Evaluarea riscului ecologic si asupra sanatatii umane generat de procesul de laminare a metalelor in cadrul SC Mittal Steel SA Roman

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Evaluarea riscului ecologic si asupra sanatatii umane generat de procesul de laminare a metalelor in cadrul SC Mittal Steel SA Roman.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 31 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 2. INFORMATII GENERALE ASUPRA UNITATII ALESE CA STUDIU DE CAZ 5
CAPITOLUL 3. DESCRIEREA PROCESULUI INDUSTRIAL/SITE POLUAT 6
CAPITOLUL 4. ESTIMAREA SI MANAGEMENTUL RISCULUI IN CADRUL UNITATII ALESE CA STUDIUL DE CAZ 16
4.1. Identificarea surselor potențiale de risc 19
4.2. Estimarea expunerii 19
4.3. Evaluarea toxicității (evaluarea răspunsului la doză) 19
4.4. Caracterizarea riscului 19
4.5. Evaluarea riscului conform Ordinului 184/1997 19
4.6. Estimarea și managementul riscului prin aplicarea unei noi metodologii 19
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1. INTRODUCERE

Evaluarea riscului este în esență pentru identificarea, estimarea și controlul riscurilor.

Riscul este definit ca o combinație între probabilitatea unui incident și maximul de consecințe care apar ca urmare a manifestării pericolului.

Problematica mediului înconjurător se caracterizează printr-o complexitate şi dinamică perpetuă, ca urmare a faptului că este rezultatul acţiunii concertate a unor factori de natură fizico chimică, biologică, nucleară etc., care pot afecta atât sistemele ecologice, cât şi sănătatea umană. Această complexitate este consecinţa unei conexiuni permanente, active între mediu şi sănătate.

Evaluarea riscului este o componentă de bază a managementului integrat al mediului şi, împreună cu managementul riscului, un proces fundamental care vine în întâmpinarea necesităţii şi obligaţiilor de a oferi sisteme sigure de muncă şi un mediu în care angajaţii, publicul şi ecosistemele să nu fie expuşi hazardelor (pericolelor).

Elaborarea unui program eficient de management al riscului trebuie percepută ca o cale practică de angajare a unor responsabilităţi, de împlinire a unor motivaţii, a îndeplinirii unor criterii de înţelegere a situaţiilor ce implică orice fel de pericol (hazard) pentru întregul personal dintr-un amplasament în vederea creşterii siguranţei şi pentru identificarea şi controlul activ al riscului (Gavrilescu, 2013).

Capitolul 2. Informaţii generale asupra unităţii alese ca studiu de caz

2.1. Amplasamentul în zonă. Vecinătăţi

Amplasamentul obiectivului evaluat, S.C. “MITTAL STEEL” S.A. Roman, este situat în Şoseaua Roman – Iaşi km. 333, cu sediul social în Str. Ştefan cel Mare nr. 246, Roman, jud. Neamţ, în bazinul hidrografic Siret, între satele Cordun şi Simioneşti şi linia CF Roman – Suceava, în zona limitrofă a localităţii Roman, la 5 km nord. Cota absolută a amplasamentului platformei este de +208,60 m deasupra Mării Negre, ceea ce îi asigură protecţia împotriva inundaţiilor de 1:1000.

Teritoriul unde este amplasată societatea face parte din Platforma Moesică, situându-se în partea de Sud-Est a acesteia, în culoarul Moldova – Siret, partea sudică a gruiului Romanului. Culoarul Moldova – Siret reprezintă 12% din suprafaţa judeţului şi este alcătuit din luncile celor două râuri şi mai multe nivele de terasă.

Morfologia regiunii se caracterizează prin ampla dezvoltare a reliefului fluvial sub forma teraselor de fund vale, teraselor de versant şi a teraselor de confluenţă. Această zonă este încadrată din punct de vedere al altitudinii în ecartul 185 – 225 m. Albia minoră a râului Moldova are un curs meandrat datorită aportului mare de aluviuni.

2.2. Geologie, hidrologie, floră, faună

Geologia

Arealul cercetat, prezintă un relief variat, teritoriul judeţului Neamţ fiind format din trei unităţi morfologice:

• Unitatea montană a orogenului carpatic;

• Unitatea neogenă subcarpatică;

• Platforma Moldovenească.

Teritoriul unde este amplasată societatea face parte din Platforma Moesică, situându-se în partea de Sud-Est a acesteia, în culoarul Moldova – Siret, partea sudică a gruiului Romanului. Culoarul Moldova – Siret reprezintă 12% din suprafaţa judeţului și este alcătuit din luncile celor două râuri și mai multe nivele de terasă.

Morfologia reiunii se caracterizează prin ampla dezvoltare a reliefului fluvial sub forma teraselor de fund vale, teraselor de versant și ateraselor de confluenţă. Această zonă este încadrată din punct de vedere al altitudinii în ecartul 185 – 225 m. Albia minoră a râului Moldova are un curs meandrat datorită aportului mare de aluviuni.Ca urmare a diversităţii condiţiilor fizico-geografice, învelişul de sol este relativ variat, remarcându-se o adevărată succesiune între valea Siretului şi culmea munţilor, astfel:

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea riscului ecologic si asupra sanatatii umane generat de procesul de laminare a metalelor in cadrul SC Mittal Steel SA Roman.docx

Bibliografie

1. Gavrilescu M., (2013-2014), “Estimarea si managementul riscului” – suport de curs
2. Olaru M., (1999), “Managementul calităţii”, Editura Economica, Bucuresti
3. Robu B., Balan C., Macoveanu M., Raport de Audit “Mittal Steel Roman”
4. Ordinul 184/1997
Gaze rezultate din proces
Identificarea hazardelor din situl poluat

Alte informatii

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, IAȘI Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului