Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate

Proiect
9/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 10402
Mărime: 922.95KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere 4

1. Deșeuri 5

1.1. Caracterizarea deșeurilor 6

1.2. Clasificarea deşeurilor 6

1.3. Deşeuri menajere 7

1.4. Definirea deșeurilor în România 8

2. Cauciucul 9

2.1. Tehnologia de reciclare a cauciucului 13

2.2. Surse de colectare şi recuperare a materialelor din cauciuc 14

2.3. Colectarea şi recuperarea materialelor refolosibile din cauciuc 15

3. Reciclarea anvelopelor uzate 16

3.1. Introducere 16

3.2. Legislatie nationala 17

3.3. Legislaţie europeană 22

3.4. Colectarea şi valorificarea anvelopelor uzate 22

3.5. Sortarea anvelopelor uzate 26

3.6. Tratarea anvelopelor uzate 27

3.7. Schema tehnologică a procesului tehnologic de construcţie a anvelopei 27

3.8. Procesul tehnologic de obținere a anvelopei 31

3.9. Metode de reciclare a anvelopelor 33

3.9.1. Reeşaparea 34

3.9.2. Anvelope prelucrate pentru recuperarea energiei. 35

3.9.3. Recuperarea cauciucului 36

3.9.4. Recuperarea componentelor anvelopei 37

3.9.5. Piroliza anvelopelor 38

3.10. Metode de recuperare a negrului de fum 38

3.11. Utilizarea anvelopelor ca sursă de energie termică la fabricarea cimentului 39

3.12. Incinerarea cu recuperarea energiei 40

3.12. Concluzii 42

3.13. Bibliografie 43

Extras din document

Introducere

Cauciucul natural se extrage din sucul lǎptos al unor arbori tropicali ori din sucul unor plante care cresc în zona temperatǎ în care latexul este depus în rǎdǎcini.

Din punct de vedere chimic, cauciucul natural este o hidrocarburǎ macromolecularǎ, cu formula brutǎ (C5H8)n, unde n variazǎ între 1000 şi 5000.

Obţinere. Întreaga producţie mondialǎ de cauciuc natural se obţine din plantaţiile de arbori de cauciuc (Hevea brasiliensis), ce ocupǎ aprox. 5,9 mil ha, situate ntr-o zonǎ ce nu depǎşeşte 15° faţǎ de ecuator; 92% provine din ţǎrile Asiei (Malaysia, Indonezia, Thailanda, Sri Lanka, India, Kampuchia, Vietnam), 7% din Africa (Nigeria, Liberia, Zair, Camerun, Coasta de Fildes) şi 2% din America de Sud (Brazilia). Realizarea şi exploatarea plantaţiilor presupune selecţia tipului de arbore si plantarea, intreţinerea (incluzând fertilizarea şi combaterea dǎunǎtorilor) cu replantǎri dupǎ criterii economice, alegerea şi aplicarea sistemului de incizie a scoarţei, colectarea şi prelucrarea latexului.

Cauciucul natural obţinut din latex este ambalat în baloturi şi expediat fabricilor pentru prelucrare.

Cauciucul brut prezintǎ o serie de inconveniente: elasticitatea sa variazǎ cu temperatura, şi anume peste 300 grade C el se înmoaie (curge), iar sub 0 grade C devine casant. Sub acţiunea oxigenului cauciucul "îmbǎtrâneşte", adicǎ devine sfǎrâmicios si inutilizabil.

Compoziţie. Înainte de utilizare, cauciucul natural trebuie decristalizat (aşa-zis dezgheţat), prin menţinerea 20-70 h în camere speciale încǎlzite cu abur la 50-70°C; în instalaţii cu curenţi de înaltă frecvenţă, decristalizarea se poate realiza în cca 1h. Pentru uşurarea operaţiilor de amestecare şi prelucrare ulterioară, cauciucul natural se supune unei operaţii mecanochimice de reducere a masei moleculare pentru a obţine un produs cu plasticitate marită. Acesată operaţie de plasticitate (cunoscută şi sub denumirea veche de masticare) se execută pe valţ, în malaxor sau în extruder, cu sau fără adăugarea unor agenţi de plasticare (ex. pentaclorotiofenol sau sarea lui de zinc, dibenzaminodifenildisulfura, săpunuri de zinc ale unor acizi graşi şi nesaturaţi, compuşi metalici etc.) în proporţie de 0,1-0,5 p (p-părţi masă la 100 părţi cauciuc natural). La executarea compoziţiilor în malaxor, plasticarea se poate realiza ca etapa incipientă a amestecării. Cauciucul natural se utilizează drept singur sau în compoziţii sau în asociere cu alte cauciucuri cu care este miscibil la scară macroscopică : izoprenic sintetic, butadienic, butadien-stirenic etc. În marea majoritate a compoziţiilor se utilizează negru de fum si/sau şarje naturale.

Cauciucuri sintetice sunt polimeri sintetici care pot fi prelucraţi şi vulcanizaţi asemănător cauciucului natural. Majoritatea cauciucurilor sintetice se amestecă cu şarje, agenţi de vulcanizare şi alte ingrediente iar apoi sunt supuse vulcanizării. În prezent există şi cauciucuri sintetice care nu necesită vulcanizare (teroelastoplaste). Elasticitatea înalta a cauciucurilor şi vulcanizatelor se datorează proprietăţiilor macromoleculelor din care sunt formate, în principal flexibilităţii catenelor acestora. Cauciucurile sintetice şi vulcanizatele lor sunt elastomeri tipici. Capacitatea de vulcanizare este dată de prezenţa în macromolecule a unor centri reactivi cu a caror participare se formează legături intermoleculare. Prezenţa acestor centri reactivi determină de asemenea posibilitatea de degradare sub acţiunea factorilor atmosferici sau ai mediului de lucru precum şi posibilitatea de transformare prin reacţii chimice care, de regulă, modifică în mare masură proprietăţile fizice ale cauciucurilor.

Întrebuinţări. Cantităţi importante de cauciuc sintetic se consumă pentru fabricarea anvelopelor, în industria constructoare de maşini. Se fabricã tuburi, garnituri, curele de transmisie, articole sanitare, părţi din aparate şi din instalaţii necesare industriei chimice, cleiuri de lipit, încălţăminte de cauciuc, izolatoare electrice, obiecte de uz casnic etc.

Construcţia unei anvelope este un proces complex, care înglobează multă tehnologie.

1. Deșeuri

Deşeurile sunt materiale considerate fără valoare sau fără utilitate. Acestea ar trebui eliminate deoarece pun în pericol sănătatea umană. Contactul omului cu deşeurile poate surveni fie în mod direct, prin acumularea haldelor de gunoi în apropierea zonelor de locuit, fie indirect, prin scurgerile în sol, apă subterană sau apă de suprafaţă şi emisie în atmosferă.

Preview document

Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 1
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 2
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 3
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 4
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 5
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 6
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 7
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 8
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 9
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 10
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 11
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 12
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 13
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 14
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 15
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 16
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 17
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 18
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 19
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 20
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 21
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 22
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 23
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 24
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 25
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 26
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 27
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 28
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 29
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 30
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 31
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 32
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 33
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 34
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 35
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 36
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 37
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 38
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 39
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 40
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 41
Deșeurile de cauciuc - reciclarea anvelopelor uzate - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Deseurile de Cauciuc - Reciclarea Anvelopelor Uzate.doc

Alții au mai descărcat și

Pachetul economiei circulare pentru propuneri legislative privind deșeurile

REZUMAT Deși gestionarea deșeurilor în Uniunea Europeană (UE) și-a îmbunătățit considerabil în ultimele decenii, aproape o treime din deșeurile...

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Recilarea Anvelopelor Uzate

Primele roti folosite in dotarea vehiculelor erau confectionate din lemn, iar anvelopa era atasata pe perimetrul curbat format de acestea, pentru a...

Procesul tehnologic de construcție a anvelopei

Introducere Cauciucul natural se extrage din sucul lǎptos al unor arbori tropicali ori din sucul unor plante care cresc în zona temperatǎ în care...

Reciclarea Autovehiculelor Scoase din Uz

Capitolul 1: Motivarea temei Intrată în vigoare din 2004, modalitatea de procesare a vehiculelor care ajung la sfârsitul ciclului de viată s-a...

Gestionarea deșeurilor în Județul Ilfov

1. Scurta prezentare a judetului Ilfov Teritoriul administrativ al judeţului Ilfov este situat în SE ţării, în centrul Câmpiei Valahe, cuprinzând...

Producerea Energiei din Gunoaie Urbane

Producerea energiei din gunoaie urbane I Notiuni de baza 1.Deseurile urbane Deseul este rest dintr-un material rezultat dintr-un proces...

Bilanț de mediu nivel 1

Bilanţ de mediu nivelul 1 pentru extinderea carierei de cărbune Pinoasa 1. Utilizarea terenului în zona amplasamentului obiectivului şi în...

Gestionarea și neutralizarea deșeurilor

NOTIUNI INTRODUCTIVE: Definirea termenilor: Prin deseu se întelege o parte dintr-o materie primă sau dintr-un material ce rămâne în urma unui...

Deșeuri de cauciuc

INTRODUCERE Cantitatile de materiale refolosibile produse de intreprinderile industriale sunt enorme astfel , in Europa , sunt generate in fiecare...

Ai nevoie de altceva?