Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 14749
Mărime: 7.22MB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 1

CONSIDERAŢII TEORETICE 1

CAPITOLUL 2 9

COMPUŞI DE TIPUL [M – N2S2]Z 9

Secţiunea 2.1. 9

Compuşi coordonativi cu tioacetamida 9

Secţiunea 2.2. 26

Compuşi coordinativi cu tioureea şi derivaţii săi 26

Secţiunea 2.3. 29

Compuşi coordinativi cu tioamide aromatice 29

CAPITOLUL 3 32

COPUNŞI DE TIPUL [M-N2S2]Z 32

Secţiunea 3.1. 32

Compuşi coordionativi cu derivaţi nftochinonici 32

Secţiunea 3.2. 42

Compuşi coordinativi cu tione heterociclice 42

BIBLIOGRAFIE 73

CUPRINS 75

Extras din document

Proprietatea unor atomi de a funcţiona ca liganzi în vederea obţinerii combinaţiilor complexe este strâns legată de electronegativitatea acestora [1].

Seria electronegativităţii atomilor care pot acţiona ca donatori este

F > O > N > Cl > Br > I ~ S ~ Se ~ C > Te > P > As > Sb

Electronegativitatea efectivă poate fi însă influenţată de alţi atomi sau grupe ataşate la atomi donori. Tendinţa de coordinare a unor liganzi monodentaţi nu depinde însă numai de electronegativitate, ci şi de dipolomentul total μ al ligandului.

μ = P + p’ = P + αE (1)

unde:

- P este dipolomentul permanent

- p’ este dipolomentul indus

- α este polarizabilitatea

- E este câmpul electrostatic inductor

Volumul mare şi dipolomentul permanent mai mic al H2S (μH2S ~ 1,1D; μH2S ~ 1,5D) explică capacitatea sa redusă de coordinare faţă de aceea a apei, în cazul ionilor cu o intensitate mică a câmpului electrostatic.

Fiind totuşi mai polarizabil decât H2O, H2S coordinează puternic cu ioni ce prezintă o intensitate mare a câmpului electrostatic, de exemplu Hg (II), Ag (I), etc.

Dipolomentul şi tendinţa de coordinare creşte cu substituţia alchilică în ordinea H2S < RHS < R2S şi variază invers în seria: H2O > ROH > R2O.

În cazul unei legături electrostatice între un ion metalic M+ şi un ligand încărcat negativ L-, forţa de atracţie electrostatică (-ΔH) este dată de formula:

unde:

- „Ze” este sarcina nucleară efectivă a lui M;

- „e” este sarcina electronică;

- „r” este raza ionică

Din această relaţie reiese că pentru orice ion metalic RO- se poate coordina mai uşor şi mai puternic decât RS-, datorită dimensiunii mai mari a atomului de sulf, deci ΔH(RO-) > ΔH(RS-).

Dacă se consideră legătura M – L ca fiind covalentă, atunci relaţia devine:

- ΔH = IM – EL + f(χM• χL)

unde:

- IM este potenţialul de ionizare a lui M;

- E¬L este afinitatea pentru electron a lui L

- f(χM• χL) este o funcţie a electronegativităţilor (χ) lui L şi M.

Concluzia este că oxigenul fiind mai electronegativ decât sulful, trebuie ca RO- >> RS-, deci diferenţa de comportare se accentuează.

Luând în considerare cazul când ligandul L nu prezintă sarcină electrică, în presupunerea unui model electrostatic, dipolul indus al lui L va fi orientat către M+ pentru formarea complexului M+............δ—L. În acest caz:

în care r1 este distanţa dintre centrul lui M+ şi centrul dipolului. Valoarea mai mare a lui r1 şi valoarea mai mică a lui P este sulf, faţă de oxigen, compensează probabil valoarea mai mare a lui p1 şi ne aşteptăm astfel ca R2O > R2S.

într-un model covalent, dacă perechile izolate revin în mod egal lui M+ şi L, complexul poate fi reprezentat prin M÷L+. Forţa de legătură va fi dată de:

Preview document

Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 1
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 2
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 3
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 4
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 5
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 6
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 7
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 8
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 9
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 10
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 11
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 12
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 13
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 14
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 15
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 16
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 17
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 18
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 19
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 20
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 21
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 22
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 23
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 24
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 25
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 26
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 27
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 28
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 29
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 30
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 31
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 32
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 33
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 34
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 35
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 36
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 37
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 38
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 39
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 40
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 41
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 42
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 43
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 44
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 45
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 46
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 47
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 48
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 49
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 50
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 51
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 52
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 53
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 54
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 55
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 56
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 57
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 58
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 59
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 60
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 61
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 62
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 63
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 64
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 65
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 66
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 67
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 68
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 69
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 70
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 71
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 72
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 73
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 74
Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Compusi de Tipul [M-M2S2]Z in Chimia Coordinativa.doc

Alții au mai descărcat și

Cromul

Cromul, ( Cr ), element chimic cu caracter metalic, din grupa a Vl-a secundara Z 24, masa atomica 51,996, structura invelisului electronic exterior...

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Combinatii Complexe ale Mn(II) cu Liganzi Donori Azot

CAP. I. INTRODUCERE Aceasta este starea de oxidare dominanta a manganului. Este starea de oxidare stabila a hexaacvomanganului si aproape a...

Caiet Probleme - Chimie Generala

1. CALCULE CU MARIMI SI UNITATI IMPORTANTE ÎN CHIMIE Executarea corecta a calculelor în cadrul diverselor operatii de laborator si aplicatii de...

Probleme Echilibru Rezolvate

La piroliza CH4, dupa reactia: 2CH4 C2H2 + 3H2 la temperatura de 1500oC, s-au gasit la echilibru 3 mol•l-1 CH4. Stiind ca în reactie s-a...

Ai nevoie de altceva?