Calculul Termodinamic al Reactiei de Oxidare a Carbonului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Calculul Termodinamic al Reactiei de Oxidare a Carbonului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Silvia Patachia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

1. Introducere.3
2. Date termodinamice necesare studiului.4
3. Transformarea temperaturilor de tranziţie de fază (de topire, de fierbere) ale substanţelor principale din procesul studiat în toate scările termodinamice.4
4. Aprecieri asupra stabilităţii compuşilor principali în comparaţie cu alţi compuşi ai aceluiaşi element.5
5. Calcularea entalpiei standard de reacţie.6
6. Calcularea entropiei standard de reacţie.7
7. Aprecieri calitative asupra variaţiei entropiei de reacţie în condiţii standard.8
8. Calcularea energiei libere Gibbs în condiţii standard.8
9. Aprecieri asupra spontaneităţii reacţiei în sistem izolat/neizolat.9
10. Calculul afinităţii de reacţie în condiţii standard.10
11. Determinarea entalpiei de reacţie în funcţie de temperatură. 10
12. Determinarea dependenţei entropiei de reacţie în funcţie de temperatură.12
13. Determinarea dependenţei energiei libere Gibbs în funcţie de temperatură.12
14. Particularizarea şi trasarea graficelor dependenţelor funcţiilor termodinamice pentru temperaturi de 300, 400, 800, şi 1500 K.13
15. Determinarea constantelor de echilibru în condiţii standard : Kx, Kc, Kp. 20
16. Concluzii. 21
17. Bibliografie.22

Extras din document

1. Introducere

Chimia fizică reprezintă ştiinţa care aplică legile fizicii în studiul sistemelor şi fenomenelor fizico-chimice, utilizând un aparat matematic dezvoltat; are rol de generalizare şi ordonare a cunoştiinţelor acumulate calitativ în Chimia Organică, Chimia Anorganică şi Chimia Macromoleculară.

Termodinamica chimică este o ramură a Chimiei Fizice, care se ocupă cu caracterizarea, din punct de vedere energetic, a proceselor fizico-chimice a sistemelor, cu determinarea probabilităţii de reacţie a substanţelor, a constantelor de material şi stabileşte metodele de determinare a caracteristicilor termice ale substanţelor.

În acest raport ştiinţific ne vom concentra asupra determinării unor mărimi energetice, potenţiale termodinamice, constante de echilibru, în scopul deducerii posibilităţilor de formare a unui anumit compus, în diverse situaţii.

Ecuaţia de reacţie propusă pentru realizarea studiului termodinamic în această lucrare este reacţia de oxidare a carbonului cu formare de dioxid de carbon:

C(s) + O2(g) ↔ CO2(g)

2. Date termodinamice necesare studiului

Tabelul 1.

Date termodinamice pentru C, O2, CO2 [1]

Nr.

crt.

Substanţa

∆H

S

C = f(t)

cal/mol∙K

kcal/mol cal/mol∙K a b∙10

c∙10

1. C 0 1,37 4,10 1,02 -2,10

2. O2 0 49,00 7,52 0,81 -0,90

3. CO2 -94,05 51,06 10,55 2,16 -2,04

3. Transformarea temperaturilor de tranziţie de fază (de topire, de

fierbere) ale substanţelor principale din procesul studiat în toate

scările termodinamice

La transformarea unei temperaturi dintr-o scară în alta trebuie să se ţină cont de corelaţia valorilor unui grad în cele două scări, dar şi de translaţia axelor. Corelaţia dintre grade este următoarea:

10C = 1K = 0Re = 0F = 0R.

Ţinând cont de translaţia de axe, putem scrie:

T(K) = T(0C) + 273,15 (1)

T(0Re) = T(0C) (2)

T(0F) = T(0C) + 32 (3)

T(0R) = T(0C) + 491,67 (4)

Unde: Tt , Tf – temperaturile de topire, respectiv de fierbere;

T(K), T(0C), T(0Re), T(0F), T(0R) – tempraturile în scările

termodinamice: Kelvin, Celsius, Reaumur, Farenheit, Rankin.

Fisiere in arhiva (1):

  • Calculul Termodinamic al Reactiei de Oxidare a Carbonului.doc

Alte informatii

Proiectul a fost prezentat in cadrul Universitatii "Transilvania" Brasov, sectia Ingineria Mediului. A reprezentat un pas de a trece examenul la Termodinamica(Chimie Fizica)