Poluarea Apei cu Metale Grele - Studiu de Caz Rosia Montana

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Poluarea Apei cu Metale Grele - Studiu de Caz Rosia Montana.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dumitran Cristiana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Chimie Generala, Ecologie

Cuprins

CUPRINS 2
1. APA 2
1.1. CARACTERISTICI GENERALE 2
1.2. CLASIFICAREA APEI 3
2. POLUAREA APEI 4
2.1. CLASIFICAREA POLUĂRII APEI 5
2.2. SURSE.CAUZE.POLUANŢI 6
3. POLUAREA CU METALE GRELE A APELOR 9
3.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND METALELE GRELE ŞI PREZENŢA LOR ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 9
3.2. METALELE GRELE ÎN REGLEMENTĂRI ŞI POLITICI DE MEDIU 10
3.3. APA POLUATĂ REZULTATĂ DIN INDUSTRIA MINIERĂ[7] 11
3.4. EFECTELE NEGATIVE POLUĂRII APEI CU METALE GRELE 12
A. Asupra omului[5] 12
B. Asupra faunei şi florei[5] 13
4. STUDIU DE CAZ: ROŞIA MONTANĂ 15
4.1. SURSE,CĂI ŞI ZONE ALE CONTAMINĂRII CU METALE GRELE 15
4.2. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE LA ROŞIA MONTANĂ 17
4.2.1. Aspecte principale şi informaţii privind proiectul RMGC 17
4.2.2. Argumente PRO şi CONTRA proiectului Roşia Montană 21
4.2.3. Riscuri şi concluzii privind închiderea minei de la Roşia Montană 28
BIBLIOGRAFIE 30

Extras din document

1. Apa

1.1. Caracteristici generale

Apa reprezintă substanţa minerală cea mai răspândită pe suprafaţa pământului şi are un rol primordial în dezvoltarea social şi economică a unei naţiuni

Calitatea apei potabile în România este reglementată de Legea nr 458/2002 care transpune Directiva 98/83/CEE privind apa potabilă

Apa este o resursă naturală neregenerabilă, leagăn şi suport al materiei vii pe Terra, al cărei volum total (mări, oceane, gheţari, lacuri, râuri, ape subterane, etc) este apreciat la 1,386 mld. Km3 (Gâstescu, 1998). Raportată la acest volum, apa dulce reprezintă doar 2,53 % (35 029 240 Km3), iar numai apa subterană, împreună cu cea din lacuri şi râuri, 0,76% (10 623 120 km3) din apa totală de pe planetă. Aproape 2/3 din apa subterană este acumulată în structuri acvifere situate sub 700 m adâncime, deci exploatarea lor este costisitoare, iar apele freatice sunt foarte vulnerabile.

Este tot mai evident faptul că astăzi societatea umană se confruntă cu o criză acută de apă dulce şi că aceasta se va accentua pe măsura creşterii populaţiei şi a necesităţilor acestora.

Conform cu recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, necesarul zilnic de apă calculat pentru a acoperi toate necesităţile unui adult este de 100 l. La aceasta se adaugă însă volumele importante de apă cu mult mai mari, necesare în industrie, agricultură şi în utilităţi urbanistice.

În condiţiile în care consumul mediu zilnic pe locuitor este estimat la 1 m3/24 ore (inclusiv cel industrial, agricol, etc), cantitatea de apă disponibilă a planetei ar asigura necesarul unei populaţii de maxim 20 miliarde locuitori, preconizată pentru anul 2100, iar aceasta numai cu condiţia diminuării progresive a proceselor de poluare a apelor şi a unei gospodăriri raţionale [13]

Proprietăţile naturale ale apei dulci pot fi modificate datorită unor cauze naturale sau artificiale.

Apa nu numai că trebuie să fie prezentă în cantităţi importante, dar ea trebuie să îndeplinească anumite criterii de calitate.

Calitatea apei = ansamblul caracteristicilor fizice chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate cuantificat, care permit încadrarea probei într-o categorie, căpătând astfel însuşirea de a servi unui anumit scop.

1.2. Clasificarea apei

Dintre criteriile de clasificare a apei cele mai importante sunt:

1. sursa de provenienţă

2. domeniul (sectorul) de utilizare.

După sursa de provenienţa,apele sunt:

a. apă de suprafaţă (oceane,mări,gheţari,fluvii,râuri,lacuri)

b. apă atmosferică (apa meteorică)

c. apă subterană (izvoare).

După domeniul de utilizare ,apele sunt:

a. Ape industriale :

-materii prime pentru diverse industrii

-auxiliar în procesele de fabricaţie (celuloză şi hărtie, industria chimică, alimentară, metalurgică etc.)

agent de vehiculare a materiilor prime în industria chimică

-purtător de energie (hidroenergie, termoenergie, energie nucleară etc)

-agent de răcire/încălzire (industria chimică, de rafinare, celuloză şi hârtie, alimentară etc.)

Fisiere in arhiva (1):

  • Poluarea Apei cu Metale Grele - Studiu de Caz Rosia Montana.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROL ŞI GAZE PLOIEŞTI FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE SPECIALIZAREA INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE