Biogazul - Energie Verde

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 7290
Mărime: 3.14MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA TEHNICĂ GH. ASACHI DIN IAȘI FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI DOMENIUL: MATERIALE MACROMOLECULARE ÎNALT PERFORMANTE

Cuprins

Biocombustibili 2

Tipuri de biocombustibili 4

Biogazul 6

Aspecte introductive 6

Scurt istoric 8

Problematica energiei la nivel mondial 8

Compoziţia biogazului 9

Materii prime pentru obținerea biogazului 11

Resurse din agricultură 12

Resurse din industria alimentară 13

Resurse din aşezări umane 15

Procese tehnologice de obținere a biogazului 16

Metanogeneza 16

Fermentarea anaerobă 18

Factorii care influențează producția de biogaz 21

Temperatura 23

Presiunea 25

Agitarea 25

Aciditatea 25

Utilizări ale biogazului 26

Diferite modele de instalație de biogaz Modele 27

Bibliografie 37

Extras din document

BIOCOMBUSTIBILII

În urmă cu 15-20 de ani noțiunile de biocombustibil, bioenergie, resurse de energie regenerabile și-au făcut loc către opinia publică

Biocombustibili sunt combustibili solizi, lichizi și gazoși obținuți din biomasă, plante oleaginoase, ierboase sau lemnoase, deșeuri agricole și forestiere, deșeuri organice municipal și industrial

Dezbaterea pe aceste domenii s-a amplificat în ultimii ani și a fost cauzată de mai mulți factori ca:

- faptul cert că actualele surse producătoare de energie sunt epuizabile, adică cele fosile, sau pot sa ajungă la un anumit nivel de la care nu mai pot crește (potențialul hidro);

- creșterea continuă a prețului energiei și a surselor producătoare de energie care, la un moment dat, ar putea face imposibil accesul la acestea al unor țări și popoare, energia putând rămâne la dispoziția celor bogați, care, de fapt, își dispută în prezent aceste surse, inclusiv, prin războaie;

- poluarea mediului, determinate în special de produse rezultate din folosirea combustibililor proveniți din hidrocarburi fosile (țiței, gaz metan, cărbune);

- nevoia acută de a realiza produse energetice din surse regenerabile nepoluante, precum: biodieselul și bioetanolul, obținându-se din materii prime vegetale, cu o mai mare putere de regenerare

Evitarea catastrofelor climatice necesită cel puțin reducerea la jumătate a noxelor din atmosferă Există în prezent tehnologiile necesare, există, deasemenea, o mare urgență, dar nu există suficientă voință politică din cauza costurilor necesare în investițiile inițiale Până în anul 2050, emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse la jumătate, adică cu cca 40Gt echivalent în CO2 (gt eq CO2) pe an Efectul de seră datorat acestor emisii determina o încălzire suplimentară a scoarței terestre, cu efecte negative asupra ecosistemelor și a stării de sănătate a oamenilor

România ocupa locul 5 între statele comunitare, în privința reducerii emisiei de gaze cu efect de seră Potrivit unui raport al Comisie Europene, țara noastră este devansată doar de Bulgaria și țările baltice România a înregistrat o scădere de aproape 37% a emisiilor de gaze cu efect de seră, în 2006 , comparativ cu anul 1999, conform datelor publicate de executivul european, pe baza informațiilor obținute de la Agenția Europenă de Mediu

Principalele cauze cu efect de seră sunt:

- vaporii de apă;

- dioxidul de carbon;

- ozonul;

- metanul și gazele industriale

Pentru România introducerea în circuitul economic a biocombustibililor și, în special a biodieselului, constituie un mare avantaj, deoarece ea poate produce anual între 400000 și 600000t de biodiesel, ceea ce reprezintă de 4-6 ori mai mult decât necesarul cerut sau impus prin reglementările UE (introducerea pentru mijloace de transport a biocombustibililor la un procentaj de 2%, la nivelul anului 2007, și 20% la nivelul anului 2020)

România, prin condiţiile pe care le are, chiar în contextul schimbărilor climatice, se poate afirma pe piaţă producţiei de combustibili, atât în plan regional cât şi european

Se ştie că până în anul 2010 UE va produce 5,7% din totalul carburanţilor folosiţi în transport din surse regenerabile, ţările membre fiind obligate să raporteze în fiecare an Comisiei realizările în domeniu

Directivă UE 2063/30/CE prevede promovarea utilizării combustibililor regenerabili, în special în sectorul transporturilor, că parte a politicilor şi măsurilor UE în domeniul reducerii: dependenţei de energiei neregenerabilă şi emisiile de gaze care generează efectul de seră şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu

La această dată, în Europa Occidentală se realizează cca 12mil T de biodiesel, din care, în Germania, cca 8mil T, cu tendinţa de creştere

În contextul acestor politici, gândite pe termen mediu şi lung, creşte preocuparea ţărilor membre ale UE pentru producerea de biocombustibil şi folosirea de bioresurse pentru producţia de energie, inclusiv electrică

Din acest motiv, dar şi dintr-un motiv economic pur naţional, România are potenţialul pedoclimatic de a realiza bioresurse pentru a realiza produse energetice precum:

- Bioetanolul;

- Biodieselul;

- Biogaz

Energia electrică poate conta cu siguranţă la folosirea resurselor vegetale date de plante cultivate sau chiar necultivate încă Este nevoie de o preocupare serioasă a decidenţilor politici, care trebuie să creeze un cadru normativ prin care să permită dezvoltarea cestui sector de maximă importanţă pentru viitor

Dezvoltarea sectorului de producţie a biocombustibililor nu va putea fi realizat la un nivel înalt, fără programare de cercetare în domenii bine gândite şi susţinute financiar

Timpul presează şi fiecare an de inactivitate înseamnă milioane de tone de bioxid de carbon care se acumulează inutil şi ireversibil în atmosferă

Preview document

Biogazul - Energie Verde - Pagina 1
Biogazul - Energie Verde - Pagina 2
Biogazul - Energie Verde - Pagina 3
Biogazul - Energie Verde - Pagina 4
Biogazul - Energie Verde - Pagina 5
Biogazul - Energie Verde - Pagina 6
Biogazul - Energie Verde - Pagina 7
Biogazul - Energie Verde - Pagina 8
Biogazul - Energie Verde - Pagina 9
Biogazul - Energie Verde - Pagina 10
Biogazul - Energie Verde - Pagina 11
Biogazul - Energie Verde - Pagina 12
Biogazul - Energie Verde - Pagina 13
Biogazul - Energie Verde - Pagina 14
Biogazul - Energie Verde - Pagina 15
Biogazul - Energie Verde - Pagina 16
Biogazul - Energie Verde - Pagina 17
Biogazul - Energie Verde - Pagina 18
Biogazul - Energie Verde - Pagina 19
Biogazul - Energie Verde - Pagina 20
Biogazul - Energie Verde - Pagina 21
Biogazul - Energie Verde - Pagina 22
Biogazul - Energie Verde - Pagina 23
Biogazul - Energie Verde - Pagina 24
Biogazul - Energie Verde - Pagina 25
Biogazul - Energie Verde - Pagina 26
Biogazul - Energie Verde - Pagina 27
Biogazul - Energie Verde - Pagina 28
Biogazul - Energie Verde - Pagina 29
Biogazul - Energie Verde - Pagina 30
Biogazul - Energie Verde - Pagina 31
Biogazul - Energie Verde - Pagina 32
Biogazul - Energie Verde - Pagina 33
Biogazul - Energie Verde - Pagina 34
Biogazul - Energie Verde - Pagina 35
Biogazul - Energie Verde - Pagina 36
Biogazul - Energie Verde - Pagina 37
Biogazul - Energie Verde - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Biogazul - Energie Verde.doc

Alții au mai descărcat și

Dimensionarea Serpentinei unui Cuptor de Piroliza a Benzinei

DATE DE PROIECTARE 1. Capacitatea cuptorului: 90000t/an; 2. Natura materiei prime: benzina distilare primara; 3. Caracteristicile de baza ale...

Biogazul - Energie prin Conversie Naturala

Deoarece rezervele clasice de combustibili sunt epuizabile, omenirea se îndreaptă spre găsirea de noi surse de energie bazate pe resurse...

Biohidrogenul

„Biohidrogen 2002’’ arata ca atentia internationala in campul producerii biohidrogenului prin fermentatie la intuneric din deseuri biologice si apa...

Biogazul

1. Scurt istoric S-a observat că la suprafaţa pământului se formează gaze combustibile oriunde există surse bogate de biogaz. În 1776 Volta a...

Hidrogenul - Combustibilul Viitorului

HIDROGENUL - COMBUSTIBILUL VIITORULUI 1. Introducere Omenirea se confruntă în acest secol cu câteva probleme majore cum sunt cele ale energiei,...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Metode si Solutii pentru Valorificarea Deseurilor Solide prin Compostare si Piroliza

Consideraţii generale Integrarea României în Uniunea Europeana impune armonizarea legislaţiei din ţara noastră cu legislaţia Uniunii Europene....

Centrala Electrica pe Biogaz 4MW

INTRODUCERE Dezvoltarea condiţiilor de muncă şi de trai a societaţii moderne conduce, datorită tehnicii care progresează uimitor, la cresterea...

Surse Regenerabile de Energie

GENERALITĂŢI În sectorul energetic din majoritatea statelor europene s-au produs transformări majore determinate de necesitatea creşterii...

Sisteme Durabile în Producția Animală

INTRODUCERE Prin apariţia in ultimile decenii a principiului specializării fermelor zootehnice, precum si prin concentrarea numărului de animale,...

Solutii Energetice Alternative - Biomasa

CAPITOLUL I : INTRODUCERE 1.1 PROBLEMELE ACTUALE ALE OMENIRII Societatea de astăzi este marcată de secolul vitezei pe care omul cu mâna lui l-a...

Bioetanol

1. INTRODUCERE Înlocuirea combustibililor fosili cu biocombustibili este o tendinţă ce s-a definit în contextul creşterii preţului petrolului şi...

Obtinerea Biogazului

Cap. 1. Scurt istoric Primele explicaţii ştiinţifice referitoare la gazele combustibile apar spre sfârşitul secolului al XVII-lea, perioadă în...

Depozitarea Controlata a Deseurilor si Impactul Aceteia Asupra Mediului

Introducere. Aspecte ale gestionării deșeurilor. Dezvoltarea durabilă reprezintă scopul politicilor şi strategiilor de dezvoltare economică şi...

Ai nevoie de altceva?