Instalatie de Obtinere a Clorurii de Vinil

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Instalatie de Obtinere a Clorurii de Vinil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 61 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Corina Cernatescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

Cuprins 2
CAPITOLUL 1 5
TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE 5
A PRODUSULUI 5
1.1. Prezentarea produsului 5
1.2. Descrierea procesului tehnologic 8
1.3. Probleme de termodinamică şi cinetică chimică 15
1.4. Bilanţ de materiale 21
CAPITOLUL 2 25
PROIECTAREA REACTORULUI 25
2.1. Alegerea materialului de construcţie şi probleme de coroziune 25
2.2. Determinarea dimensiunilor geometrice 28
2.3. Calculul de rezistenţă mecanică 30
2.4. Calcule hidrodinamice 32
2.5. Calcule termice 35
2.5.1. Bilanţul termic 35
2.5.2. Calculul de verificare a suprafeţei de transfer de căldură 39
2.6. Calculul conexiunilor 42
2.6.1. Calculul racordurilor 42
2.6.2. Guri de vizitare 43
2.6.3. Suporţi şi flanşe 43
CAPITOLUL 3 49
UTILITĂŢI 49
CAPITOLUL 4 52
CONTROLUL, REGLAREA ŞI AUTOMATIZAREA 52
PROCESULUI TEHNOLOGIC 52
CAPITOLUL 5 56
MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI PSI 56
5.1. Tehnica securităţii muncii la depozitarea, transportul şi manipularea substanţelor periculoase 56
5.2. Tehnica securităţii muncii la exploatarea instalaţiilor chimice 58
Bibliografie 61

Extras din document

Tema de proiectare

Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a clorurii de vinil cu o producţie de 15000 t/an.

Memoriu tehnic

Clorura de vinil, denumită şi cloretilenă, sau monocloretilenă, este un derivat organic halogenat folosit la fabricarea policlorurii de vinil. În condiţii normale de temperatură şi presiune este un gaz incolor. Este folosit lichefiat sub presiune. Are miros eterat puţin pronunţat.

Scopul acestui proiect este proiectarea unei instalaţii de obţinere a clorurii de vinil printr-un proces continuu. Proiectul este structurat pe cinci capitole.

Capitolul I cuprinde o prezentare a principalelor proprietăţi fizice şi chimice ale produsului. În acest capitol sunt trecute în revistă variantele tehnologice de obţinere a produsului folosite în decursul timpului, iar apoi este prezentat procedeul de obţinere a clorurii de vinil, prin adiţia acidului clorhidric la acetilenă, în prezenţa catalizatorului (cărbune activ impregnat cu soluţie de clorură de mercur 10%) la temperaturi de 100–250°C şi presiune de 15 atm (procedeul tehnologic adoptat). Sunt prezentaţi aici factorii care influenţează procesul, dar şi cinetica şi termodinamica procesului chimic. Capitolul se încheie cu prezentarea bilanţului de materiale.

Capitolul II cuprinde date referitoare la alegerea materialului de construcţie al utilajelor şi calculele de dimensionare ale acestora, prezentarea bilanţului termic al reactorului şi de asemeni, verificarea suprafeţei de transfer de căldură şi calculul izolaţiei şi a conexiunilor.

Capitolul III face referire la utilităţile folosite în proces.

Capitolul IV cuprinde elementele de control, reglare şi automatizare a instalaţiei de obţinere a clorurii de vinil.

Capitolul V cuprinde normele de protecţie a muncii şi PSI.

CAPITOLUL 1.TEHNOLOGIA DE FABRICAŢIE

A PRODUSULUI

1.1. Prezentarea produsului

Denumire: Clorură de vinil

Monocloretilenă

Formulă brută: C2H3Cl

Formula moleculară: H2C=CH–Cl

Clorura de vinil, denumită şi cloretilenă, sau monocloretilenă, este un derivat organic halogenat, care se obţine la scară industrială în instalaţii de mare tonaj. Se poate afirma, căci cu excepţia precursorului său, dicloretanul, aceasta reprezintă derivatul organic halogenat, care se fabrică în cele mai mari cantităţi.

Proprietăţi fizice

Clorura de vinil este un gaz incolor, mai greu decât aerul, cu miros caracteristic (uşor aromat), toxic, cu efect narcotic, are acţiune iritantă asupra ochilor.

Constantele fizice care caracterizează clorura de vinil sunt centralizate în tabelul 1.1:

Tabelul 1.1

Nr.

crt Constantă Valoarea

1 Greutate moleculară 62,5

2 Densitatea lichidului la temperatura de fierbere 940

3 Temperatura de fierbere, ◦C -13,9

4 Temperatura de topire, ◦C -178,72

5 Temperatura de inflamabilitate, ◦C - 42,2

6 Temperatura de autoaprindere, ◦C 550

7 Temperatura critică, ◦C 158,4

8 Presiunea critică, atm 52,7

9 Căldura specifică a lichidului la 20◦C, kcal/kg◦C 0,38

10 Căldura specifică a vaporilor la 25◦C, kcal/kg◦C 0,205

11 Căldura de vaporizare, kcal/kg la 25◦C 79,5

12 Indice de refracţie, u∆20 1,4046

13 Vâscozitatea lichidului la:

- 40◦C

- 30◦C

- 20◦C

- 10◦C

0,3339

0,3026

0,2780

0,2563

14 Constanta dielectrică, la 20◦C 6,26

15 Solubilitatea în apă la 20◦C, %gr 0,11

16 Limite de explozie în aer, %vol 4 ÷ 22

17 Concentraţia maximă admisă 500

18 Tensiunea superficială la 20◦C 22,7

19 Densitatea lichidului la -20◦C, kg/m3 938

20 Densitatea la 20◦C, kg/m3 911

21 Conductibilitatea termică a lichidului la 20◦C 0,119

22 Căldura de polimerizare 22

23 Căldura de formare (∆H◦298) 8,9

24 Momentul de dipol 1,45±2

Fisiere in arhiva (1):

  • Instalatie de Obtinere a Clorurii de Vinil.doc