Modelare și Proiectare Reactoare Chimice

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 5946
Mărime: 188.12KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lisa Catalin

Cuprins

CUPRINS

Cap1.Tema de proiectare 4

1.1 Prezentarea temei 4

1.2 Schema bloc si modul de operare 4

1.3 Utilaj ce urmaza a fi proiectat 5

Cap 2. Procese tehnologice de fabricatie. Descrierea procesului adoptat 6

2.1 Variante de realizare a procesului tehnologic 6

2.1.1 Instalatia de cataliza simpla pentru oxidarea gazelor sulfuroase 6

2.1.2 Instalatia cu cataliza dubla pentru oxidarea gazelor sulfuroase de la arderea sulfului 9

2.2 Justificarea variantei tehnologice adoptate 9

2.3 Schema procesului tehnologic. Descriere 12

Cap 3.Dimeneionarea tehnologica a utilajelor 14

3.1 Dimensionarea reactorului de conversie catalitica a SO2 la SO3 14

3.1.1 Alegerea tipului de reactor 14

3.1.2 Materiale de constructie 16

3.1.3 Caracteristicile catalizatorului utilizat 17

3.1.4 Bilanturi de material 17

3.1.5 Echilibrul termodinamic 21

3.1.6 Determinarea parametrilor functionali ai reactorului. calculul regimului termic optim 24

3.1.7 Determinarea regimului optim de lucru al reactorului 26

3.1.7.1 Modelul matematic al procesului 27

3.1.7.2 Calculul parametrilor constructive ai reactorului. Determinarea timpilor de contact 31

3.1.7.3 Calculul volumului de catalizator 32

3.1.7.4 Calculul volumului de catalizator 32

3.2 Dimensionarea ventilatorului 35

3.2.1 Alegerea tipului de ventilator 35

3.2.2 Alegerea materialului de constructive 36

Cap 5. Aparate de masura, control si automatizare 38

5.1 Aparate de masura, reglare si inregistrare 38

Cap6.Tehnica si igiena muncii. Masuri P.S.I. Masuri de protectia mediului ambient 40

6.1 Tehnica securitatii si igiena muncii 40

6.2 Masuri P.S.I 42

6.3 Epurarea apelor reziduale si protectia mediului ambient 43

Cap 7. Amplasarea, monatjul si exploatarea instalatiei 44

Bibloiografie 45

Extras din document

Capitolul 1. Tema de proiectare

1.1 Prezentarea temei :

Sa se intocmeasca proiectul de inginerie tehnologica pentru o instalatie de oxidare catalitica a SO2 la SO3 cu cataliza simpla pentru care se dau urmatoarele date de proiectare :

• Capacitatea de 35 t/24h

• La intrarea in instalatie gazele sulfuroase au urmatoarea compozitie:

• X0SO2=8%

• X0O2=18%

• X0N2=74%

• Gradul de transformare minim acceptat : ηso2 =89%

1.2 Schema bloc a procesului de oxidare a gazelor sulfuroase cuprinde 4 faze de oxidare si 4 faze de raciere.

Debitele de gaze reci sunt separate in 2 fluxuri :

• Unul dintre fluxuri este utilizat pentru racirea directa dupa stratul 1 al reactorului de contact prin amestecarea cu gaze sulfuroase oxidate care parasesc stratul 1.

• In continuare amestecul rezultateste introdus in stratul 2 al reactorului de contact si apoi racit in schimbatorul de caldura care foloseste drept agent de raciere pentru al doilea flux de gaze sulfuroase reci.

Gazele sulfuroase reci se preincalzesc pe baza caldurii preluate de la gazelle sulfuroase oxidate in stratul 2 si sunt trimise in primul strat al reactorului de contact.

Dupa racirea in schimbatorul de caldura , gazelle oxidate intra in stratul 3 unde sufera un nou process de oxidare catalitica, dupa ceare sunt racite prim amestecare cu aer atmosferic

Amestecul obtinut este introdus in stratul 4 al reactorului de contact si apoi este racit intr-un al doilea schimbator de caldura care utilizeaza ca agent termic de racire

Gazelle sulfuroase oxidate obtinute au temperaturi de 180 C si sunt trimise la separerea SO3

1.3 Utilaje ce urmeaza a fi prioectate :

Urmand specificul acestui proiect se vor prioecta urmatoarele utilaje :

• Reactorul de conversie catalitica a SO2 la SO3

• Racitoarele de dupa stratul 1 si 4 ale reactorului de contact

• Ventilatorul care asigura aerul atmosferic necesar racirii dazeleor sulfuroase oxidate.

150°C

GAZE

SULFUROASE

RECI

AER

RECE

AER AER

RECE CALD

GAZE SULFUROASE CALDE (180°C)

Capitolul 2. Procese tehnologice de fabricatie.

Descrierea procesului adoptat

2.1 Variante de realizare a procesului tehnologic

Instalatiile de oxidare catalitica a SO2 la SO3 care folosesc reactoare cu straturi fixe adiabatice se pot clasifica dupa urmatoarele criteria:

-Dupa natura gazelor sulfuroase

• Instalatie pentru oxidarea gazelor sulfuroase reci

• Instalatie pentri oxidarea gazelor slfuroase calde

- Dupa numarul treptelor de cataliza

• Cu cataliza simpla

• Cu cataliza dubla

- Dupa modul de amplaseare a schimbatoarelor de caldura

• Cu corp comun cu reactorul

• In exteriorul reactorului

- Dupa sistemul de racier intre straturi

• Racire directa cu gaze sulfuroase reci

• Racire directa cu aer rece

• Racire indirecta

2.1.1 Instalatia cu cataliza simpla pentru oxidara gazelor sulfuroase reci

Aceste instalatii fososesc racira directa sau amestecarea cu o parte din gazele sulfuroase reci. Adoptarea procesului racirii directe cu gaz proaspat prezinta o serie de indeajunsuri. Pentru inlaturarea acestor neajunsuri s-a adoptat procesul de racire mixta dupa primul strat care pastreaza atat schimbatorul de caldura cat si racirea directa prin introducerea de gaze sulfuroase reci.

Preview document

Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 1
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 2
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 3
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 4
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 5
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 6
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 7
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 8
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 9
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 10
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 11
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 12
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 13
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 14
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 15
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 16
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 17
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 18
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 19
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 20
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 21
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 22
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 23
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 24
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 25
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 26
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 27
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 28
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 29
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 30
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 31
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 32
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 33
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 34
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 35
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 36
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 37
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 38
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 39
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 40
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 41
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 42
Modelare și Proiectare Reactoare Chimice - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Modelare si Proiectare Reactoare Chimice.docx

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei Instalatii de Oxidare Catalitica a Dioxidului de Sulf la Trioxid de Sulf

CAPITOLUL 1: Tema de proiectare 1.1. Prezentarea temei Sa se intocmeasca proiectul de inginerie chimica pentru o instalatie de oxidare catalitica...

Sinteza trioxidului de sulf

Capitolul 1. Tema proiectului Să se proiecteze un reactor catalitic pentru oxidarea SO2 la SO3 în sistemul catalitic V2O5 în regim adiabatic pe...

Instalatia pentru Producerea Acidului Sulfuric

Acidul sulfuric este un acid mineral Poate forma orice concentratie cu apa Este produsul chimic cel mai folosit in industrie In combinatie cu...

Modelarea Matematica a unui Reactor de Cracare Catalitica

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A INSTALAŢIEI DE CRACARE CATALITICĂ Cracarea catalitică constituie unul din principalele procese industriale pentru...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Reactoare Chimice

Determinarea DDS intr-un reactor continuu prevazut cu amestecator Modelele ideale de curgere (D şi R), folosite pentru deducerea ecuaţiilor...

Reactoare Chimice

Ingineria reacţiilor de polimerizare vizează următoarele obiective: - Intensificarea reacţiilor elementare corespunzătoare mecanismelor de...

Reactoare Chimice

Transformarea chimica este naturala sau poate fi artificial , adica special condusa de om in scopul obtinerii unor produse utile.Industria chimica...

Ai nevoie de altceva?