferi efecte pozitive asupra mediului, climei, sănătății umane și a economiei. Ca parte a unei schimbări de politică a UE către o economie circulară, Comisia Europeană a făcut patru...

 • Materiale bazate pe poliazulena, pentru detectarea ionilor metalelor grele

  Azulena este un monomer special folosit pentru funcționarea electrozilor datorită polarizării mari, deoarece face posibilă derivarea spontană dintr-un ciclu de 5 atomi legat de un ciclu de 7 atomi. Studiul nostru se axează pe caracterizarea electro-chimică a voltametriei ciclice, voltametrie pe baza de puls diferențială și voltametrie cu electrozi pe disc rotativ a unui nou monomer azulenic 4-(5-isopropil-3,8-dimetillazulen-1-yl)-2,6-bis((E)-2-(tiofen-2-yl)vinil) piridină (L). A fost folosit...

 • Instalatia de distilare - rectificare a unui amestec B-T (benzen - toluen)

  OBIECTIV Scopul proiectului este insusirea cunostintelor necesare dimensionarii operatiilor si utilajelor, precum si optimizarea acestora, ce compun fluxuri tehnologice din industria chimica. Pentru alegerea solutiei tehnologice este necesara cunoasterea propietatilor compusilor existenti in diferitele faze ale fluxului. 1. DATELE DE PROIECTARE ALIMENTARE INSTALATIE Materia prima = amestec binar B-T ( B = benzen, T = toluen ) - (B) = benzen, C6H6, p.t.= 5,5°C, p.f.= 80,1°C - (T) =...

 • Lignina

  Generalități Lignina a fost menționată pentru prima dată în 1813 de către botanistul elvețian A. P. de Candolle, care a descris-o ca o substanța fibroasă, fără gust, insolubilă în apă și alcool, dar solubilă în soluții slab alcaline și care poate fi precipitată din soluție folosind un acid. El a numit substanța "lignină", care derivă din cuvântul latin lignum, care înseamnă lemn. Este unul dintre cei mai abundenți polimeri naturali de pe Pământ, depășit doar de celuloză. Lignina...

Pagina 1 din 36