Metalurgia Plumb-Zinc. Calculul Aerului Necesar si a Gazelor Rezultate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metalurgia Plumb-Zinc. Calculul Aerului Necesar si a Gazelor Rezultate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 68 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Chimie Generala

Cuprins

Capitolul I
Generalităţi privind metalurgia Pb-Zn-lui pag 1
I.1 Generalităţi pag 2
I.2 Topirea reducătoare pag 3
I.3 Procedeul de topire I.S.P pag 5
I.4 Rafinarea plumbului brut pag 8
I.5 Prăjirea şi aglomerarea concentratelor plumboase pag 9
I.6 Prăjirea şi aglomerarea concentratelor zincoase pag 11
Capitolul II
Calculul compoziţiei raţionale pentru mată pag 14
II.1 Calculul concentratului plumbos pag 15
II.2 Calculul concentratului zincos pag 18
II.3 Calculul amestecului de concentrate pag 20
II.4 Calculul matei pag 24
Capitolul III
Calculul prăjitului pag 26
III.1 Calculul prăjirii aglomerante pag 27
III.1.2 Reacţii de descompunere pag 29
III.1.3 Calculul oxizilor pag 30
III.1.4 Calculul O2 şi SO2 din oxizi pag 31
III.1.5 Calculul S de la reacţiile de descompunere pag 32
III.2 Calculul aerului necesar şi a gazelor rezultate pag 34
Capitolul IV
Calculul topirii reducătoare pag 36
IV.1 Calculul plumbului brut pag 37
IV.2 Calculul prafului volatil rezultat pag 40
IV.3 Calculul zgurei formate pag 45
IV.4 Calculul fondanţilor necesari pag 49
IV.5 Calculul reacţiilor de reducere pag 50
IV.5.1 Calculul C şi CO pag 51
IV.5.2 Calculul CO şi CO2 pag 52
IV.6 Calculul aerului necesar şi a gazelor rezultate pag 53
Capitolul V
Dimensionarea cuptorului Watter Jacket pag 56
V.1 Calculul cocsului necesar şi a gazelor rezultate pag 57
V.2 Dimensionarea gurilor de vânt pag 61
V.3 Dimensionarea creuzetului pag 61
Capitolul VI
Norme de tehnică a securităţii muncii pag 64
BIBLIOGRAFIE pag 67

Extras din document

I.1 Generalităţi

Metalurgia Pb – Zn-lui are ca scop asigurarea necesarului de plumb şi zinc sub formă de lingouri, în cantităţi şi la calitatea corespunzătoare, elaborate în condiţii tehnico-economice satisfăcătoare. Realizarea acestui deziderat în condiţii avantajoase, se realizează în etapele:

- etapa I – minereul existent în zăcământ prin procese de exploatare este dislocat, şi dacă e cazul şi de roca sterilă (gangă) a cărui prezenţă nu este dorită;

- etapa II – minereul după ce a fost adus în prealabil la o fineţe corespunzătoare, prin operaţii de sfărâmare şi măcinare, este supus unor preparări prin metode fizice şi chimice, în vederea pregătirii pentru operaţiile metalurgice. În cadrul acestui proces, în prezenţa unor reactivi de flotaţie, are loc separarea substanţelor utile de steril, obţinându-se concentrate de plumb şi zinc care sunt supuse prelucrărilor metalurgice;

- etapa III – obţinerea metalului brut şi separarea lui de ceilalţi constituenţi ce se mai găsesc în concentrat prin procese pirometalurgice, hidrometalurgice sau electrometalurgice;

- etapa IV – constă în îndepărtarea impurităţilor şi obţinerea metalului respectiv la puritatea dorită.

I.2 Topirea reducătoare

Topirea reducătoare se realizează în cuptoare Watter-Jacket, încărcătura destinată topirii reducătoare cuprinzând aglomerat plumbos, produse intermediare de retur (zgură bogată, mată săracă, lipituri de cuptor), fondanţi care nu au fost adăugaţi la aglomerare şi cocs.

Alimentarea cuptorului se face în ordinea următoarelor: cocs, zgură şi mată, aglomerat eventual adaosuri de fondanţi şi în cele din urmă celelalte materiale cu conţinut de plumb. Gazele circulă în contracurent cu aceste materiale şi se cedează căldură. Datorită atmosferei puternic reducătoare vor fi reacţii de reducere.

Agenţii reducători sunt mai ales oxidul de carbon din cocs. În acest cuptor se deosebesc şi zone termice diferite:

1 – zona de preîncălzire 100 – 400 oC în care au loc procese endoterme, se evaporă apa hidroscopică şi de constituţie;

2 – zona de reducere superioară în care au loc procese la temperatura de 400 – 700 oC. Se continuă procesele endoterme şi încep alte procese cum ar fi: disocierea unor sulfaţi şi carbonaţi, reducerea oxizilor mai puţin stabili:

PbO + CO Pb + CO2 + Q (1)

PbO + C Pb + CO – Q (2)

Mai pot avea loc o serie de reacţii între PbS, PbO şi PbSO4 cu formare de plumb metalic şi bioxid de sulf (SO2).

PbSO4 + 4 CO PbS + 4 CO2 (3)

PbSO4 + 4 C PbS + 4 CO (4)

Reacţiile (3) şi (4) trec în mată micşorând randamentul de extracţie a plumbului.

3 – zona de reducere inferioară 700 – 900 oC asigură accelerarea reacţiilor şi proceselor începute în zone de reducere superioară. Carbonul solid începe să devină un reducător activ, capacitatea sa de reducere creşte pe măsură ce temperatura e mai ridicată. Tot în această zonă reacţiile de reducere a oxizilor de fier se desfăşoară mai intens.

3 Fe2O3 + CO 2 Fe3O4 + CO2 (5)

Fe3O4 + CO 3 FeO + CO2 (6)

FeO + CO Fe + CO2 (7)

Fe3O4 + 4 CO 3 Fe + CO2 (8)

De obicei în timpul topirii se urmăreşte zgurificarea FeO cu SiO2 sub formă de fayalită.

2 FeO + SiO2 2 FeO . SiO2 (9)

În acest fel se evită formarea fierului metalic.

Fisiere in arhiva (3):

  • Metalurgia Plumb-Zinc. Calculul Aerului Necesar si a Gazelor Rezultate.doc
  • Cuprins.doc
  • Bibliografie.doc