Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9050
Mărime: 698.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitran Cristiana
UNIVERSITATEA PETROL ŞI GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Cuprins

CUPRINS 2

1. APA 2

1.1. CARACTERISTICI GENERALE 2

1.2. CLASIFICAREA APEI 3

2. POLUAREA APEI 4

2.1. CLASIFICAREA POLUĂRII APEI 5

2.2. SURSE.CAUZE.POLUANŢI 6

3. POLUAREA CU METALE GRELE A APELOR 9

3.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND METALELE GRELE ŞI PREZENŢA LOR ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 9

3.2. METALELE GRELE ÎN REGLEMENTĂRI ŞI POLITICI DE MEDIU 10

3.3. APA POLUATĂ REZULTATĂ DIN INDUSTRIA MINIERĂ[7] 11

3.4. EFECTELE NEGATIVE POLUĂRII APEI CU METALE GRELE 12

A. Asupra omului[5] 12

B. Asupra faunei şi florei[5] 13

4. STUDIU DE CAZ: ROŞIA MONTANĂ 15

4.1. SURSE,CĂI ŞI ZONE ALE CONTAMINĂRII CU METALE GRELE 15

4.2. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE LA ROŞIA MONTANĂ 17

4.2.1. Aspecte principale şi informaţii privind proiectul RMGC 17

4.2.2. Argumente PRO şi CONTRA proiectului Roşia Montană 21

4.2.3. Riscuri şi concluzii privind închiderea minei de la Roşia Montană 28

BIBLIOGRAFIE 30

Extras din document

1. Apa

1.1. Caracteristici generale

Apa reprezintă substanţa minerală cea mai răspândită pe suprafaţa pământului şi are un rol primordial în dezvoltarea social şi economică a unei naţiuni

Calitatea apei potabile în România este reglementată de Legea nr 458/2002 care transpune Directiva 98/83/CEE privind apa potabilă

Apa este o resursă naturală neregenerabilă, leagăn şi suport al materiei vii pe Terra, al cărei volum total (mări, oceane, gheţari, lacuri, râuri, ape subterane, etc) este apreciat la 1,386 mld. Km3 (Gâstescu, 1998). Raportată la acest volum, apa dulce reprezintă doar 2,53 % (35 029 240 Km3), iar numai apa subterană, împreună cu cea din lacuri şi râuri, 0,76% (10 623 120 km3) din apa totală de pe planetă. Aproape 2/3 din apa subterană este acumulată în structuri acvifere situate sub 700 m adâncime, deci exploatarea lor este costisitoare, iar apele freatice sunt foarte vulnerabile.

Este tot mai evident faptul că astăzi societatea umană se confruntă cu o criză acută de apă dulce şi că aceasta se va accentua pe măsura creşterii populaţiei şi a necesităţilor acestora.

Conform cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, necesarul zilnic de apă calculat pentru a acoperi toate necesităţile unui adult este de 100 l. La aceasta se adaugă însă volumele importante de apă cu mult mai mari, necesare în industrie, agricultură şi în utilităţi urbanistice.

În condiţiile în care consumul mediu zilnic pe locuitor este estimat la 1 m3/24 ore (inclusiv cel industrial, agricol, etc), cantitatea de apă disponibilă a planetei ar asigura necesarul unei populaţii de maxim 20 miliarde locuitori, preconizată pentru anul 2100, iar aceasta numai cu condiţia diminuării progresive a proceselor de poluare a apelor şi a unei gospodăriri raţionale [13]

Proprietăţile naturale ale apei dulci pot fi modificate datorită unor cauze naturale sau artificiale.

Apa nu numai că trebuie să fie prezentă în cantităţi importante, dar ea trebuie să îndeplinească anumite criterii de calitate.

Calitatea apei = ansamblul caracteristicilor fizice chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate cuantificat, care permit încadrarea probei într-o categorie, căpătând astfel însuşirea de a servi unui anumit scop.

1.2. Clasificarea apei

Dintre criteriile de clasificare a apei cele mai importante sunt:

1. sursa de provenienţă

2. domeniul (sectorul) de utilizare.

După sursa de provenienţa,apele sunt:

a. apă de suprafaţă (oceane,mări,gheţari,fluvii,râuri,lacuri)

b. apă atmosferică (apa meteorică)

c. apă subterană (izvoare).

După domeniul de utilizare ,apele sunt:

a. Ape industriale :

-materii prime pentru diverse industrii

-auxiliar în procesele de fabricaţie (celuloză şi hărtie, industria chimică, alimentară, metalurgică etc.)

agent de vehiculare a materiilor prime în industria chimică

-purtător de energie (hidroenergie, termoenergie, energie nucleară etc)

-agent de răcire/încălzire (industria chimică, de rafinare, celuloză şi hârtie, alimentară etc.)

Preview document

Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 1
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 2
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 3
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 4
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 5
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 6
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 7
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 8
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 9
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 10
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 11
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 12
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 13
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 14
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 15
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 16
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 17
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 18
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 19
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 20
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 21
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 22
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 23
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 24
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 25
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 26
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 27
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 28
Poluarea apei cu metale grele - studiu de caz Roșia Montană - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Poluarea Apei cu Metale Grele - Studiu de Caz Rosia Montana.doc

Alții au mai descărcat și

Biotehnologii în protecția mediului

I. Generalități Poluarea apei reprezintă modificarea în mod direct sau indirect a compoziției apei normale ca urmare a activității omului într-o...

Poluarea cu Petrol - Studiu de Caz

Introducere Problema raportului dintre om si mediul ambiant nu este noua. Ea a aparut o data cu cele dintai colectivitati omenesti, caci omel cu...

Procese de Tratare a Apelor

Apa – structură, proprietăţi H2 O (oxidul de hidrogen) Anticii: apa ca origine a tuturor lucrurilor, fruct al dragostei dintre cer şi pământ....

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Ai nevoie de altceva?